DIREKTE Oppdatert 27. mars 2019 14:10

Statsministeren stilles til veggs i spørretimen
Se også