Meny

Tvilling-mishandling opp for retten

Tirsdag starter Oslo Tingrett behandlingen av en sak hvor to småbarnsforeldre er mistenkt for å ha mishandlet under et halvt år gamle tvillingbrødre. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
I fjor ble det avdekket tilsammen 13 ribbensbrudd på to seks måneder gamle brødre. Nå starter rettssaken hvor småbarnsforeldrene er anklaget for grov mishandling.

Høsten 2017 oppsøkte foreldrene selv lege da en av tvillingene deres hadde brukket armen. Etter at legeundersøkelsen også avdekket andre skader, ble politi og barnevern raskt involvert.

Hos denne gutten fant man også hjerneblødninger og ni ribbensbrudd, mens det hos den andre gutten ble registrert fire ribbensbrudd og andre skader. Guttene er født i mai, og skadene ble oppdaget seks måneder senere.

Mistenkt for grov mishandling av tvillingbrødrene har småbarnsforeldrene siden den gang vært holdt i varetekt.

– Mor vil svare nei på skyldspørsmålet, sier Arild Humlen som representerer 26-åringen.

– Guttenes far er uskyldig, og det kommer han også til å si når rettssaken starter, sier også Cecilie Schjatvet, den tiltalte mannens (32) forsvarer, i en kort kommentar til ABC Nyheter.

Risikerer 15 års fengsel

I tiltalen mot ekteparet legges det vekt på at den påståtte mishandlingen har påført barna «betydelig skade og smerte», og er begått mot forsvarsløse. I tillegg må de svare for at barna ikke har fått nødvendig legehjelp.

Påtalemyndigheten legger straffelovens paragraf 283 til grunn. Denne åpner for inntil 15 års fengsel for grov mishandling i nære relasjoner.

Etter det ABC Nyheter forstår vil et av sakens stridspørsmål være om skadene faktisk skyldes mishandling, eller om benbruddene kan skyldes andre forhold som for eksempel mangelsykdommer. Foreldrene er begge flyktninger fra Nord-Afrika.

Ikke ukjent

Lignende problemstillinger er ikke ukjente for norske domstoler. En av de mer kjente er fjorårets sak om «Jakob» som startet etter at en helsesøster oppdaget blåmerker på en seks uker gammel baby. Legeunderøkelser avdekket deretter 19 ribbensbrudd på barnet.

I retten avviste begge foreldrene vold mot barnet og ingen av dem ble heller dømt på dette tiltalepunktet,  «bare» for å ha unnlat å skaffe nødvendig legehjelp til sønnen.

Populært