Åpen for alle - alltid

Liten nedgang i andelen arbeidsledige

Artikkelen fortsetter under annonsen

I desember utgjorde de arbeidsløse 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra september.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser at det i desember (gjennomsnitt november-januar) var 105.000 arbeidsløse. Det er 7.000 færre enn i september (gjennomsnitt august-oktober). Nedgangen er isolert sett innenfor feilmarginen i AKU.

Utviklingen viser at det har vært en jevn nedgang i arbeidsledigheten fra senvinteren 2017 og fram til slutten av 2018.

I november 2018 tok Nav i bruk en ny løsning for registrering av arbeidssøkere, som gjør at de kommer raskere inn i registeret og statistikken til Nav. SSB sesongjusterer tallene fra Nav etter samme metode som før.

I desember var tallet på sysselsatte personer om lag som i september. Fra september til desember viser altså sesongjustert AKU at tallet på arbeidsledige gikk ned samtidig som tallet på sysselsatte var omtrent uendret.

Dette innebærer at tallet på dem som står utenfor arbeidsstyrken, målt i prosent av befolkningen, gikk opp. Dette kan for eksempel være studenter, pensjonister og uføre, men også personer som har gitt opp å søke arbeid og som dermed ikke blir klassifiserte som arbeidsledige.