Beitende Dagros forsvinner fra utmarka: – Kjøttfe kan overta for melkekua

Beitende kuer havner i konflikt med både skogbruk og hyttebygging. Forskere mener vi har nok skog til at det bør være plass til alle. (Foto: Eivind Torgersen)
Beitende kuer havner i konflikt med både skogbruk og hyttebygging. Forskere mener vi har nok skog til at det bør være plass til alle. (Foto: Eivind Torgersen)

Britiske og kontinentale kjøttferaser er ikke akkurat avlet fram for å gå på egen hånd i norske skoger. Men de klarer seg bra i den røffe norske utmarka, forteller forsker som har fulgt dem på beite i tre somre.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Husker du hvordan det var for bare noen tiår siden? Bjellende melkekuer som rusler nasjonalromantisk over setervollen og forsyner seg av det frittvoksende gresset. Gress som etter noen runder i kumagen blir melk, fløte eller kanskje melkesjokolade.

For andre er dette bildet mer knyttet til idylliske melkekartonger og sjokoladeinnpakninger.

Fortsatt sendes mer enn 200.000 storfe ut i den norske utmarka hver sommer. Tallene ser også ut til å være på vei opp, men det er kjøttproduserende bønder som står for økningen.

Ifølge forskere blir det nemlig færre og færre melkekuer å se i norsk natur.

Det er heller ikke slike som kommer forsker Morten Tofastrud i møte når han tar forskning.no med ut i allmenningen i Stange kommune.

Dundrende gjennom skogen kommer en flokk med kraftig bygde kuer og kalver som ikke har noe med meieriprodukter å gjøre. De er heller på vei til kjøttdisken.

– Dette er store dyr som kan veie opp mot 800 kilo, sier Tofastrud som er forsker ved Høgskolen Innlandet.

Gamle dagers melkekuer veide sjelden mer enn 500 kilo. På 1950-tallet ble det forsket på hvordan disse klarte seg ute på beite. Men det er lite kunnskap om hvordan det går med de nye importerte rasene.

Morten Tofastrud er ute i skogen for å sjekke hvordan det står til med kuene han har forsket på i tre somre. (Foto: Eivind Torgersen)
Morten Tofastrud er ute i skogen for å sjekke hvordan det står til med kuene han har forsket på i tre somre. (Foto: Eivind Torgersen)

Derfor har Tofastrud fulgt beiteaktiviteten til kjøttferaser som hereford og charolais.

– Vi var nysgjerrig på hvordan disse internasjonale rasene ville klare seg – hvordan de produserer på norske skogsbeiter, som i et internasjonalt perspektiv er næringsfattige beiter, sier han til forskning.no.

Dagros er borte

Yngve Rekdal. (Foto: Ole Fredrik Dæhli, NIBIO bildearkiv)
Yngve Rekdal. (Foto: Ole Fredrik Dæhli, NIBIO bildearkiv)

Det er godt med plass i den norske utmarka. For melkekuer er den ikke næringsrik nok lenger.

– Norsk melkeproduksjon foregår nå så intensivt at utmarksfôret ikke har høy nok kvalitet, sier seniorrådgiver Yngve Rekdal ved Nibio – Norsk institutt for bioøkonomi.

Han har i en årrekke kartlagt utmark og beitemuligheter over hele landet.

– Bøndene må supplere med kraftfôr for å få den ytelsen som dagens melkekyr skal ha, og kyrne blir stående mer og mer i industrihaller, sier Rekdal til forskning.no.

Han mener utmarksbeite er viktig for omdømmet til norsk landbruk.

– Mange tror fremdeles at dyra går ute på beite. Hvis mer og mer av husdyrholdet blir flyttet innendørs, mister landbruket mye av omdømmet sitt.

– For å vise at dyra går ute i norsk utmark, kan kjøttfe være med å supplere eller overta for melkekua, sier Rekdal.

Inn kommer Nanette og Bessie

Det er derfor Morten Tofastrud vil vite mer om hvordan britiske og kontinentale kjøttferaser klarer seg på egen hånd i norske skoger.

Charolais er en representant for det forskeren kaller «de intensive rasene». Den vokser veldig fort, men krever fôr som er veldig næringsrikt.

Hereford vokser også bra, ikke like bra som charolais, men den klarer seg normalt på litt dårligere fôr.

– Det er stor interesse for disse rasene i Norge i dag, forteller Tofastrud.

Begge rasene er avlet fram for en intensiv kjøttproduksjon. Dyr som vokser veldig godt prioriteres i avl.

– I utgangspunktet går de mye på store grassletter og beiter. I Frankrike, England og Tyskland har de ikke samme natur som oss. De går gjerne på gressflater med innslag av myr og tjern og småskog.

I tre beitesesonger har han fulgt de store dyra rundt i skogene i Stange og Furnes kommuner i Hedmark.

– De klarer seg overraskende godt, sier Tofastrud.

Halsbånd med GPS

Hver vår utstyrte Tofastrud og studentene hans omtrent 30 kuer med GPS-halsbånd. Disse tok posisjonen hvert femte minutt så forskeren kunne se hvor dyra beveget seg.

Aktivitetssensorer i halsbåndene fulgte med på hode- og nakkebevegelsene. Det kan fortelle om dyra beiter aktivt eller holder seg rolig.

– Vi måtte bruke mye tid sammen med dyra for å validere målingene fra halsbåndene, sier Tofastrud til forskning.no.

– Mens vi gjorde det, samlet vi også inn prøver av møkka og studerte hva de beita på.

Dyra ble veid før og etter for å følge med på vekta. Den er ganske viktig for en kjøttprodusent.

Analyser av kurukene kunne avsløre hva kuene spiste. (Foto: Eivind Torgersen)
Analyser av kurukene kunne avsløre hva kuene spiste. (Foto: Eivind Torgersen)

Opp og ned i vekt

– Hereford vokste bedre enn charolais under beiting i skog. Charolais var litt mer avhengig av god næringstilgang, forteller Tofastrud.

Han tror det skyldes at herefordrasen har lavere energibehov.

– Når det gjelder kalvene, er det nokså likt. Det er mora som må ta støyten, sier Tofastrud.

En voksen ku må spise 30–40 kilo hver dag for å holde eller øke vekta. Det var store individuelle forskjeller mellom kuene.

– Fra å gå ned bortimot 100 kilo til å gå opp 60–70 kilo, forteller Tofastrud.

Men det er ikke nødvendigvis noe problem at en ku taper 75 kilo i løpet av sommeren.

– Når hun kommer tilbake i fjøset, tar det ikke lang tid å legge på seg de kiloene igjen, sier forskeren.

Dyr som går ned i vekt på beite, kunne like godt fått litt mindre mat før de slippes ut.

– Det er jo nær sagt fôr som går til spille. Mindre dyr holder vekta bedre gjennom sommeren, sier Tofastrud.

Artikkel fra NTNU:

Gamle setervoller

Utmarkene han har forsket i domineres av vegetasjonstypen som kalles blåbærgranskog. Men det er ikke i den tetteste skogen at kuene oppholder seg mest.

– De søkte veldig mye ut i engene rundt gamle setervoller, sier Tofastrud.

– Ti prosent av tiden befant de seg på setervollene. Men setervollene utgjør mindre enn én prosent av terrenget.

Nyrydda hogstfelt var også populære. Det er neppe utsikten og det åpne landskapet som lukker kuene mot setervoller og hogstfelt. Det handler om tilgang på godt gress.

Den søte engkveinen er favorittgresset. Men det er det ikke mye av – den er mer som en liten dessert. Det er smyle – en litt mindre næringsrik gressart – det går mest i så lenge det er nok av det.

– Når det er mange dyr, blir de tvunget til å spise gress av dårligere kvalitet, sier Tofastrud.

Det betyr at de til slutt må ta til takke med det fiberrike starrgresset som er mye tyngre å fordøye. Kuene bruker mer tid på å ligge å drøvtygge og får ikke i seg like mye næring.

– Kua kan ikke gå rundt å plukke fintfôr. Den må velge store grasarealer, sier forskeren.

Noen tar livet med ro

På en vanlig dag går ikke mer enn 1–1,5 kilometer. Men blir de forstyrret, kan dagsmarsjene bli større.

– Det varierer også fra individ til individ. Noen er sultne og veldig ivrig på å spise, mens andre tar livet litt mer med ro, sier Tofastrud.

Beiteaktiviteten ble større utover sommeren i takt med at tilgangen på det beste og mest tilgjengelige gresset gikk ned.

