Nordmenn og saudiarabere er minst bekymret for klimaet, viser nett-undersøkelse

Norge og Saudi-Arabia lever begge godt av olje. Her er også folk minst bekymret for klimaet. (Foto: Paul Cowan / Shutterstock / NTB scanpix)
Norge og Saudi-Arabia lever begge godt av olje. Her er også folk minst bekymret for klimaet. (Foto: Paul Cowan / Shutterstock / NTB scanpix)
Artikkelen fortsetter under annonsen

Nordmenn, saudiarabere og amerikanere har også minst tro på at mennesker bærer hovedansvaret for global oppvarming.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Disse oppsiktsvekkende resultatene kommer fram i en ny global undersøkelse gjort av det britiske meningsmålingsbyrået YouGov.

I alt 30.000 personer i 28 land har deltatt i undersøkelsen via internett. Den viser store forskjeller mellom land.

Generelt er folk i Norden klart mindre bekymret for virkningene av klimaendringene enn folk i resten av verden.

Ansvaret for global oppvarming

Nordmenn er også de som i minst grad mener at menneskelig aktivitet er hovedårsaken til global oppvarming.

Folk i India er sterkest overbevist av alle om at vi mennesker har hovedansvaret for klimaendringene.

Ifølge YouGov-undersøkelsen mener 35 prosent av nordmenn at mennesker har hovedansvaret når klimaet blir varmere. Også i Saudi-Arabia, Sverige, USA og Danmark er det relativt få som mener at mennesker bærer hovedansvaret.

I India er det 71 prosent som mener at mennesker har hovedansvaret for oppvarmingen av kloden. Også i Vietnam, Thailand, Indonesia, Spania og Italia er mange av samme oppfatning.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

USA og Norge

USA er det landet der flest (6 prosent) mener at klimaet ikke endrer seg i det hele tatt. Ytterligere 9 prosent av amerikanerne mener at klimaet endres, men at vi mennesker ikke har ansvaret for det.

Likevel peker hele tre av fire amerikanere på oss mennesker som ansvarlige for global oppvarming, ifølge denne undersøkelsen.

Et stort flertall blant de spurte i alle land mener at vi mennesker enten er hovedansvarlige eller delvis ansvarlige for klimaendringene.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Bare i noen få land er det flere enn 5 prosent av befolkningen som ikke tror at mennesket påvirker klimaet. Flest er det i USA (15 prosent) etterfulgt av Saudi-Arabia (12 prosent) og Norge (10 prosent).

Også andre internasjonale studier av folks syn på klimaet som forskning.no har skrevet om tidligere, har vist at vi nordmenn er blant de minst bekymrede. I denne artikkelen fra 2017 svarer forsker Marianne Aasen hos forskningsinstituttet CICERO på hva som kan være årsaken.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Man kan spekulere over flere grunner, som at folk stoler på velferdsordningene vi har og er mindre sårbare for endringer i livsgrunnlaget enn folk i andre land, svarer Aasen på hvorfor nordmenn er så lite bekymret for konsekvensene av klimaendringene.

– Mange tenker nok at det er fint med varmere vintre, for eksempel, sa Per Espen Stoknes, klimapsykolog ved Handelshøyskolen BI, til NRK i 2014.

Mange er bekymret i Asia

Generelt viser YouGov-studien av svært mange mennesker i verden er bekymret for konsekvensene av klimaendringene.

Mest bekymret for blant annet havnivåstigning, økonomiske skadevirkninger og masseflukt er mennesker i de folkerike landene i Sørøst-Asia – som Filippinene, India, Vietnam og Thailand.

Minst bekymret for konsekvenser av klimaendringene er folk i Norden og USA.

På spørsmål om «landet ditt eller du personlig kan gjøre mer for å møte klimautfordringene», er det folk i Norden og Midtøsten som stiller seg mest avvisende til dette.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Blant de aller mest avvisende er nordmenn og saudiarabere.

Mest overbevist om at både de selv personlig og landet deres kan gjøre mer for å redusere klimaendringene, er folk i Vietnam.

I denne NTNU-artikkelen på forskning.no kan du lese om en studie som slo fast at jo rikere innbyggerne i et land er, og desto høyere CO2-utslipp de har, desto mindre bekymret er de for klimaet.

Hvem har skylda?

På spørsmålet om hvem som har ansvaret for menneskeskapte klimaendringer, er det også veldig store forskjeller mellom land.

Vietnam er landet der flest mennesker mener at de selv bærer et personlig ansvar.

Nordmenn befinner seg i motsatt ende, igjen sammen med amerikanerne. I Norge peker folk i stedet på næringslivet og politikerne som de ansvarlige for klimaendringene.

Undersøkelsesmetoden

Det britiske meningsmålingsbyrået YouGov har altså gjort denne undersøkelsen utelukkende ved å benytte internett.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I mange av landene i undersøkelsen er tilgangen til internett så liten at resultatet bare kan sies å være representativt for dem som har internett, understreker YouGov. I blant andre Vietnam og India har under 60 prosent av befolkningen tilgang til nettet.

I stedet for å spørre folk direkte eller intervjue folk over telefon, gjør YouGov sine undersøkelser kun via internett. Selskapet har et panel på fem millioner mennesker over hele verden som kan bli invitert til å delta. Svarene som gis veies opp mot demografisk informasjon om folk i ulike land.

Artikkelen fortsetter under annonsen

YouGov sin undersøkelsesmetode med utelukkende å benytte seg av internett, vekker mye interesse blant meningsmålere.

Kritikken mot tradisjonelle målinger utført over telefon eller ansikt-til-ansikt er blant annet at folk har en tendens til å svare mer «korrekt» når de blir stilt overfor et annet menneske, enn hva de gjør om de kan svare anonymt via en nettside. Slik kan altså internett-undersøkelser gi oss et riktigere bilde.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men et problem både med telefon-paneler og internett-paneler er at de oftere får svar fra folk med høyere utdannelse og mer interesse for politikk og samfunn enn det folk flest har. Dette er feilkilder som meningsmålerne forsøker å løse som best de kan gjennom å «veie» resultatene opp mot den kunnskapen de har om befolkningen som helhet.

Kilde:

Pressemelding fra YouGov/NTB: «Internasjonal undersøkelse: Folk flest er bekymret over klimaendringene, og mange frykter også at de vil føre til at vi blir utryddet.», 16. september 2019

Artikkelen ble først publisert av forskning.no