Tvangslovutvalget legger fram innstilling

Den omorganiserte og nyoppussede avdelingen for akuttpsykiatri på Oslo universitetssykehus.
Foto: Erlend Aas / NTB SCANPIX.
Den omorganiserte og nyoppussede avdelingen for akuttpsykiatri på Oslo universitetssykehus. Foto: Erlend Aas / NTB SCANPIX. Foto: NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter tre års arbeid leverer tvangslovutvalget tirsdag sin innstilling til helseminister Bent Høie (H). Utvalgets hensikt har vært å gjøre tvangsregler klarere.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tvangslovutvalget ble oppnevnt av regjeringen 17. juni i 2016 , fordi det var stort behov for gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren.

Tvangsreglene er spredt over fire ulike regelsett, som kan bety at ulike regler gjelder ved vurdering av tvangsbruk overfor for eksempel rusmiddelavhengige, psykisk syke, demente, personer med svært smittsomme sykdommer og psykisk utviklingshemmende.

Hvert av de fire regelsettene har egne bestemmelser om formål, virkeområde, vilkår for bruk av tvangstiltak, saksbehandling, gjennomføring, klage og tilsyn. For et tilfelle kan det da bli gråsoner og overlapp, noe som gjør reglene uoversiktlige for både pasienter og behandlere.

Store ulikheter

Ikke bare ulike grupper er blitt ulikt behandlet. Da utvalget ble nedsatt, var det også registrert store geografiske forskjeller i tvangsbruken , både mellom forskjellige helseforetak og kommunene imellom. Videre forelå det et mål å redusere bruk av tvang til fordel for alternative frivillige tiltak.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

De siste årene har helsevesenet fått kritikk for både for mye bruk av tvang, men det er også kommet kritikk for saker der enkelttilfeller trekkes fram og spørsmålet stilles: Kunne liv vært reddet om det hadde vært brukt mer tvang?

Under en interpellasjon i Stortinget i april spurte Kjersti Toppe (Sp) ifølge Avisa Nordland Høie om helseministeren mener det er en menneskerett å gå til grunne, med henvisning til saker i Stavanger Aftenblad og Avisa Nordland om enkeltskjebner.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Svikter

Høie svarte at dette var eksempler på personer med store hjelpebehov som ikke har fått god nok hjelp, der det fikk tragiske konsekvenser.

– Mennesker med sammensatte hjelpebehov skal ha tilgang til gode og sammenhengende tjenester. Det fins flere gode hjelpetiltak, men svikten skjer dessverre ofte i overgangen og i sammenhengen mellom disse, sa statsråden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Toppe har understreket at politikerne må se på alle sider av tvangsproblematikken.

– For noen av disse er det sånn at for lite tvang også kan være skadelig. Der må vi tørre å diskutere, uttalte hun under interpellasjon i april.

Utvalgsleder Bjørn Henning Østenstad presenterer utvalgets arbeid og forslag klokka 11 tirsdag.