Dyrebeskyttelsen er 160 år:

Kjempet for bedøvelse før slakt og mot massakrering av ville fugler

<p>Slededrosjer står klare ved Nationaltheatret en vinterdag i 1904. Her har hestene fått et teppe over ryggen som beskyttelse mot kulde og snø. Dyrebeskyttelsen drev informasjonsarbeid for å bedre hverdagen for arbeidshestene.</p>
Slededrosjer står klare ved Nationaltheatret en vinterdag i 1904. Her har hestene fått et teppe over ryggen som beskyttelse mot kulde og snø. Dyrebeskyttelsen drev informasjonsarbeid for å bedre hverdagen for arbeidshestene. Foto: Anders Beer Wilse/Oslo Museum

Det er 160 år siden Norge fikk sin første dyrevernorganisasjon. Dette er hva de var opptatt av.

Ville fugler ble drept i hopetall for de vakre fjærene sine rundt 1900-tallet. De ble brukt til staselige hatter som middelklassen og overklassen pyntet seg med. Mange fuglebestander ble sterkt redusert som følge av overdådig fjærpynt. Dette var en av sakene som Dyrebeskyttelsen tok tak i for over hundre år siden.

Det var i 1859 at den velstående grosserer David Graah var på besøk i London. Han skulle til å sette seg inn i en hestedrosje da han fikk overrakt en løpeseddel som begynte med «Vær ikke haard mot Dyrene». Det var Englands eldste dyrevernsorganisasjon, RSPCA, som stod bak skrivet.

Graah ble inspirert. Han tok med seg løpeseddelen tilbake til hovedstaden. Han oversatte den, fikk den publisert i flere aviser og inviterte til et møte for å stifte en dyrebeskyttelsesforening.

37 fornemme herrer møtte opp. Blant annet en politifullmektig, en professor, en kriminaldommer og flere leger. Det ble starten på Dyrebeskyttelsen Norge. 17. oktober markerte de 160 års jubileum.

– Kampen for human behandling av dyr kom på samme tid som andre frigjøringssaker, sier Liv Emma Thorsen. Hun er professor emerita ved Universitetet i Oslo og har arbeidet med forholdet mellom dyr og mennesker i kulturhistorien.

Allerede i 1833 skrev Wergeland Vesle-Brunens Tale til Menneskeligheden i Menneskeheden.

– Her er det hesten Vesle-Brunen som snakker på vegne av alle sine mishandlede brødre. Da sier han «I en tid da andre undertrykte grupper reiste seg, i sær kvinnene, vil dyrene også framføre sin anklage mot menneskene».

Bedøvelse før slakt

Foreningen som David Graah startet ble først kalt Foreningen imod Mishandling af Dyr. Men navnet ble kort tid etter endret til Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Christiania.

– Det var fordi de ville vektlegge forebygging og det å gi kunnskap om dyrene, ikke bare slå ned på mishandling, sier Thorsen.

Den rystende bildeserien viser en ku som har fått halsen skåret over uten bedøvelse under kosherslakt. Oppslaget var på trykk i Dyrenes Ven, Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Christiania sitt medlemsblad. Under bildene står det beskrevet hva som skjer, sekund for sekund. Foto: Dyrenes Ven nr. 2, s. 10-11, 1928
Den rystende bildeserien viser en ku som har fått halsen skåret over uten bedøvelse under kosherslakt. Oppslaget var på trykk i Dyrenes Ven, Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Christiania sitt medlemsblad. Under bildene står det beskrevet hva som skjer, sekund for sekund. Foto: Dyrenes Ven nr. 2, s. 10-11, 1928

Det var ikke påbudt å bedøve dyr ved slakt. Slaktesaken, hvor bedøvelse før slakt var det viktigste, sto på foreningens agenda fra første dag.

Foreningen kjøpte inn såkalte slaktemasker. De fungerte som en boltpistol og bedøvet dyret. Dyrebeskyttelsen lærte opp slaktere til å bruke den nye metoden. Likevel tok det tid før bedøving ble lovpålagt. Det ble det først i 1929, etter mange års arbeid.

