Dyrebeskyttelsen er 160 år:

Kjempet for bedøvelse før slakt og mot massakrering av ville fugler

<p>Slededrosjer står klare ved Nationaltheatret en vinterdag i 1904. Her har hestene fått et teppe over ryggen som beskyttelse mot kulde og snø. Dyrebeskyttelsen drev informasjonsarbeid for å bedre hverdagen for arbeidshestene.</p>
Slededrosjer står klare ved Nationaltheatret en vinterdag i 1904. Her har hestene fått et teppe over ryggen som beskyttelse mot kulde og snø. Dyrebeskyttelsen drev informasjonsarbeid for å bedre hverdagen for arbeidshestene. Foto: Anders Beer Wilse/Oslo Museum

Det er 160 år siden Norge fikk sin første dyrevernorganisasjon. Dette er hva de var opptatt av.

Ville fugler ble drept i hopetall for de vakre fjærene sine rundt 1900-tallet. De ble brukt til staselige hatter som middelklassen og overklassen pyntet seg med. Mange fuglebestander ble sterkt redusert som følge av overdådig fjærpynt. Dette var en av sakene som Dyrebeskyttelsen tok tak i for over hundre år siden.

Det var i 1859 at den velstående grosserer David Graah var på besøk i London. Han skulle til å sette seg inn i en hestedrosje da han fikk overrakt en løpeseddel som begynte med «Vær ikke haard mot Dyrene». Det var Englands eldste dyrevernsorganisasjon, RSPCA, som stod bak skrivet.

Graah ble inspirert. Han tok med seg løpeseddelen tilbake til hovedstaden. Han oversatte den, fikk den publisert i flere aviser og inviterte til et møte for å stifte en dyrebeskyttelsesforening.

37 fornemme herrer møtte opp. Blant annet en politifullmektig, en professor, en kriminaldommer og flere leger. Det ble starten på Dyrebeskyttelsen Norge. 17. oktober markerte de 160 års jubileum.

– Kampen for human behandling av dyr kom på samme tid som andre frigjøringssaker, sier Liv Emma Thorsen. Hun er professor emerita ved Universitetet i Oslo og har arbeidet med forholdet mellom dyr og mennesker i kulturhistorien.

Allerede i 1833 skrev Wergeland Vesle-Brunens Tale til Menneskeligheden i Menneskeheden.

– Her er det hesten Vesle-Brunen som snakker på vegne av alle sine mishandlede brødre. Da sier han «I en tid da andre undertrykte grupper reiste seg, i sær kvinnene, vil dyrene også framføre sin anklage mot menneskene».

Bedøvelse før slakt

Foreningen som David Graah startet ble først kalt Foreningen imod Mishandling af Dyr. Men navnet ble kort tid etter endret til Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Christiania.

– Det var fordi de ville vektlegge forebygging og det å gi kunnskap om dyrene, ikke bare slå ned på mishandling, sier Thorsen.

Den rystende bildeserien viser en ku som har fått halsen skåret over uten bedøvelse under kosherslakt. Oppslaget var på trykk i Dyrenes Ven, Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Christiania sitt medlemsblad. Under bildene står det beskrevet hva som skjer, sekund for sekund. Foto: Dyrenes Ven nr. 2, s. 10-11, 1928
Den rystende bildeserien viser en ku som har fått halsen skåret over uten bedøvelse under kosherslakt. Oppslaget var på trykk i Dyrenes Ven, Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Christiania sitt medlemsblad. Under bildene står det beskrevet hva som skjer, sekund for sekund. Foto: Dyrenes Ven nr. 2, s. 10-11, 1928

Det var ikke påbudt å bedøve dyr ved slakt. Slaktesaken, hvor bedøvelse før slakt var det viktigste, sto på foreningens agenda fra første dag.

Foreningen kjøpte inn såkalte slaktemasker. De fungerte som en boltpistol og bedøvet dyret. Dyrebeskyttelsen lærte opp slaktere til å bruke den nye metoden. Likevel tok det tid før bedøving ble lovpålagt. Det ble det først i 1929, etter mange års arbeid.

Hestene dro det tyngste lasset

1800-tallets samfunn var hestedrevet. Hester dro bygningsmaterialer, brøytet veiene om vinteren med tunge ploger, fraktet folk dit de skulle og kjørte vekk rester etter dobesøk. Å bedre hestenes kår ble derfor en av de viktigste sakene for den nystiftede foreningen.

Det forteller Åshild Roaldset, daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge og tidligere klinikksjef ved Veterinærhøgskolen.

– Noe av det første foreningen gjorde var å drive opplysningsarbeid for kjørekarer. Man hadde hovslagerkurs, delte ut løpesedler med hvor mye mat og hvile hesten skulle ha. De satte ut drikkesteiner til hestene så de kunne stoppe å drikke, sier Roaldset.

Både kvinner og menn engasjerte seg i dyrevern, men de første tiårene var det bare menn i Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Christiania. I 1893 ble det stiftet en kvinneforening, og etter hvert også en barneforening.

Mange vitner til overgrep

Dyrebeskyttelsen anmeldte dårlig behandling av blant annet hester. Men Liv Emma Thorsen tror ikke mishandling var utbredt.

– Det var selvfølgelig de som mishandlet hestene sine, men som vognmann var du interessert i at hesten skulle holdes i god stand, sier Thorsen, som for tiden skriver bok om dyr i hovedstaden på 1800-tallet og frem til i dag.

– En av grunnene til dårlig behandling var alkoholmisbruk som gikk ut over hesten. Ofte er det vel sånn at fattigdom fører til at man ikke har noe stort emosjonelt overskudd hverken til andre mennesker eller til dyrene. Forholdene folk levde under kunne nok noen ganger føre til desperasjon som gikk ut over dyrene.

Samtidig var det en grunn til at Henrik Wergeland engasjerte seg sterkt for dyrene og at det ble stiftet en forening til dyrenes beskyttelse allerede i 1859. Hesten var et arbeidsdyr godt synlig i gatene hvor det var mange vitner til overgrep, forteller Thorsen.

«Bikkje-Lisa»

Det var ikke sjelden å se dyr i Christianias gater. Høner gikk gjerne ute og plukket i parken og rundt husene i de østlige bydelene. 1891 var det blitt 3000 hester i byen, og kyr ble slaktet inne i byen. Noen hadde til og med kaniner på kjøkkenet.

Hvis en hestekar var ute med pisken, burde han håpe å ikke treffe på Lisa Kristoffersen. Hun ble kalt «Dyre-Lisa», «Bikkje-Lisa» og «Kristianias våkne samvittighet».

– Hvis en hestekar slo en hest, så slo hun hestekaren. Hun skulle ikke ha noe av dårlig dyrevelferd, sier Roaldset.

Lisa Kristoffersen var Oslos første dyrevernaktivist. Foto: Ukjent/Oslo Museum
Lisa Kristoffersen var Oslos første dyrevernaktivist. Foto: Ukjent/Oslo Museum

Lisa var ute med sitt rutete sjal og paraply og stilte seg gjerne opp der hestene dro tunge lass. Hun var fryktet blant de som ikke behandlet dyr pent. Om hun ikke fikk irettesatt kusken på egenhånd blåste hun i ei politifløyte for å la lovens lange arm ta seg av situasjonen.

– Hun søkte midler fra Foreningen for dyrenes beskyttelse, men fikk avslag, sier Roaldset.

Begrunnelsen var at hun ikke hadde anmeldt nok saker til politiet. Like mye kan det skyldes både at hun var kvinne og at hun aksjonerte i gata.

Lisa Kristoffersen var hovedstadens første dyrevernaktivist. Hun stiftet også sin egen dyrebeskyttelse, Dyrevernelaget Lisa Kristoffersens minne i 1907, da hun var 74 år. Hun ble belønnet med Kongens fortjenestemedalje.

