Meny

Nye GPS-forstyrrelser av fly i Nord-Norge

Kirkenes Lufthavn har vært "åstedet" for GNSS (GPS) jamming flere ganger nå. Sporene peker mot vår nabo i øst. Foto: Lars Engerengen / CC BY SA 3.0
Avinor har sendt varsel om at noen forstyrrer satellittbaserte navigasjonssystemer i Nord-Norge. Nkom: – Dette er ikke amatører.

Onsdag 11. januar sendte Avinor ut en melding til flymannskap, såkalt «Notice to Airmen» (NOTAM) om forstyrrelser i satellittnavigasjonssytemene. Det var snakk om «irregulære forhold» rundt Kirkenes Lufthavn.

Flyselskapet Widerøe har registrert tre tilfeller av forstyrrelser i GPS-signaler løpet av de siste to dagene, midt under stormfulle forhold. Det var to hendelser den 9. januar og én den 10. januar.

– Vi har andre navigasjonssytemer, så det går helt fint å fly uten GPS. Det er mest et irritasjonsmoment når det er i begrenset omfang som dette. Men får vi flere tilfeller, vil vi vurdere forholdsregler, spesielt dersom været fortsetter å være dårlig, sier informasjonssjef Catharina Solli til ABC Nyheter.

Kan true sikkerheten

I andre sammenhenger kan derimot GPS-blokkering eller -forstyrrelser få alvorlige konsekvenser, for eksempel når nødetatene rykker ut.

– Politibiler og andre enheter bruker GPS-navigasjon. Forrige vinter klarte vi å redde livet til en savnet person fordi han utløste GPS-nødsenderen sin. Uten GPS-signalet ville vi ikke vært i stand til å finne ham i den tunge snøen, forteller politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark til Barents Observer, som først skrev om saken.

Varselet varer til og med 31. januar, men Avinor opplyser at dette er et estimat, det er ikke mulig å vite nøyaktig når faren for forstyrrelser er forbi.

Skjedd før

Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som gransker slike forstyrrelser. Foreløpig har ikke Nkom sendt etterforskere til stedet. Men høsten 2017 målte de lignende forstyrrelser fra helikopter over Kirkenes.

– Det har vært flere tilfeller de siste årene med samme karakteristikk. I 2017 fikk vi meldinger om utfall av GPS i fly som befant seg ca. mellom 3000 og 10.000 fots høyde. Dette tyder på at forstyrrelsene sannsynligvis kom fra bakkeplan et stykke unna, med tanke på jordkrummingen. Kilden var et sted i øst, sier avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal i Nkom.

NATO-øvelsen Trident Juncture pågikk 13. november i år, oppstod det også forstyrrelser. Ifølge Forsvarsdepartementet var det russiske landstyrker på Kolahalvøya som forstyrret GPS-signalene mens øvelsen pågikk.

– Ikke amatører

Heimdal sier det kreves utstyr av en viss styrke for å forstyrre GPS-signaler fra lang avstand. Det finnes små såkalte «jammere» å få kjøpt som kobles i sigarettenneren på for eksempel en bil som kan blokkere GPS i noen meters radius. Men for å forstyrre på lang avstand kreves noe helt annet.

– Dette er ikke amatører det er snakk om. Effekten som kreves for å sende så sterke signaler tilsier spesialisert utstyr laget på bestilling, sier han.

– Alt kan jammes

Fly har også andre systemer som VOR og ADF. De kan også i prinsippet jammes, sier Heimdal, men han har ikke opplevd dette.

– I prinsippet kan alle trådløse systemer jammes, så lenge man har kunnskapen og kraftig nok utstyr. Men vi har ikke opplevd dette. Det har vært tilfeller av at mobilnettet har vært jammet, av personer som har kjøpt utstyr som de ikke aner virkningen av, sier han.

Populært