Hestene dro det tyngste lasset

1800-tallets samfunn var hestedrevet. Hester dro bygningsmaterialer, brøytet veiene om vinteren med tunge ploger, fraktet folk dit de skulle og kjørte vekk rester etter dobesøk. Å bedre hestenes kår ble derfor en av de viktigste sakene for den nystiftede foreningen.

Det forteller Åshild Roaldset, daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge og tidligere klinikksjef ved Veterinærhøgskolen.

– Noe av det første foreningen gjorde var å drive opplysningsarbeid for kjørekarer. Man hadde hovslagerkurs, delte ut løpesedler med hvor mye mat og hvile hesten skulle ha. De satte ut drikkesteiner til hestene så de kunne stoppe å drikke, sier Roaldset.

Både kvinner og menn engasjerte seg i dyrevern, men de første tiårene var det bare menn i Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Christiania. I 1893 ble det stiftet en kvinneforening, og etter hvert også en barneforening.

Mange vitner til overgrep

Dyrebeskyttelsen anmeldte dårlig behandling av blant annet hester. Men Liv Emma Thorsen tror ikke mishandling var utbredt.

– Det var selvfølgelig de som mishandlet hestene sine, men som vognmann var du interessert i at hesten skulle holdes i god stand, sier Thorsen, som for tiden skriver bok om dyr i hovedstaden på 1800-tallet og frem til i dag.

– En av grunnene til dårlig behandling var alkoholmisbruk som gikk ut over hesten. Ofte er det vel sånn at fattigdom fører til at man ikke har noe stort emosjonelt overskudd hverken til andre mennesker eller til dyrene. Forholdene folk levde under kunne nok noen ganger føre til desperasjon som gikk ut over dyrene.

Samtidig var det en grunn til at Henrik Wergeland engasjerte seg sterkt for dyrene og at det ble stiftet en forening til dyrenes beskyttelse allerede i 1859. Hesten var et arbeidsdyr godt synlig i gatene hvor det var mange vitner til overgrep, forteller Thorsen.

«Bikkje-Lisa»

Det var ikke sjelden å se dyr i Christianias gater. Høner gikk gjerne ute og plukket i parken og rundt husene i de østlige bydelene. 1891 var det blitt 3000 hester i byen, og kyr ble slaktet inne i byen. Noen hadde til og med kaniner på kjøkkenet.

Hvis en hestekar var ute med pisken, burde han håpe å ikke treffe på Lisa Kristoffersen. Hun ble kalt «Dyre-Lisa», «Bikkje-Lisa» og «Kristianias våkne samvittighet».

– Hvis en hestekar slo en hest, så slo hun hestekaren. Hun skulle ikke ha noe av dårlig dyrevelferd, sier Roaldset.

Lisa Kristoffersen var Oslos første dyrevernaktivist. Foto: Ukjent/Oslo Museum
Lisa Kristoffersen var Oslos første dyrevernaktivist. Foto: Ukjent/Oslo Museum

Lisa var ute med sitt rutete sjal og paraply og stilte seg gjerne opp der hestene dro tunge lass. Hun var fryktet blant de som ikke behandlet dyr pent. Om hun ikke fikk irettesatt kusken på egenhånd blåste hun i ei politifløyte for å la lovens lange arm ta seg av situasjonen.

– Hun søkte midler fra Foreningen for dyrenes beskyttelse, men fikk avslag, sier Roaldset.

Begrunnelsen var at hun ikke hadde anmeldt nok saker til politiet. Like mye kan det skyldes både at hun var kvinne og at hun aksjonerte i gata.

Lisa Kristoffersen var hovedstadens første dyrevernaktivist. Hun stiftet også sin egen dyrebeskyttelse, Dyrevernelaget Lisa Kristoffersens minne i 1907, da hun var 74 år. Hun ble belønnet med Kongens fortjenestemedalje.

