Meny

Arendal – eit klimaforbilde?

Kva kan andre kommunar lære av Arendal? Foto: Ida Johanne Aadland

– Me skal bli den første klimanøytrale kommunen i Norge!

Det vart bystyret i Arendal einige om i 2008.

Sidan då har Arendal trakka opp klimaløypa, og no håpar miljø- og klimarådgjevar Ragnhild Hammer andre kommunar lærer av Arendal og følger etter.

Byen sitt billigaste hotell

Slapset og saltet i ein tjukk graut langs fortauskantane i Arendal sentrum, og berre dei ivrigaste har starta sykkelsesongen.

Ragnhild Hammer betaler to kroner for å kome seg inn på «sykkelhotellet». I sykkelby-avtalen frå 2015 står det at sykkelbruken i Arendal skal auke med 25 prosent innan 2020. Foto: Ida Johanne Aadland

Ragnhild Hammer viser veg til eit av byen sine mange parkeringshus. I eitt av hjørna i det halvmørke og rå betongbygget har kommunen med støtte frå ulike aktørar bygd «sykkelhotell» – eit knall grønt eit.

– Akkurat no var det ikkje så mange syklar her, då, men om sommaren er det skikkeleg trøkk!, seier Hammer.

Her kan du parkere sykkelen tørt og trygt, og har du el-sykkel får du lada den. Treng du verktøy heng det eit knippe på veggen. Og prisen? Fire kroner dagen.

I tillegg til å legge til rette for trygg sykkelparkering, håpar kommunen å ha på plass elektriske bysyklar i løpet av neste år, som ein kan låne gjennom AKT-appen, den same som ein bestiller bussbillettar på.

– Tenk berre på røykelova. Om ein tvingar fram handlingar kjem haldningane etterkvart. Det same må me gjere med klima, seier Ragnhild Hammer som håpar dei mange klimatiltaka skal gjere Arendal meir attraktivt. Foto: Ida Johanne Aadland

Får sykkelgodtgjersle, men ikkje køyregodtgjersle

Hammer betaler to kroner for å låse seg ut, og visar veg til neste parkeringshus. Fire minuttars gange frå rådhuset der dei kommunetilsette sit, har kommunen sin «bilpool» – fire elbilar og ein hybridbil.

– Nesten 80 prosent av utsleppa til kommunen kjem frå transport, så tanken bak bilpoolen er at dei tilsette skal la privatbilen stå heime.

Dei tilsette får nemleg ikkje køyregodgjersle for eigen bilbruk til og frå møte, med mindre alle dei fem bilane er opptekne. Vel ein derimot å sykle til avtalane sine, får ein sykkelgodtgjersle på linje med køyregodtgjersle.

Bildele-ordninga har ikkje berre spart klimaet, men også lommeboka til kommunen. På eitt år har dei spart 200.000 kroner på å legge til rette for at dei tilsette kan la bilen stå heime.

Les også: Mange kommunar vil satse på klimatiltak

Kommunen gjekk grundig gjennom kva behov dei hadde, og fann ut at halvparten av dei 130 bilane kunne bytast ut med elbilar. Nokre av bilane til driftsavdelinga, som treng firhjulstrekk eller skal dra tunge hengarar, egnar seg ikkje som elbilar. Foto: Ida Johanne Aadland

Ungar og by, hand i hand

Sola tittar så vidt fram, og gatene luktar svakt av vår allereie i februar. Det kan sjå ut som at sørlandsperla Arendal kan lage seg på vår lenge før resten av landet. Hammer skal til å peike på dei bilfrie gatene då ein drosje putrar forbi.

– Hehe, ja, det er eigentleg bilfritt i dei fleste sentrumsgatene, men akkurat her får drosjar lov å levere pasientar til fysioterapeuten.

– Bilfrie sentrumsgater handlar om å gjere det hyggeleg for folk flest, seier Ragnhild Hammer. Foto: Ida Johanne Aadland

For at det skal vere plass til ungar og andre i byen, må bilane vekk.

– Mange seier vel at barn helst skal bu på eit gardsbruk på landet, men det går an for barn å ha det bra i byen og. Om ein legg til rette for det.

Hammer trur heller ikkje handelsstanden treng å frykte eit bilfritt sentrum. Då kommunen foreslo å bygge ein leikeplass midt i sentrum, finansiert av butikkane rundt, hadde ikkje næringane trua på at det ville verte suksess.

Men for to år sidan fekk likvel den eine hjørnet på Torget ein leikeplass, som sidan har trekt til seg hundrevis av barn på solfylte sommardagar.

– Sentrum skal vere tilrettelagt for folk, ikkje for bilar.

Sjølv om leikeplassen står tom ein onsdag føremiddag i februar, har den skapt stor aktivitet i Arendal sentrum dei siste to åra. Foto: Ida Johanne Aadland

Rett ved leikeplassen, i Torvgata 7, finn du «Unwrapped»-butikken. Her finn ein berre produkt blotta for plast og emballasje, og skal du kjøpe gryn, kaffi eller olje må du ta med eigne boksar og flasker. Ei gate lenger nede finn du «Bygartneriet», eit hydroponi-gartneri som dyrkar grønsaker midt i sentrum.

Les også om akvaponianlegget i nabokommunen Grimstad: Her blir fiskebæsj til grønsaker, heilt utan utslepp

Unwrapped-butikken i Arendal får dei grøne tankane til å surre. Foto: Ida Johanne Aadland

– Kvifor skal bilane ha den finaste utsikta?

Ho vender nasa mot sjøen igjen, og ved ferjekaien på Rådhusbrygga sukkar ho oppgitt.

På Rådhusbrygga i sentrum er det snuplass og parkeringsplass. Ventebua og sykkelparkeringa til venstre skal gjere det lettare og tryggare for båtpendlarar å ta med seg sykkelen. Foto: Ida Johanne Aadland

– Dette er ei av dei finaste tomtene i sentrum, og så skal den brukast til parkering? Kvifor skal bilane få den finaste utsikta? Det er folk og ungar som skal ha den beste utsikta!

På sikt håpar ho å byte asfalt ut med gras, og tvinge bilane under bakken. Langs sjøkanten vil ho ha ungar, kajakkutleige, symjekurs og treningsapparat.

– Det nyttar ikkje å kjempe imot bilen, men me gjer vårt beste for å ruste byen opp for gåande og syklande i staden!

Sjølv om det er mykje asfalt i sikte, kan ho skryte av å ha fått på plass ei ventebu for syklar og ferjepassasjerar også her. Liksom i parkeringshuset kostar det her fire kroner å låse inn sykkelen.

Frå same betongkai går by-ferjene. Dei fraktar 300.000 passasjerar i året, og er soleis ein viktig del av kollektivtranporten mellom dei mange øyane.

– Tenk om alle dei 300.000 skulle ha sitte i kvar sin bil på vegen!

– Det er frykteleg bortkasta pengar å bruke tusenvis på bil og buss når eg kan få meg mosjon og frisk luft heilt gratis. Vinn-vinn!, seier Kløcker. Foto: Ida Johanne Aadland

Ei som ikkje brukar morgon og kveld på vegen, er vintersyklist og folkehelsekoordinator Tone Worren Kløcker. Ho har sykla til jobb kvar dag i seks år.

– Det er det to grunnar til. Sykkelglede og sparte pengar, seier Kløcker.

For andre år på rad arrangerer kommunen i vinter eit vintersyklistprosjekt, der dei ønsker tilbakemeldingar på korleis sykkelforholda i kommunen er. Dei rundt 20 syklistane som er med registrerer forholda langs vegen for å synleggjere korleis det er å vere heilårssyklist. Kjennest det trygt ut? Er det godt nok brøyta? Er vegen tilrettelagt for syklistar? Kva utstyr treng du for å halde varmen?

På sikt håpar Kløcker at prosjektet og dokumentasjonen skal forbetre sykkelkvaliteten og vise at det er mogleg å sykle året rundt.

Les også: CO2-svampar skal gjere klimagass til drivstoff

E18-paradokset

– Mange bedrifter kjem til oss og spør korleis dei kan bli meir klimavenlege. Då svarar eg: «du kan begynne med å ikkje gje gratis parkering til dei tilsette», seier Hammer. Er du tilsett i kommunen er det ingen kjære mor. Vel du å køyre til jobb kostar det deg 150 kroner i parkering kvar dag. Foto: Ida Johanne Aadland

Samstundes som Hammer, Kløcker og mange andre gjer alt dei kan for å redusere utsleppa, grev gravemakiner og vegentreprenørar opp E18 for å uvide vegen.

– Blir det betre vegar, køyrer folk meir. Det er jo ikkje vanskelegare enn det, sukkar klimarådgjevar Hammer.

For å nå klimamåla på både kommunalt og nasjonalt nivå, må ein gjere noko med den største syndaren – transport. Hammer er smerteleg klar over kven den sterkaste motstandaren er.

– Ein varm, fin, trygg bil. Det er det me har å konkurrere med.

Utan bompengar og avgifter stiller bilen i ein heilt annan vektklasse enn buss og sykkel. Hammer håpar derfor politikarane går inn for høge bompengetakstar når vegen står klar til sommaren.

– Om det kostar 70 kroner i bompengar kvar veg til jobb, i tillegg til 150 kroner for parkering i sentrum, vil nok fleire vurdere bussbilletten som kostar 84 kroner tur retur, seier ho.

Les også: Klimakalkulator skal gjere bonden klimasmart

«Myttji lys og myttji varme»

Fleire gongar om dagen dreg 45.000 arendalittar i snora på do, og sender med det litt av kvart vidare til gjengen som jobbar på reinseanlegget på Saulekilen. Her møter Framtida.no driftsleiar Geir Breimyr som sørger for at kloakken blir brukt til noko nyttig – lys og varme.

Når ein reinsar kloakk, står ein igjen med mykje metangass, ein brennbar, eksplosiv og miljøfientleg gass. Før brann reinseanlegget all gassen i ein fakkel på taket, noko som er både forureinande og sløsing med energi, forklarer driftsleiar Breimyr.

I denne «bobla» vert all gassen lagra før den blir sendt gjennom gassgeneratoren der den vert omdanna til straum. Foto: Ida Johanne Aadland

For sju år sidan fekk dei installert ein gassgenerator, og lagar no straum av gassen i staden. 30 prosent av forbruket deira vert dekt av eigen straumproduksjon.

– Miljømessig er det gunstig, men det er så vidt det går i pluss økonomisk, seier Bjørn Knudsen, tidlegare driftsleiar på anlegget.

Breimyr geleidar oss gjennom reinseanlegget, eit kjempelangt bygg der avløpsvatnet skal gjennom utallige filter og reinsar før slammet er klart for å bli brukt.

Tusenvis av plastbitar, eller biomedier, lokkar til seg algar som reinser vatnet. Foto: Ida Johanne Aadland

I eit av dei første romma går kloakken gjennom mekanisk reins, der q-tips, dopapir og mais vert skild ut. Neste steg er biologisk reins, der ein haug med mikroorganisamar og bakteriar reinsar vatnet. Til slutt vert kloakken sendt til kjemisk reins, der slammet og fosforet vert bunde saman og flyt opp til overflata. Då står ein berre igjen med den delen av avløpsvatnet ein kan sleppe ut i naturen igjen.

Slammet som flyt opp, vert lagra i tette tankar kor bakteriar omdannar slammet og produserer metangass. Etter 5 veker med gjæring er gassen klar for straumproduksjon.

Det kan sjå uappetittleg ut, men avløpsvatnet som blir til straum smakar godt for klimaet og lommeboka til kommunen. Foto: Ida Johanne Aadland

Brukar mykje energi på straumsparing

Den største miljøgevisten kan kommunen takke blant anna takke energisentralen for. På Bjorbekk i Arendal sit det tre menn – ein ventilasjonsteknikar, ein elektrikar og ein ENØK-ingeniør. Oppgåva deira er å halde skuleborn og eldre varme, samstundes som dei skal spare så mykje energi og straum som dei berre klarar.

Frå dei mange dataskjermane styrer dei temperaturen i alle dei kommunale bygga, blant anna skular, barnehagar og pleieheimar. Gjengen på straumsentralen har sørga for at Arendal sidan 2013 har minska energiforbruket sitt med 13 prosent, og dermed også spart ein heil del pengar.

Med åtte skjermar følger Bernt Arvid Danielsen med på energibruken i heile kommunen. Foto: Ida Johanne Aadland

– Kvart bygg har sin eigen levemåte, det tek tid å forstå kva som passar best til kvart enkelt bygg, seier Bernt Arvid Danielsen.

I rekneskapet må ein også ta med at kommunen at har fått 90 nye ladepunkt, og at husa i større grad vert brukt også på kveldane.

Samanlikna med fjoråret har kommunen spart både pengar og straum. Tala er temperaturregulerte. Foto: Ida Johanne Aadland

Dei seier dei førebels berre har plukka dei lågthengande fruktane, og dei lettaste og mest effektive tiltaka. Sidan 2008 har dei til dømes byta ut alle oljekjelane i kommunale bygg med vamepumper. I 2015 vart kommunen heilt oljefri.

– Me har framleis mykje å gå på i gamle bygg, men det kostar, seier Danielsen.

Roligheden skole skal stå ferdig til skulestarten i haust og blir det første offentlege nullhuset i kommunen.

I resten av bygga er målet at energiforbruket skal ligge 10 prosent under normalen for bygningstypen. Det klarar dei ved å byte ut oljefyringa med varmepumper, skifte vindauge, etterisolere, byte ventilasjon, bruke varmegjenvinning i ventilasjonen og byte til led-lys som krev mindre straum og vedlikehald. Dei kjøper svanemerka produkt og vektar gode klimaprofilar når dei har oppdrag ute på anbod.

– Arbeidet med klima og ENØK stoppar aldri. Ein kan alltid bli betre, seier Frode Pedersen. Foto: Ida Johanne Aadland

– Det er mykje ein kan gjere, men skal det fungere 100 prosent må ein ha automatikk. Smarte bygg med sensorar er nøkkelen til energisparing, seier Frode Fraas Pedersen.

Som resten av dei kommunalt tilsette fekk dei elbil for nokre år sidan. Først var dei litt usikre på å køyre rundt i dei knallgrøne bilane, men med tida har dei lært seg å like dei.

– Aller helst ønskar me oss jo grønne blinklys på toppen av taket! spøkar Pedersen.

Smalare midje og tjukkare lommebok

Arendal har redusert utsleppa sine med nesten 80 prosent sidan 2007. Målet var 90 prosent reduksjon. Dei største gevinstane kjem utan tvil frå oljeutfasinga, reduseringa av energiforbruket og innkjøp av lågutsleppskøyretøy. No oppfordrar klimarådgjevar Hammer andre kommunar til å følgje etter.

– Avgjersler på kommunalt nivå kan åleine kutte ein tredjedel av Norge sine utslepp, så at det nyttar er det ingen tvil om. I tillegg betyr god klimapolitikk ofte smalare midje og tjukkare lommebok!, seier ho.

Klimanøyral drift betyr ikkje det same som nullutslepp, men at dei har kompansert for dei utsleppa dei ikkje har klart å kutte ved å kjøpe kvoter. Dei kuttar det dei kan, og kjøper kvoter for resten. I 2040 ønsker Arendal å vere 1,5 graders byen, som betyr at utsleppa må ned til 1 tonn per person, åtte gongar mindre enn snittnordmannen i dag.

– For å kome dit må ein bruke både pisk og gulrot. Ein må lirke, men også vere litt streng, seier Hammer.

Det kan sjå trangt ut mellom husa, men går du nærare finn du «beinveiane» – eit heilt nett av gangstiar, trapper og snarvegar som skal gjere vegen til sjøen tilgjengeleg for alle. Foto: Ida Johanne Aadland

Å vere rein i ein skitten bransje

Ei av gulerøttene er gratis kurs i miljøsertifisering. For at klimaarbeidet ikkje skal verte eit skippertaksprosjekt er både kommunar og bedrifter som er eller ønsker å bli miljøsertifisert invitert på kurs.

Rapporteringa er nemleg ein viktig del av klimaarbeidet.

– Å ikkje rapportere og føre klimarekneskap er som å slanke seg utan badevekt, seier Hammer.

Ho fortel om hotelleigaren som gjerne ville bli med på klimadugnaden, men som ikkje hadde oversikt over utsleppa sine. Då han begynte å føre energirekneskap såg han at han varma opp gangvegen utanfor hotellet heile året.

– Det hadde aldri blitt oppdaga om han ikkje begynte å føre klimarekneskap!

Kursleiar Ketil Fløgstadoppfordrar bedriftseigarar og leiarar til å få med bjellekyra.

– Alle arbeidsplassar har nokre bjellekyr. Dei som snakkar høgast i lunsjen og som alle høyrer på. Få dei til å spreie dei god eksempla og snakke fram miljøperspektivet!

Elisabeth Wang-Hansen håpar miljøsertifiseringa, reine produkt og at dei har eit arbeidsmiljø som er trygt for både dei tilsette og naturen gjer at kundane vel å pleie bilen hos hennar bedrift. Foto: Ida Johanne Aadland

Ei av dei som har valt å kome på kurs er Elisabeth Wang-Hansen frå XO Bilpleie i nabokommunen Grimstad. Den to år gamle bilpleiebedrifta vart miljøsertifisert for knapt eit år sidan.

