Barneombudet vil hjelpe unge lovbrytere

– Vi kan ikke bare vente til unge lovbrytere blir satt i fengsel. Nå må vi se bak kriminaliteten, finne ut hva som skaper denne adferden og sette inn gode og målrettede tiltak for hvert enkelt barn, sier barneombud Inga Bejer Engh. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix.
– Vi kan ikke bare vente til unge lovbrytere blir satt i fengsel. Nå må vi se bak kriminaliteten, finne ut hva som skaper denne adferden og sette inn gode og målrettede tiltak for hvert enkelt barn, sier barneombud Inga Bejer Engh. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix.

– Kriminalitet hos barn og unge er et uttrykk for behov for hjelp, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I Barneombudets nye strategi for de neste tre årene, som lanseres i dag, legges det stor vekt på nettopp nødvendigheten av å hjelpe unge lovbrytere både over og under den kriminelle lavalderen på 15 år.

– Som statsadvokat og dommer har jeg hatt balkongplass til folks elendighet, sier Engh med henvisning til hva hun gjorde før hun ble barneombud for om lag et halvt år siden.

– Jeg har sett hva det kan koste barn når vi ikke klarer å ivareta dem. Kriminalitet oppstår ikke av intet. Mange har en tung ballast fra tidlig barndom. Nå må vi se bak kriminaliteten, finne ut hva som skaper denne adferden og sette inn gode og målrettede tiltak for hvert enkelt barn, anmoder Engh.

Barnevernet

Kriminelle barn og unge har også de seneste dagene vært et høyaktuelt tema. Så sent som i forrige uke var en 14-åring bare millimetre fra å bli drapsmann, da han knivstakk en 18-åring i halsen, på Grønland i Oslo.

Den samme 14-åringen har ifølge Oslo-politiet begått over 70 lovbrudd i løpet av få år. Politiet har fulgt opp dette med mer enn 40 bekymringsmeldinger til barnevernet.

– Men barnevernet har ikke de rette tiltakene, de rette institusjonene eller de rette grepene, sier avdelingsleder Geir Tveit i Oslo politidistrikt, til NRK.

I sin nye strategi for perioden 2019-2021, har Barneombudet definert fire satsingsområder for perioden.

Ett av disse satsingsområdene er nettopp å «arbeide for å bedre situasjonen for barn og unge i barnevernet.

«Forskning og tilsyn viser at barn i kontakt med barnevernet ikke alltid får de tiltak de har krav på og at tiltakene ikke alltid er av god nok kvalitet. Barneombudet vil nå se spesielt på situasjonen for barn som plasseres i fosterhjem eller på institusjon», påpekes det i strategien.

– Vi må rigge barnevernet til å komme i posisjon. Barn som tyr til kriminalitet lever ofte veldig vanskelige liv, men de kan ikke ses på som en gruppe. Det enkelte barnet må få en riktig og god oppfølging, understreker Engh.

Unge lovbrytere står også bak alvorlig kriminalitet. I forrige uke knivstakk en 14-åring en 18-åring i halsen på Grønland i Oslo. Foto: Fredrik Hagen/NTB scanpix.
Unge lovbrytere står også bak alvorlig kriminalitet. I forrige uke knivstakk en 14-åring en 18-åring i halsen på Grønland i Oslo. Foto: Fredrik Hagen/NTB scanpix.

Utenforskap

Et annet satsingsområde er å «arbeide for å forebygge utenforskap blant barn og unge».

«Utenforskap innebærer at enkeltpersoner eller grupper står på siden av fellesskapet og ikke opplever tilhørighet.»

Barneombudet ønsker nå blant annet å se på utenforskap for:

• Barn som vokser opp i familier med lav inntekt.

• Barn med innvandrerbakgrunn.

• Unge lovbrytere.

– Veldig mange av barna jeg har møtt, mangler mestringsarealer, særlig i tilknytning til fritidsaktiviteter, og det er en faktor for utenforskap, sier Engh.

– Så hvordan sørger vi for at alle barn har en mulighet til fritidsaktiviteter, også de barna som vokser opp i familier med lav inntekt?

Les også: Ap-utvalg vil ha aktiviteter etter skoletid med kommunalt lønnede trenere

Psykisk helsehjelp

Et tredje satsingsområde er å «arbeide for å få best mulig psykisk helsehjelp til barn og unge.» I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven skal alle kommuner tilby slike tjenester, men «gjennom Barneombudets samtaler med barn og unge, er det grunn til å tro at det er mange barn og unge som i dag ikke har et tilbud om lavterskel psykisk helsehjelp», heter det i strategien.

Heller ikke når det gjelder spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helse, er alt som det skal være.

«I tillegg er vi bekymret for retten til psykisk helsehjelp til de barna som er i svært utsatte situasjoner, som barn under offentlig omsorg og barn i konflikt med loven», påpekes det.

– Innsatsen må settes inn så tidlig som mulig, og det må bli et tettere samarbeid mellom psykiatrien og barnevernet, sier Engh.

Les også: Politiet ønsker ungdomsfengsel for de verste unge lovbryterne

Digital hverdag

Det siste av de fire satsingsområdene er å «arbeide for en tryggere digital hverdag for barn og unge».

«Barn kan utsettes for ulike farer på nett, alt fra mobbing og hatefulle ytringer til seksuelle overgrep. Det har de siste årene vært en stor økning i antall straffesaker der barn deler nakenbilder av hverandre på nett, og saker der barn utsettes for seksuelle overgrep av voksne på nett. (...) Mange jobber med problemstillingen, men etter vår oppfatning er arbeidet lite helhetlig, heter det i strategien.

– En unge lovbrytere i hovedsak en utfordring for Oslo?

– Dette gjelder ikke bare Oslo. Dette er en nasjonal utfordring som barn og unge sliter med mange steder, svarer Engh.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) har tatt til orde for å fengsle flere kriminelle ungdommer. Det har ikke Engh noen sans for.

– Det vil være å rykke tilbake til start. Fengsel for barn er siste utvei og det er derfor Stortinget i 2012 vedtok lovendringer som hevet terskelen for å fengsle ungdommer. Fengsel vil ikke hjelpe dem til et liv utenfor kriminaliteten.

Les også: Amanda (16): – Vi har ingen Holmlia-ungdommer å miste

Barneombudet

• Et nasjonalt, uavhengig overvåkingsorgan for barns rettigheter.

• Er administrativt underlagt Barne- og familiedepartementet, men kan ikke instrueres, og velger selv sine prioriteringer.

• Ombudets mandat er avgrenset til barn under 18 år.

• Lov om barneombud sier at Barneombudet skal arbeide for at barns behov, rettigheter og interesser blir tatt hensyn til på alle samfunnsområder.

• Skal særlig følge med på at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt og at norsk rett samsvarer med de forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barns rettigheter.

• Har kontorer i Karl Johans gate i Oslo.

Les også:
Mitraljøsen Inga Bejer Engh
Aktor i 22. juli-saken Inga Bejer Engh blir nytt barneombud

Denne saken ble først publisert i Dagsavisen.no

Personvernpolicy