Stor forskjell på hvor robuste kommunene er om katastrofen inntreffer

Det største skillet i kommunenes robusthet går mellom sør og nord i landet. I Nord-Norge scorer bare fem kommuner over middels på robust-skalaen. De store byene Tromsø og Bodø får toppkarakter, mens Rana, Hammerfest og Sør-Varanger er de tre andre over gjennomsnittet. Bildet er fra Veslemannen/Rauma.
Det største skillet i kommunenes robusthet går mellom sør og nord i landet. I Nord-Norge scorer bare fem kommuner over middels på robust-skalaen. De store byene Tromsø og Bodø får toppkarakter, mens Rana, Hammerfest og Sør-Varanger er de tre andre over gjennomsnittet. Bildet er fra Veslemannen/Rauma. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Norske kommuners evne til å takle store ulykker og katastrofer spriker voldsomt. Minst robust er kommuner i Nord-Norge, viser en ny studie.

Det har åpenbart ikke vært særlig trygt å bo under Veslemannen i Rauma – men skredekspertisen og kommunen har hatt et solid kriseopplegg som har gjort det mulig å opprettholde bosettingen under det farlige fjellet. Men generelt vet vi i Norge for lite om hvor robust og motstandsdyktige kommunene er, mener doktorgradsstipendiat Sabrina Scherzer ved Institutt for geografi ved NTNU.

– Kommunene er pålagt å lage risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser), men Norge har ikke noen god oversikt over hvor robuste kommunene er, sier Scherzer.

Mens ROS-analyser identifiserer sårbarheten til et samfunn, handler robusthet om hvor godt forberedt et samfunn er – hvor god evne det har – til å håndtere store ulykker og katastrofale hendelser, og gjenopprette en normalsituasjon etterpå.

Sjekk din kommune nederst i saken.

Økende oppmerksomhet

– Å lage motstandsdyktige samfunn er en primæroppgave for krisehåndtering verden over. Samfunn med stor motstandsdyktighet vil ha færre tap og komme seg igjen fortere etter en alvorlig hendelse, sier Sabrina Scherzer.

Hun peker på at det internasjonalt er en voksende oppmerksomhet rundt robusthet.

Trenger oversikt

Så langt nord, med Nord-Atlanteren utenfor stuedøra, et tøft klima og et bratt terreng, er Norge utsatt for naturkatastrofer med stormer, stormflo, oversvømmelser og skred. Ifølge Norsk naturskadepool kostet naturskader på eiendom 21,7 milliarder kroner i perioden 1980-2017.

– Samfunn med stor motstandsdyktighet vil ha færre tap og komme seg igjen fortere etter en alvorlig hendelse, sier Sabrina Scherzer.

– Vi trenger gode analyser som kan hjelpe katastrofeplanleggere på kommunalt,

– Kommunene er pålagt å lage risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser), men Norge har ikke noen god oversikt over hvor robuste kommunene er, sier Sabrina Scherzer. Derfor har hun og et par kolleger fra Institutt for geografi utarbeidet et eksempel på robusthetindeks. Foto: NTNU
– Kommunene er pålagt å lage risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser), men Norge har ikke noen god oversikt over hvor robuste kommunene er, sier Sabrina Scherzer. Derfor har hun og et par kolleger fra Institutt for geografi utarbeidet et eksempel på robusthetindeks. Foto: NTNU

regionalt og nasjonalt nivå. Dataene bør bygge både på eksisterende informasjon, for eksempel kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser, og indikatorer for robusthet. Kanskje i form av en indeks. Hvis man ønsker en å lage en indeks, er det viktig at det skjer i samarbeid med eksperter som skal bruke den.

Stipendiaten sier videre at denne indeksen ikke må oppfattes som en fasit på hvor robust eller ikke robust norske kommuner er. Men hun håper kartleggingen kan øke bevisstheten om at det er viktig for norske kommuner å bli mer robuste, og at hennes arbeid kan være et utgangspunkt for en debatt om hvordan dette kan gjøres.

Seks områder

– Fordelen med en god indeks er at den gir et bilde av nåsituasjonen og gjør det mulig å spore hvordan robustheten utvikler seg, sier Scherzer.

Sammen med medforfatterne NTNU-professorene Jan Ketil Rød og professor Päivi Lujala har hun laget et eksempel på indeks over robusthet med 47 ulike indikatorer innenfor seks områder:

Miljørobusthet (f.eks. naturens beskaffenhet mot ras og flom, matvaresikkerhet).

Institusjonell robusthet (f.eks. ressurser til brann- og redning, kommuneøkonomi, andel offentlige arbeidsplasser, nærhet til regionalt senter).

Infrastruktur og boliger (f.eks. kvaliteten på hus, tilfluktsrom, evakueringssikkerhet, veisikkerhet, nærhet til flyplass, sykehus).

Sosial robusthet (f.eks. alderssammensetning i befolkningen, utdanningsnivå).

Fellesskapskapital (f.eks. lag og foreninger, evne til informasjonshenting, barneomsorg, kreativitet, innovasjon).

Økonomi (f.eks. sysselsettingsgrad, antall bedrifter, større bedrifter, tilgang på ressurser).

Indeksen er laget med henblikk på naturkatastrofer, men Scherzer tror den langt på vei vil være relevant også for menneskeskapte katastrofer som terror og krigshandlinger.

Minst robust i Nord-Norge

Det største skillet i kommunenes robusthet går mellom sør og nord i landet. I Nord-Norge scorer bare fem kommuner over middels på robust-skalaen. De store byene Tromsø og Bodø får toppkarakter, mens Rana, Hammerfest og Sør-Varanger er de tre andre over gjennomsnittet.

Det er særlig på økonomi og naturmiljø at Nord-Norge kommer dårlig ut. Vestlandet, med sin utfordrende geografi, scorer også dårligere på motstandsdyktighet mot naturkatastrofer. Nord-Norge gjør det også svakt på felleskapskapital.

Sårbar – men robust

Sjekk din kommune her:

Her er forskernes indeks over robusthet hos norske kommuner, basert på offisielle data. 6 er maksimum score, 0 er minimum score.

Bærum 3,9

Sola 3,8

Bykle 3,8

Oslo 3,7

Leikanger 3,6

Tønsberg 3,5

Bergen 3,5

Asker 3,5

Sirdal 3,5

Lørenskog 3,5

Lillehammer 3,5

Molde 3,5

Trondheim 3,4

Stavanger 3,4

Hamar 3,4

Førde 3,4

Tydal 3,3

Eidfjord 3,3

Sandøy 3,3

Drammen 3,3

Nord-Aurdal 3,3

Tromsø 3,3

Levanger 3,3

Skedsmo 3,3

Kvitsøy 3,3

Finnøy 3,2

Tynset 3,2

Oppegård 3,2

Kristiansand 3,2

Randaberg 3,2

Bodø 3,2

Steinkjer 3,2

Utsira 3,2

Røros 3,1

Ullensaker 3,1

Lier 3,1

Os (Hedm.) 3,1

Frogn 3,1

Stjørdal 3,1

Sandnes 3,1

Hol 3,1

Lierne 3,0

Ål 3,0

Sogndal 3,0

Time 3,0

Aukra 3,0

Gjøvik 3,0

Elverum 3,0

Ski 3,0

Nesodden 3,0

Tolga 3,0

Øystre Slidre 3,0

Åseral 3,0

Orkdal 3,0

Hvaler 3,0

Ås 3,0

Nøtterøy 2,9

Rollag 2,9

Ørland 2,9

Skien 2,9

Fredrikstad 2,9

Røyken 2,9

Flatanger 2,9

Modalen 2,9

Valle 2,9

Namsskogan 2,9

Aurland 2,9

Sandefjord 2,9

Fjaler 2,9

Nittedal 2,9

Ringerike 2,9

Vestby 2,9

Austevoll 2,9

Voss 2,9

Stokke 2,9

Lærdal 2,9

Vinje 2,9

Gol 2,9

Kongsberg 2,8

Haugesund 2,8

Nore og Uvdal 2,8

Ringebu 2,8

Namsos 2,8

Tjøme 2,8

Suldal 2,8

Holtålen 2,8

Vik 2,8

Rennesøy 2,8

Arendal 2,8

Gausdal 2,8

Hå 2,8

Seljord 2,8

Ringsaker 2,8

Raarvihke Røyrvik 2,8

Klepp 2,8

Hammerfest 2,8

Hemsedal 2,8

Tokke 2,8

Ålesund 2,8

Rissa 2,8

Inderøy 2,8

Tinn 2,8

Sør-Varanger 2,8

Folldal 2,7

Rendalen 2,7

Audnedal 2,7

Balestrand 2,7

Snåase Snåsa 2,7

Gjemnes 2,7

Horten 2,7

Selbu 2,7

Kristiansund 2,7

Rana 2,7

Lindås 2,7

Stange 2,7

Ulstein 2,7

Volda 2,7

Høylandet 2,7

Alstahaug 2,7

Tysnes 2,7

Vindafjord 2,7

Hægebostad 2,7

Melhus 2,7

Øyer 2,7

Overhalla 2,7

Verdal 2,7

Gjerdrum 2,7

Gulen 2,7

Vadsø 2,7

Krødsherad 2,7

Rindal 2,7

Rygge 2,7

Leksvik 2,7

Midtre Gauldal 2,7

Lesja 2,7

Åmot 2,7

Porsgrunn 2,7

Nes (Busk.) 2,7

Sørum 2,7

Nordre Land 2,7

Farsund 2,7

Ørskog 2,7

Re 2,7

Bø (Telem.) 2,7

Gloppen 2,7

Notodden 2,6

Holmestrand 2,6

Bjerkreim 2,6

Malvik 2,6

Stord 2,6

Åmli 2,6

Trysil 2,6

Naustdal 2,6

Vestre Toten 2,6

Etnedal 2,6

Larvik 2,6

Målselv 2,6

Harstad 2,6

Sør-Aurdal 2,6

Vang 2,6

Fedje 2,6

Meldal 2,6

Bokn 2,6

Halsa 2,6

Engerdal 2,6

Eid 2,6

Modum 2,6

Oppdal 2,6

Lenvik 2,6

Bardu 2,6

Bygland 2,6

Tysvær 2,6

Gran 2,6

Vestre Slidre 2,6

Radøy 2,6

Grong 2,6

Osterøy 2,6

Rennebu 2,6

Kvinesdal 2,6

Flekkefjord 2,6

Flå 2,6

Smøla 2,6

Hjartdal 2,6

Os (Hord.) 2,6

Vefsn 2,5

Askvoll 2,5

Rakkestad 2,5

Sarpsborg 2,5

Vestnes 2,5

Forsand 2,5

Klæbu 2,5

Lunner 2,5

Meland 2,5

Råde 2,5

Vardø 2,5

Songdalen 2,5

Ullensvang 2,5

Stor-Elvdal 2,5

Karmøy 2,5

Fræna 2,5

Surnadal 2,5

Giske 2,5

Gaular 2,5

Jondal 2,5

Sigdal 2,5

Fusa 2,5

Fjell 2,5

Hurum 2,5

Fosnes 2,5

Stordal 2,5

Askøy 2,5

Hyllestad 2,5

Marnardal 2,5

Sande (M. og R.) 2,5

Lyngdal 2,5

Løten 2,5

Vanylven 2,5

Aremark 2,5

Kviteseid 2,5

Hjelmeland 2,5

Vågsøy 2,5

Lillesand 2,5

Gjesdal 2,5

Sande (Vestf.) 2,5

Kongsvinger 2,5

Trøgstad 2,5

Mandal 2,5

Våler (Hedm.) 2,4

Midsund 2,4

Kárásjohka Karasjok 2,4

Frosta 2,4

Rauma 2,4

Halden 2,4

Hareid 2,4

Aure 2,4

Østre Toten 2,4

Nes (Ak.) 2,4

Lurøy 2,4

Grimstad 2,4

Lardal 2,4

Søgne 2,4

Haram 2,4

Fitjar 2,4

Narvik 2,4

Agdenes 2,4

Moss 2,4

Eigersund 2,4

Namdalseid 2,4

Snillfjord 2,4

Skaun 2,4

Andebu 2,4

Eidsberg 2,4

Tingvoll 2,4

Spydeberg 2,4

Vegårshei 2,4

Salangen 2,4

Porsanger Porsángu Porsanki 2,4

Luster 2,4

Fet 2,4

Alvdal 2,4

Meråker 2,4

Kvinnherad 2,4

Askim 2,4

Herøy (M. og R.) 2,4

Ulvik 2,4

Gildeskål 2,4

Hornindal 2,4

Sula 2,3

Leka 2,3

Flesberg 2,3

Siljan 2,3

Birkenes 2,3

Kragerø 2,3

Aurskog-Høland 2,3

Tjeldsund 2,3

Stranda 2,3

Skiptvet 2,3

Søndre Land 2,3

Strand 2,3

Øvre Eiker 2,3

Austrheim 2,3

Evje og Hornnes 2,3

Nesset 2,3

Selje 2,3

Fyresdal 2,3

Sel 2,3

Nome 2,3

Granvin 2,3

Nordreisa 2,3

Etne 2,3

Averøy 2,3

Nissedal 2,3

Risør 2,3

Sør-Odal 2,3

Bamble 2,3

Dønna 2,3

Norddal 2,3

Hemne 2,3

Sveio 2,3

Nord-Fron 2,3

Vennesla 2,2

Nesna 2,2

Rælingen 2,2

Vestvågøy 2,2

Masfjorden 2,2

Eidsvoll 2,2

Solund 2,2

Beiarn 2,2

Drangedal 2,2

Tvedestrand 2,2

Lindesnes 2,2

Vikna 2,2

Flora 2,2

Sømna 2,2

Nord-Odal 2,2

Svelvik 2,2

Ørsta 2,2

Evenes 2,2

Åfjord 2,2

Våler (Østf.) 2,2

Nannestad 2,2

Vågå 2,2

Marker 2,2

Odda 2,2

Andøy 2,2

Jevnaker 2,2

Enebakk 2,2

Lom 2,2

Herøy (Nordl.) 2,2

Sortland 2,2

Saltdal 2,2

Deatnu Tana 2,2

Bømlo 2,2

Sykkylven 2,2

Eide 2,2

Sauherad 2,2

Rømskog 2,2

Sunndal 2,1

Hadsel 2,1

Sokndal 2,1

Hobøl 2,1

Vaksdal 2,1

Grane 2,1

Lebesby 2,1

Unjárga Nesseby 2,1

Bindal 2,1

Lund 2,1

Hole 2,1

Stryn 2,1

Dovre 2,1

Skodje 2,1

Kvam 2,1

Jølster 2,1

Nedre Eiker 2,1

Hof 2,1

Hattfjelldal 2,1

Sauda 2,1

Roan 2,1

Hurdal 2,1

Samnanger 2,1

Sør-Fron 2,1

Ibestad 2,1

Froland 2,1

Vågan 2,1

Skånland 2,1

Alta 2,1

Karlsøy 2,1

Nærøy 2,1

Hitra 2,0

Fauske 2,0

Brønnøy 2,0

Tranøy 2,0

Åsnes 2,0

Sørreisa 2,0

Iveland 2,0

Sund 2,0

Høyanger 2,0

Omasvuotna Storfjord Omasvuonon 2,0

Frøya 2,0

Bjugn 2,0

Balsfjord 2,0

Dyrøy 2,0

Skjåk 2,0

Værøy 2,0

Rødøy 2,0

Årdal 2,0

Osen 2,0

Øygarden 2,0

Lavangen 2,0

Grue 1,9

Nordkapp 1,9

Vega 1,9

Træna 1,9

Vevelstad 1,9

Verran 1,8

Bø (Nordl.) 1,8

Guovdageaidnu Kautokeino 1,8

Loppa 1,8

Hábmer Hamarøy 1,8

Lyngen 1,8

Gjerstad 1,8

Gratangen 1,8

Lødingen 1,8

Eidskog 1,8

Hemnes 1,8

Båtsfjord 1,7

Berg 1,7

Røst 1,7

Steigen 1,7

Leirfjord 1,7

Skjervøy 1,6

Kvæfjord 1,6

Kvalsund 1,6

Meløy 1,6

Gáivuotna Kåfjord 1,5

Hasvik 1,5

Bremanger 1,5

Torsken 1,5

Øksnes 1,5

Kvænangen 1,5

Måsøy 1,5

Berlevåg 1,4

Flakstad 1,4

Divtasvuodna Tysfjord 1,4

Moskenes 1,3

Sørfold 1,3

Ballangen 1,3

Gamvik 0,9

At Bærum topper Scherzers indeks over robuste kommuner er neppe overraskende. Bærum er både svært robust og lite utsatt for naturskade. For å kvalitetssikre indeksen for robusthet har Scherzer sammenholdt den med de eksisterende indeksene for risiko og sårbarhet i kommune-Norge.

– Har vi valgt å bosette oss på for farlige steder?

– Bosetting har alltid gitt både fordeler og ulemper. Vil vi ha sikkerhet, fin utsikt, tilgang til hav og fjell eller nærhet til naturressurser? Det er absolutt steder i Norge der jeg ville føle det utrygt å bo, men folk som bor slik synes sikkert fordelene veier opp for den mulige risikoen.

– Jeg skal ikke påstå at folk enkelte steder bor farlig, men risikoen bør vurderes av myndigheter, utbyggere og de som ønsker å bosette seg. I mange land er forsikringspremien høyere i utsatte områder med større risiko, men i Norge har vi systemet med at Norsk naturskadepool som kommer inn ved naturskade hvis eiendommen er brannforsikret, sier Sabrina Scherzer.

Saken er først publisert hos Gemini.no - forskningsmagasinet til NTNU og SINTEF

Referanse:International Journal of Disaster Risk Reduction , Volume 36, May 2019
A community resilience index for Norway: An adaptation of the Baseline Resilience Indicators for Communities (BRIC)

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
13:48 2.000 allierte soldater trener i Indre Troms neste år13:47 IOC vil flytte maraton fra Tokyo13:02 FIFA-presidenten skuffet over tomme tribuner13:02 Toppledelsen ved BI har mottatt anonyme trusler12:48 Familie ventet på dommedag - bodde i kjelleren i ni år12:40 Meteorolog: – Det er et ordentlig høstvær12:18 NFF jobber med tiltak mot vold og trusler12:17 Stemte for å utrede alternativer til EØS-avtalen11:55 Økokrim starter etterforskning mot Bitcoins Norge11:38 Kallmyr presset om utlevering av IS-krigere11:36 Fire personer pågrepet i Bulgaria etter rasisme-episoden11:27 Visste du at også refleksene går ut på dato?11:25 20 barn såret i bombeangrep i Afghanistan11:24 Kallmyr og Vedum i full krasj om politipenger10:44 Krav om erstatning etter SAS-streiken avslått10:43 Seks kommuner fortsatt uten ordfører10:35 Melkeproduksjonen skal ned med 100 millioner liter10:35 Hegerberg inn i Guinness rekordbok10:21 Solskjærs kamp mot klokka etter nye skader10:20 Fengslingsmøtene i voldtektssaken på Hønefoss utsatt09:58 Tilbakeviser elendige anketall: – Gir et uriktig bilde09:36 Ocasio-Cortez og Omar slutter opp om Sanders09:35 Huawei rapporterer om kraftig vekst08:51 – Fergeselskapenes betalingsordning bryter loven08:51 Fastlege om hyppig helsesjekk: Kan virke mot sin hensikt08:48 Warren vil ha amerikansk tilbaketrekning fra Midtøsten08:21 Sterk økning i sykdomstilfeller etter smitte av flåttvirus08:02 Terrorsiktede norskkurdere løslatt i Tyrkia07:43 Havneområde i Malmö avsperret etter bombealarm07:21 Direkte: Følg spørretimen på Stortinget06:47 Ny klimatrussel: Hunder har dødd, frykter for menneskeliv06:47 Normann: – Vi har noe i EM å gjøre06:35 Hongkongs leder avbrøt tale06:29 Starter kartleggingen av nasjonsligamotstanderne06:25 EU håper å våkne til brexitgjennombrudd06:22 Fellesforbundet stemmer over EØS-avtalen06:13 Veidirektøren: Kompetanseflukt gjør situasjonen kritisk06:00 Frode Bergs kone: Tynnslitt håp om rask løsning05:53 Dette skjer i dag05:43 Warren ble angrepet fra alle kanter05:42 Dette skjedde i natt05:30 Hyller Mette-Marits bokinnsats: – Fabelaktig!05:15 Biden forsvarte sønnen under TV-debatt04:58 Wild tapte uten Zuccarello på isen04:42 Bare 9 av 46 borgerlige ordførere er kvinner04:17 Kina ber USA slutte å blande seg i Hongkongs politikk04:13 Borten Moe blir plattformsjef på Draugen03:42 74 omkom i tyfonen i Japan02:59 Flere evakuert fra brann i leilighetsbygg på Askerjordet02:26 Pence vil ikke gi dokumenter til Representantenes hus02:24 Demokratene holder ikke formell avstemning om riksrettsetterforskning01:25 NVE-analyse: Motstand i folket kan føre til stans i norsk vindkraftutbygging01:16 Erdogan: Tyrkisk soldat drept av syriske styrker i Manbij01:10 Innbytterne berget Norge på overtid00:58 Canada stanser våpeneksport til Tyrkia00:54 Leger frykter for beredskap – ustabil ambulanseflytjeneste00:50 Erdogan: Tyrkia vil ikke erklære våpenhvile i Syria00:46 Landslagsledelsen om UEFA-reaksjon mot rumensk rasisme: Null straff00:26 Ny undersøkelse: Kontantstøtte mest brukt av vårbarn på vent00:01 Sørloth gir ikke opp før sjansen er null23:39 SOHR: To syriske soldater drept av tyrkiskvennlige opprørere23:36 Sverige hadde Spania i kne23:08 Politiet rykket ut til melding om bråk – viste seg å være ivrige landskamp-supportere22:48 Sverige hadde Spania i kne22:44 Innbytterne berget Norge på overtid, Sørloth nikket inn 1-1 i Romania22:22 De sju voldtektssiktede i Hønefoss fremstilles trolig for varetektsfengsling onsdag22:21 Ny smell for Solskjær, United-keeperen ut med skade22:10 Nye protester i Barcelona etter fengselsdommer mot politikere21:59 Fox News: Nærkontakt mellom amerikanske styrker og tyrkiskstøttede opprørere i Syria21:42 Demokratene vurderer formell avstemning om riksrettsetterforskning21:29 – En forverring av forholdene i IS-leirer hvor nordmenn holdes21:16 Byggesteiner for primitivt liv funnet i is fra Saturn-måne21:04 23-åring tiltalt for grov vold på hotellrom20:58 Tyrkia fortsetter offensiven i Syria20:54 – Kjørte over seg selv i trafikkulykke20:29 Øredøvende tribunelyd fra barna i Bucuresti20:22 Kallmyr slår opp telt for å forhindre flyktningstrøm til Norge19:10 Utkast til brexitavtale nærmer seg, melder flere medier19:10 Demonstrasjon mot Turkish Airlines på Gardermoen19:07 Pence drar til Tyrkia på kort varsel18:34 Soldater er sinte og frustrerte etter Trump-avgjørelse: – Jeg skammer meg18:33 Flere i Venstre vil ha Sveinung Rotevatn som ny partileder18:14 Henrik Ingebrigtsen opererte sin trøblete tå18:03 Gutt (2) sendt til sykehus etter alvorlig trafikkulykke17:47 Aftenposten trekker journalister ut av Syria17:06 Follo-spiller utestenges i sju kamper etter å ha skallet motstander17:04 Mann forstyrret isbjørn – fikk 15.000 kroner i bot15:35 IMF venter laveste vekst siden finanskrisen15:35 Lekkasje ved Tine Meierier15:28 Kvinnelig imam tildeles menneskerettighetspris i Oslo15:27 Bulgarias fotballpresident går av etter «rasismekampen»15:07 XXL vil hente 500 millioner kroner i emisjoner15:05 Spania venter flere rasende protester i Barcelona15:04 76-åring dømt seksuelt overgrep ett år etter forrige dom14:22 Hvis Trump og Pence blir dømt, blir hun president14:13 Mer motgang for sykkel-VM i Bergen14:06 FN: 85 sivile drept i forbindelse med valget i Afghanistan13:38 Ras av sykmeldinger i Morgenbladet13:14 Merkel og Solberg med felles appell til Tyrkia: Stopp offensiven12:49 Pastor tiltalt for voldtekt av barn – aktor vil ha fire og et halvt års fengsel
Siste nytt
13:48Norge2.000 allierte soldater trener i Indre Troms neste år13:47SportIOC vil flytte maraton fra Tokyo13:02SportFIFA-presidenten skuffet over tomme tribuner13:02NorgeToppledelsen ved BI har mottatt anonyme trusler12:48VerdenFamilie ventet på dommedag - bodde i kjelleren i ni år12:40NorgeMeteorolog: – Det er et ordentlig høstvær12:18SportNFF jobber med tiltak mot vold og trusler12:17PolitikkStemte for å utrede alternativer til EØS-avtalen11:55PengerØkokrim starter etterforskning mot Bitcoins Norge11:38PolitikkKallmyr presset om utlevering av IS-krigere11:36SportFire personer pågrepet i Bulgaria etter rasisme-episoden11:27MotorVisste du at også refleksene går ut på dato?11:25Verden20 barn såret i bombeangrep i Afghanistan11:24PolitikkKallmyr og Vedum i full krasj om politipenger10:44PengerKrav om erstatning etter SAS-streiken avslått10:43PolitikkSeks kommuner fortsatt uten ordfører10:35PengerMelkeproduksjonen skal ned med 100 millioner liter10:35SportHegerberg inn i Guinness rekordbok10:21SportSolskjærs kamp mot klokka etter nye skader10:20NorgeFengslingsmøtene i voldtektssaken på Hønefoss utsatt09:58NorgeTilbakeviser elendige anketall: – Gir et uriktig bilde09:36PolitikkOcasio-Cortez og Omar slutter opp om Sanders09:35PengerHuawei rapporterer om kraftig vekst08:51Penger– Fergeselskapenes betalingsordning bryter loven08:51Helse og livsstilFastlege om hyppig helsesjekk: Kan virke mot sin hensikt08:48VerdenWarren vil ha amerikansk tilbaketrekning fra Midtøsten08:21Helse og livsstilSterk økning i sykdomstilfeller etter smitte av flåttvirus08:02NorgeTerrorsiktede norskkurdere løslatt i Tyrkia07:43VerdenHavneområde i Malmö avsperret etter bombealarm07:21PolitikkDirekte: Følg spørretimen på Stortinget06:47VerdenNy klimatrussel: Hunder har dødd, frykter for menneskeliv06:47SportNormann: – Vi har noe i EM å gjøre06:35VerdenHongkongs leder avbrøt tale06:29SportStarter kartleggingen av nasjonsligamotstanderne06:25VerdenEU håper å våkne til brexitgjennombrudd06:22NorgeFellesforbundet stemmer over EØS-avtalen06:13PengerVeidirektøren: Kompetanseflukt gjør situasjonen kritisk06:00VerdenFrode Bergs kone: Tynnslitt håp om rask løsning05:53NorgeDette skjer i dag05:43VerdenWarren ble angrepet fra alle kanter05:42NorgeDette skjedde i natt05:30KulturHyller Mette-Marits bokinnsats: – Fabelaktig!05:15VerdenBiden forsvarte sønnen under TV-debatt04:58SportWild tapte uten Zuccarello på isen04:42PolitikkBare 9 av 46 borgerlige ordførere er kvinner04:17VerdenKina ber USA slutte å blande seg i Hongkongs politikk04:13NorgeBorten Moe blir plattformsjef på Draugen03:42Verden74 omkom i tyfonen i Japan02:59NorgeFlere evakuert fra brann i leilighetsbygg på Askerjordet02:26VerdenPence vil ikke gi dokumenter til Representantenes hus02:24VerdenDemokratene holder ikke formell avstemning om riksrettsetterforskning01:25NorgeNVE-analyse: Motstand i folket kan føre til stans i norsk vindkraftutbygging01:16VerdenErdogan: Tyrkisk soldat drept av syriske styrker i Manbij01:10SportInnbytterne berget Norge på overtid00:58VerdenCanada stanser våpeneksport til Tyrkia00:54NorgeLeger frykter for beredskap – ustabil ambulanseflytjeneste00:50VerdenErdogan: Tyrkia vil ikke erklære våpenhvile i Syria00:46SportLandslagsledelsen om UEFA-reaksjon mot rumensk rasisme: Null straff00:26PolitikkNy undersøkelse: Kontantstøtte mest brukt av vårbarn på vent00:01SportSørloth gir ikke opp før sjansen er null23:39VerdenSOHR: To syriske soldater drept av tyrkiskvennlige opprørere23:36SportSverige hadde Spania i kne23:08NorgePolitiet rykket ut til melding om bråk – viste seg å være ivrige landskamp-supportere22:48SportSverige hadde Spania i kne22:44SportInnbytterne berget Norge på overtid, Sørloth nikket inn 1-1 i Romania22:22NorgeDe sju voldtektssiktede i Hønefoss fremstilles trolig for varetektsfengsling onsdag22:21SportNy smell for Solskjær, United-keeperen ut med skade22:10VerdenNye protester i Barcelona etter fengselsdommer mot politikere21:59VerdenFox News: Nærkontakt mellom amerikanske styrker og tyrkiskstøttede opprørere i Syria21:42VerdenDemokratene vurderer formell avstemning om riksrettsetterforskning21:29Norge– En forverring av forholdene i IS-leirer hvor nordmenn holdes21:16VerdenByggesteiner for primitivt liv funnet i is fra Saturn-måne21:04Norge23-åring tiltalt for grov vold på hotellrom20:58VerdenTyrkia fortsetter offensiven i Syria20:54Norge– Kjørte over seg selv i trafikkulykke20:29SportØredøvende tribunelyd fra barna i Bucuresti20:22PolitikkKallmyr slår opp telt for å forhindre flyktningstrøm til Norge19:10PolitikkUtkast til brexitavtale nærmer seg, melder flere medier19:10NorgeDemonstrasjon mot Turkish Airlines på Gardermoen19:07VerdenPence drar til Tyrkia på kort varsel18:34VerdenSoldater er sinte og frustrerte etter Trump-avgjørelse: – Jeg skammer meg18:33PolitikkFlere i Venstre vil ha Sveinung Rotevatn som ny partileder18:14SportHenrik Ingebrigtsen opererte sin trøblete tå18:03NorgeGutt (2) sendt til sykehus etter alvorlig trafikkulykke17:47NorgeAftenposten trekker journalister ut av Syria17:06SportFollo-spiller utestenges i sju kamper etter å ha skallet motstander17:04NorgeMann forstyrret isbjørn – fikk 15.000 kroner i bot15:35PengerIMF venter laveste vekst siden finanskrisen15:35NorgeLekkasje ved Tine Meierier15:28KulturKvinnelig imam tildeles menneskerettighetspris i Oslo15:27SportBulgarias fotballpresident går av etter «rasismekampen»15:07PengerXXL vil hente 500 millioner kroner i emisjoner15:05VerdenSpania venter flere rasende protester i Barcelona15:04Norge76-åring dømt seksuelt overgrep ett år etter forrige dom14:22StemmerHvis Trump og Pence blir dømt, blir hun president14:13SportMer motgang for sykkel-VM i Bergen14:06VerdenFN: 85 sivile drept i forbindelse med valget i Afghanistan13:38KulturRas av sykmeldinger i Morgenbladet13:14PolitikkMerkel og Solberg med felles appell til Tyrkia: Stopp offensiven12:49NorgePastor tiltalt for voldtekt av barn – aktor vil ha fire og et halvt års fengsel
Populært