I 1934 fikk hun en plass på Bjølsen i Oslo oppkalt etter seg, Lisa Kristoffersens plass.

Skamklippet hale var på moten

En sak som Dyrebeskyttelsen tok tak i på slutten av 1800-tallet var halekupering av hest. Det betyr at en del av halebenet ble kuttet av. Det var mote på den tiden at overklassens hester skulle ha korte haler.

– Dette var noe man gjorde uten bedøvelse. Hesten fikk et veldig kort halebein som også var et handikap fordi hesten ikke lenger kunne piske bort fluer like effektivt, sier Roaldset.

I sin formannstid fikk hoffstallmester Georg Fredrik Wilhelm Sverdrup gjennom at forsvaret verken skulle halekupere hester eller kjøpe inn slike hester.

– Signaleffekten var veldig effektiv.

Praksisen ble først forbudt med dyrevernloven av 1935.

Hesten har fått kuttet av en del av halen sin i tråd med moten. Dyrebeskyttelsen arbeidet for å få slutt på praksisen. Foto: Gustav Borgen
Hesten har fått kuttet av en del av halen sin i tråd med moten. Dyrebeskyttelsen arbeidet for å få slutt på praksisen. Foto: Gustav Borgen

Barn skulle oppdras til å være gode mot dyr

Foreningen var også opptatt av at barn skulle oppdras til å være snille mot dyrene.

– Det å kaste stein, skyte med sprettert på dyr, rane reir for egg og drepe fugler, mente de tidlig at ikke var guttestreker, men en karakterbrist som man måtte drive opplysningsarbeid mot, sier Roaldset.

Foreningen forsøkte også å involvere kirken, fordi de mente at det å ha omsorg for dyr var å ha omsorg for guds skaperverk.

Utover på 1800-tallet vokste det frem lokalavdelinger for dyrebeskyttelsen i mange byer som i Stavanger, Kristiansand, Bergen og Kongsvinger.

– Plutselig raste det inn med lokalforeninger, så det var nok veldig i tråd med tidsånden. Rettigheter, autonomi og respekt var noe som kom inn på en helt annen måte, sier Roaldset.

Hegrer ble drept for fjærene sine

Damene på 1800-tallet var glade i vakre fjær. Fjærene kom fra fugler som var oppdrettet slik som påfugl, fasan og struts. De ble brukt i hatter, boaer og vifter. Verre var etterspørselen etter paradisfugl, lyrefugl, hegrer og andre eksotiske, ville arter med fargestrålende fjærdrakt.

– Hattemoten krevde veldig mye fjær. Fjær er et dyrevelferdsproblem også i dag. Man må ha etisk produserte fjær, ellers kan man ikke bruke de. Det er såpass ille at det plukkes fra levende dyr, sier Roaldset.

Fjær ble tidlig en viktig sak for Dyrebeskyttelsen i Norge og internasjonalt.

– De propaganderte mot at kvinner ikke skulle bruke fjær fra ville arter, og heller bruke kunstige fjær, sier Thorsen.

Hegrer var veldig utsatt. Jegere tok dem i paringstiden. Fuglene ble drept og dumpet. Den engelske dronningen gikk på et tidspunkt ut og sa offentlig at hun ikke lenger ville bruke fjær fra villfugl og spesielt ikke fra hegre.

Zoologer engasjerte seg også i saken. En av dem var professor i zoologi, Robert Collett, sønnen til Camilla Collett. Han var også den som fikk igjennom at beveren skulle fredes som det første dyret i Norge, etter at den var utryddet i mange andre land.

Les også: Jødisk forstander ut mot forslag om kosherforbud

Glade kuer om sommeren, trangt om vinteren

Og hvordan var det egentlig å være ku på 1800-tallet? Vel det var stor forskjell på sommer og vinter. Da våren kom, ble kuene sendt til seters for å gjøre seg fete. Men om vinteren var det harde kår i mange fjøs.

– Det var prestisje å ha mange kyr, og forholdet mellom antall kyr på båsen vinterstid og fôrmengde var ofte ubalansert. Man kalte det sulteforing. Hvis det ble veldig sen vår, vårknipe, kunne kyrne styrte på båsen eller de måtte bæres ut av fjøset, sier Thorsen.

Dyrebeskyttelsen belønnet godt stell av dyr. De ga pengepremier, sølvskjeer og diplomer til flinke budeier som hadde vært tro i tjenesten i mange år. De arbeidet også for brannsikre fjøsbygninger. Før utbyggingen av jernbanen gikk slaktedyrene til byene selv. Drifter med kuer, sauer og hester ble drevet fra Vestlandet og over til Østlandet, ofte over Hardangervidda.

– Noen gikk til og med over Jostedalsbreen. Det var jo fantastisk, sier Thorsen.

Om sommeren var det vanlig å sende kyrene til seters. Her er et bilde fra Fagerliseter i Nordmarken, 1928. Foto: Anders Beer Wilse/Oslo Museum
Om sommeren var det vanlig å sende kyrene til seters. Her er et bilde fra Fagerliseter i Nordmarken, 1928. Foto: Anders Beer Wilse/Oslo Museum

Vanskelig å endre loven

Dyrebeskyttelsen arbeidet også mye med å anmelde og følge opp dyrevernsaker, samt å få inn et bedre lovverk for dyrene.

I 1862 ble det lagt frem et lovforslag til Stortinget for strengere straff for dyremishandling. Forslaget ble henlagt fordi flere var redde for at strengere lover ville gi mange klager. Andre forsøk senere førte heller ikke fram.

I 1935 fikk Norge, som en av de første landene i verden, en egen dyrevernlov.

Hjemløse dyr på agendaen i dag

I nyere tid har Dyrebeskyttelsen Norge engasjert seg i blant annet pelsdyrsaken og problemet med hjemløse dyr.

– I 2018 tok vi hånd om over 8000 hjemløse dyr. Vi har 27 lokalavdelinger med hundrevis av frivillige som jobber med hjemløshet. Vi tok over mer enn 500 dyr fra politi og Mattilsynet som var utsatt for vanskjøtsel og mishandling. Så fikk 300 ville dyr hjelp, sier Roaldset.

– Vi tar bare hånd om toppen av isfjellet. Men der hvor vi har gode lokalavdelinger med jevn drift, så ser vi at problemet med hjemløshet blir bedre.

Noe av det Dyrebeskyttelsen Norge arbeider for nå, er lovpålagt ID-merking av kjæledyr.

– Da finner dyrene tilbake til eieren sin. Videre tror vi at folk tenker seg om to ganger før de sier ja til å få dyr, når de vet at de må ID-merke det på seg selv og stå juridisk ansvarlig for dyret.

Roaldset er glad for at synet på dyr stadig er i endring.

– For en god tid siden så tenkte man at god dyrevelferd er fravær av sykdom. Videre at dyret skulle få ha normal adferd og slippe å ha det for kaldt for varmt.

– Nå tenker man på dyrevelferd også som det å ha gode opplevelser i livet sitt.

– Dyrevernorganisasjonene er viktige

Likevel mangler det nok ikke på saker å ta tak i dag heller.

– Reelt har mange dyr ikke noen særlig større beskyttelse i dag enn for hundre år siden, sier Ragnhild Sollund.

Hun er professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved UiO og holder på med et forskningsprosjekt hvor hun ser nærmere på hvordan internasjonale konvensjoner beskytter ville dyr og deres økosystemer.

– Myndighetene oppfordrer til jakt på ville dyr, også når artene er truet. Vi har nå mange regler om hvordan man skal drepe dyr. Likevel drepes enkelte ville dyr på bestialske måter, slik som når den allerede kritisk truede jervbestanden skal reduseres. Jervvalper blir skutt i hiet foran øynene på moren, så skytes hun etterpå.

Det er mye som gjøres mot dyr i dag som fundamentalt bryter mot det som står i dyrevernloven om at dyr har egenverdi, sier Sollund.

– Dersom vi hadde behandlet dyr som om de virkelig hadde egenverdi så kunne vi ikke brukt dem som et middel til et mål som vi gjør hele tiden. Mange dyr har lidd før de slaktes og har generelt hatt liv som ikke er verdt å leve.

Det betyr likevel ikke at dyrevernsengasjement har vært forgjeves.

– Dyrebeskyttelsen har for eksempel vært viktige for å fremme de endringene som gjør at dyr i alle fall bedøves under slakt. Dyrevernsorganisasjoner er hele tiden med på å senke terskelen for hva man kan tillate seg å gjøre mot dyr og sørge for at de får det bedre. Organisasjonene har vært kjempeviktige i den sammenheng i Norge og i flere andre land.

Artikkelen ble først publisert på Forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
00:05 To til sykehus etter kollisjon i Lindås23:53 Håndball: Reinkind storspilte i mesterligaen23:28 Trump: Jeg er en stor fan av Erdogan22:54 Trump: Jeg er en stor fan av Erdogan22:39 – Viktigst å gjøre opp, ikke å være navlebeskuende og granske oss selv22:08 Politiet leter etter tre gutter etter voldshendelse i Oslo22:06 Ny studie advarer: Insektapokalypse truer alt liv på jorden21:48 Lørenskog-saken: Politiet kan sitte på DNA-profilen til gjerningsperson20:24 Senterpartiet tar igjen Ap og Høyre på ny måling20:13 Facebook: Har slettet milliarder av falske kontoer20:00 Tungt skyts mot Dale: – Flaks at ingen har blitt skadd19:28 Ber norske studenter reise hjem fra Hongkong19:14 Mann pågrepet etter funn av eksplosiver for andre gang på kort tid18:48 Her har politiet 13 ukers «utdannelse»: Brutale videoer sjokkerer18:32 USAs Ukraina-ambassadør: Trumps mål var å etterforske Biden18:10 «Smart lyskryss» testet i Danmark: Kan spare millioner av timer i kø17:19 Politiet trappet opp etterforskning i savnetsak i Trondheim etter funn av gjenstander16:17 «Alle» er invitert til Putins fest – bortsett fra Erna16:15 IEA: Verden må gjøre mye mer for å skifte ut olje med fornybar energi15:48 Julio Kopseng dømt for voldtekt av ytterligere to kvinner15:30 Sandnes Ulf idømmes 0-3-tap etter utsettelse på grunn av banefrost15:28 Minst 13 personer mistet livet i bussulykke i Slovakia15:13 Oslos byråd innfører pensjon fra første krone14:55 Tolv drept i bilbombe i Afghanistan14:54 To menn stukket med kniv på trikk i Göteborg14:24 Ropstad ut mot miljøbevegelsens menneskesyn: – Vrøvl14:01 Usikkerhet rundt formsterke «Moi»13:44 Svigersønn-diplomati mellom USA og Tyrkia13:34 Skrivefeil oppklarte 75 år gammelt ubåtmysterium: – Jeg ble målløs13:34 Sykehus ilagt forelegg på 300.000 etter dødsfall13:18 Politiet tar beslag i millionformuen til Manshaus13:16 UD endrer reiseråd for Hongkong13:03 Nederland senker farten for å spare miljøet: – Et elendig tiltak13:01 Høsten slipper ikke taket12:38 To millioner ekstra til tiltak mot jødehat i Norge12:19 Mann døde etter fall inne på Oslo City12:05 To pågrepet for hærverk mot jødisk gravplass i Danmark12:05 Fire fra norske klubber i Færøyenes tropp på Ullevaal11:52 Presset Erna Solberg: – Horribelt å mene at homofili er synd11:46 Børsfall etter Trump-trusler om høyere toll11:40 Storavis: Bayern med forsterket Guardiola-jakt11:39 Viking Sky var kun en skipslengde fra å grunnstøte10:58 TV-sendte riksrettshøringer kan bli Trumps hittil største utfordring10:57 Varebilsjåfør døde etter kollisjon med buss10:43 Så store prisforskjeller for dagligvarer at det kan være lovbrudd10:40 23 drept i israelske flyangrep mot Gazastripen10:29 Erna Solberg sier Trine Skei Grande midt imot: – Ikke misunnelse10:12 New Zealands parlament stemte for aktiv dødshjelp10:12 Ledigheten faller blant innvandrere i Norge09:02 Nav-skandalen og vogntog på vinterføre er tema i spørretimen08:31 Skoler stenges mens demonstrasjonene raser i Hongkong08:29 Politiet advarer om krevende kjøreforhold: «Svært glatte veier»08:28 Kaos og ødeleggelser i Venezia08:22 Underskrift fra Litauens president gir håp om snarlig utlevering av Frode Berg08:07 Spanske Villa gir seg etter endt sesong08:05 Lokalbefolkningen i norske turistområder vil ha turistskatt07:52 Skulle få 150 kroner – må ut med 56 ganger så mye07:44 Thunberg tar katamaran til Spania07:41 Markus Henriksen om klubbsituasjonen: – Unner ingen noe slikt07:30 Zuccarellos Wild tapte bunnoppgjør mot Kings07:26 Færre søknader om erstatning for tap av sau og lam til rovdyr07:25 Sju drept i bilbombe i Afghanistan07:09 Nylands tøffe vei tilbake: – Sjansen kom før jeg trodde07:08 Bussbråket på Torp: Ber statsråden rydde opp06:46 USA holder tusenvis av barn innesperret på mottak06:41 Landslagets inspirerende gulrot06:37 Mann truet vektere med balltre og sparket politiet i Oslo06:35 Dette skjer i dag06:32 Tande tviler på nytt Kobayashi-show06:31 Mann i 30-årene knivstukket i Akershus06:21 Oslo vil plante 100.000 trær innen 203006:12 Granskning: Indikasjon på menneskehandel i fiskeindustrien05:48 Setteriksadvokaten tror antall Nav-saker vil øke05:44 Tesla skal bygge ny elbilfabrikk i Tyskland05:42 Dette skjedde i natt05:28 Mann drept under protester i Libanon05:26 Solvik-Olsen mener Vedum kan stanse ny strømkabel til utlandet05:07 Venstre i Trøndelag krever full pelsdyr-kompensasjon04:38 200 boliger tatt av skogbranner i Australia04:06 USA råder amerikanere til å ikke reise til Bolivia03:57 Flere kilder hevder å ikke ha blitt kontaktet av politivoldsbok-forfattere03:29 Federer har fremdeles håp om sjuende tittel i ATP-finalen03:23 Sju drept i voldelige protester i Bolivia etter valget03:21 To høyreekstremister pågrepet i Italia02:47 Utslipp gjør at NHO vil kutte kraftig i cruisetrafikken02:41 Jeanine Añez er ny president i Bolivia00:05 140 dødsulykker med vogntog gransket00:02 Ny studie: Kristen bakgrunn også negativt for jobbsøkere00:01 Senterpartiet vil senke drivstoffavgiftene00:00 Kardinals anke over overgrepsdom opp for høyesterett23:34 Mann knivstukket i Akershus22:54 26 dager med Chile-demonstrasjoner22:20 Ap og Sp reagerer på Bane Nors million-merkevarebygging22:01 Stavanger-par risikerer fengsel for menneskehandel21:26 Aps elbil-forslag får uventet støtte fra Frp21:13 Uvær førte til oversvømmelse i Venezia21:08 Faket hele CVen og et magasincover for å få Trump-jobb – og fikk den20:46 Devin (13) mistet moren i grufullt angrep: – Hun forsøkte å be til gud20:17 Palestinske skolebøker forherliger martyrdød – stortingstopper vil revurdere norsk støtte19:51 – Nordmenn flykter nå til Gran Canaria
Siste nytt
00:05NorgeTo til sykehus etter kollisjon i Lindås23:53SportHåndball: Reinkind storspilte i mesterligaen23:28VerdenTrump: Jeg er en stor fan av Erdogan22:54VerdenTrump: Jeg er en stor fan av Erdogan22:39Politikk– Viktigst å gjøre opp, ikke å være navlebeskuende og granske oss selv22:08NorgePolitiet leter etter tre gutter etter voldshendelse i Oslo22:06VerdenNy studie advarer: Insektapokalypse truer alt liv på jorden21:48NorgeLørenskog-saken: Politiet kan sitte på DNA-profilen til gjerningsperson20:24PolitikkSenterpartiet tar igjen Ap og Høyre på ny måling20:13VerdenFacebook: Har slettet milliarder av falske kontoer20:00MotorTungt skyts mot Dale: – Flaks at ingen har blitt skadd19:28VerdenBer norske studenter reise hjem fra Hongkong19:14NorgeMann pågrepet etter funn av eksplosiver for andre gang på kort tid18:48VerdenHer har politiet 13 ukers «utdannelse»: Brutale videoer sjokkerer18:32VerdenUSAs Ukraina-ambassadør: Trumps mål var å etterforske Biden18:10Motor«Smart lyskryss» testet i Danmark: Kan spare millioner av timer i kø17:19NorgePolitiet trappet opp etterforskning i savnetsak i Trondheim etter funn av gjenstander16:17Politikk«Alle» er invitert til Putins fest – bortsett fra Erna16:15VerdenIEA: Verden må gjøre mye mer for å skifte ut olje med fornybar energi15:48NorgeJulio Kopseng dømt for voldtekt av ytterligere to kvinner15:30SportSandnes Ulf idømmes 0-3-tap etter utsettelse på grunn av banefrost15:28VerdenMinst 13 personer mistet livet i bussulykke i Slovakia15:13PengerOslos byråd innfører pensjon fra første krone14:55VerdenTolv drept i bilbombe i Afghanistan14:54VerdenTo menn stukket med kniv på trikk i Göteborg14:24PolitikkRopstad ut mot miljøbevegelsens menneskesyn: – Vrøvl14:01SportUsikkerhet rundt formsterke «Moi»13:44VerdenSvigersønn-diplomati mellom USA og Tyrkia13:34VerdenSkrivefeil oppklarte 75 år gammelt ubåtmysterium: – Jeg ble målløs13:34NorgeSykehus ilagt forelegg på 300.000 etter dødsfall13:18NorgePolitiet tar beslag i millionformuen til Manshaus13:16ReiseUD endrer reiseråd for Hongkong13:03MotorNederland senker farten for å spare miljøet: – Et elendig tiltak13:01NorgeHøsten slipper ikke taket12:38NorgeTo millioner ekstra til tiltak mot jødehat i Norge12:19NorgeMann døde etter fall inne på Oslo City12:05VerdenTo pågrepet for hærverk mot jødisk gravplass i Danmark12:05SportFire fra norske klubber i Færøyenes tropp på Ullevaal11:52PolitikkPresset Erna Solberg: – Horribelt å mene at homofili er synd11:46PengerBørsfall etter Trump-trusler om høyere toll11:40SportStoravis: Bayern med forsterket Guardiola-jakt11:39NorgeViking Sky var kun en skipslengde fra å grunnstøte10:58PolitikkTV-sendte riksrettshøringer kan bli Trumps hittil største utfordring10:57NorgeVarebilsjåfør døde etter kollisjon med buss10:43PengerSå store prisforskjeller for dagligvarer at det kan være lovbrudd10:40Verden23 drept i israelske flyangrep mot Gazastripen10:29PolitikkErna Solberg sier Trine Skei Grande midt imot: – Ikke misunnelse10:12VerdenNew Zealands parlament stemte for aktiv dødshjelp10:12NorgeLedigheten faller blant innvandrere i Norge09:02PolitikkNav-skandalen og vogntog på vinterføre er tema i spørretimen08:31VerdenSkoler stenges mens demonstrasjonene raser i Hongkong08:29NorgePolitiet advarer om krevende kjøreforhold: «Svært glatte veier»08:28ReiseKaos og ødeleggelser i Venezia08:22VerdenUnderskrift fra Litauens president gir håp om snarlig utlevering av Frode Berg08:07SportSpanske Villa gir seg etter endt sesong08:05ReiseLokalbefolkningen i norske turistområder vil ha turistskatt07:52NorgeSkulle få 150 kroner – må ut med 56 ganger så mye07:44VerdenThunberg tar katamaran til Spania07:41SportMarkus Henriksen om klubbsituasjonen: – Unner ingen noe slikt07:30SportZuccarellos Wild tapte bunnoppgjør mot Kings07:26NorgeFærre søknader om erstatning for tap av sau og lam til rovdyr07:25VerdenSju drept i bilbombe i Afghanistan07:09SportNylands tøffe vei tilbake: – Sjansen kom før jeg trodde07:08PolitikkBussbråket på Torp: Ber statsråden rydde opp06:46VerdenUSA holder tusenvis av barn innesperret på mottak06:41SportLandslagets inspirerende gulrot06:37NorgeMann truet vektere med balltre og sparket politiet i Oslo06:35NorgeDette skjer i dag06:32SportTande tviler på nytt Kobayashi-show06:31NorgeMann i 30-årene knivstukket i Akershus06:21NorgeOslo vil plante 100.000 trær innen 203006:12NorgeGranskning: Indikasjon på menneskehandel i fiskeindustrien05:48NorgeSetteriksadvokaten tror antall Nav-saker vil øke05:44VerdenTesla skal bygge ny elbilfabrikk i Tyskland05:42NorgeDette skjedde i natt05:28VerdenMann drept under protester i Libanon05:26PolitikkSolvik-Olsen mener Vedum kan stanse ny strømkabel til utlandet05:07NorgeVenstre i Trøndelag krever full pelsdyr-kompensasjon04:38Verden200 boliger tatt av skogbranner i Australia04:06VerdenUSA råder amerikanere til å ikke reise til Bolivia03:57NorgeFlere kilder hevder å ikke ha blitt kontaktet av politivoldsbok-forfattere03:29SportFederer har fremdeles håp om sjuende tittel i ATP-finalen03:23VerdenSju drept i voldelige protester i Bolivia etter valget03:21VerdenTo høyreekstremister pågrepet i Italia02:47ReiseUtslipp gjør at NHO vil kutte kraftig i cruisetrafikken02:41VerdenJeanine Añez er ny president i Bolivia00:05Motor140 dødsulykker med vogntog gransket00:02NorgeNy studie: Kristen bakgrunn også negativt for jobbsøkere00:01MotorSenterpartiet vil senke drivstoffavgiftene00:00VerdenKardinals anke over overgrepsdom opp for høyesterett23:34NorgeMann knivstukket i Akershus22:54Verden26 dager med Chile-demonstrasjoner22:20PengerAp og Sp reagerer på Bane Nors million-merkevarebygging22:01NorgeStavanger-par risikerer fengsel for menneskehandel21:26MotorAps elbil-forslag får uventet støtte fra Frp21:13VerdenUvær førte til oversvømmelse i Venezia21:08VerdenFaket hele CVen og et magasincover for å få Trump-jobb – og fikk den20:46VerdenDevin (13) mistet moren i grufullt angrep: – Hun forsøkte å be til gud20:17NorgePalestinske skolebøker forherliger martyrdød – stortingstopper vil revurdere norsk støtte19:51Reise– Nordmenn flykter nå til Gran Canaria
Populært