Kuene liker seg best der det er litt åpent. (Foto: Eivind Torgersen)
Kuene liker seg best der det er litt åpent. (Foto: Eivind Torgersen)

Tofastrud har observert at det er stigende interesse for storfekjøttproduksjon i Norge nå.

– For å drive lønnsomt blir flokkene større, og da blir fôrgrunnlaget på gården en bøyg for bonden. Kan du slippe dyra ut 100 dager i året der kuene finner foret sjøl, så er det en fordel, sier han.

Middels kvalitet

Nibio-forsker Rekdal påpeker at skogene på Stange og Ringsaker ikke er Norges beste utmarksbeite.

– Når Tofastrud får så gode resultater på de beitene der, som ikke er bedre enn middels kvalitet, så lover det veldig godt, sier Rekdal til forskning.no.

Han viser til beregninger som forteller at fôrressursene i norsk utmark er store nok til at vi kan minst doble uttaket.

– I dag er det for lite dyr i norsk utmark. Det åpne, grasrike landskapet som er skapt gjennom generasjoner med mye beiting, det gror i dag igjen.

– Et utmarksbeite må brukes, ellers går kvaliteten ned, sier Rekdal.

Og det holder ikke med sau hvis vi vil hindre at gamle beiteområder gror igjen. Kua tråkker ned mer vegetasjon og spiser grovere planter og sørger i større grad for å åpne landskapet.

Mange om trærne

Kjøttproduserende bønder er ikke de eneste som har interesser i skogen. En bonde med privat skog kan gjøre hva han vil. Noen tynner den ut for å gjøre plass til beitende dyr.

Men i en allmenning er det flere bønder som deler på rettighetene.

Allmenning

Allmenning er et område i utmark, gjerne skog- eller fjellstrekninger, der bestemte gårdsbruk i fellesskap har bruksrettigheter. Bruksrettighetene kalles allmenningsrett og finnes i mange varianter. Det kan for eksempel være rett til trevirke, beiterett, seterrett med videre. (Kilde: Store norske leksikon)

Blant annet til hogst. Skogbruket er en mye større næring nå enn den var for 50 år siden da noen få melkekyr vandret rundt.

– Skogbruk er en vanskelig sak, sier Rekdal.

– Det er ikke tvil om at det kan bli skader med store kjøttfe på skogsbeite.

Omfanget av skadene er blant annet avhengig av hvor mange dyr som beiter, hvilken rase det er og av jordsmonnet.

En nyutsatt granplante har ikke mye å stille opp mot en kjøttklump på 800 kilo. Både Rekdal og Tofastrud tror likevel det er mulig å tilfredsstille begge behovene.

– Tiltak som styrer beitedyra, kan begrense skadeomfanget. Beitedyr kan også gjøre nytte ved lauvrydding på hogstflater. Vi bør kunne drive både skogbruk og beitenæring i norsk skog, sier Rekdal.

– Det er en utfordring å finne beitemetoder som reduserer skaden på plantefelt med gran. Her må nok beitebrukerne og skogbruksnæringa komme sammen og prøve å finne løsninger som kan begrense skaden, sier Tofastrud.

Det handler blant annet om dyretetthet, hvordan plantinga utføres og om man skal stenge av disse feltene til plantene når en viss høyde.

– Det beste er kanskje å rydde de gamle setervollene for kratt og skog og gjødsle der så det kommer opp mer gress så dyra holder seg der mer, sier Tofastrud.

Konkurrerer om solhellinger

Skogen er mye brukt av vanlige folk også. Vi plukker bær og går på tur – og ikke minst så bygger vi hytter. Det er ikke bare bare å møte en fransk frøken på 800 kilo på stien eller utenfor hyttedøra. For ikke å snakke om en diger flokk.

– Folk føler seg skremt, og noen føler seg angrepet av ku. Det skal man ta på alvor, og gardbrukerne må være forsiktige med å sende ut dyr som har oppført seg dårlig.

– Samtidig må folk også ha respekt for så store og tunge dyr. Hold avstand. Ikke prøv å lokke dem til deg og ikke prøv å skremme dem, anbefaler Tofastrud.

Noe av problemet er at kuer og mennesker har de samme preferansene. Vi liker oss også i nærheten av de idylliske gamle setervollene.

GPS-målingene til Tofastrud viser at kuene tiltrekkes av sør- og vestvendte hellinger. Det er i slike solfylte skråninger at hyttetomtene også har størst verdi.

– Det er veldig mye plass i norsk utmark, så det er plass til både beite og hyttebygging, sier Rekdal.

– Men da må man sortere arealene litt bedre så man ikke bygger hytter på de beste beiteområdene. Det burde være plass til begge deler. Det som skjer i dag er at det er pengene som styrer, sier han.

I slike hogstfelt finner kuene bra med gress. Men nyutsatte granplanter kan måtte lide. (Foto: Eivind Torgersen)

Skremt av rovdyr

Begge forskerne peker på skogbruk og hyttebygging som de største interessekonfliktene for dem som vil drive med utmarksbeite. Men den som får størst oppmerksomhet, er kanskje rovdyra.

– Storfe er lettskremt, og rovdyr i terrenget gjør dem urolige, sier Tofastrud.

Det er ikke utenkelig at de store kuene er mindre utsatt enn for eksempel sau.

– Det kan være vanskelig å holde på med storfe i rovdyrområder. Jeg har også hørt om folk som sier at det går greit både med ulv og bjørn. Men det finnes lite forskning om dette, og det er veldig mye synsing, mener Tofastrud.

Forskning.no møtte Tofastrud før prosjektet starter:

– Utmarka må være med

Tofastrud har opplevd stor interesse fra bøndene han har samarbeidet med. Gårdbrukerne har hatt tilgang til GPS-overvåkningen.

– Jeg vil oppfordre beitebrukere til å ta i bruk GPS-utstyr for å holde tilsyn med dyra, sier han.

Det kan også gjøre det lettere å styre unna de verste konfliktene. Bonden vet hvor dyra er og kan rykke ut hvis de beveger seg steder de helst skal holde seg unna.

– Med elektronisk overvåkning kan du også se hvilke områder som er mye brukt og ta hensyn til det ved beplantning, sier Tofastrud.

Rekdal mener det er helt nødvendig å satse på utmarksbeiter.

– Skal vi drive matproduksjon på norske ressurser, må utmarka være med, sier han.

– Utmarka kommer til å framstå som et mer og mer eksotisk produkt. Kanskje går det an å få ut en ekstra verdi fra det utmarksproduserte kjøttet, sier Rekdal.

Han mener beitedyra er de eneste som kan vedlikeholde kulturlandskapet.

– Det holder ikke med ljå. Bare beitedyr kan ta vare på større beitearealer.

Og det er ikke slik at det er mangel på beiteområder.

– Generelt for hele Norge er ikke dette noe problem. De fleste beitearealene er ikke i bruk, sier Tofastrud.

Artikkelen ble først publisert av forskning.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
10:02 Riksvei 7 i Hallingdal stenges i flere dager09:45 Fattige har tre ganger så høy risiko for å bli smittet09:43 Norske jegere får lov til å bruke lys under villsvinjakt09:29 Panama innfører kjønnsdelt portforbud09:24 Hvilke nyheter deler vi mest i sosiale medier?09:24 Vi begynner å kjenne på desperasjonen. Vi begynner å savne en klem09:15 Nav har satt behandling av dagpengesøknader på vent08:53 Fortsatt fengselsfotball for Ronaldinho08:53 PSG fikk advarsel av Uefa etter Haaland-kopi08:51 Lurte hele byen til å tro at vulkanen hadde utbrudd08:33 Laveste strømpris på 27 år08:23 Norge – Serbia-avklaring kan komme onsdag07:58 Sterkt press for å åpne skolene igjen07:49 Ny dansk bibeloversettelse møter kritikk07:45 Dyster rekord i USA: 865 døde på ett døgn07:35 Åtte av ti vil få igjen på skatten07:19 Trump ber Florida ta imot coronarammet skip07:10 FHI skal kartlegge corona-mørketall – håper å være i gang over påske07:03 Dokumentar om Michael Jordans siste mesterskapssesong slippes i april06:41 Nær halvparten av befolkningen har lest falske nyheter om koronaviruset06:30 Solskjær veileder spillerne via WhatsApp06:30 Over 51.000 har meldt inn mulige korona-symptomer06:20 Regjeringen vil ikke love krisepakke for fattige barnefamilier nå06:18 Forsker: Halve Sveriges befolkning vil bli coronasmittet i april06:14 Dette skjer i dag06:00 NFF holder fast på EM-dobbel i 2021 tross OL-omberamming06:00 Påska blir annerledes – både til lands og til vanns05:37 Dette skjedde i natt05:30 Coronaepidemien har endret preg i Norge: Flere kvinner tester positivt05:20 Norwegian-grunnleggerne selger seg ned05:00 Kraftige utslippsfall under koronakrisen04:45 4.656 registrerte koronatilfeller i Norge – opp 21003:09 Rødt og MDG fikk ikke være med på krisepakkeforhandlingene03:08 Kolleger demonstrerte etter nok et journalistdrap i Mexico03:01 Foreløpig ikke store endringer i alkoholkonsumet02:24 Bred kritikk av regjeringens nødrespiratorbestilling00:27 Russen med massesøksmål etter avlyst landstreff i Kongeparken23:35 Tidligere Marseille-president Diouf er død, var koronasmittet23:10 Nakstad: Det vil ta mange år å oppnå flokkimmunitet22:29 Intensivoverlege om nødrespiratorer: – Gir ikke økt intensivkapasitet22:05 Politiet tror de kan oppklare Birgitte Tengs-saken21:37 Tidligere fylkesordfører Ragnar Kristoffersen er død21:28 Barna er sporløst borte: – Hun sa de var blitt «zombier»21:17 Høie: Ikke akutt mangel på smittevernutstyr i Norge nå21:16 Mann fikk strafferabatt for å ha deltatt i rettssaken via videolink21:16 Polaris Media dropper utbytte21:14 Kommunene sliter med å nå ut til sårbare barn under coronakrisen21:14 Snart 3.000 til tjeneste som helsepersonell21:12 Fagermo om fotballåret: Sesongstart uten publikum, NM-walkover og tre kamper i uka20:52 Patrick McEnroe coronasmittet20:46 Syrisk TV melder om israelsk luftangrep20:45 Norske sykepleiere forteller: Inngripende endringer, lange vakter og utrygghet20:14 Coronautbrudd på amerikansk hangarskip20:11 Både ordfører og varaordfører i Nes smittet20:09 Dødstallet i Frankrike stiger20:08 Amerikansk etterretning hjalp Frode Berg20:07 Oslo tilbyr skole og barnehage også i påsken19:49 Artisten «Kamelen» tiltalt for trusler og medvirkning til ran19:48 Russland åpner for unntakstilstand19:47 Mann siktet for mishandling etter at familiemedlemmer ville bryte coronaregler19:45 Pandemien har forårsaket 837 nye dødsfall i Italia19:44 Coronahopp for Høyre på ny meningsmåling19:34 Erna åpner for noe oppmyking etter påske18:17 En person alvorlig skadd etter at hund angrep flere i Drammen18:17 Person fra Asker død etter coronasmitte18:15 Pandemien har kostet flere liv i USA enn Kina17:49 Coronakrisen fører til at luftens giganter førtidspensjoneres17:37 Turkmenistan forbyr ordet «coronavirus»17:03 Ekspert: – Trump har møtt sin overmakt16:52 Sykepleier døde