Unnskyld, jeg vil hjelpe «de aller fattigste». Hvor bor de?

I 1993, da dette bildet ble tatt av to barn som ber om penger i et veikryss i Mumbai, anslo Verdensbanken at det var 459 millioner ekstremt fattige i India. I år anslår banken at tallet er 76 millioner. Forskerne Andy Sumner og Gisela Aguilar måler imidlertid fattigdom på en annen måte. De anslår at det bor rundt 500 millioner fattige i verdens nest mest folkerike land nå. Foto: Steve McCurry / Magnum Photos / NTB scanpix.
I 1993, da dette bildet ble tatt av to barn som ber om penger i et veikryss i Mumbai, anslo Verdensbanken at det var 459 millioner ekstremt fattige i India. I år anslår banken at tallet er 76 millioner. Forskerne Andy Sumner og Gisela Aguilar måler imidlertid fattigdom på en annen måte. De anslår at det bor rundt 500 millioner fattige i verdens nest mest folkerike land nå. Foto: Steve McCurry / Magnum Photos / NTB scanpix.

Norges nye utviklingsminister har sagt at han vil gjøre mer for å hjelpe de fattigste i verden. Men hvor mange er de – og hvor bor de? Britiske forskere mener det er dobbelt så mange fattige som det Verdensbanken anslår.

Verdensbanken har de siste årene lagt viktige premisser for internasjonal utviklingspolitiske debatter via sine mål og definisjoner på fattigdom. I 2015 ble grensen for «ekstrem fattigdom» satt til 1,90 dollar, etter at den tidligere hadde vært på 1,25.

Men er dette den «riktige» grensen for å kunne finne verdens aller fattigste? Forskerne Andy Sumner og Gisela Robles Aguilar mener for eksempel det er dobbelt så mange fattige i verden sammenlignet med det Verdensbanken mener.

– Jeg har blitt stadig mer ukomfortabel med å bruke 1,90 dollar dagen som fattigdomsgrense. Jeg har en mistanke om at grensen rett og slett er satt for lavt, sier Andy Sumner, som er en anerkjent ekspert på global fattigdom og ulikhet.

Sumner, ved Kings College i London har blant annet vært på magasinet Foreign Policy sin liste «Top 100 global thinkers» og Huffington Posts liste over «Most Influencal Voices». Sammen med forskerkollega Gisela Robles Aguilar fra Oxford University, publiserte han nylig forskningsartikkelen «Hvem er verdens fattige?»

1,6 milliarder fattige

– Ja, hvem er de fattige egentlig?

– Hvis man bruker helse, utdanning og tilgang til mat som indikatorer, viser våre analyser at det er rundt 1,6 milliarder veldig fattige mennesker i verden. De er svært unge, faktisk er rundt halvparten under 18 år, sier Sumner.

Kilde: Sumner 2015.
Kilde: Sumner 2015.

Les også: Mennesker på flukt: «Empati er ikke nok...»

Ny norsk humanitærstrategi – og et ferskt globalt initiativ for å løse klodens fluktkriser var blant

Funnene deres viser at rundt 80 prosent bor på landsbygda, men noe overraskende jobber mange av dem ikke som bønder.

Tallet på fattige som forskerne Sumner og Aguliar har kommet til er omtrent dobbelt så høyt som Verdensbankens anslag. Det er basert på data fra 106 land. Banken anslår at det er rundt 740 millioner som lever for under 1,9 dollar om dagen, som er bankens grense for «ekstrem fattigdom».

– Mens Verdensbanken måler pengefattigdom har vi valgt å måle fattigdommen over flere dimensjoner. Det er ikke perfekt, men jeg liker det fordi det gir et mer sammensatt bilde av hva fattigdom er. Og som sagt – jeg er virkelig usikker på om det er mulig å leve for Verdensbankens 1,90 dollar om dagen, sier Sumner.

Små justeringer gir store utslag

En stadig større andel av verdens aller fattigste bor i Afrika, ifølge de fleste statistikker. Men Sumner mener at også den «sannheten» må håndteres med varsomhet. Han påpeker at for hver 10 cent, rundt 80 øre, man hever fattigdomsgrensa så øker antallet fattige med 100 millioner mennesker.

Andy Sumner, forsker ved King’s College. Foto: Wikimedia.
Andy Sumner, forsker ved King’s College. Foto: Wikimedia.