I 1934 fikk hun en plass på Bjølsen i Oslo oppkalt etter seg, Lisa Kristoffersens plass.

Skamklippet hale var på moten

En sak som Dyrebeskyttelsen tok tak i på slutten av 1800-tallet var halekupering av hest. Det betyr at en del av halebenet ble kuttet av. Det var mote på den tiden at overklassens hester skulle ha korte haler.

– Dette var noe man gjorde uten bedøvelse. Hesten fikk et veldig kort halebein som også var et handikap fordi hesten ikke lenger kunne piske bort fluer like effektivt, sier Roaldset.

I sin formannstid fikk hoffstallmester Georg Fredrik Wilhelm Sverdrup gjennom at forsvaret verken skulle halekupere hester eller kjøpe inn slike hester.

– Signaleffekten var veldig effektiv.

Praksisen ble først forbudt med dyrevernloven av 1935.

Hesten har fått kuttet av en del av halen sin i tråd med moten. Dyrebeskyttelsen arbeidet for å få slutt på praksisen. Foto: Gustav Borgen
Hesten har fått kuttet av en del av halen sin i tråd med moten. Dyrebeskyttelsen arbeidet for å få slutt på praksisen. Foto: Gustav Borgen

Barn skulle oppdras til å være gode mot dyr

Foreningen var også opptatt av at barn skulle oppdras til å være snille mot dyrene.

– Det å kaste stein, skyte med sprettert på dyr, rane reir for egg og drepe fugler, mente de tidlig at ikke var guttestreker, men en karakterbrist som man måtte drive opplysningsarbeid mot, sier Roaldset.

Foreningen forsøkte også å involvere kirken, fordi de mente at det å ha omsorg for dyr var å ha omsorg for guds skaperverk.

Utover på 1800-tallet vokste det frem lokalavdelinger for dyrebeskyttelsen i mange byer som i Stavanger, Kristiansand, Bergen og Kongsvinger.

– Plutselig raste det inn med lokalforeninger, så det var nok veldig i tråd med tidsånden. Rettigheter, autonomi og respekt var noe som kom inn på en helt annen måte, sier Roaldset.

Hegrer ble drept for fjærene sine

Damene på 1800-tallet var glade i vakre fjær. Fjærene kom fra fugler som var oppdrettet slik som påfugl, fasan og struts. De ble brukt i hatter, boaer og vifter. Verre var etterspørselen etter paradisfugl, lyrefugl, hegrer og andre eksotiske, ville arter med fargestrålende fjærdrakt.

– Hattemoten krevde veldig mye fjær. Fjær er et dyrevelferdsproblem også i dag. Man må ha etisk produserte fjær, ellers kan man ikke bruke de. Det er såpass ille at det plukkes fra levende dyr, sier Roaldset.

Fjær ble tidlig en viktig sak for Dyrebeskyttelsen i Norge og internasjonalt.

– De propaganderte mot at kvinner ikke skulle bruke fjær fra ville arter, og heller bruke kunstige fjær, sier Thorsen.

Hegrer var veldig utsatt. Jegere tok dem i paringstiden. Fuglene ble drept og dumpet. Den engelske dronningen gikk på et tidspunkt ut og sa offentlig at hun ikke lenger ville bruke fjær fra villfugl og spesielt ikke fra hegre.

Zoologer engasjerte seg også i saken. En av dem var professor i zoologi, Robert Collett, sønnen til Camilla Collett. Han var også den som fikk igjennom at beveren skulle fredes som det første dyret i Norge, etter at den var utryddet i mange andre land.

Les også: Jødisk forstander ut mot forslag om kosherforbud

Glade kuer om sommeren, trangt om vinteren

Og hvordan var det egentlig å være ku på 1800-tallet? Vel det var stor forskjell på sommer og vinter. Da våren kom, ble kuene sendt til seters for å gjøre seg fete. Men om vinteren var det harde kår i mange fjøs.

– Det var prestisje å ha mange kyr, og forholdet mellom antall kyr på båsen vinterstid og fôrmengde var ofte ubalansert. Man kalte det sulteforing. Hvis det ble veldig sen vår, vårknipe, kunne kyrne styrte på båsen eller de måtte bæres ut av fjøset, sier Thorsen.

Dyrebeskyttelsen belønnet godt stell av dyr. De ga pengepremier, sølvskjeer og diplomer til flinke budeier som hadde vært tro i tjenesten i mange år. De arbeidet også for brannsikre fjøsbygninger. Før utbyggingen av jernbanen gikk slaktedyrene til byene selv. Drifter med kuer, sauer og hester ble drevet fra Vestlandet og over til Østlandet, ofte over Hardangervidda.

– Noen gikk til og med over Jostedalsbreen. Det var jo fantastisk, sier Thorsen.

Om sommeren var det vanlig å sende kyrene til seters. Her er et bilde fra Fagerliseter i Nordmarken, 1928. Foto: Anders Beer Wilse/Oslo Museum
Om sommeren var det vanlig å sende kyrene til seters. Her er et bilde fra Fagerliseter i Nordmarken, 1928. Foto: Anders Beer Wilse/Oslo Museum

Vanskelig å endre loven

Dyrebeskyttelsen arbeidet også mye med å anmelde og følge opp dyrevernsaker, samt å få inn et bedre lovverk for dyrene.

I 1862 ble det lagt frem et lovforslag til Stortinget for strengere straff for dyremishandling. Forslaget ble henlagt fordi flere var redde for at strengere lover ville gi mange klager. Andre forsøk senere førte heller ikke fram.

I 1935 fikk Norge, som en av de første landene i verden, en egen dyrevernlov.

Hjemløse dyr på agendaen i dag

I nyere tid har Dyrebeskyttelsen Norge engasjert seg i blant annet pelsdyrsaken og problemet med hjemløse dyr.

– I 2018 tok vi hånd om over 8000 hjemløse dyr. Vi har 27 lokalavdelinger med hundrevis av frivillige som jobber med hjemløshet. Vi tok over mer enn 500 dyr fra politi og Mattilsynet som var utsatt for vanskjøtsel og mishandling. Så fikk 300 ville dyr hjelp, sier Roaldset.

– Vi tar bare hånd om toppen av isfjellet. Men der hvor vi har gode lokalavdelinger med jevn drift, så ser vi at problemet med hjemløshet blir bedre.

Noe av det Dyrebeskyttelsen Norge arbeider for nå, er lovpålagt ID-merking av kjæledyr.

– Da finner dyrene tilbake til eieren sin. Videre tror vi at folk tenker seg om to ganger før de sier ja til å få dyr, når de vet at de må ID-merke det på seg selv og stå juridisk ansvarlig for dyret.

Roaldset er glad for at synet på dyr stadig er i endring.

– For en god tid siden så tenkte man at god dyrevelferd er fravær av sykdom. Videre at dyret skulle få ha normal adferd og slippe å ha det for kaldt for varmt.

– Nå tenker man på dyrevelferd også som det å ha gode opplevelser i livet sitt.

– Dyrevernorganisasjonene er viktige

Likevel mangler det nok ikke på saker å ta tak i dag heller.

– Reelt har mange dyr ikke noen særlig større beskyttelse i dag enn for hundre år siden, sier Ragnhild Sollund.

Hun er professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved UiO og holder på med et forskningsprosjekt hvor hun ser nærmere på hvordan internasjonale konvensjoner beskytter ville dyr og deres økosystemer.

– Myndighetene oppfordrer til jakt på ville dyr, også når artene er truet. Vi har nå mange regler om hvordan man skal drepe dyr. Likevel drepes enkelte ville dyr på bestialske måter, slik som når den allerede kritisk truede jervbestanden skal reduseres. Jervvalper blir skutt i hiet foran øynene på moren, så skytes hun etterpå.

Det er mye som gjøres mot dyr i dag som fundamentalt bryter mot det som står i dyrevernloven om at dyr har egenverdi, sier Sollund.

– Dersom vi hadde behandlet dyr som om de virkelig hadde egenverdi så kunne vi ikke brukt dem som et middel til et mål som vi gjør hele tiden. Mange dyr har lidd før de slaktes og har generelt hatt liv som ikke er verdt å leve.

Det betyr likevel ikke at dyrevernsengasjement har vært forgjeves.

– Dyrebeskyttelsen har for eksempel vært viktige for å fremme de endringene som gjør at dyr i alle fall bedøves under slakt. Dyrevernsorganisasjoner er hele tiden med på å senke terskelen for hva man kan tillate seg å gjøre mot dyr og sørge for at de får det bedre. Organisasjonene har vært kjempeviktige i den sammenheng i Norge og i flere andre land.

Artikkelen ble først publisert på Forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
11:42 Forskere har påvist hudkreftgener11:15 – Som en kald gufs fra DDR- og Sovjettiden10:53 – Ingen er bedre for United enn Solskjær10:41 Ving overtar tolv hoteller i Spania10:00 Knivstikking på arbeidsplass i Oslo09:45 Ber om hjelp til å stanse påstått pyramidesystem09:43 Sønn av dansk IS-medlem hentes hjem til Danmark09:43 Kina varsler at de vil gjengjelde Kongressvedtak om Hongkong09:42 Eldre kvinne kritisk skadd i busskjørsel08:45 Dyretragedien i Australia – her reddes Lewis ut av flammehavet08:37 Hitlers flosshatt solgt for over 500.000 kroner07:53 Widerøe mener MDGs politikk truer kortbanenettet07:42 Australias statsminister avviser sammenheng mellom klimaendring og skogbranner07:33 Siv Jensen ber Trygve Slagsvold Vedum bytte side07:05 Blytung beskjed til skiskyttersporten: Kan bety dødsstøtet06:39 Thingnes Bø om sin kalkulerte «gambling»: – Det skal absolutt være mulig06:36 Elverum vil runde 35.000 tilskuere i mesterligaen06:03 Riksrett åpningstema i debatt mellom presidentkandidater06:00 Sveriges Riksbank tar klimagrep – vil kvitte seg med «brune» obligasjoner05:50 Dette skjer i dag05:45 En av seks i Bergen kommune lot seg lure av falsk epost05:30 Dette skjedde i natt05:30 MDG vil stoppe alle nye «monsterveier»05:16 18 jihadister drept i Burkina Faso05:00 VG: Staten har gitt norske kommuner bøter for 1,4 milliarder kroner04:45 Medisiner billigere i Norge enn i mange andre land03:53 Northugs manager slutter etter ni måneder03:38 Bellona-grunnlegger skal lede kamp mot vindmøller03:02 Kongressen vedtok lovforslag om menneskerettigheter i Hongkong03:00 Flere døde i eksplosjon i fyrverkerifabrikk på Sicilia02:59 Ap vil fjerne ostehøvelen i offentlig sektor02:46 Studie: En tredel av Afrikas flora truet av utryddelse02:01 KS mener endring i avgift tvinger busser over på fossilt drivstoff01:45 Kraftig jordskjelv i Thailand og Laos01:01 Fylkesmannen vil ha ny utredning av Vardafjell23:58 Bolivias midlertidige president vil skrive ut nyvalg23:44 Greta Thunberg får internasjonal fredspris for barn23:40 Babcock fikk sparken i Toronto Maple Leafs23:30 Politidirektøren ga ordre om å stanse koranbrenning dagen før koranbrenningen i Kristiansand23:25 Donald Tusk sier han vil kjempe mot populisme som EPPs nye leder23:11 Curling-EM: Viktig seier for Ulsruds lag22:59 Avsatte Moreno: – Jeg nekter å klandre noen22:23 Mann dømt til å betale 3,6 millioner kroner i erstatning etter overgrep22:16 Kvinne knivstukket i Drammen – mann siktet for drapsforsøk21:38 Politiet avslutter etterforskning av hatkriminalitet mot lesbisk par i Sandnes21:19 Solberg til EPP: Bare kristendemokratiske partier kan takle klimakrisen21:02 Person døde etter utforkjøring20:38 Dale demper troen på elfly i Norge20:37 UEFA-disiplinærsak mot Norges Fotballforbund, Romania i trøbbel igjen for rasisme20:33 Utenriksminister Pompeo er «utrolig stolt» av USAs Ukraina-politikk20:21 Tysk NATO-forslag godt mottatt på ministermøte19:40 Krisemåling for KrF19:16 NAV-sjefen slår tilbake etter Hauglies sjokkbrev19:08 Prins Andrew frasier seg alle offentlige oppdrag18:31 Snop og brus til veldedighet slipper avgifter18:29 Trump insisterer på at han ikke presset Ukraina18:04 100 elever har blitt syke på skole i Oslo17:50 Hvitt fosfor-anklagene: – Søreide må ta et kraftfullt oppgjør17:40 Strengere straff for mann som voldtok kvinne med barnevogn17:22 Reaksjoner etter at UEFA bekreftet seedingen til EM-trekningen: – En skandale!17:21 Ocean Viking har reddet 30 i Middelhavet16:50 Dømte Nav-ofre kan måtte vente lenge på erstatning16:34 Tore Sagen om rasist-sketsjen: – Jeg angrer ikke16:26 Vil evaluere systemet for innføring av nye legemidler16:20 Fire rumenske VM-spillere må bli hjemme etter dopingmistanke16:15 Person til sykehus etter knivstikking i Drammen16:02 Boktilbudene strømmer på til Frode Berg15:49 Person omkom i balkongbrann15:49 Sterke reaksjoner på Tottenhams Mourinho-ansettelse: – Usympatisk og dårlig nytt for klubben15:44 Dramatisk vitnemål mot Trump15:25 Banktrøbbel rammer 150.000 Storebrand-pensjonister15:22 Årelang krangel om Hitlers barndomshjem avgjort15:16 E18-advarsel: – Prosjektet er en skandale14:53 Industrigigant vil kutte tusenvis av arbeidsplasser14:28 Kowalczyk gjør comeback14:26 Flere får dø hjemme i stedet for på sykehus13:58 Politisk hengemyr i Israel13:57 Solskjær får trio tilbake fra skade13:56 Ødegaard tilbake i full trening13:37 Ap etterlyser Frps tiltak mot gjengkriminalitet13:13 To ulver skutt fra helikopter i Rendalen12:57 Hellas har fått nok: Sender asyl-advarsel til resten av Europa12:27 Eieren av Morris-kjeden har søkt om konkursbeskyttelse12:26 Tottenham-stjernene takker Pochettino12:15 Mer gråvær i vente – og til uka blir det enda verre12:11 På vei mot et todelt helsesystem12:06 Stjernen og Hilde blir TV 2s hoppeksperter12:05 Tvilling-spedbarn hadde bruddskader – nå er foreldrene dømt11:41 Ny Norwegian-sjef overtar med ærefrykt og sug i magen11:24 Nøkkelperson i riksrettsprosessen inntar vitneboksen11:22 Mourinho på plass i Tottenham: – Forventer trofeer10:58 – Grunnen til at jeg ikke ønsker forbud mot homoterapi10:50 – Viser hvor totalt uansvarlig det er at Norge fortsetter med olje og gass10:12 LeBron James med ny historisk milepæl i NBA09:57 Politiet innrømmer at Kebnekaise-etterforskningen ikke var god nok09:48 Havørnbestanden setter ny rekord i Danmark09:47 Direkte: Ropstad må forvente seg tøff motstand i spørretimen09:27 Swedbank etterforskes i USA09:26 Forskere bekymret for hytter i områder med villrein09:25 Nina Haver-Løseth gjør comeback i verdenscupen
Siste nytt
11:42Helse og livsstilForskere har påvist hudkreftgener11:15Penger– Som en kald gufs fra DDR- og Sovjettiden10:53Sport– Ingen er bedre for United enn Solskjær10:41ReiseVing overtar tolv hoteller i Spania10:00NorgeKnivstikking på arbeidsplass i Oslo09:45NorgeBer om hjelp til å stanse påstått pyramidesystem09:43VerdenSønn av dansk IS-medlem hentes hjem til Danmark09:43VerdenKina varsler at de vil gjengjelde Kongressvedtak om Hongkong09:42NorgeEldre kvinne kritisk skadd i busskjørsel08:45VerdenDyretragedien i Australia – her reddes Lewis ut av flammehavet08:37VerdenHitlers flosshatt solgt for over 500.000 kroner07:53NorgeWiderøe mener MDGs politikk truer kortbanenettet07:42VerdenAustralias statsminister avviser sammenheng mellom klimaendring og skogbranner07:33PolitikkSiv Jensen ber Trygve Slagsvold Vedum bytte side07:05Helse og livsstilBlytung beskjed til skiskyttersporten: Kan bety dødsstøtet06:39SportThingnes Bø om sin kalkulerte «gambling»: – Det skal absolutt være mulig06:36SportElverum vil runde 35.000 tilskuere i mesterligaen06:03PolitikkRiksrett åpningstema i debatt mellom presidentkandidater06:00PengerSveriges Riksbank tar klimagrep – vil kvitte seg med «brune» obligasjoner05:50NorgeDette skjer i dag05:45NorgeEn av seks i Bergen kommune lot seg lure av falsk epost05:30NorgeDette skjedde i natt05:30MotorMDG vil stoppe alle nye «monsterveier»05:16Verden18 jihadister drept i Burkina Faso05:00NorgeVG: Staten har gitt norske kommuner bøter for 1,4 milliarder kroner04:45Helse og livsstilMedisiner billigere i Norge enn i mange andre land03:53SportNorthugs manager slutter etter ni måneder03:38NorgeBellona-grunnlegger skal lede kamp mot vindmøller03:02VerdenKongressen vedtok lovforslag om menneskerettigheter i Hongkong03:00VerdenFlere døde i eksplosjon i fyrverkerifabrikk på Sicilia02:59PolitikkAp vil fjerne ostehøvelen i offentlig sektor02:46VerdenStudie: En tredel av Afrikas flora truet av utryddelse02:01NorgeKS mener endring i avgift tvinger busser over på fossilt drivstoff01:45VerdenKraftig jordskjelv i Thailand og Laos01:01NorgeFylkesmannen vil ha ny utredning av Vardafjell23:58PolitikkBolivias midlertidige president vil skrive ut nyvalg23:44VerdenGreta Thunberg får internasjonal fredspris for barn23:40SportBabcock fikk sparken i Toronto Maple Leafs23:30NorgePolitidirektøren ga ordre om å stanse koranbrenning dagen før koranbrenningen i Kristiansand23:25VerdenDonald Tusk sier han vil kjempe mot populisme som EPPs nye leder23:11SportCurling-EM: Viktig seier for Ulsruds lag22:59SportAvsatte Moreno: – Jeg nekter å klandre noen22:23NorgeMann dømt til å betale 3,6 millioner kroner i erstatning etter overgrep22:16NorgeKvinne knivstukket i Drammen – mann siktet for drapsforsøk21:38NorgePolitiet avslutter etterforskning av hatkriminalitet mot lesbisk par i Sandnes21:19PolitikkSolberg til EPP: Bare kristendemokratiske partier kan takle klimakrisen21:02NorgePerson døde etter utforkjøring20:38NorgeDale demper troen på elfly i Norge20:37SportUEFA-disiplinærsak mot Norges Fotballforbund, Romania i trøbbel igjen for rasisme20:33VerdenUtenriksminister Pompeo er «utrolig stolt» av USAs Ukraina-politikk20:21VerdenTysk NATO-forslag godt mottatt på ministermøte19:40NorgeKrisemåling for KrF19:16PengerNAV-sjefen slår tilbake etter Hauglies sjokkbrev19:08VerdenPrins Andrew frasier seg alle offentlige oppdrag18:31PengerSnop og brus til veldedighet slipper avgifter18:29VerdenTrump insisterer på at han ikke presset Ukraina18:04Norge100 elever har blitt syke på skole i Oslo17:50PolitikkHvitt fosfor-anklagene: – Søreide må ta et kraftfullt oppgjør17:40NorgeStrengere straff for mann som voldtok kvinne med barnevogn17:22SportReaksjoner etter at UEFA bekreftet seedingen til EM-trekningen: – En skandale!17:21NorgeOcean Viking har reddet 30 i Middelhavet16:50PengerDømte Nav-ofre kan måtte vente lenge på erstatning16:34KulturTore Sagen om rasist-sketsjen: – Jeg angrer ikke16:26Helse og livsstilVil evaluere systemet for innføring av nye legemidler16:20SportFire rumenske VM-spillere må bli hjemme etter dopingmistanke16:15NorgePerson til sykehus etter knivstikking i Drammen16:02NorgeBoktilbudene strømmer på til Frode Berg15:49NorgePerson omkom i balkongbrann15:49SportSterke reaksjoner på Tottenhams Mourinho-ansettelse: – Usympatisk og dårlig nytt for klubben15:44PolitikkDramatisk vitnemål mot Trump15:25PengerBanktrøbbel rammer 150.000 Storebrand-pensjonister15:22VerdenÅrelang krangel om Hitlers barndomshjem avgjort15:16MotorE18-advarsel: – Prosjektet er en skandale14:53PengerIndustrigigant vil kutte tusenvis av arbeidsplasser14:28SportKowalczyk gjør comeback14:26Helse og livsstilFlere får dø hjemme i stedet for på sykehus13:58PolitikkPolitisk hengemyr i Israel13:57SportSolskjær får trio tilbake fra skade13:56SportØdegaard tilbake i full trening13:37PolitikkAp etterlyser Frps tiltak mot gjengkriminalitet13:13NorgeTo ulver skutt fra helikopter i Rendalen12:57VerdenHellas har fått nok: Sender asyl-advarsel til resten av Europa12:27PengerEieren av Morris-kjeden har søkt om konkursbeskyttelse12:26SportTottenham-stjernene takker Pochettino12:15NorgeMer gråvær i vente – og til uka blir det enda verre12:11StemmerPå vei mot et todelt helsesystem12:06SportStjernen og Hilde blir TV 2s hoppeksperter12:05NorgeTvilling-spedbarn hadde bruddskader – nå er foreldrene dømt11:41PengerNy Norwegian-sjef overtar med ærefrykt og sug i magen11:24PolitikkNøkkelperson i riksrettsprosessen inntar vitneboksen11:22SportMourinho på plass i Tottenham: – Forventer trofeer10:58Politikk– Grunnen til at jeg ikke ønsker forbud mot homoterapi10:50Verden– Viser hvor totalt uansvarlig det er at Norge fortsetter med olje og gass10:12SportLeBron James med ny historisk milepæl i NBA09:57NorgePolitiet innrømmer at Kebnekaise-etterforskningen ikke var god nok09:48VerdenHavørnbestanden setter ny rekord i Danmark09:47PolitikkDirekte: Ropstad må forvente seg tøff motstand i spørretimen09:27PengerSwedbank etterforskes i USA09:26NorgeForskere bekymret for hytter i områder med villrein09:25SportNina Haver-Løseth gjør comeback i verdenscupen
Populært