Atomreaktoren på Kjeller stenges, opplyser Institutt for Energiteknikk (IFE)

Institutt for Energiteknikk (IFE) reaktor på Kjeller stenges etter over 50 års drift. Foto: Thomas Bjørnflaten / NTB SCANPIX
Institutt for Energiteknikk (IFE) reaktor på Kjeller stenges etter over 50 års drift. Foto: Thomas Bjørnflaten / NTB SCANPIX Foto: NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Norges siste atomreaktor i drift, JEEP II-reaktoren på Kjeller, blir stengt etter mer enn 50 år. Det vedtok styret i Institutt for Energiteknikk (IFE) torsdag.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Reaktoren har vært i drift siden 1967 og brukes av forskere nasjonalt og internasjonalt innen fysikk, materialer, kreftmedisin og fornybar energi, samt atomnedrustning.

Reaktoren har vært stanset siden desember 2018 på grunn av planlagt vedlikehold og kontroll. Reaktoren stenges ut fra en helhetsvurdering av tekniske og økonomiske forhold, heter det i en pressemelding fra IFE.

– IFE satser videre på forskning og utvikling innen energi, digitalisering, nukleærteknologi og radiofarmasi. Stengingen har begrenset påvirkning for IFEs forskning.

I januar ble det funnet korrosjon på komponenter som er viktige for sikkerheten ved reaktoren. IFE og eksterne eksperter har analysert funnene og omfanget av reparasjonen. Konklusjonen er at reparasjonen vil føre til langvarig stans av reaktoren og medfører betydelige kostnader som er høyere enn IFE kan bære. Det er ikke brensel eller tungtvann i reaktoren, og den utgjør ikke noen fare for helse, miljø eller sikkerhet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Styret vedtar på bakgrunn av en samlet vurdering at reaktoren ikke startes opp igjen og at IFE starter arbeidet med å forberede nedbygging av reaktoren. IFE kan ikke regne med støtte fra staten til å dekke reparasjon, og IFE kan som selveid stiftelse ikke påta seg så stor finansiell risiko, sier styreleder Olav Fjell.

– Reaktoren på Kjeller har i over 50 år bidratt til fremragende forskning ved IFE, nasjonalt og internasjonalt. Den har bidratt til verdiskaping i form av forskning og utvikling av nye bedrifter, og utvikling av kreftmedisiner, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved IFE.