Verdensbanken tall viser at hvis man hever fattigdomsgrensa til 3,20 dollar om dagen er det 1,9 milliarder fattige i verden, hever man den til 5,50 dollar om dagen er nesten halvparten av jordas befolkning fattige.

Den geografiske spredningen av de fattige blir også annerledes hvis man hever grensa med bare noen kroner i forbruk om dagen.

– Vi hører stadig at fattigdom nå først og fremst er et afrikansk problem. Men igjen så kommer det altså an på hvordan man måler og hvilke data man bruker. Hvis man flytter pengegrensa litt oppover, så endrer både antallet og det det geografiske bildet seg; fattigdommen blir mer asiatisk og mer urbanisert. Det er fortsatt svært mange fattige mennesker i for eksempel Indonesia, India og Kina, sier han.

Et annet bilde

Sumner er blant annet kjent for begrepet «The new bottom billion». Begrepet ble lansert i en forskningsartikkel i 2010, og representerer i noen grad en kritikk av en berømt bok av den kjente utviklingsforskeren Paul Collier fra 2007: «The bottom billion».

Collier hadde vist til at én milliard av de aller fattigste i verden bodde i 58 av de fattigste landene. Disse landene hadde en befolkning som var «låst» i fattigdom på grunn av krig, dårlige institusjoner og geografi. Bistand og annen innsats for å bli kvitt fattigdommen burde derfor konsentreres om disse landene, argumenterte forfatteren.

Magnus Hatlebakk, forsker ved Chr. Michelsens institutt. Foto: CMI.
Magnus Hatlebakk, forsker ved Chr. Michelsens institutt. Foto: CMI.

Men Sumners analyse, basert på ferskere tall enn det Collier brukte, viste et helt annet bilde. Nemlig at tre av fire av verdene fattigste bor i land med stor økonomisk vekst, men disse menneskene er allikevel «fanget» i fattigdom. Det samme bildet argumenterer han og Aguilar for nå.

– Også i dag ser vi at tre firedeler av verdens fattige bor i land som over tid har hatt solid økonomisk vekst i to tiår eller mer. Og det tyder på at sammenhengen mellom vekst og fattigdomsreduksjon ikke er så klar som man kanskje trodde. Den er i alle fall mindre klar hvis man måler fattigdom flerdimensjonalt, sier Sumner.

Les også: Globalisering 4.0: Er det bøllene eller vanlige folk som vinner?

For opptatt av sårbare stater

Flere forskere advarte nylig i en kronikk i New York Times mot det kraftige fokuset flere store giverland, inkludert Norge, har på bistand til sårbare stater. I tråd med forskning Sumner har gjort tidligere påpekte de at 6 av 10 av verdens fattigste bor i land som India, Nigeria, Indonesia, Sør-Afrika og Kina. Dette er land med solid økonomisk vekst over tid. De understreket at det finnes en stor gruppe svært fattige mennesker som i liten grad nyter godt av den økonomiske veksten i landet de bor i – og som samtidig i liten grad nås av internasjonal bistand.

Sumner mener dette er et viktig funn og at det er et stadig større misforhold mellom hvor flertallet av verdens fattige bor og hvor bistanden går.

– Giverlandene vil gi bistand til de fattigste landene, det er fornuftig på ett nivå. Men hva hvis mesteparten av den globale fattigdommen ikke er i de fattigste landene? Og hva hvis de fattige i landene med sterk økonomisk vekst er like fattige som de fattige i de fattigste landene? Det er ikke noe enkelt svar på dette, sier han.

Norge har en ny utviklingsminister som vil satse mer på å nå de aller fattigste. Har du noen råd til han?

– Jeg har tre tips for å sørge for at bistanden i større grad når de fattigste; Først må man heve fattigdomsgrensen til noe som innebærer at man faktisk ikke lenger er fattig hvis man er over grensen, for eksempel til 10 dollar dagen. Så bør giverne bidra til at det blir langt billigere å låne penger til utvikling, fortsatt er det langt dyrere for mange utviklingsland å låne penger enn det for eksempel er for EU. Til slutt bør giverne i større grad støtte organisasjoner og grupper som jobber for rettighetene til de fattigste. Men det er svært politisk og vil kreve sensitivitet og mot fra giverne, sier Sumner.

Forskjell på Asia og Afrika

Magnus Hatlebakk er forsker på Chr. Michelsens institutt i Bergen og i likhet med Sumner ekspert på global fattigdom. På spørsmål om hvem som er verdens fattige understreker han, i likhet med Sumner, at flertallet bor på landsbygda. Men han poengterer også at fattigdommen ser noe annerledes ut i Afrika enn i Sør-Asia.

– Er du svært fattig i Afrika, bor du trolig langt ute på landsbygda – og de fleste rundt deg er fattige også. Du lever av det du dyrker selv, og gjerne inntekter fra familiemedlemmer som jobber i byen. Du lever gjerne uten strøm, og det er langt å reise på dårlige veier til nærmeste tettsted. I Sør-Asia bor du sannsynligvis også på landsbygda, men befolkningen er mer sammensatt, og det er enklere tilgang til jobber utenfor landbruket. Fordi det er stor tilgang på arbeidskraft er likevel jobbene sporadiske og dårlig betalt, og mange må også her finne jobber andre steder.

Hatlebakk påpeker, som Sumner, at små oppjusteringer i fattigdomsgrensa kan øke antallet fattige betraktelig, spesielt i Sør-Asia der mange lever av en minimumslønn som ligger nær fattigdomsgrensen.

– Det samme skjer hvis du legger til flere dimensjoner enn penger, som helse, utdanning og så videre. Men jeg synes den fattigdomsgrensa Verdensbanken bruker, 1,9 dollar om dagen, er vel begrunnet. Det er omtrent det man trenger for å overleve. Jeg synes det er mer presist å snakke om de ulike dimisjonene separat, det gjør det lettere å se hvilke tiltak man kan sette inn mot fattigdommen, sier Hatlebakk.

Les også: 2019 kan bli det store reform-året i norsk bistand

– Utfordringen ligger i Afrika

Han mener fremtidens store fattigdomsutfordringer i all hovedsak vil ligge i Afrika. Hatlebakk understreker at det forutsetter at India og noen andre land i Asia løser sine fattigdomsproblemer. Noe han mener det er sannsynlig at de vil gjøre.

– Men det vil fortsatt gjenstå store fattigdomsproblemer i land som Nigeria og DR Kongo. Selv om vi skulle klare å redusere fattigdommen betydelig fram mot 2030, så kan vi ikke si at vi har løst fattigdomsproblemet hvis det fortsatt er millioner av fattige i disse landene. Det er alltid en vurdering hvilke grupper man skal prioritere, men jeg er mest bekymret for de som lever for under 1,90 dollar om dagen. Det er der den store utfordringen ligger.

– Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein sa nylig at han vil satse mer på å hjelpe de fattigste. Har du noen tips om hvor og hvordan vi bør bruke bistanden mest effektivt for å nå de fattigste?

– Hvis vi snakker om Afrika så er det mange ting som må på plass, og bistand vil realistisk sett bare spille en begrenset rolle. Men hvis den blir brukt riktig, kan bistanden spille en viktig rolle. Det trengs blant annet store innvesteringer i infrastruktur og i landbruket. Det trengs sikkerhets-nett for de aller fattigste, inklusive tilgang til rimelige helsetjenester, slik at de kan satse og ikke står på helt bar bakke om noe går galt. Generelt er det mange faktorer som må på plass samtidig for å løfte folk ut av fattigdom.

Denne saken ble først publisert i Bistandsaktuelt

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
11:49 NRK: Over 9.000 brudd på arbeidsmiljøloven i helseetaten i Oslo de fire siste årene11:46 Hva er det med diktatorer og hester?11:01 Politiet advarer mot utpressingsmail10:02 Bevegelser i jordskjelvforkastning i California skaper bekymring09:52 USA skjerper sanksjonene mot Cuba09:45 Edel-Marie Haukland valgt til leder i KrFU09:34 Europris tilbakekaller tyggebein til hund etter plastfunn08:22 LO slår alarm: Piloter jobber halve døgnet08:02 Solberg: Oslo-regionen er overrepresentert i offentlige utvalg og styrer08:02 Broren til Honduras' president dømt for narkotikasmugling08:00 Tarik i intens svensk gullkamp: – Det er helt åpent07:53 Politiet søker etter tre personer etter voldshendelse på Ammerud07:31 Mange omkom da demning brøt sammen i Russland07:20 Trump håper å få i havn handelsavtale med Kina i november07:05 Rapport: Sivilforsvaret vil ikke kunne gjennomføre evakuering ved krig06:35 Unntakstilstand i Santiago etter voldsomme demonstrasjoner06:13 Johnson sier at en avtale vil forene Storbritannia06:07 Dette skjer i dag05:40 Kvinne slått og ranet i Oslo05:30 Dette skjedde i natt04:40 Arbeidstilsynet skal møte Espresso House04:14 Fellesforbundet vil trekke støtten til Tankesmien Agenda03:29 Politiet: Mye uprovosert vold i Oslo03:15 Demokratene vil stoppe Trumps G7-planer på privat golfklubb03:11 Mann til sykehus etter voldshendelse i Eidsvoll02:43 Biden gjør byks på måling02:11 Perry vil ikke overlevere dokumenter i riksrettssaken01:53 Vestland må kutte en halv milliard01:38 Fire menn skadd i trafikkulykke i Bergen01:29 Opptøyer i Libanon: Utløst av forslag om daglig avgift på 1,8 kroner00:30 FN fordømmer angrep under fredagsbønn i Afghanistan00:29 Flere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis00:03 Trump har nominert ny energiminister22:28 Flere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis21:47 Kina kritiserer Venstre-topp for å ha nominert Hongkong-demonstranter til fredsprisen21:45 Kvinne dømt for drapsforsøk på datterens kjæreste21:42 Ny avtale med EU gjør det lettere å utlevere norske forbrytere20:41 Dokument antyder at Boeing-pilot oppdaget Max-problemer i 201620:39 Bulgarias trener gir seg etter rasismeskandalen20:38 Macron langer ut mot NATOs håndtering av Tyrkias militæroffensiv20:36 Mann i 20-årene fengslet etter funn av overgrepsmateriale19:44 Flesket til mot rødgrønne: «Vil helst bo i huler, spise gress og slutte med sex»19:20 Britta (65) skal ha svindlet for 140 millioner – feriehuset tvangssolgt for småpenger19:01 Skogsområdet hadde stått i fred i om lag 130 år. I løpet av tre dager ble det snauhogd18:45 Mann dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt beruset kollega18:40 Hundretusenvis protesterer i Barcelona17:45 Tyrkia anklages for krigsforbrytelser og brudd på våpenhvile17:31 Kjedekollisjon på E18 i Asker: Fire biler involvert17:17 Tollere gjorde storbeslag av piller på Gardermoen17:08 Senterpartiet rykker fram blant LO-medlemmer17:03 Pastor dømt til fengsel for overgrep mot 13-åring16:42 Kvinnelige astronauter skaper historie med sin første romvandring16:15 Kong Harald til Old Trafford, skal se Manchester United – Liverpool15:48 Tilbakekaller karbonadedeig etter plastfunn15:45 Tusk: Våpenhvile i Syria er et krav om kurdisk kapitulasjon15:44 Sælnes suspendert, Shenzhen i fritt fall i Kina15:32 Redaktørforeningen: – Märtha Louise bør tenke seg om15:17 65.000 lovbrudd ved sykehjemmene i Oslo14:27 Norwegian selger fem Boeing-fly14:26 Ap-nestor vil samarbeide med MDG14:07 Sjåfør frifunnet etter at syklist omkom etter påkjørsel14:06 Kvinne dømt for 47 nettbedragerier14:01 Klopp spøkte om Solskjær før storkampen14:00 EU varsler mottiltak som svar på amerikansk straffetoll13:46 Oslo Venstre heier på Rotevatn og Melby13:45 Nær 30 drept i angrep mot afghansk moské13:44 Oljefondets verdi nærmer seg 10.000 milliarder13:33 Keshvari: – En av de mest skambelagte dagene i mitt liv13:11 Pengeregn i Kitzbühel: Jansrud og Kristoffersen kan