Meny

Norge og Grønland er enige om kvoteavtale

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) er godt fornøyd med kvoteavtalen Norge og Grønland har inngått for neste år. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) er godt fornøyd med kvoteavtalen Norge og Grønland har inngått for neste år.

– Dette er en god avtale for norsk næring, sier Nesvik.

Kvotene blir videreført på samme nivå som for 2018. Norge og Grønland er også blitt enige om å videreutvikle forskningssamarbeidet.

Grønlands kvote i Barentshavet i 2019 er satt til 4.000 tonn torsk, 900 tonn hyse og 500 tonn sei. I tillegg får Grønland en kvote på inntil 300 tonn bifangst av andre arter.

De norske blåkveitekvotene på 900 tonn ved Vest-Grønland og 400 tonn på Øst-Grønland er videreført. Torskekvoten blir videreført med 1.200 tonn, bunnlevende uer videreføres med 1.000 tonn og kveitekvoten med 10 tonn. Skolestkvoten på 100 tonn ved Øst-Grønland videreføres også.

I tillegg har norske fartøy en kvote på 150 tonn bifangst av andre arter.

Forskningssamarbeidet blir videreført for blåkveite, torsk, uer og håkjerring. Landene fortsetter også et flerårig forskningsprogram om effektene av klimaendringene på fiskebestandene og økosystemene i vestnordiske farvann.

Populært