I ein bransje der det stadig vert avdekka useriøse aktørar som ikkje har ting på stell, vil Wang-Hansen vere ei motvekt.

– Me valde å serftifisere oss for å vise at me er ein seriøs aktør i ein useriøs sektor.

Å smørje politikarane med godvilje

Med klima- og miljørådgjevar Hammer i spissen blir det arrangert uformelle, tverrpolitiske møte kvar månad i ei arbeidsgruppe med leiarane frå både administrasjonen og politikk.

Målet er å skape eit lågterkel diskusjonsforum der openheit, spørsmål og svar skal gjere politikarane trygge på ufordringane og moglegheitene komunnen har.

– Politikarane skal vere trygge på klimatiltaka og kva dei inneber, slik at dei kan formidle det vidare til eigne parti og ikkje minst veljarane. God klimapolitikk er synonymt med god leiing, seier Hammer.

For uansett kor gode klimaplanar Hammer og dei andre kommunetilsette lagar, er dei avhengige av politisk semje for å få tiltaka gjennomført.

– Politikarane er gode til å bestemme når dei får gode planar å jobbe etter.

Å få med folk

Lokal klimarisiko

Denne artikkelen er ein del av ein artikkelserie om lokal klimarisiko og løysingar på klimaproblema. Framtida.no samarbeider med lokalaviser over heile landet, Landslaget for lokalaviser, ABC Nyheter og Energi og Klima om prosjektet fram mot lokalvalet i september. Artikkelserien er støtta av Fritt Ord. Tips oss gjerne på tips @ framtida.no!

Gode val er noko ein må legge til rette for, ikkje noko ein kan presse på folk. For å så gode samarbeidsfrø inviterer derfor kommunen både innbyggarar og bedrifter til folkemøter.

– Om folk får vere med å bestemme, er det større sjanse for at dei har lyst til å gjere noko, seier kommuneplanleggar Hans Birger Nilsen som leier arbeidet med å utvikle ein ny og grøn kommuneplan.

Omkring femti personar har møtt på folkemøtet ein tysdag kveld. Rundt idemyldringsborda renn ideane inn: Utstyrsbibliotek, frådrag på renovasjonsordningar for dei som driv med kompost, tilskot til busskort i staden for gratis parkeringsplass, setje av parkeringsplassar til bildeling i sentrum, felles billettsystem for alt kollektivt, bydelssenter som gjer at folk slepp å reise inn til sentrum for handling, gågrupper til skulane, bussar som passar med fritidsaktivitetane.

Kommuneplanleggar Hans Birger Nilsen skriv ned alle innspel under spørsmålet «korleis kan kommunen gjere det lettare for innbyggarane å ta klimavenlege val?». Foto: Ida Johanne Aadland

Dama mot straumen

Ragnhild Hammer har ikkje berre klima i arbeidstittelen sin, men brenn for ein leveleg klode og gode løysingar døgnet rundt. Bak vedtaka, tiltaka og elbilane står ho og masar og masar.

– Eg har alltid vore i mindretal, i politikken, som kvinne i landbruket, i klimakampen. Men eg trur at det eg trur på vert best for flest til slutt, og det får eg meir og meir rett i.

Stjørdalsdama har budd mesteparten av sitt vaksne liv i Oslo. Ho har bakgrunn frå både SV, Fairtrade og landbruk, men då mannen hennar Øyvind Djupedal vart fylkesmann i Aust-Agder for ni år sidan, vart ho, litt motvillig, med på flyttelasset. Så dukka klima- og miljørådgjevar-stillinga opp.

– Eg må ha ein jobb der eg kan stå opp om morgonen og tenke «åh, kva skal eg redde i dag?».

Å vere god på klima handlar om gode leiarar, politisk vilje og at dei miljøvenlege alternativa er dei best for innbyggarane. – Me må alle gjere ting annleis i morgon enn me gjer det i dag, seier Ragnhild Hammer. Foto: Ida Johanne Aadland

Les alt frå artikkelserien «Lokal klimarisiko» her.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
22:13 Ødegaards hjørnespark ga tre Vitesse-mål21:56 Carlsen med sliteseier mot tysk 14-åring21:23 Fem til legevakt etter brann i Masfjorden21:05 Forbrukerrådet: Taushetsplikt ikke godt nok ivaretatt på mange legekontor20:51 Ghulam (42) var beryktet gjengleder i Oslo: – Nå vil jeg gi noe tilbake20:15 Hund angrep politi19:43 Sommertemperaturer flere steder påskeaften19:39 Over 700 klimaaktivister pågrepet i London19:04 Nytt tennissjokk i Monte Carlo: Nadal feid av banen i semifinalen18:45 Nordmann tilstår drap i Latvia18:11 Sudans protestledere skal møte militærrådet18:06 Skogbrann i Larvik truer bebyggelse17:43 – «Ukjente Bjørnar»? Den lappen blir hengende på kontordøra17:37 Røde Kors: 17 redningsoppdrag påskeaften17:28 Over 200 pågrepet under gule vester-protest i Paris16:52 Tripoli-regjeringens styrker går til motangrep15:46 Røde Kors: Økende fare for tunge snøskavler som utløser skred15:39 Ruter advarer mot svindel-sms15:23 18-åring sikret Manchester City revansj mot Tottenham15:18 Ruter advarer mot svindel-sms15:08 Kabul-angrep avsluttet – angriperne drept15:02 Målpoeng for norske Shenzhen-profiler14:55 Nord-Korea kritiserer Boltons rolle i atomforhandlingene14:43 Sent baklengsmål kan skape trøbbel for Milans mesterligahåp14:32 Forbund vil stoppe undersjøiske tunneler14:30 Politikilde: – Notre-Dame-brannen startet i midten av taket13:57 Fant 3.500 år gammel grav i Luxor – oppsiktsvekkende funn13:50 Svømming: Årets raskeste tatt for doping13:46 Tre City-spillere nominert til årets Premier League-spiller av spillerne selv13:33 Mueller-rapporten i bokform inn på bestselgerliste13:04 Russisk agent innrømmer skyld12:58 Kenyansk OL-mester utestengt i fire år for doping12:49 Det er fisket skrei for en milliard kroner i Lofoten12:09 To alvorlig skadd da buss på vei fra Norge kjørte av veien i Sverige12:03 Betydelig snøskredfare i Nord-Norge11:54 – 27 soldater drept av IS i Syria11:49 Brannvesenet gikk brannvakt på fjellet i Bergen i natt11:45 Nøkkelen til Vipers-suksess mot Györ: – Aldri avskriv et lag med Lunde i mål11:37 Premier League framskynder kamper for å hjelpe Liverpool og Tottenham11:25 Jordskjelv registrert i Finnmark11:02 Flere unge chatter med Kirkens SOS i påsken11:00 Tretten festdeltakere drept av væpnet gjeng i Mexico10:54 Neymar kan gjøre comeback og sikre ligagull10:37 Zlatan scoret igjen for ubeseirede Galaxy: – Jeg er MLS10:26 Snur etter kritikk – tar ikke ned Assange-bilde likevel10:15 Nok et topplag slått ut av NHL-sluttspillet10:02 To tenåringer pågrepet etter drap på journalist i Nord-Irland10:00 Kongeparets reiser: Demonstrasjoner mot hvalfangst, selfangst og laks09:48 Brannvesenet tror gressbranner på Sørlandet er påsatt09:14 Cardiff-sjefen før Liverpool-møtet: – Håper vi ikke får juling08:34 Sp frykter nedlegging av frivillighetssentraler08:10 Egypterne bestemmer seg for om Sisi skal få sitte til 203006:30 Nordmenn ser fram til en hverdag uten stress som pensjonister06:20 Tysklands forsvarssjef: Russland truer freden i Europa05:58 Kosovo henter hjem IS-familier05:50 Dette skjer i dag05:36 Russ til legevakt med dypt kutt i hodet05:30 Dette skjedde i natt05:15 Demonstrasjonene vokser i Sudan04:47 Ettåring angrepet av ville hunder i Australia04:17 Saudi-Arabia angriper presidentpalasset i Jemen03:52 Kvinner mener likelønn er deres største utfordring03:12 Justisdepartementet avviser demokratenes Mueller-stevning03:05 Anders Mol friskmelder seg til Xiamen Open02:06 Sykepleier dømt til livstid for fire drap i Italia01:38 Ansatte i privat sektor drikker mer på jobb00:43 Ung mann kjørte nesten dobbelt så fort som tillatt00:18 Paven talte for de sårbare som «lider på korset»00:07 Isaksen vil ha taxiapper for billigere taxipriser23:11 Annonsører svartelister Resett.no etter Twitter-kampanje23:01 Over 20 grader i flere fylker22:54 Drama i Premier League-jakten: Norwich og Leeds snublet som storfavoritter22:49 Warren krever Trump stilt for riksrett22:33 Brannvesenet går brannvakt på fjellet i Bergen i natt21:58 Slanger regjerer på presidentkontoret i Liberia20:48 Norge fikk finsk juling i 0-7-tap: – Slipper inn for lette mål20:46 Kristne markerte Jesu vei til korset i Jerusalems gamleby20:32 Annonsører svartelister Resett.no etter Twitter-kampanje19:53 California-par fikk livsvarig for tortur av egne barn19:00 Faren over etter togavsporing i Sverige18:31 20 år siden massakren på Columbine18:23 Røde Kors: Roligste påske på fem år18:19 Trump hyller libysk krigsherre17:53 Fransk toppolitiker tapte injuriesøksmål17:41 To personer lettere skadd i saksangrep i Oslo16:42 Kim og Putin møtes i Vladivostok16:23 Barn satt fast i handlevogn16:01 Demokratene krever usladdet Mueller-rapport15:57 To av tre nordmenn mener barn av IS-krigere bør hentes hjem15:52 Djokovic med sjokktap i Monte Carlo14:49 Mange vil ha bedre kontroll med snøscootere14:44 To mistenkte spioner fra Emiratene er pågrepet i Tyrkia14:27 TV 4: IS-kriger Michael Skråmos barn kan hentes til Irak14:24 Demonstrasjoner ved Heathrow roligere enn fryktet14:04 180.000 bier i Notre-Dame er funnet i live14:02 SVT: Lundqvist står i mål for Sverige i VM13:38 Klopp føler med City13:30 Økning for Turistforeningen i Sylan og Trollheimen13:06 EU fordømmer drap på journalist i Nord-Irland12:57 Avis: Hazard blir Real-klar om få dager
Siste nytt
22:13SportØdegaards hjørnespark ga tre Vitesse-mål21:56SportCarlsen med sliteseier mot tysk 14-åring21:23NorgeFem til legevakt etter brann i Masfjorden21:05NorgeForbrukerrådet: Taushetsplikt ikke godt nok ivaretatt på mange legekontor20:51Helse og livsstilGhulam (42) var beryktet gjengleder i Oslo: – Nå vil jeg gi noe tilbake20:15NorgeHund angrep politi19:43NorgeSommertemperaturer flere steder påskeaften19:39VerdenOver 700 klimaaktivister pågrepet i London19:04SportNytt tennissjokk i Monte Carlo: Nadal feid av banen i semifinalen18:45NorgeNordmann tilstår drap i Latvia18:11VerdenSudans protestledere skal møte militærrådet18:06NorgeSkogbrann i Larvik truer bebyggelse17:43Helse og livsstil– «Ukjente Bjørnar»? Den lappen blir hengende på kontordøra17:37NorgeRøde Kors: 17 redningsoppdrag påskeaften17:28VerdenOver 200 pågrepet under gule vester-protest i Paris16:52VerdenTripoli-regjeringens styrker går til motangrep15:46NorgeRøde Kors: Økende fare for tunge snøskavler som utløser skred15:39NorgeRuter advarer mot svindel-sms15:23Sport18-åring sikret Manchester City revansj mot Tottenham15:18NorgeRuter advarer mot svindel-sms15:08VerdenKabul-angrep avsluttet – angriperne drept15:02SportMålpoeng for norske Shenzhen-profiler14:55VerdenNord-Korea kritiserer Boltons rolle i atomforhandlingene14:43SportSent baklengsmål kan skape trøbbel for Milans mesterligahåp14:32NorgeForbund vil stoppe undersjøiske tunneler14:30VerdenPolitikilde: – Notre-Dame-brannen startet i midten av taket13:57VerdenFant 3.500 år gammel grav i Luxor – oppsiktsvekkende funn13:50SportSvømming: Årets raskeste tatt for doping13:46SportTre City-spillere nominert til årets Premier League-spiller av spillerne selv13:33VerdenMueller-rapporten i bokform inn på bestselgerliste13:04VerdenRussisk agent innrømmer skyld12:58SportKenyansk OL-mester utestengt i fire år for doping12:49NorgeDet er fisket skrei for en milliard kroner i Lofoten12:09VerdenTo alvorlig skadd da buss på vei fra Norge kjørte av veien i Sverige12:03NorgeBetydelig snøskredfare i Nord-Norge11:54Verden– 27 soldater drept av IS i Syria11:49NorgeBrannvesenet gikk brannvakt på fjellet i Bergen i natt11:45SportNøkkelen til Vipers-suksess mot Györ: – Aldri avskriv et lag med Lunde i mål11:37SportPremier League framskynder kamper for å hjelpe Liverpool og Tottenham11:25NorgeJordskjelv registrert i Finnmark11:02NorgeFlere unge chatter med Kirkens SOS i påsken11:00VerdenTretten festdeltakere drept av væpnet gjeng i Mexico10:54SportNeymar kan gjøre comeback og sikre ligagull10:37SportZlatan scoret igjen for ubeseirede Galaxy: – Jeg er MLS10:26NorgeSnur etter kritikk – tar ikke ned Assange-bilde likevel10:15SportNok et topplag slått ut av NHL-sluttspillet10:02VerdenTo tenåringer pågrepet etter drap på journalist i Nord-Irland10:00NorgeKongeparets reiser: Demonstrasjoner mot hvalfangst, selfangst og laks09:48NorgeBrannvesenet tror gressbranner på Sørlandet er påsatt09:14SportCardiff-sjefen før Liverpool-møtet: – Håper vi ikke får juling08:34NorgeSp frykter nedlegging av frivillighetssentraler08:10VerdenEgypterne bestemmer seg for om Sisi skal få sitte til 203006:30NorgeNordmenn ser fram til en hverdag uten stress som pensjonister06:20VerdenTysklands forsvarssjef: Russland truer freden i Europa05:58VerdenKosovo henter hjem IS-familier05:50NorgeDette skjer i dag05:36NorgeRuss til legevakt med dypt kutt i hodet05:30NorgeDette skjedde i natt05:15VerdenDemonstrasjonene vokser i Sudan04:47VerdenEttåring angrepet av ville hunder i Australia04:17VerdenSaudi-Arabia angriper presidentpalasset i Jemen03:52NorgeKvinner mener likelønn er deres største utfordring03:12VerdenJustisdepartementet avviser demokratenes Mueller-stevning03:05SportAnders Mol friskmelder seg til Xiamen Open02:06VerdenSykepleier dømt til livstid for fire drap i Italia01:38NorgeAnsatte i privat sektor drikker mer på jobb00:43NorgeUng mann kjørte nesten dobbelt så fort som tillatt00:18VerdenPaven talte for de sårbare som «lider på korset»00:07NorgeIsaksen vil ha taxiapper for billigere taxipriser23:11NorgeAnnonsører svartelister Resett.no etter Twitter-kampanje23:01NorgeOver 20 grader i flere fylker22:54SportDrama i Premier League-jakten: Norwich og Leeds snublet som storfavoritter22:49VerdenWarren krever Trump stilt for riksrett22:33NorgeBrannvesenet går brannvakt på fjellet i Bergen i natt21:58VerdenSlanger regjerer på presidentkontoret i Liberia20:48SportNorge fikk finsk juling i 0-7-tap: – Slipper inn for lette mål20:46VerdenKristne markerte Jesu vei til korset i Jerusalems gamleby20:32NorgeAnnonsører svartelister Resett.no etter Twitter-kampanje19:53VerdenCalifornia-par fikk livsvarig for tortur av egne barn19:00VerdenFaren over etter togavsporing i Sverige18:31Verden20 år siden massakren på Columbine18:23NorgeRøde Kors: Roligste påske på fem år18:19VerdenTrump hyller libysk krigsherre17:53VerdenFransk toppolitiker tapte injuriesøksmål17:41NorgeTo personer lettere skadd i saksangrep i Oslo16:42VerdenKim og Putin møtes i Vladivostok16:23NorgeBarn satt fast i handlevogn16:01VerdenDemokratene krever usladdet Mueller-rapport15:57NorgeTo av tre nordmenn mener barn av IS-krigere bør hentes hjem15:52SportDjokovic med sjokktap i Monte Carlo14:49NorgeMange vil ha bedre kontroll med snøscootere14:44VerdenTo mistenkte spioner fra Emiratene er pågrepet i Tyrkia14:27VerdenTV 4: IS-kriger Michael Skråmos barn kan hentes til Irak14:24VerdenDemonstrasjoner ved Heathrow roligere enn fryktet14:04Verden180.000 bier i Notre-Dame er funnet i live14:02SportSVT: Lundqvist står i mål for Sverige i VM13:38SportKlopp føler med City13:30NorgeØkning for Turistforeningen i Sylan og Trollheimen13:06VerdenEU fordømmer drap på journalist i Nord-Irland12:57SportAvis: Hazard blir Real-klar om få dager
Populært