Sjokkrapport fra FN om naturen:

Ber regjeringen ta naturgrep – miljøministeren slår alarm

En bie med pollen flyr ved en løvetann i Frankfurt. FNs naturpanel anslår at nær 10 prosent av alle insekter er utrydningstruet.
En bie med pollen flyr ved en løvetann i Frankfurt. FNs naturpanel anslår at nær 10 prosent av alle insekter er utrydningstruet. Foto: Michael Probst / AP/NTB scanpix

– Alarmklokkene må ringe i regjeringen. Den nye FN-rapporten viser at vi er i ferd med å ødelegge vårt eget livsgrunnlag, sier Lars Haltbrekken (SV).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

FNs naturpanel IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) legger mandag ettermiddag fram rapporten, som gjør rede for naturens tilstand og konsekvenser for menneskers livsgrunnlag.

Rapporten tegner et dystert bilde, og konkluderer med at menneskers utnyttelse av naturen i økende grad går på bekostning av naturens evne til å gi oss mat, energi og materialer i fremtiden.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken for SV mener at regjeringen nå må ta grep. Han sier til NTB at SV nå vil fremme forslag for å hindre at naturen bygges ned, og om å opprette nye nasjonalparker og andre verneområder.

– Alarmklokkene må ringe i regjeringen. Den nye FN-rapporten viser at vi er i ferd med å ødelegge vårt eget livsgrunnlag, sier Lars Haltbrekken.

Han mener at rapporten ikke bare er skremmende lesning om internasjonale forhold, men at den viser at naturen i Norge også er under sterkt press.

Forventer at regjeringen følger opp

I rapporten kommer det fram at over én million av jordas åtte millioner arter er utrydningstruet. Den viktigste årsaken er arealendringer, bruk av havene, klimaendringer, forurensing og spredning av fremmede arter. Naturvernforbundet mener rapporten er oppsiktsvekkende.

Fakta om naturpanelet IPBES

* Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) ble opprettet i 2012.

* Formålet er å sammenfatte og vurdere forskning og annen kunnskap om økosystemer og biologisk mangfold.

* Rundt 130 land er i dag medlemmer av IPBES. Landene utgjør Naturpanelets øverste beslutningsorgan.

* Om lag tusen forskere fra hele verden deltar i arbeidet med IPBES' rapporter. Både land og ulike organisasjoner kan foreslå nye forskere som de mener bør delta.

* Rapportene skal gi politikerne et bedre grunnlag til å ta beslutninger om forvaltning av naturressur