Høie vil utrede driften av luftambulansetjenesten

Fly fra Luftambulansetjenesten i Tromsø. Flyene opereres av Babcock Scandinavian AirAmbulance AS fra i sommer. Utfordringene ved operatørbyttet har fått regjeringen til å sette ned et utvalg som blant annet skal se på ulike driftsformer for ambulanseflytjenesten.
Fly fra Luftambulansetjenesten i Tromsø. Flyene opereres av Babcock Scandinavian AirAmbulance AS fra i sommer. Utfordringene ved operatørbyttet har fått regjeringen til å sette ned et utvalg som blant annet skal se på ulike driftsformer for ambulanseflytjenesten. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Utfordringene ved operatørbyttet i ambulanseflytjenesten får regjeringen til å sette ned en ekspertgruppe som skal utrede ulike driftsformer for tjenesten.

Ekspertgruppen skal vurdere dagens system opp mot andre driftsformer, som for eksempel offentlig eller ideell drift og se på forbedringsmuligheter for dagens modell.

Det er utfordringene ved operatørbyttet i sommer og spesielt hvordan beredskapssituasjonen ble berørt, som er bakgrunnen for at helseminister Bent Høie (H) nå vil at et uavhengig utvalg skal se nærmere på ulike driftsalternativer.

– Luftambulansen er viktig for befolkningens trygghet, og ekspertgruppens utredning er sentral for å få et godt grunnlag for å vurdere framtidig organisering av tjenesten. Det er viktig at ekspertgruppen involverer alle relevante aktører i arbeidet, sier Høie.

Oppdraget til gruppen er å gjennomgå erfaringene med operatørbyttet, beskrive aktuelle modeller for framtidig drift av luftambulansetjenesten, og beskrive fordeler, ulemper og risiko ved de ulike modellene. Mandatet gir også mulighet til å beskrive utfordringene og konsekvensene ved dagens modell som i praksis er en monopolsituasjon.

Ekspertgruppen skal levere en rapport innen utgangen av 2020, og ledes av tidligere regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært