Uaktsomhet i skibakken til Høyesterett

Hva er uaktsomt i skibakken er noe av det som Høyesterett må ta stilling til. Bildet er fra Hemsedal, som ikke var sted for ulykken.
Hva er uaktsomt i skibakken er noe av det som Høyesterett må ta stilling til. Bildet er fra Hemsedal, som ikke var sted for ulykken. Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

Lagmannsretten dømte en ung skiløper til 18 dagers betinget fengsel for uaktsomt å ha kjørt på et barn i skibakken.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den mannlige skiløperen, som var 17 år da hendelsen fant sted, ble dømt etter straffelovens § 280 «Uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse». Tingretten dømte ham til betinget fengsel i 30 dager med en prøvetid på to år, før lagmannsretten reduserte straffen.

Han ble også dømt til å betale 75.000 kroner i erstatning til jenta.

Nå skal saken opp for Høyesterett, hvor lovanvendelsen og utmåling av erstatningen skal vurderes på nytt. Den dømte mener selv han er uskyldig.

Sakens kjerne dreier seg om hva som regnes som «uaktsomt» i skibakken.

Dette skjedde:

I enden av et bratt parti i bakken var det et heng hvor skiløperen lettet og traff ei jente han ikke så under henget. Det ble et kraftig sammenstøt, bein mot bein. Jenta fikk knust høyre lårben, brudd i kneet og skinneben og måtte gjennomgå en rekke operasjoner. Det er uklart om hun vil få varige mén av skadene.

17-åringen fikk også skader i kneet og måtte gjennom en operasjon.

Det er uenighet om fakta i saken. 17-åringen skulle dra til bakken i forbindelse med en klassetur der de skulle lære alpint, men dro dit tidligere enn de andre, sammen med en kamerat. Han opplyste at han har kjørt alpint fra femårsalderen.

Sakkyndig: – Brudd på alpinvettreglene

Selv forsvarte 17-åringen seg med at han ikke kjørte uforsvarlig fort, at henget burde ha vært merket, og at det er helt uvanlig å treffe barn i en slik bakke. Kameraten mente at det uforsvarlige er å stille seg bak en hengkant. Man forventer ikke å se en skiskole bak henget, mente han.

Et vitne anslår farten til mellom 70 og 100 kilometer i timen. En sakkyndig gjennomførte testkjøringer og målinger, der han anslo farten til å ha vært 64 kilometer i timen.

Den sakkyndige mente at kjøringen var et brudd på de fire første av de «10 internasjonale alpinvettregler for alpine skiløpere og snowboardere».

 1. Ansvar for å unngå skade
  Du må forholde deg slik at du ikke skader deg selv eller andre.
 2. Avpass farten etter forholdene
  Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk.
 3. Vikeplikt
  Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon.
 4. Forbikjøring/utforkjøring
  Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for så vel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser.

– Kunne ikke ta den vurderingen

Dommerne i lagmannsretten var uenige i saken. Men flertallet mener at skiløperens manglende erfaring med bakken ikke ga ham tilstrekkelig grunnlag til å vurdere om det var trygt å kjøre på den måten han gjorde og hans «neglisjering av nærliggende risiko.»

«Etter flertallets syn har tiltalte dermed bevisst kjørt mot hengkanten uten å gjøre noen tiltak for å avverge eventuell risiko knyttet til andre kjørere som måtte befinne seg nedenfor synlig felt i henget», skriver dommerne i dommen fra lagmannsretten.

Han hadde heller ikke erfaringsgrunnlag for å anta med rimelig grad av sikkerhet at det alltid vil være mulig å svinge unna, mente flertallet på fire meddommere og én fagdommer.

Mindretallet uenige

Mindretallet på én fagdommer og én meddommer påpeker at at det ikke er noen fartsgrenser i alpinbakker, man skal avpasse farten etter forholdene, og viser til mye usikkerhet rundt fakta i saken, og mente 17-åringen ikke handlet uforsfarlig.

Høyesteretts ankeutvalg har tillatt saken til behandling når det gjelder lovanvendelsen og behandling av erstatningskravet. Vurdering av straffen blir ikke behandlet.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden