Meny

Unnskyld, jeg vil hjelpe «de aller fattigste». Hvor bor de?

I 1993, da dette bildet ble tatt av to barn som ber om penger i et veikryss i Mumbai, anslo Verdensbanken at det var 459 millioner ekstremt fattige i India. I år anslår banken at tallet er 76 millioner. Forskerne Andy Sumner og Gisela Aguilar måler imidlertid fattigdom på en annen måte. De anslår at det bor rundt 500 millioner fattige i verdens nest mest folkerike land nå. Foto: Steve McCurry / Magnum Photos / NTB scanpix.

Norges nye utviklingsminister har sagt at han vil gjøre mer for å hjelpe de fattigste i verden. Men hvor mange er de – og hvor bor de? Britiske forskere mener det er dobbelt så mange fattige som det Verdensbanken anslår.

Verdensbanken har de siste årene lagt viktige premisser for internasjonal utviklingspolitiske debatter via sine mål og definisjoner på fattigdom. I 2015 ble grensen for «ekstrem fattigdom» satt til 1,90 dollar, etter at den tidligere hadde vært på 1,25.

Men er dette den «riktige» grensen for å kunne finne verdens aller fattigste? Forskerne Andy Sumner og Gisela Robles Aguilar mener for eksempel det er dobbelt så mange fattige i verden sammenlignet med det Verdensbanken mener.

– Jeg har blitt stadig mer ukomfortabel med å bruke 1,90 dollar dagen som fattigdomsgrense. Jeg har en mistanke om at grensen rett og slett er satt for lavt, sier Andy Sumner, som er en anerkjent ekspert på global fattigdom og ulikhet.

Sumner, ved Kings College i London har blant annet vært på magasinet Foreign Policy sin liste «Top 100 global thinkers» og Huffington Posts liste over «Most Influencal Voices». Sammen med forskerkollega Gisela Robles Aguilar fra Oxford University, publiserte han nylig forskningsartikkelen «Hvem er verdens fattige?»

1,6 milliarder fattige

– Ja, hvem er de fattige egentlig?

– Hvis man bruker helse, utdanning og tilgang til mat som indikatorer, viser våre analyser at det er rundt 1,6 milliarder veldig fattige mennesker i verden. De er svært unge, faktisk er rundt halvparten under 18 år, sier Sumner.

Kilde: Sumner 2015.

Les også: Mennesker på flukt: «Empati er ikke nok...»

Ny norsk humanitærstrategi – og et ferskt globalt initiativ for å løse klodens fluktkriser var blant

Funnene deres viser at rundt 80 prosent bor på landsbygda, men noe overraskende jobber mange av dem ikke som bønder.

Tallet på fattige som forskerne Sumner og Aguliar har kommet til er omtrent dobbelt så høyt som Verdensbankens anslag. Det er basert på data fra 106 land. Banken anslår at det er rundt 740 millioner som lever for under 1,9 dollar om dagen, som er bankens grense for «ekstrem fattigdom».

– Mens Verdensbanken måler pengefattigdom har vi valgt å måle fattigdommen over flere dimensjoner. Det er ikke perfekt, men jeg liker det fordi det gir et mer sammensatt bilde av hva fattigdom er. Og som sagt – jeg er virkelig usikker på om det er mulig å leve for Verdensbankens 1,90 dollar om dagen, sier Sumner.

Små justeringer gir store utslag

En stadig større andel av verdens aller fattigste bor i Afrika, ifølge de fleste statistikker. Men Sumner mener at også den «sannheten» må håndteres med varsomhet. Han påpeker at for hver 10 cent, rundt 80 øre, man hever fattigdomsgrensa så øker antallet fattige med 100 millioner mennesker.

Andy Sumner, forsker ved King’s College. Foto: Wikimedia.

Verdensbanken tall viser at hvis man hever fattigdomsgrensa til 3,20 dollar om dagen er det 1,9 milliarder fattige i verden, hever man den til 5,50 dollar om dagen er nesten halvparten av jordas befolkning fattige.

Den geografiske spredningen av de fattige blir også annerledes hvis man hever grensa med bare noen kroner i forbruk om dagen.

