Meny

Siemens-varsleren i ny rettssak mot Fretex

Etter varslingen om urettmessig fakturering i Siemens, fikk Per-Yngve Monsen Fritt Ords Pris for 2008. I begrunnelsen het det at varslingen hadde medført store personlige belastninger, og Monsen har i denne situasjonen utvist mot og utholdenhet. Nå møter Monsen nok en gang i retten etter varslinger i Fretex. Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix

Sammen med kolleger varslet Per-Yngve Monsen om et tyvetalls kritikkverdige forhold i Fretex. Etter det ble stillingen hans organisert vekk. I dag startet rettssaken.

– Ja, jeg opplever igjen å bli organisert bort når jeg tar opp kritikkverdige forhold, sier Per-Yngve Monsen.

Mandag startet rettssaken han har anlagt mot Fretex som er eid av Frelsesarméen, og hvor Monsen var administrasjonssjef i et underselskap.

Det er ikke første gang Per-Yngve Monsen går til kamp mot det han mener er kritikkverdige forhold. Som økonomisjef i Siemens Business Systems (SBS) varslet han på begynnelsen av 2000-tallet om overfakturering av Forsvaret, korrupsjon og smøring.

Den gangen førte det først til at han mistet jobben, men gjennom en arbeidsrettssak fikk han høsten 2005 1,5 millioner kroner i erstatning, og rettens godkjenning for at han hadde handlet korrekt.

I etterkant ble det satt ned et eget utvalg som gransket Forsvarets IKT-kontrakter. Det såkalte Dalseide-utvalget fant flere tilfeller der SBS hadde overfakturert leveranser av datautstyr, og i 2006 betalte Siemens tilbake 75 millioner kroner til Forsvaret.

Eid av Frelsesarmeen

Nå er det et underselskap i Fretex-systemet som er saksøkt av Monsen for ulovlig gjengjeldelse etter varsling om kritikkverdige forhold. Han krever at oppsigelsen kjennes ugyldig og at han tilkjennes erstatning etter rettens skjønn.

Fretex er eid av Frelsesarmeen, og driver utsalg av brukt utstyr, klær og bøker.

På vegne av Fretex Miljø krever NHO-advokat Kurt Weltzien at selskapet frifinnes, og at Monsen må fratre sin stilling. I et sluttinnlegg til Oslo tingrett argumenterer han for at oppsigelsen fra stillingen som administrasjonssjef 11. januar i fjor, var rettmessig og skyldtes intern omorganisering.

For ti år siden lanserte Per- Yngve Monsen, mannen som avslørte Siemens storstilte svindel av Forsvaret, boken «Muldvarp i Siemens». Monsens advokat Trygve Staff til venstre. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

Advokat Weltzien mener oppsigelsen var «helt uavhengig av varslingssaken», og stiller samtidig spørsmål ved om det i det hele tatt har vært en varslingssak.

Han viser blant annet til at selskapet har gjennomgått en ekstern granskning, og at hele 25 kritikkverdige forhold skal være tilbakevist av advokatfirmaet Grette.

Motparten beskriver på sin side denne rapporten som et bestillingsverk. «Formålet har vært å frikjenne konsernsjef, styreleder og styret fra alle anklager og samtidig sverte meg», mener Monsen.

Blogg-innlegg

Siden april i fjor har Per-Yngve Monsen publisert en blogg om utviklingen i saken, «Varsleren fra Fretex». I denne har han stilt en rekke spørsmål om innholdet i Grette-rapporten og omtalt en rekke personer innen Frelsesarmeen. Bloggen vil også bli gjenstand for rettens behandling.

Fretex-advokaten mener Monsen her har «har fremsatt en rekke krenkende påstander om ansatte både i Fretex Miljø AS og andre konsernselskaper, i tillegg til ansatte i Frelsesarmeen».

I sluttinnlegget fra Monsens advokat Trygve Staff trekkes det frem at de mener varslingen har vært forsvarlige, «først internt i virksomheten og deretter bl.a. til Fretex' varslingskanal». Staff skriver også at det har blitt varslet om en rekke forhold, blant annet behandlingen av en ansatt som fikk sparken.

I et blogginnlegg skriver Monsen om da man i august 2016 fikk en varsling fra tidligere butikkjedesjef i Fretex Norge AS. Han var da administrasjonssjef: «For meg fremstod vedlagte dokumentasjon med et innhold som om butikkjedesjefen kan ha blitt utsatt for en lovstridig prosess fra konsernleder og styreleder».

– Han fikk sparken fordi han tok opp trakassering med sleskapets styre. Det er brudd på både arbeidsmiljøloven og de kjerneverdiene som Frelsesarméen skal stå for, mener Monsen.

Monsen har også vært ansattes styrerepresentant i Fretex Norge AS, og også i denne posisjonen vært utsatt for represalier. «Han var blitt møtt med taushet, utestengelse og manglende innsyn, og han var utsatt for uriktige beskyldninger om illojalitet», skriver Staff.

Det er satt av to uker til saken ved Oslo tingrett.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært