Borgarting lagmannsrett bygd om for å få plass til Lime-saken

Hovedtiltalte i Lime-saken, Sajjad Hussain, anket dommen på ni års fengsel. Til venstre for ham i Oslo tingrett sitter hans forsvarer John Christian Elden. Tirsdag starter ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Hovedtiltalte i Lime-saken, Sajjad Hussain, anket dommen på ni års fengsel. Til venstre for ham i Oslo tingrett sitter hans forsvarer John Christian Elden. Tirsdag starter ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Når teppet går opp for andre runde i Lime-saken tirsdag, er det i et ombygd rettslokale i Borgarting lagmannsrett i Oslo der anken skal behandles.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Saken er en av de mest omfattende som noen gang er ført for en norsk domstol. For at alle skal få plass, gjøres det endringer i den største rettssalen i 1. etasje i det gamle bygget.

I alt tolv tiltalte og deres forsvarere samt aktoratet, dommerne og tolkene skal tilbringe ni måneder i salen fram til 29. mai neste år. Da saken gikk for Oslo tingrett, ble påstandene lagt ned etter elleve måneder.

– Det vil vise seg om det holder med ni måneder. På forsvarersiden er vi ikke trygge på at vi kommer i mål tidsmessig. Hovedfokus for ankebehandlingen fra forsvarets side er om det er riktig med en domfellelse for menneskehandel, sier forsvareren til hovedtiltalte Sajjad Hussain, advokat Morten Kjensli, til NTB.

Ifølge aktoratet skal ti pakistanere ha blitt utnyttet til tvangsarbeid etter at de ble hentet til Norge for å jobbe i Lime-kjeden.

Kjensli forsvarer 42-åringen sammen med Arve Ringsbye. John Christian Elden forsvarte Hussain i Oslo tingrett, men siden han fikk en ekstra runde i saken mot Eirik Jensen, hadde han ikke anledning til også å håndtere ankesaken. Under tingrettssaken hevdet Elden at påtalemyndigheten prøvde å utvide menneskehandelsparagrafen til også å omfatte arbeidsmiljøkriminalitet.

Les også: Politipatrulje fant bevisstløs mann på Aker Brygge i Oslo

Fakta om Lime-saken

* Politiet og flere offentlige etater aksjonerte høsten 2014 mot 20 butikker i Lime-kjeden i Oslo, Rælingen, Bærum, Asker, Sandefjord, Larvik og Ski.

* Etterforskningen var svært ressurskrevende, og saken er blitt omtalt som Norges største menneskehandelssak. Deler av tiltalen er også skilt ut og er blitt iretteført i egne saker senere.

* Til sammen 29 forsvarere representerte de tiltalte i Oslo tingrett, blant dem flere av landets mest profilerte advokater.

* 13 personer sto tiltalt for blant annet organisert kriminalitet og menneskehandel. Rettssaken mot dem startet i Oslo tingrett 20. januar 2016.

* Den opprinnelige tiltalen omfattet 34 brudd på straffeloven, arbeidsmiljøloven, utlendingsloven og ligningsloven.

* Ifølge tiltalen ble ti pakistanere hentet til Norge. Seks av dem skal ha arbeidet over 3.000 overtidstimer i året i ulike Lime-butikker. Maksgrensen for overtid i Norge er 400 timer.

* Hovedtiltalte er Sajjad Hussain (42). De øvrige tiltalte er familiemedlemmer og forretningspartnere av ham. Påtalemyndigheten ba om 13 års fengsel for Hussain.

* Saken skulle vært avsluttet innen sommeren 2016, men ble forsinket i et halvt år. Først 21. november, etter elleve måneder, ble påstander lagt ned.

* Dom falt 22. juni i fjor. Hovedmannen anket dommen på ni års fengsel. En av de 13 tiltalte ble frifunnet.

* Ankesaken mot tolv tiltalte starter i Borgarting lagmannsrett 3. september og er berammet fram til 29. mai neste år.

Nødvendigvis ikke enklere

Selv om saken allerede har vært gjennom en full hovedforhandlingen, er Kjensli av den oppfatning at det nødvendigvis ikke vil gi en enklere ny saksgang.

– Vi mener at saken ikke er tilstrekkelig belyst. Den vil nå bli sett på med nye øyne. Jeg er forberedt på ni måneder i retten – i hvert fall, sier han.

Motparten, anført av statsadvokat Geir Evanger, har lagt til grunn at det nå skal gå noe raskere enn første gang.

I 2014 aksjonerte politiet mot rundt 20 Lime-butikker. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
I 2014 aksjonerte politiet mot rundt 20 Lime-butikker. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Vi har en dom og kjenner saken fra tingretten. I tillegg er det enkelte ting vi ikke var klar over i tingretten, som vi er klar over nå. Så vi legger opp til at dette skal gå mer effektivt, sier han til NTB.

I tingretten ble den antatte hovedmannen dømt til ni års fengsel og tilbakebetaling av nær 43 millioner kroner. Aktors påstand var 13 års fengsel.

Flere av de tiltalte er i familie. Forholdene de ble dømt for, går tilbake til 2010, men det var først høsten 2014 politiet slo til i en koordinert razzia mot 20 butikker i Oslo, Akershus og Vestfold.

Les også: 28 skadd da storskjermer falt under tysk konsert

Samme hovedemner

Statsadvokaten sier at det er de samme hovedtemaene som skal opp – menneskehandel og lånebedrageri.

– Det er tatt bort en del forhold i tiltalen og bevisoppgaven. Nå er det hovedsakelig menneskehandel og lånebedrageri det vil handle om, sier han.

På spørsmål om han tror de kommer i mål til 29. mai neste år, svarer Evanger slik:

– Det må man bare. Så enkelt er det. Vi ser fram til å komme i gang med ankesaken. Vi har jo visst at dette kommer til å ta tid, så det er bra å komme seg et skritt videre.

Les også: Tåregass, vannkanoner og brannbomber i Hongkong

(Saken fortsetter under)

Her i den gamle rettsbygningen til Borgarting lagmannsrett i Oslo skal anken i Lime-saken behandles fram til slutten av mai neste år. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Her i den gamle rettsbygningen til Borgarting lagmannsrett i Oslo skal anken i Lime-saken behandles fram til slutten av mai neste år. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Norgeshistorisk lang og omfattende

Oslo tingrett kjenner ikke til om det har vært andre saker som har tatt lengre tid enn Lime-saken.

I løpet av den tiden saken gikk for retten, utgjorde bare honorarer til advokater og betaling til tolker 78 millioner kroner, viser tall Aftenposten innhentet.

Andre saker som skiller seg ut i omfang og kostnader, er Nokas-, Breivik- og Transocean-saken.

Personvernpolicy