Meny

Moren i Valdres-saken stiller i ankesaken

Medforsvarer Ann Turid Bugge, den tiltalte moren og forsvarer Aasmund O. Sandland i tinghuset på Gjøvik da tingretten behandlet saken. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Moren i Valdres-saken sier hun vil være til stede når lagmannsretten starter behandlingen av ankesaken på tirsdag. En egen diabetes-lege er også i retten.

I tingretten ble kvinnen dømt til fengsel i tre år. Hun anket dommen, og tirsdag starter behandlingen i Eidsivating lagmannsrett på Hamar.

Angelica Heggelund (13) ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring – eventuelt i kombinasjon med nedkjøling.

– Jeg stiller

Tidligere har morens forsvarer, Aasmund Olav Sandland, uttalt til Dagbladet at det er usikkert om hun møter i retten. Hun bekrefter nå at hun kommer til å være til stede.

– Jeg stiller på Hamar tirsdag, sier 47-åringen til Dagbladet.

Hun har hele tida nektet skyld, og mener politiet og påtalemyndigheten har konstruert straffesaken mot henne. Hun sier saken sliter på både henne selv og familien.

Diabetes

Moren ble tiltalt for grov mishandling. Saken kom opp for Valdres tingrett – satt i tinghuset på Gjøvik i – i april 2017. Dagen etter ble saken avbrutt fordi hun fikk så lavt blodsukkernivå at hun måtte hentes av ambulanse. Dette skjedde også da behandlingen av saken startet opp igjen i februar 2018.

Ifølge Budstikka vil overlege og diabetes-ekspert Tore Julsrud Berg være til stede under hele saken. Han var innkalt som aktoratets vitne da saken gikk på Gjøvik, men ble også den som hjalp tiltalte under svingninger i blodsukkeret.

Færre vitner

Tallet på vitner er denne gangen redusert betydelig – fra rundt 75 til 50. Spørsmål om angivelig mobbing av jenta og oppfølgingen ved skolene hun gikk på, blir ikke en del av bevisføringen denne gangen, melder NRK.

Det er spørsmål knyttet til påstander om mobbing av jenta i oppveksten, og oppfølgingen av dette på ulike skoler, som nå ikke blir en del av bevisføringen, opplyser førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe.

– Vi mener dette er spørsmål som ikke er viktige i forhold til tiltalen. Saken blir derfor begrenset. Det blir færre vitner, og det er satt av mindre tid til saken, opplyste førstestatsadvokaten tidligere denne måneden.

Også kvinnens forsvarere var tilfreds med endringen.

– Forårsaket datterens død

Valdres tingrett slo fast at moren ved grov uaktsomhet forårsaket datterens død ved å unndra henne nødvendig helsehjelp. Hun skjulte ifølge dommen også for omgivelsene hvor syk datteren var blitt mens de levde nærmest helt isolert på hytta på Beitostølen de siste månedene før datteren døde.

– Tiltaltes valg over tid om ikke å sørge for å gi Angelica livsnødvendig helsehjelp hadde et så stort skadepotensial at hun har opptrådt grovt uaktsomt med hensyn til dødsfølgen, står det i dommen.

– Løy til offentlige myndigheter

Tingretten mente moren hadde god tid til å reflektere over sine valg og at hun hadde mulighet til å endre kursen slik at utfallet kunne blitt et annet enn 13-åringens død. Dommer Pål Presteseter slo fast at moren i stedet gjentatte ganger løy til offentlige myndigheter for å holde datteren unna nødvendig helsehjelp.

Kvinnens forsvarere mente på sin side at hun måtte frifinnes og at hun ikke kunne straffes for dødsfallet fordi datteren led av anoreksi. Dette var imidlertid ikke Valdres tingrett enig i.

Retten mener at moren, som var aleneforsørger for Angelica, hadde et særlig ansvar for å ivareta datterens behov og interesser, når hun på grunn av sin psykiske lidelse ikke kunne innse disse behovene selv.

Det er satt av tre uker til lagmannsrettens behandling.

Populært