Menneskehandel står sentralt i Lime-saken

Hovedtiltalte i Lime-saken, Sajjad Hussain, og en av hans tre forsvarere, advokat Morten Kjensli, på plass før ankebehandlingen startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag.
Hovedtiltalte i Lime-saken, Sajjad Hussain, og en av hans tre forsvarere, advokat Morten Kjensli, på plass før ankebehandlingen startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Grov menneskehandel begått av en organisert kriminell gruppe står sentralt i ankebehandlingen av Lime-saken som startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag.

Ni av de tolv tiltalte nektet straffskyld, mens tre innrømmet delvis straffskyld.

Aktor, statsadvokat Geir Evanger, avfeide i sitt åpningsforedrag det han kalte konspirasjonsteorier som har versert i saken.

– At politiet har samarbeidet med de fornærmede og NorgesGruppen, er bare oppspinn, utdypet han overfor NTB.

Den 50 sider lange tiltalen Evanger leste opp, omfatter 35 brudd på straffeloven, arbeidsmiljø-, utlendings- og ligningsloven, men er nå konsentrert mer rundt menneskehandel enn da saken ble ført for tingretten.

– Å skille menneskehandel fra arbeidsmiljøkriminalitet er en veldig, veldig sentral del av forsvaret. Vi mener jo at det foreligger overtredelse av arbeidsmiljøloven, men at det ikke på noen måte foreligger menneskehandel i denne saken, sa forsvareren til hovedtiltalte Sajjad Hussain (42), advokat Morten Kjensli, til NTB etter første rettsdag.

Evanger på sin side bemerker at det ikke er så mye nytt siden saken gikk for tingretten, og at partene allerede er enige om ganske mye.

Lønnsspesialister

Ifølge tiltalen er de fornærmede ti pakistanerne hentet til Norge. Seks av dem skal ha arbeidet over 3.000 overtidstimer i året i Lime-butikker. Maksgrensen for overtid i Norge er 400 timer. I tillegg er ytterligere to pakistanere blant de fornærmede.

Det ti som kom til Norge, fikk oppholdstillatelse som såkalte lønnsspesialister. Ordningen kom i 2010 og stilte som krav at en bestemt arbeidsgiver ga minimum en halv million kroner i året i lønn til vedkommende.

– Tanken var at man skulle tiltrekke seg kompetent arbeidskraft fra utlandet. Dessverre ble ordningen misbrukt kraftig. Det har ikke vært realitet i arbeidstilbudene. Ordningen ble opphevet i 2013, forklarte Evanger.

Han sier til NTB at lånebedrageriene, som også er en del av tiltalen, ikke er så viktige elementer som menneskehandelen.

– Før disse arbeiderne skulle reise hjem igjen, lånes det penger i deres navn. Mye handler om å bruke navnene deres for alt det er verdt, sier han.

Rettssak i ni måneder

Tolv tiltalte forsvares av til sammen 25 advokater. Aktoratet ledes av statsadvokat Geir Evanger og består av i alt fem aktører. I tillegg kommer tre bistandsadvokater og fire tolker. Retten ledes av lagdommer Irene Sogn.

Ankesaken går som meddomsrettssak med to fagdommere og fem lekdommere og er berammet fram til 29. mai neste år.

Forholdene saken omhandler, er knyttet til driften av dagligvarebutikker i Lime-kjeden. Høsten 2014 aksjonerte politiet og flere offentlige etater mot 20 butikker i kjeden i Oslo, Rælingen, Bærum, Asker, Sandefjord, Larvik og Ski.

Sajjad Hussain ble dømt til ni års fengsel i tingretten, mens påtalemyndigheten la ned påstand om 13 år. De øvrige tiltalte er familiemedlemmer og forretningspartnere av ham, og de fikk fra ett til fem og et halvt års fengsel. En av de 13 tiltalte i tingretten ble frifunnet.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært