Meny

Forsvaret vil holde kampflyets myggmiddel hemmelig

At pilotenes førstehjelpsskrin i kampflyet F-35, som her tar av fra Ørland, innholder disse to produktene, mener Forsvaret skal holdes hemmelig fordi Lockheed Martin ber om det. – At Forsvaret automatisk godtar et krav fra en privat part, det er klart i strid med norsk lov, sier offentlighetseksperten Kristine Foss. Foto: CoreTex/ Wisconsin Pharmacal/ Forsvaret

Kunnskap om myggmiddel og tabletter for rensing av vann om bord på F-35, er økonomisk spionasje og skal være hemmelig. En jurist mener saksbehandlingen er «klart i strid med norsk lov».

Hvis piloten på jagerflyet F-35 må skyte seg ut, vil det i katapultsetet befinne seg førstehjelpsutsyr slik at en kan overleve under vanskelige forhold.

Her finnes både et myggmiddel til å smøre seg inn med, og tabletter for å rense potensielt udrikkelig vann. Begge er lagd med kjemiske stoffer (biocider), og produktene er ikke tillatt i Norge og EU.

Kunnskapen om dette mener Forsvaret er «Unntatt offentlighet». Produsenten av F-35 – den nord-amerikanske våpenprodusenten Lockheed Martin – mener i tillegg at det kan være økonomisk spionasje å opplyse om dette.

Begge produktene selges på det åpne markedet, og kan bestilles privat på nettsider i USA. En kjapp sjekk viser at 50 rensetabletter koster 9 US dollar (77 norske kroner) og 25 mygg-servietter 16 US dollar (137 norske kroner). De 52 planlagte flyene koster i innkjøp, til sammenligning, samlet over 80 milliarder – 80.000.000.000 – norske kroner.

Ber om unntak

Selskapet har nylig søkt Miljødirektoratet om et midlertidig unntak fra regelverket. De vil bytte ut de farlige kjemiske stoffene i løpet av et par år, men ønsker en aksept for denne overgangsperioden.

I Lockheed Martins søknad fremkommer det at de to aktuelle produktene – «Bug X 30 Insect Repellent Towelette» og «Potable Aqua» – kun vil kunne bli brukt hvis piloten må skyte seg ut. Det siste har kun skjedd én gang i løpet av 150.000 flytimer, skriver selskapet.

De lover også at kun autorisert personell vil få adgang til utstyret, og ber om et unntak fra biocid-regelverket siden det er snakk om forsvarsmateriell.

– I strid med norsk lov

Søknaden ble i midten av november sendt via Forsvarsmateriell, den etaten i Forsvaret med ansvar for materiellet. Og altså umiddelbart hemmeligstemplet med henvisning til forretningshemmeligheter.

I avslag på ABC Nyheters to krav om innsyn, skriver Forsvarsmateriell at de har vært i kontakt med Lockheed Martin «som rette eier av søknaden» for å høre deres mening. Konklusjonen er at avslaget opprettholdes «på bakgrunn av LMs vurdering».

Nå reageres det på etatens forståelse av norske offentlighetslover og miljølovgivning:

– Det er klart i strid med norsk lov, fastslår Kristine Foss, juridisk rådgiver i Norsk Presseforbund, overfor ABC Nyheter.

– Det er åpenbart at Forsvaret her automatisk godtar et krav fra en privat part, om å hemmeligholde innholdet i dokumentet. Forsvaret kan godt rådføre seg med en part angående hva de mener er forretningshemmeligheter, men har plikt til å gjøre en selvstendig vurdering av om det faktisk er tilfellet, sier hun.

– Dette er oppsiktsvekkende og kritikkverdig fra Forsvarets side, konkluderer juristen.

Hva annet holdes skjult?

Men også Miljødirektoratet har vurdert ABC Nyheters krav om innsyn, og de kom denne uken til motsatt konklusjon. Direktoratet mener Lockheed Martins søknad om unntak for bruk av to biocider, er offentlig informasjon.

– At miljødirektoratet nå har gitt medhold i at dokumentet skulle vært gitt ut, er også en bekreftelse på at Forsvaret ikke har gjort en god nok saksbehandling i dette tilfellet, mener Kristine Foss.

Hun mener det kan settes spørsmålstegn ved om Forsvaret i det hele tatt kan offentlighetsloven siden de ukritisk velger å akseptere kravet fra det private selskapet.

– Det er ikke spesielt tillitsvekkende med tanke på behandlingen av andre innsynskrav. Hvis dette er representativt for forsvarets saksbehandling av innsynskrav, så lurer jeg på hva annet de holder hemmelig, sier Presseforbundets jurist.

Skal byttes ut

De tre første kampflyene landet på Ørlandet i november 2017. I dag er det seks F-35 i Norge. I søknaden omtales disse. Hvert andre år skal førstehjelpsskrinene kunne forandres, og Lockheed Martin ønsker nå å fjerne myggmiddelet som militæret ikke lenger mener er relevant, og bytte ut tablettene.

Men siden alle flyene skal være utstyrt på eksakt samme måte i alle land, vil dette først kunne skje noe fram i tid.

Det er som kjent bestemt at Norge skal kjøpe 52 av disse flyene. Prislappen er beregnet til 81,3 milliarder 2018-kroner, mens levetidskostnadene vil være større enn astronomiske 270 milliarder kroner. Flyene skal erstatte dagens F-16-fly som fases ut fra i år. Frem til 2025 skal det etter planen leveres seks fly i året.

ABC Nyheter var torsdag i kontakt med Forsvaret som sier de vil komme tilbake med kommentar. Lookheed Martins norskregistrerte selskap hadde torsdag ikke besvart en henvendelse og spørsmål om deres hemmeligskrav.

--

18. januar 2019: To mindre presiseringer gjort i teksten om biocider og kontakten med Miljødirektoratet.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært