Meny

Eksperter slår alarm om framtidens nyfødtavdelinger i Oslo

Nyfødte i Oslo som uventet er svært syke eller har behov for særskilt medisinsk oppfølging, vil måtte transporteres fra Aker til Gaustad. Det er det mange som reagerer på. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Framtidas Oslo universitetssykehus (OUS) på Gaustad har ikke plass til de 10.000 fødslene Oslo regner med per år. De må Aker sykehus ta, uten nyfødtintensiv.

Dagsavisen gjengir deler av et infoskriv til ansatte fra ledelsen ved Nyfødtintensiv OUS. Der kommer det fram at 10.000 fødsler planlegges lagt til Aker sykehus, som ikke har fullverdig nyfødtintensiv, slik at man må «sørge for å bygge opp tilstrekkelig transportkapasitet» for å frakte uventet syke nyfødte fra Aker til Gaustad. Flere eksperter mener nyfødtmedisin burde lokaliseres på samme sted.

– Transport av syke nyfødte er en kjemperisiko uavhengig av hvor langt det er snakk om. Å bygge et nytt sykehus basert på at man skal transportere de mest sårbare pasientene fra et sykehus til et annet, synes vi er svært uklokt, sier overlege og klinikktillitsvalgt Tor Einar Calisch.

Medisinsk direktør Einar Sorterup Hysing ved Oslo universitetssykehus forklarer delingen med at samling av hele fødselsmiljøet på Gaustad vurderes å bli for stort. Han sier de fødende vil bli sortert slik at fødsler hvor man kan forvente behov for spesiell intensivoppfølging, som for eksempel veldig for tidlig fødte, vil skje på Gaustad. Transportbehovet sammenligner han med når barn i dag transporteres fra andre føde- og nyfødtenheter i landet.

(©NTB)

Populært