tjene én million kroner hver12:55 El Clásico utsatt på grunn av uroligheter i Barcelona12:55 Islamist fikk skjerpet straff for trusler mot Abid Raja12:28 Fem ganger mer radioaktivitet i villrein på grunn av sopp12:27 Puigdemont har meldt seg for belgisk påtalemyndighet12:03 Mazyar Keshvari melder seg ut av Frp11:44 Katalanske demonstranter sperrer grenseoverganger11:42 Hemmelighetsfull Solskjær før Liverpool-duellen11:14 Åpner tilsyn mot Oslo kommune etter 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven11:10 Oslo: Minst fem gutter siktet etter knivstikking10:48 Klager på urin på Gardermoen: – Flau på nordmenns vegne10:28 Norske Skog tilbake på Oslo Børs10:14 Professor slakter Folkehelse­instituttets snusrapport09:49 Johnsons kamp om Parlamentet er i gang09:46 Kan utenlandske krefter ha påvirket det norske kommunevalget?09:40 Politiet sikrer spor etter mulig hackerangrep mot Dagbladet09:39 Amnesty anklager Tyrkia for krigsforbrytelser i Syria09:08 Ap-politiker mener Dale ignorerer henne08:53 DNB-tjenester fungerer igjen08:50 Gull til Norge: Historien om kommentatorene08:16 Semb så Ødegaard briljere allerede som 14-åring: – Han blir høyst trolig en europeisk toppstjerne07:54 Politiet har brukt adgangen til datainnbrudd åtte ganger07:52 Kampene fortsetter i syrisk grenseby07:14 Sp reagerer på kutt i politiutdanningen i Oslo07:06 Ansatte ved høgskole i Bergen sier opp etter foredrag om homoterapi07:04 Hovland forlenget PGA-rekorden, ny 69-runde i Sør-Korea07:00 Slakter vogntog-tiltak: – Det høres flott ut og folk går på bløffen06:51 Football-rankings: Mindre enn 25 prosent sjanse for norsk EM-plass06:37 Trump får kritikk for å holde G7-toppmøte på sin private golfklubb06:35 Nok et tap for Wild i Canada06:34 Amerikansk straffetoll på EU-varer har trådt i kraft06:08 Sjekker ut DNA-spor i Hagen-saken
Siste nytt
11:49NorgeNRK: Over 9.000 brudd på arbeidsmiljøloven i helseetaten i Oslo de fire siste årene11:46PolitikkHva er det med diktatorer og hester?11:01NorgePolitiet advarer mot utpressingsmail10:02VerdenBevegelser i jordskjelvforkastning i California skaper bekymring09:52VerdenUSA skjerper sanksjonene mot Cuba09:45PolitikkEdel-Marie Haukland valgt til leder i KrFU09:34NorgeEuropris tilbakekaller tyggebein til hund etter plastfunn08:22NorgeLO slår alarm: Piloter jobber halve døgnet08:02NorgeSolberg: Oslo-regionen er overrepresentert i offentlige utvalg og styrer08:02VerdenBroren til Honduras' president dømt for narkotikasmugling08:00SportTarik i intens svensk gullkamp: – Det er helt åpent07:53NorgePolitiet søker etter tre personer etter voldshendelse på Ammerud07:31VerdenMange omkom da demning brøt sammen i Russland07:20VerdenTrump håper å få i havn handelsavtale med Kina i november07:05NorgeRapport: Sivilforsvaret vil ikke kunne gjennomføre evakuering ved krig06:35VerdenUnntakstilstand i Santiago etter voldsomme demonstrasjoner06:13VerdenJohnson sier at en avtale vil forene Storbritannia06:07NorgeDette skjer i dag05:40NorgeKvinne slått og ranet i Oslo05:30NorgeDette skjedde i natt04:40NorgeArbeidstilsynet skal møte Espresso House04:14NorgeFellesforbundet vil trekke støtten til Tankesmien Agenda03:29NorgePolitiet: Mye uprovosert vold i Oslo03:15VerdenDemokratene vil stoppe Trumps G7-planer på privat golfklubb03:11NorgeMann til sykehus etter voldshendelse i Eidsvoll02:43VerdenBiden gjør byks på måling02:11VerdenPerry vil ikke overlevere dokumenter i riksrettssaken01:53NorgeVestland må kutte en halv milliard01:38NorgeFire menn skadd i trafikkulykke i Bergen01:29VerdenOpptøyer i Libanon: Utløst av forslag om daglig avgift på 1,8 kroner00:30VerdenFN fordømmer angrep under fredagsbønn i Afghanistan00:29NorgeFlere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis00:03VerdenTrump har nominert ny energiminister22:28PolitikkFlere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis21:47PolitikkKina kritiserer Venstre-topp for å ha nominert Hongkong-demonstranter til fredsprisen21:45NorgeKvinne dømt for drapsforsøk på datterens kjæreste21:42PolitikkNy avtale med EU gjør det lettere å utlevere norske forbrytere20:41VerdenDokument antyder at Boeing-pilot oppdaget Max-problemer i 201620:39SportBulgarias trener gir seg etter rasismeskandalen20:38VerdenMacron langer ut mot NATOs håndtering av Tyrkias militæroffensiv20:36NorgeMann i 20-årene fengslet etter funn av overgrepsmateriale19:44MotorFlesket til mot rødgrønne: «Vil helst bo i huler, spise gress og slutte med sex»19:20PengerBritta (65) skal ha svindlet for 140 millioner – feriehuset tvangssolgt for småpenger19:01NorgeSkogsområdet hadde stått i fred i om lag 130 år. I løpet av tre dager ble det snauhogd18:45NorgeMann dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt beruset kollega18:40VerdenHundretusenvis protesterer i Barcelona17:45VerdenTyrkia anklages for krigsforbrytelser og brudd på våpenhvile17:31NorgeKjedekollisjon på E18 i Asker: Fire biler involvert17:17NorgeTollere gjorde storbeslag av piller på Gardermoen17:08PolitikkSenterpartiet rykker fram blant LO-medlemmer17:03NorgePastor dømt til fengsel for overgrep mot 13-åring16:42VerdenKvinnelige astronauter skaper historie med sin første romvandring16:15SportKong Harald til Old Trafford, skal se Manchester United – Liverpool15:48NorgeTilbakekaller karbonadedeig etter plastfunn15:45VerdenTusk: Våpenhvile i Syria er et krav om kurdisk kapitulasjon15:44SportSælnes suspendert, Shenzhen i fritt fall i Kina15:32NorgeRedaktørforeningen: – Märtha Louise bør tenke seg om15:17Norge65.000 lovbrudd ved sykehjemmene i Oslo14:27PengerNorwegian selger fem Boeing-fly14:26PolitikkAp-nestor vil samarbeide med MDG14:07NorgeSjåfør frifunnet etter at syklist omkom etter påkjørsel14:06PengerKvinne dømt for 47 nettbedragerier14:01SportKlopp spøkte om Solskjær før storkampen14:00PengerEU varsler mottiltak som svar på amerikansk straffetoll13:46PolitikkOslo Venstre heier på Rotevatn og Melby13:45VerdenNær 30 drept i angrep mot afghansk moské13:44PengerOljefondets verdi nærmer seg 10.000 milliarder13:33PolitikkKeshvari: – En av de mest skambelagte dagene i mitt liv13:11SportPengeregn i Kitzbühel: Jansrud og Kristoffersen kan tjene én million kroner hver12:55SportEl Clásico utsatt på grunn av uroligheter i Barcelona12:55NorgeIslamist fikk skjerpet straff for trusler mot Abid Raja12:28NorgeFem ganger mer radioaktivitet i villrein på grunn av sopp12:27VerdenPuigdemont har meldt seg for belgisk påtalemyndighet12:03PolitikkMazyar Keshvari melder seg ut av Frp11:44VerdenKatalanske demonstranter sperrer grenseoverganger11:42SportHemmelighetsfull Solskjær før Liverpool-duellen11:14NorgeÅpner tilsyn mot Oslo kommune etter 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven11:10NorgeOslo: Minst fem gutter siktet etter knivstikking10:48ReiseKlager på urin på Gardermoen: – Flau på nordmenns vegne10:28PengerNorske Skog tilbake på Oslo Børs10:14Helse og livsstilProfessor slakter Folkehelse­instituttets snusrapport09:49PolitikkJohnsons kamp om Parlamentet er i gang09:46PolitikkKan utenlandske krefter ha påvirket det norske kommunevalget?09:40KulturPolitiet sikrer spor etter mulig hackerangrep mot Dagbladet09:39VerdenAmnesty anklager Tyrkia for krigsforbrytelser i Syria09:08PolitikkAp-politiker mener Dale ignorerer henne08:53NorgeDNB-tjenester fungerer igjen08:50SportGull til Norge: Historien om kommentatorene08:16SportSemb så Ødegaard briljere allerede som 14-åring: – Han blir høyst trolig en europeisk toppstjerne07:54NorgePolitiet har brukt adgangen til datainnbrudd åtte ganger07:52VerdenKampene fortsetter i syrisk grenseby07:14NorgeSp reagerer på kutt i politiutdanningen i Oslo07:06NorgeAnsatte ved høgskole i Bergen sier opp etter foredrag om homoterapi07:04SportHovland forlenget PGA-rekorden, ny 69-runde i Sør-Korea07:00MotorSlakter vogntog-tiltak: – Det høres flott ut og folk går på bløffen06:51SportFootball-rankings: Mindre enn 25 prosent sjanse for norsk EM-plass06:37VerdenTrump får kritikk for å holde G7-toppmøte på sin private golfklubb06:35SportNok et tap for Wild i Canada06:34VerdenAmerikansk straffetoll på EU-varer har trådt i kraft06:08NorgeSjekker ut DNA-spor i Hagen-saken
Populært