av corona: – Jeg har det bra. Ikke si noe til mamma og pappa16:30 Foreldre siktet for bortføring av fire barn16:29 Regjeringen bestiller 1.000 nødrespiratorer15:34 Visit Norway legges ned i Danmark15:33 Dårlig vær kan avskjære Finnmark fra resten av landet i lang tid15:14 EOS-utvalget: Kritisk til E-tjenestens innsamling i Norge15:13 Bill Gates advarte mot ny pandemi: – Ingen hørte etter14:56 Diabetestelefonen har firedoblet trafikken14:52 Ingen fotball for Haaland og co. før mai14:46 NHO sier nei til lønnsløft for å corona-sikre jordbruket14:28 Mot løsning for Rajas krisepakke for idretten14:27 Anniken Hauglie blir ny sjef i Norsk olje og gass14:22 På denne britiske øya bygde nazistene en konsentrasjonsleir14:12 Sverige innfører besøksforbud på aldershjem14:11 Stortinget sier nei til privateide kraftkabler13:58 Tettey legger opp neste sommer13:58 Krevende å holde oversikt som forbruker13:25 Han var «pasient 47» - veien tilbake ble lengre enn han kunne ane13:15 Langrenn med hovedsponsor på plass13:01 31 personer fikk feil prøvesvar12:48 Europeisk handelsløsning med Iran på plass12:45 IS-siktet kvinne varetektsfengslet fram til etter påske11:59 Passasjertrafikken på norske flyplasser ned 93 prosent11:57 Billig olje gir lav inflasjon i euro-landene11:56 Syklist døde i ulykke i Telemark11:52 Vedum: – Selv med denne pakken vil flere miste jobbene sine11:11 – Dette bildet oppsummerer for meg alt som er galt med landet11:11 Eliteserieklubbene kan trene organisert fra onsdag11:08 Reagerer kraftig mot forskrift: – Vil få mulighet til å beordre sivile11:08 EOS-utvalget refser PST11:06 Sverige spår arbeidsledighet på 9 prosent
Siste nytt
10:02NorgeRiksvei 7 i Hallingdal stenges i flere dager09:45Helse og livsstilFattige har tre ganger så høy risiko for å bli smittet09:43NorgeNorske jegere får lov til å bruke lys under villsvinjakt09:29Helse og livsstilPanama innfører kjønnsdelt portforbud09:24KulturHvilke nyheter deler vi mest i sosiale medier?09:24StemmerVi begynner å kjenne på desperasjonen. Vi begynner å savne en klem09:15PengerNav har satt behandling av dagpengesøknader på vent08:53SportFortsatt fengselsfotball for Ronaldinho08:53SportPSG fikk advarsel av Uefa etter Haaland-kopi08:51VerdenLurte hele byen til å tro at vulkanen hadde utbrudd08:33PengerLaveste strømpris på 27 år08:23SportNorge – Serbia-avklaring kan komme onsdag07:58NorgeSterkt press for å åpne skolene igjen07:49VerdenNy dansk bibeloversettelse møter kritikk07:45PolitikkDyster rekord i USA: 865 døde på ett døgn07:35PengerÅtte av ti vil få igjen på skatten07:19ReiseTrump ber Florida ta imot coronarammet skip07:10Helse og livsstilFHI skal kartlegge corona-mørketall – håper å være i gang over påske07:03SportDokumentar om Michael Jordans siste mesterskapssesong slippes i april06:41NorgeNær halvparten av befolkningen har lest falske nyheter om koronaviruset06:30SportSolskjær veileder spillerne via WhatsApp06:30NorgeOver 51.000 har meldt inn mulige korona-symptomer06:20NorgeRegjeringen vil ikke love krisepakke for fattige barnefamilier nå06:18Helse og livsstilForsker: Halve Sveriges befolkning vil bli coronasmittet i april06:14NorgeDette skjer i dag06:00SportNFF holder fast på EM-dobbel i 2021 tross OL-omberamming06:00NorgePåska blir annerledes – både til lands og til vanns05:37NorgeDette skjedde i natt05:30Helse og livsstilCoronaepidemien har endret preg i Norge: Flere kvinner tester positivt05:20NorgeNorwegian-grunnleggerne selger seg ned05:00VerdenKraftige utslippsfall under koronakrisen04:45Norge4.656 registrerte koronatilfeller i Norge – opp 21003:09NorgeRødt og MDG fikk ikke være med på krisepakkeforhandlingene03:08VerdenKolleger demonstrerte etter nok et journalistdrap i Mexico03:01NorgeForeløpig ikke store endringer i alkoholkonsumet02:24NorgeBred kritikk av regjeringens nødrespiratorbestilling00:27NorgeRussen med massesøksmål etter avlyst landstreff i Kongeparken23:35SportTidligere Marseille-president Diouf er død, var koronasmittet23:10Helse og livsstilNakstad: Det vil ta mange år å oppnå flokkimmunitet22:29Helse og livsstilIntensivoverlege om nødrespiratorer: – Gir ikke økt intensivkapasitet22:05NorgePolitiet tror de kan oppklare Birgitte Tengs-saken21:37NorgeTidligere fylkesordfører Ragnar Kristoffersen er død21:28VerdenBarna er sporløst borte: – Hun sa de var blitt «zombier»21:17Helse og livsstilHøie: Ikke akutt mangel på smittevernutstyr i Norge nå21:16NorgeMann fikk strafferabatt for å ha deltatt i rettssaken via videolink21:16PengerPolaris Media dropper utbytte21:14Helse og livsstilKommunene sliter med å nå ut til sårbare barn under coronakrisen21:14Helse og livsstilSnart 3.000 til tjeneste som helsepersonell21:12SportFagermo om fotballåret: Sesongstart uten publikum, NM-walkover og tre kamper i uka20:52SportPatrick McEnroe coronasmittet20:46VerdenSyrisk TV melder om israelsk luftangrep20:45Helse og livsstilNorske sykepleiere forteller: Inngripende endringer, lange vakter og utrygghet20:14Helse og livsstilCoronautbrudd på amerikansk hangarskip20:11Helse og livsstilBåde ordfører og varaordfører i Nes smittet20:09Helse og livsstilDødstallet i Frankrike stiger20:08NorgeAmerikansk etterretning hjalp Frode Berg20:07Helse og livsstilOslo tilbyr skole og barnehage også i påsken19:49NorgeArtisten «Kamelen» tiltalt for trusler og medvirkning til ran19:48Helse og livsstilRussland åpner for unntakstilstand19:47Helse og livsstilMann siktet for mishandling etter at familiemedlemmer ville bryte coronaregler19:45Helse og livsstilPandemien har forårsaket 837 nye dødsfall i Italia19:44PolitikkCoronahopp for Høyre på ny meningsmåling19:34PolitikkErna åpner for noe oppmyking etter påske18:17NorgeEn person alvorlig skadd etter at hund angrep flere i Drammen18:17Helse og livsstilPerson fra Asker død etter coronasmitte18:15Helse og livsstilPandemien har kostet flere liv i USA enn Kina17:49ReiseCoronakrisen fører til at luftens giganter førtidspensjoneres17:37VerdenTurkmenistan forbyr ordet «coronavirus»17:03PengerEkspert: – Trump har møtt sin overmakt16:52VerdenSykepleier døde av corona: – Jeg har det bra. Ikke si noe til mamma og pappa16:30NorgeForeldre siktet for bortføring av fire barn16:29Helse og livsstilRegjeringen bestiller 1.000 nødrespiratorer15:34ReiseVisit Norway legges ned i Danmark15:33NorgeDårlig vær kan avskjære Finnmark fra resten av landet i lang tid15:14NorgeEOS-utvalget: Kritisk til E-tjenestens innsamling i Norge15:13NorgeBill Gates advarte mot ny pandemi: – Ingen hørte etter14:56Helse og livsstilDiabetestelefonen har firedoblet trafikken14:52SportIngen fotball for Haaland og co. før mai14:46PengerNHO sier nei til lønnsløft for å corona-sikre jordbruket14:28SportMot løsning for Rajas krisepakke for idretten14:27PolitikkAnniken Hauglie blir ny sjef i Norsk olje og gass14:22VerdenPå denne britiske øya bygde nazistene en konsentrasjonsleir14:12VerdenSverige innfører besøksforbud på aldershjem14:11PolitikkStortinget sier nei til privateide kraftkabler13:58SportTettey legger opp neste sommer13:58PengerKrevende å holde oversikt som forbruker13:25VerdenHan var «pasient 47» - veien tilbake ble lengre enn han kunne ane13:15SportLangrenn med hovedsponsor på plass13:01Helse og livsstil31 personer fikk feil prøvesvar12:48PengerEuropeisk handelsløsning med Iran på plass12:45NorgeIS-siktet kvinne varetektsfengslet fram til etter påske11:59ReisePassasjertrafikken på norske flyplasser ned 93 prosent11:57PengerBillig olje gir lav inflasjon i euro-landene11:56NorgeSyklist døde i ulykke i Telemark11:52PolitikkVedum: – Selv med denne pakken vil flere miste jobbene sine11:11Verden– Dette bildet oppsummerer for meg alt som er galt med landet11:11SportEliteserieklubbene kan trene organisert fra onsdag11:08NorgeReagerer kraftig mot forskrift: – Vil få mulighet til å beordre sivile11:08NorgeEOS-utvalget refser PST11:06PengerSverige spår arbeidsledighet på 9 prosent
Populært