Meny

Kystvakten bekymret for NH90-forsinkelsene

Et av de nye NH90-helikoptrene da det landet på Kjeller ved Lillestrøm i januar i fjor. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Kystvakten fikk knapt benyttet seg av de nye NH90-helikoptrene i 2018 og ser med bekymring på det lave antallet flytimer de neste årene.

– Kystvakten er gjort kjent med at antall flytimer med NH90 de nærmeste årene ikke vil være tilfredsstillende i forhold til det Kystvakten legger til grunn for en forsvarlig helikopterdekning i Barentshavet, skriver Kystvakten i sin årsrapport for 2018.

Det lave antallet flytimer går ifølge Kystvakten utover oppdraget med å ivareta en bærekraftig forvaltning av norske marine ressurser og bidraget i den statlige beredskapen i Kystvaktens ansvarsområde.

– Dette er en sterk bekymring, fastslås det.

Det pekes på at de nye NH90-helikoptrene fortsatt er under innfasing, og at prosessen stadig er preget av forsinkelser. Totalt hadde Kystvakten kun hatt helikoptrene embarkert i 128 døgn ved utgangen av november. Selv om en stor del av tilgjengelig flytid har gått med til trening, har det også vært noe mer tid til operativ bruk sammenlignet med 2017. Likevel konkluderer Kystvakten med at den reelle operative effekten er liten.

Riksrevisjonen konkluderte i oktober med at innkjøpet av nye NH90-helikoptre har vært preget av svikt helt fra starten, og at konsekvensene er alvorlige, både økonomisk og operativt. Av 14 helikoptre som ble bestilt helt tilbake i 2001 og skulle vært levert allerede i 2008, er åtte levert, men seks av dem kan kun brukes til trening.

Status i høst var at innfasingen av de nye helikoptrene skal være gjennomført i 2022. Målet er 3.900 årlige flytimer etter innfasing, noe som er betydelig lavere enn de 5.400 timene som Forsvaret har bedt om ut fra sitt operative behov.

Populært