Meny

Fiskeridirektoratet vil ha fiskeforbud av torsk i hele Oslofjorden

På grunn av et historisk lavt bestandsnivå av torsk vil Fiskeridirektoratet innføre forbud mot fiske av torsk i hele Oslofjorden og gyteområder i Skagerrak. FOTO: NTB SCANPIX Foto: Scanpix / NTB scanpix
Fiskeridirektoratet foreslår at det blir innført et forbud mot å fiske torsk fra Telemark til svenskegrensen, noe som betyr at hele Oslofjorden får et forbud.

Forslaget er en oppfølgning etter at direktoratet tidligere i år sendte ut et høringsforslag.

Årsaken er at det må settes inn tiltak fordi tilstanden for kyst- og fjordtorsken i Sør-Norge over tid blitt dårligere og bestandene nå er på et historisk lavmål.

I tillegg til å foreslå et forbud for Oslofjorden opprettholder direktoratet forslaget om å innføre forbud mot å fiske torsk også i gytefelt på Skagerrak-kysten i perioden 1. januar til og med 30. april.

I praksis betyr dette et generelt forbud mot fiske av torsk, men direktoratet vil tilpasse forbudet slik at et begrenset yrkesfiske av torsk i Oslofjorden kan fortsette.

Vernetiltakene for å beskytte fjord- og kysttorsk vil ha størst konsekvenser for fritidsfiskere i og med at det vil bli forbudt å fiske torsk med alle typer redskap fra fylkesgrensen mellom Vestfold og Telemark til grensen mot Sverige.

Les også: Lønnsomt torskefiske ved Jan Mayen for første gang i nyere tid

Uenighet om sildekvoter - KrF-politiker frykter overfiske

Fiskeridirektoratet vil forby torskefiske i Oslofjorden

– Fang og slipp-fiske verre for fisken enn antatt

Privatøkonomi
Populært