– Vi hører stadig at fattigdom nå først og fremst er et afrikansk problem. Men igjen så kommer det altså an på hvordan man måler og hvilke data man bruker. Hvis man flytter pengegrensa litt oppover, så endrer både antallet og det det geografiske bildet seg; fattigdommen blir mer asiatisk og mer urbanisert. Det er fortsatt svært mange fattige mennesker i for eksempel Indonesia, India og Kina, sier han.

Et annet bilde

Sumner er blant annet kjent for begrepet «The new bottom billion». Begrepet ble lansert i en forskningsartikkel i 2010, og representerer i noen grad en kritikk av en berømt bok av den kjente utviklingsforskeren Paul Collier fra 2007: «The bottom billion».

Collier hadde vist til at én milliard av de aller fattigste i verden bodde i 58 av de fattigste landene. Disse landene hadde en befolkning som var «låst» i fattigdom på grunn av krig, dårlige institusjoner og geografi. Bistand og annen innsats for å bli kvitt fattigdommen burde derfor konsentreres om disse landene, argumenterte forfatteren.

Magnus Hatlebakk, forsker ved Chr. Michelsens institutt. Foto: CMI.

Men Sumners analyse, basert på ferskere tall enn det Collier brukte, viste et helt annet bilde. Nemlig at tre av fire av verdene fattigste bor i land med stor økonomisk vekst, men disse menneskene er allikevel «fanget» i fattigdom. Det samme bildet argumenterer han og Aguilar for nå.

– Også i dag ser vi at tre firedeler av verdens fattige bor i land som over tid har hatt solid økonomisk vekst i to tiår eller mer. Og det tyder på at sammenhengen mellom vekst og fattigdomsreduksjon ikke er så klar som man kanskje trodde. Den er i alle fall mindre klar hvis man måler fattigdom flerdimensjonalt, sier Sumner.

Les også: Globalisering 4.0: Er det bøllene eller vanlige folk som vinner?

For opptatt av sårbare stater

Flere forskere advarte nylig i en kronikk i New York Times mot det kraftige fokuset flere store giverland, inkludert Norge, har på bistand til sårbare stater. I tråd med forskning Sumner har gjort tidligere påpekte de at 6 av 10 av verdens fattigste bor i land som India, Nigeria, Indonesia, Sør-Afrika og Kina. Dette er land med solid økonomisk vekst over tid. De understreket at det finnes en stor gruppe svært fattige mennesker som i liten grad nyter godt av den økonomiske veksten i landet de bor i – og som samtidig i liten grad nås av internasjonal bistand.

Sumner mener dette er et viktig funn og at det er et stadig større misforhold mellom hvor flertallet av verdens fattige bor og hvor bistanden går.

– Giverlandene vil gi bistand til de fattigste landene, det er fornuftig på ett nivå. Men hva hvis mesteparten av den globale fattigdommen ikke er i de fattigste landene? Og hva hvis de fattige i landene med sterk økonomisk vekst er like fattige som de fattige i de fattigste landene? Det er ikke noe enkelt svar på dette, sier han.

Norge har en ny utviklingsminister som vil satse mer på å nå de aller fattigste. Har du noen råd til han?

– Jeg har tre tips for å sørge for at bistanden i større grad når de fattigste; Først må man heve fattigdomsgrensen til noe som innebærer at man faktisk ikke lenger er fattig hvis man er over grensen, for eksempel til 10 dollar dagen. Så bør giverne bidra til at det blir langt billigere å låne penger til utvikling, fortsatt er det langt dyrere for mange utviklingsland å låne penger enn det for eksempel er for EU. Til slutt bør giverne i større grad støtte organisasjoner og grupper som jobber for rettighetene til de fattigste. Men det er svært politisk og vil kreve sensitivitet og mot fra giverne, sier Sumner.

Forskjell på Asia og Afrika

Magnus Hatlebakk er forsker på Chr. Michelsens institutt i Bergen og i likhet med Sumner ekspert på global fattigdom. På spørsmål om hvem som er verdens fattige understreker han, i likhet med Sumner, at flertallet bor på landsbygda. Men han poengterer også at fattigdommen ser noe annerledes ut i Afrika enn i Sør-Asia.

– Er du svært fattig i Afrika, bor du trolig langt ute på landsbygda – og de fleste rundt deg er fattige også. Du lever av det du dyrker selv, og gjerne inntekter fra familiemedlemmer som jobber i byen. Du lever gjerne uten strøm, og det er langt å reise på dårlige veier til nærmeste tettsted. I Sør-Asia bor du sannsynligvis også på landsbygda, men befolkningen er mer sammensatt, og det er enklere tilgang til jobber utenfor landbruket. Fordi det er stor tilgang på arbeidskraft er likevel jobbene sporadiske og dårlig betalt, og mange må også her finne jobber andre steder.

Hatlebakk påpeker, som Sumner, at små oppjusteringer i fattigdomsgrensa kan øke antallet fattige betraktelig, spesielt i Sør-Asia der mange lever av en minimumslønn som ligger nær fattigdomsgrensen.

– Det samme skjer hvis du legger til flere dimensjoner enn penger, som helse, utdanning og så videre. Men jeg synes den fattigdomsgrensa Verdensbanken bruker, 1,9 dollar om dagen, er vel begrunnet. Det er omtrent det man trenger for å overleve. Jeg synes det er mer presist å snakke om de ulike dimisjonene separat, det gjør det lettere å se hvilke tiltak man kan sette inn mot fattigdommen, sier Hatlebakk.

Les også: 2019 kan bli det store reform-året i norsk bistand

– Utfordringen ligger i Afrika

Han mener fremtidens store fattigdomsutfordringer i all hovedsak vil ligge i Afrika. Hatlebakk understreker at det forutsetter at India og noen andre land i Asia løser sine fattigdomsproblemer. Noe han mener det er sannsynlig at de vil gjøre.

– Men det vil fortsatt gjenstå store fattigdomsproblemer i land som Nigeria og DR Kongo. Selv om vi skulle klare å redusere fattigdommen betydelig fram mot 2030, så kan vi ikke si at vi har løst fattigdomsproblemet hvis det fortsatt er millioner av fattige i disse landene. Det er alltid en vurdering hvilke grupper man skal prioritere, men jeg er mest bekymret for de som lever for under 1,90 dollar om dagen. Det er der den store utfordringen ligger.

– Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein sa nylig at han vil satse mer på å hjelpe de fattigste. Har du noen tips om hvor og hvordan vi bør bruke bistanden mest effektivt for å nå de fattigste?

– Hvis vi snakker om Afrika så er det mange ting som må på plass, og bistand vil realistisk sett bare spille en begrenset rolle. Men hvis den blir brukt riktig, kan bistanden spille en viktig rolle. Det trengs blant annet store innvesteringer i infrastruktur og i landbruket. Det trengs sikkerhets-nett for de aller fattigste, inklusive tilgang til rimelige helsetjenester, slik at de kan satse og ikke står på helt bar bakke om noe går galt. Generelt er det mange faktorer som må på plass samtidig for å løfte folk ut av fattigdom.

Denne saken ble først publisert i Bistandsaktuelt

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
16:28 Fikk ikke kjøre videre slik – fører anmeldt for flere forhold16:26 Trump vil offisielt anerkjenne Golanhøydene som en del av Israel16:15 Viking Sky-rederiet beklager15:35 Advokat: Frode Berg-rettssaken starter 2. april15:09 Nike fikk bot på 120 millioner fra EU15:08 Beklager etter feilaktig å ha erklært kvinne død15:07 Ber Viking-rederen bli med og betale skatt14:59 Telenor ga Berit Svendsen sluttpakke på 6,8 millioner14:55 Nordmenn dropper hytta i påsken14:34 Flykaprer saksøker Norge for å få opphold14:22 Sovende soldat i telt ble overkjørt av stridsvogn14:16 Ny bunnotering for «Skavlan»14:13 Vil ikke kommentere nye dopingpåstander14:12 Kurdiske opprørere vil ha internasjonal IS-domstol14:05 Trump vil la Barr avgjøre offentliggjøring av rapport13:52 Nordea hever rentene13:38 Hjelpetelefon for europeere i brexitnød13:16 Bjørgen ble mamma igjen12:55 Kripos sender etterforskere til Etiopia etter flystyrt12:55 Lagerbäck stoler på Sverige-Janne12:47 Torskefiske blir forbudt langs kysten fra Telemark til svenskegrensen12:23 Rogaland SV foreslår å avvikle bompenger12:12 Russland fryder seg over rapport11:48 Proffbokser priser seg heldig som overlevde stuntet11:44 Sumaya Jirde Ali tildelt ytringsfrihetspris11:42 Ødegaard sto over landslagets trening11:42 Passasjer skadd da førerløs buss begynte å trille11:27 Russisk mann forsøkte å smugle neddopet orangutang11:15 Første viktige kamp mot Sverige på 41 år11:13 – Kristoffersen har ikke forstått den norske idrettsmodellen11:06 Hvis han ikke var skyldig, hva hadde han å frykte?10:51 Cruisepassasjerer: – Vi er evig takknemlig til Norge10:22 Fullt på Ullevaal under Sverige-kampen09:57 To unge menn tiltalt for to grove ran i Oslo09:35 Øyner 60 millioner for Bygdøy-luksus09:24 Fembarnsfar tiltalt for voldtekt av to av sine barn09:14 Ny forskning: Menneskekroppen kan ha evnen til å sanse jordas magnetfelt09:12 Nasdaq utsetter svarfristen på sitt bud på Oslo Børs08:50 Kristoffersen-advokat: – Skiforbundet står til knærne i misbruk08:45 Klæbo og Østberg hentet millioner i premiepenger07:52 Kvinne med barnevogn overfalt – politiet ber om tips07:44 – Turistbusser får ikke kjøre i Oslo sentrum07:22 Løfshus ser fram til familiehelger etter 15 år i verdenscupsirkuset07:05 Netanyahu lover svar på rakettangrep06:37 Nordtveit tror på helt annet kampbilde mot Sverige06:31 Flere juridiske floker venter for Trump06:15 Undersøkelser av Viking Sky begynner mandag06:02 20 år siden NATO bombet Serbia06:00 Thingnes Bøs supersesong: har gått inn 4,5 mill. i premiepenger05:50 Dette skjer i dag05:35 Norge har tatt imot atomavfall fra andre land05:30 Dette skjedde i natt05:00 – Næringslivet må ansette folk som har falt utenfor arbeidsmarkedet04:56 Ardern kunngjør offentlig gransking av Christchurch-angrep04:38 Orbán ut mot EU etter utestengelse04:30 Fire år med bombekrig – Jemens barn betaler en høy pris04:25 Flere menn tiltalt for grovt ran, voldtekt og frihetsberøvelse04:11 Boeing inviterer til møte om 737 MAX03:28 Medlemsvekst i Grønn Ungdom etter klimaaksjon03:20 Kuppleder styrer trolig videre i Thailand02:45 Baby døde etter mislykket omskjæring i Italia02:41 Sjeføkonom: Boligen din blir mindre verdt de neste årene02:21 Lapp med New Zealand-referanse funnet etter branntilløp i amerikansk moské01:45 Sp vil ikke love rødgrønt kommunesamarbeid01:40 Flyangrep mot Gazastripen01:02 Flertall for strengere våpenlover i USA, viser måling00:58 To menn påkjørt av stjålet varebil i Telemark00:17 Russiske soldater og utstyr til Venezuela00:13 Nytt vikingskip funnet i Vestfold23:54 Romania og Honduras flytter sine ambassader til Jerusalem23:40 Kongressledere: Justisministeren er ikke objektiv23:35 Waras samboer klager VG inn for PFU21:55 – Vil utforske om det er liv på Triton21:52 Område i Oslo sentrum sperret etter funn av mistenkelig gjenstand21:45 Graham: – Dårlig dag for dem som håpet på Trumps fall21:34 To skadd, en av dem kritisk, etter å ha blitt påkjørt av stjålet varebil i Telemark21:19 Sp ligger an til å få flere ordførere enn Ap21:10 VG: Flere mulige årsaker til Sky Vikings lammende motorstans20:54 Mueller har ikke funnet bevis for sammensvergelse med Russland20:50 Mars blir den 100. måneden med temperatur over normalen på Svalbard20:30 Gillibrand: – Trump er en feiging20:26 Røe Isaksen skal sammenligne norske matvarepriser med utenlandske20:15 Gaza-dokumentar: Karma (20) har opplevd tre kriger20:00 Norge vant Golden League etter seier mot Frankrike19:38 Overlevende etter syklonen i Mosambik: – Vannet var fullt av slanger19:09 IS-krigere kommer ut av tunneler i Syria18:31 Australsk ektepar: Vi fryktet at det kunne være slutten17:52 VGs gransking offentliggjøres til uka17:27 Mali lover å oppløse milits etter massakre17:03 – Astrologi er ingen etterspurt kompetanse16:33 Cruisepassasjerer jublet da Viking Sky la til kai i Molde etter dramatisk døgn16:22 Klæbo rykket fra Bolsjunov og vant verdenscupen16:20 Molde gjør seg klar for cruisepassasjerer16:02 Mann som ble skutt av politiet, har ikke villet la seg avhøre15:58 Fem millioner ber May avlyse brexit15:53 USAs justisminister forbereder Mueller-notat15:36 – Det har vært en veldig, veldig spesiell sesong15:01 Dødstallet stiger etter syklon i Øst-Afrika14:57 Østberg vant verdenscupen sammenlagt14:52 Solberg takker redningsmannskapene
Siste nytt
16:28MotorFikk ikke kjøre videre slik – fører anmeldt for flere forhold16:26VerdenTrump vil offisielt anerkjenne Golanhøydene som en del av Israel16:15NorgeViking Sky-rederiet beklager15:35VerdenAdvokat: Frode Berg-rettssaken starter 2. april15:09PengerNike fikk bot på 120 millioner fra EU15:08Helse og livsstilBeklager etter feilaktig å ha erklært kvinne død15:07PengerBer Viking-rederen bli med og betale skatt14:59PengerTelenor ga Berit Svendsen sluttpakke på 6,8 millioner14:55ReiseNordmenn dropper hytta i påsken14:34NorgeFlykaprer saksøker Norge for å få opphold14:22VerdenSovende soldat i telt ble overkjørt av stridsvogn14:16KulturNy bunnotering for «Skavlan»14:13SportVil ikke kommentere nye dopingpåstander14:12VerdenKurdiske opprørere vil ha internasjonal IS-domstol14:05PolitikkTrump vil la Barr avgjøre offentliggjøring av rapport13:52PengerNordea hever rentene13:38VerdenHjelpetelefon for europeere i brexitnød13:16SportBjørgen ble mamma igjen12:55VerdenKripos sender etterforskere til Etiopia etter flystyrt12:55SportLagerbäck stoler på Sverige-Janne12:47NorgeTorskefiske blir forbudt langs kysten fra Telemark til svenskegrensen12:23MotorRogaland SV foreslår å avvikle bompenger12:12VerdenRussland fryder seg over rapport11:48NorgeProffbokser priser seg heldig som overlevde stuntet11:44KulturSumaya Jirde Ali tildelt ytringsfrihetspris11:42SportØdegaard sto over landslagets trening11:42NorgePassasjer skadd da førerløs buss begynte å trille11:27VerdenRussisk mann forsøkte å smugle neddopet orangutang11:15SportFørste viktige kamp mot Sverige på 41 år11:13Sport– Kristoffersen har ikke forstått den norske idrettsmodellen11:06StemmerHvis han ikke var skyldig, hva hadde han å frykte?10:51NorgeCruisepassasjerer: – Vi er evig takknemlig til Norge10:22SportFullt på Ullevaal under Sverige-kampen09:57NorgeTo unge menn tiltalt for to grove ran i Oslo09:35PengerØyner 60 millioner for Bygdøy-luksus09:24NorgeFembarnsfar tiltalt for voldtekt av to av sine barn09:14Helse og livsstilNy forskning: Menneskekroppen kan ha evnen til å sanse jordas magnetfelt09:12PengerNasdaq utsetter svarfristen på sitt bud på Oslo Børs08:50SportKristoffersen-advokat: – Skiforbundet står til knærne i misbruk08:45SportKlæbo og Østberg hentet millioner i premiepenger07:52NorgeKvinne med barnevogn overfalt – politiet ber om tips07:44Reise– Turistbusser får ikke kjøre i Oslo sentrum07:22SportLøfshus ser fram til familiehelger etter 15 år i verdenscupsirkuset07:05VerdenNetanyahu lover svar på rakettangrep06:37SportNordtveit tror på helt annet kampbilde mot Sverige06:31VerdenFlere juridiske floker venter for Trump06:15NorgeUndersøkelser av Viking Sky begynner mandag06:02Verden20 år siden NATO bombet Serbia06:00SportThingnes Bøs supersesong: har gått inn 4,5 mill. i premiepenger05:50NorgeDette skjer i dag05:35NorgeNorge har tatt imot atomavfall fra andre land05:30NorgeDette skjedde i natt05:00Penger– Næringslivet må ansette folk som har falt utenfor arbeidsmarkedet04:56VerdenArdern kunngjør offentlig gransking av Christchurch-angrep04:38PolitikkOrbán ut mot EU etter utestengelse04:30VerdenFire år med bombekrig – Jemens barn betaler en høy pris04:25NorgeFlere menn tiltalt for grovt ran, voldtekt og frihetsberøvelse04:11VerdenBoeing inviterer til møte om 737 MAX03:28PolitikkMedlemsvekst i Grønn Ungdom etter klimaaksjon03:20PolitikkKuppleder styrer trolig videre i Thailand02:45VerdenBaby døde etter mislykket omskjæring i Italia02:41PengerSjeføkonom: Boligen din blir mindre verdt de neste årene02:21VerdenLapp med New Zealand-referanse funnet etter branntilløp i amerikansk moské01:45PolitikkSp vil ikke love rødgrønt kommunesamarbeid01:40VerdenFlyangrep mot Gazastripen01:02VerdenFlertall for strengere våpenlover i USA, viser måling00:58NorgeTo menn påkjørt av stjålet varebil i Telemark00:17VerdenRussiske soldater og utstyr til Venezuela00:13NorgeNytt vikingskip funnet i Vestfold23:54VerdenRomania og Honduras flytter sine ambassader til Jerusalem23:40VerdenKongressledere: Justisministeren er ikke objektiv23:35NorgeWaras samboer klager VG inn for PFU21:55Verden– Vil utforske om det er liv på Triton21:52NorgeOmråde i Oslo sentrum sperret etter funn av mistenkelig gjenstand21:45VerdenGraham: – Dårlig dag for dem som håpet på Trumps fall21:34NorgeTo skadd, en av dem kritisk, etter å ha blitt påkjørt av stjålet varebil i Telemark21:19PolitikkSp ligger an til å få flere ordførere enn Ap21:10NorgeVG: Flere mulige årsaker til Sky Vikings lammende motorstans20:54VerdenMueller har ikke funnet bevis for sammensvergelse med Russland20:50NorgeMars blir den 100. måneden med temperatur over normalen på Svalbard20:30VerdenGillibrand: – Trump er en feiging20:26PolitikkRøe Isaksen skal sammenligne norske matvarepriser med utenlandske20:15VerdenGaza-dokumentar: Karma (20) har opplevd tre kriger20:00SportNorge vant Golden League etter seier mot Frankrike19:38VerdenOverlevende etter syklonen i Mosambik: – Vannet var fullt av slanger19:09VerdenIS-krigere kommer ut av tunneler i Syria18:31NorgeAustralsk ektepar: Vi fryktet at det kunne være slutten17:52NorgeVGs gransking offentliggjøres til uka17:27VerdenMali lover å oppløse milits etter massakre17:03Politikk– Astrologi er ingen etterspurt kompetanse16:33NorgeCruisepassasjerer jublet da Viking Sky la til kai i Molde etter dramatisk døgn16:22SportKlæbo rykket fra Bolsjunov og vant verdenscupen16:20NorgeMolde gjør seg klar for cruisepassasjerer16:02NorgeMann som ble skutt av politiet, har ikke villet la seg avhøre15:58VerdenFem millioner ber May avlyse brexit15:53VerdenUSAs justisminister forbereder Mueller-notat15:36Sport– Det har vært en veldig, veldig spesiell sesong15:01VerdenDødstallet stiger etter syklon i Øst-Afrika14:57SportØstberg vant verdenscupen sammenlagt14:52PolitikkSolberg takker redningsmannskapene
Populært