Oslo fengsel får kritikk for bruk av isolasjon og manglende helsetilbud

Sivilombudsmannen mener det er en klar risiko for umenneskelig behandling ved Oslo fengsel.
Sivilombudsmannen mener det er en klar risiko for umenneskelig behandling ved Oslo fengsel. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Sivilombudsmannen mener det er en klar risiko for umenneskelig behandling ved Oslo fengsel.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Vi har blant annet dokumentert omfattende bruk av isolasjon uten vedtak, mangelfullt tilsyn ved bruk av sikkerhetscelle og et klart underdimensjonert helsetilbud, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til opplysningene som fremkommer i en rapport offentliggjort onsdag.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte Oslo fengsel i november 2018. Fengselet er Norges største varetektsfengsel, og ombudsmannen peker i besøksrapporten på flere kritiske forhold ved driften.

Rapporten dokumenterer blant annet omfattende innlåsing av de innsatte på cellene uten hjemmel i lov.

– Dette er en praksis som er lovstridig, og som umiddelbart bør opphøre. Det er godt dokumentert at isolasjon kan gi alvorlige skadevirkninger, og fengselet er pliktet å begrense dette, sier Falkanger.

Aktuelt: Kraftig økning i antall politifolk som blir skadd på jobb

Sivilombudsmannen er også bekymret for fengselets tilsynsrutiner, og muligheten til å ivareta personer som plasseres på sikkerhetscelle. Tolv av innsettelsene på sikkerhetscelle i 2018 var begrunnet med selvskading eller selvmordsfare. Heller ikke i disse tilfellene var oppfølgingen av de innsatte godt dokumentert, skriver ombudet i sin rapport.

Videre peker rapporten på fengselets helsetilbud. Det trekkes fram at selv om Oslo fengsel har en egen helseavdeling og en fengselspsykiatrisk poliklinikk, er den faktiske tilgjengeligheten til helsetjenester for enkeltinnsatte svært begrenset, og preget av lang ventetid.

– I praksis gjennomfører fengselsbetjenter vurderinger av helsebehov. Dette har de ikke faglig grunnlag for å gjøre, og det hindrer retten til fortrolig helsehjelp, sier Falkanger.

Sivilombudsmannen: Har ikke kontroll på isolasjonsbruk i fengsler

Aktuelt: Fengslene kan ikke håndtere lidelser hos hver fjerde innsatte

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden