Meny

Varsel om økt flomfare øst for Trondheimsfjorden

Faren for flom har økt til gult nivå i områdene øst for Trondheimsfjorden torsdag. Fra torsdag kveld er det ventet mellom 50 og 70 millimeter nedbør.

Nedbøren er ventet som regn opp til 1.000-1.500 meter over havnivået, og mildværet vil i tillegg gi noe snøsmelting, opplyser Varsom.no.

Mye regn vil gi økende vannføring i små og middels store elver. Det ventes også økende vannføring i Namsen, men ikke flomvannføring. Konsekvensen kan bli lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og mindre elver, og lokale oversvømmelser der elve- og bekkeløp allerede er fylt opp med is.

Flomfaren vil minke igjen fredag kveld.

Populært