Rovdyr i Marka: Rikdom for alle, ikke jaktmonopol

<p>Illustrasjonsbildet viser en ulv på Langedrag.</p>
Illustrasjonsbildet viser en ulv på Langedrag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Oslo-byrådets ønske om å la rovdyr være i fred i Oslos skoger er trygt forankret i flertallets syn i Oslo. Marka-turen blir enda finere hvis det finnes en liten sjanse for spor av en gaupe eller jerv, skriver Rasmus Hansson (MDG).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Rasmus Hansson
Tidligere nasjonal talsperson og stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Ulv har vi hatt i Østmarka en stund nå. Det gleder de aller fleste. Og det bør vel være greit å frede arter som jo faktisk er fredet?

Dessuten er det et biologisk og prinsipielt helt riktig grep i 2018 å gjøre Oslomarkas natur lite grann likere det økosystemet som disse skogene opprinnelig var. Akkurat dette er kanskje det aller viktigste målet i internasjonal naturvernpolitikk. Årsaken til verdens dødelig raske tap av dyreliv og arter er at nesten ingen natur lenger får lov til å være bare natur. Verden og Norge har et skrikende behov for å bygge opp igjen natur.

Østmarka er stort og relativt uberørt område med rikt biologisk mangfold. Vern vil være viktig både for å bevare skogen, ta vare på det det biologiske mangfoldet og for å sikre nåværende og fremtidige generasjon gode friluftsopplevelser nært byen. I 2019 skal Oslo være Europas miljøhovedstad. Å få satt i gang en formell verneprosess for Østmarka nasjonalpark vil være en flott miljøhovedstad-gave til innbyggerne i regionen.

Leder i Oslo Jeger og Fiskeforbund (NJFF), Line Lillebø Osfoss, hevder likevel i Aftenposten (8. des) at Oslo-byrådets ønske om ikke å ha rovdyrjakt i Oslos skoger «hindrer god forvaltning av rovviltbestanden",er et politisk uttrykk for " en negativ holdning til jakt" og " hever terskelen for at Oslos innbyggerne kan lære om naturen og finne verdien i å selv kunne skaffe seg kortreist, miljøvennlig mat ». Rune Svendsen Styremedlem Oslo Senterparti, sier seg enig med NJFF her i ABC Nyheter.

Bakgrunn:

Kjære Senterpartiet og NJFF: Det er helt greit at vi er uenige om rovdyrjakt. Men hvorfor stemple folk som motstandere av jakt, av god naturforvaltning og av generell naturkunnskap bare fordi noen tillater seg å tenke litt annerledes om natur- og rovdyrforvaltning?

Jeg synes jakt ofte er en bra ting. Jeg synes NJFF gjør mye bra. Hvis NJFF og Senterpartiet gidder å sjekke vil de finne ut at det, vil de se at det gjør Miljøpartiet De Grønne også.

Og at vi er helt enige i at jakt kan bidra til forståelse og respekt for natur og mat.

Jeg kan ganske mye om norsk vilt og natur. I likhet med mange andre har jeg lært meg det ved å studere natur, jobbe med natur, ferdes i natur og være glad i natur. Men ikke ved å jakte. Selv om jeg med glede har gjort det også. Som biolog må jeg minne Osfoss og Svendsen om at man dummer seg ut faglig hvis man hevder at alt annet enn jakt gir dårlig viltforvaltning og naturforståelse. Slikt kan dessuten skape et uheldig inntrykk av at NJFF og Sp nærmest krever monopol på å forvalte norsk vilt, på den måten som er morsomst for NJFFs medlemmer.

Oslos skoger er en fantastisk verdi for Oslos befolkning. Marka (og fjorden) gjør Oslo til verdens beste hovedstad å bo i.

Dette natur-skattkammeret er det uhyre viktig å behandle etter de aller beste og mest framtidsrettede prinsipper for biologi og friluftsliv.

Av hensyn til naturen selv, og av hensyn til Oslos befolkning. I dag er Marka, enda så glad vi er i den, en typisk moderne, over-forenklet versjon av hva naturlig skog egentlig er. Det er mindre variasjon i treslag, alder, planter, insekter og andre dyr enn en «naturlig» versjon av Marka ville hatt. Framfor alt mangler artene som på mange måter er aller mest styrende i et økosystem; store rovdyr.

Også denne vinteren ser vi at regjeringen legger opp til omfattende lisensjakt på ulv, hvor det også legges opp til innenfor ulvesonen. Jeg er redd for at regjeringen i samråd med Senterpartiet fører en ulvepolitikk som styrer mot å utrydde ulven fra norsk natur. Det gjør meg opprørt.

Oslomarka kan aldri bli en «ekte villmark». Men Oslomarka er stor og har god plass til å bli litt villere. Vi kan gjøre noe for å bygge opp naturmangfoldet, opplevelsesrikdommen og mulighetene for naturkunnskap.

I Oslo jobber vi systematisk med å gjenskape naturmangfoldet i kommuneskogene, blant annet gjennom å drive miljøvennlig skogsdrift, som plukkhogst. Dette er også en trend mange steder i Europa. Det gir både flottere skog og mye rikere naturmangfold. Rovdyr som ulv og gaupe er en naturlig del av dette naturmangfoldet som vi har et ansvar å ta vare på.

De Grønne har foreslått på Stortinget et krafttak for å bygge opp igjen mangfoldet i norsk natur. Det kan vi blant annet gjøre ved å beskytte rovdyr som kommer tilbake til Marka. Samtidig ønsker De Grønne en storsatsing på forebyggende tiltak mot rovdyrtap. Slike tiltak inkluderer gjerding, overvåking og bruk av beitedyr med et bedre forsvarsinstinkt. Vi vil også ha et kraftig inntektsløft for de med dyr på beite, slik at de er mindre sårbare for rovdyrtap. Slik politikk bør vil selv Senterpartiet kunne bejuble?

Men i det minste håper jeg jeger-organisasjonen NJFF og Sp kan stå sammen med De Grønne om å ønske naturene egne jegere velkommen tilbake i skogen.​

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden