Meny

Sjøforsvaret ser svært alvorlig på kritisk fregattfunn

Video: Havarikommisjonen la frem sin foreløpige rapport torsdag.
Det er innført midlertidige tiltak om bord på de øvrige fregattene i Nansen-klassen etter et kritisk funn i KNM Helge Ingstad. Forsvaret ser alvorlig på saken.

– Det er helt opplagt alvorlig. Som det kom fram i kommisjonens rapport, så har det medført at vi passerer statusen «poor stability» og inn til «lost ship». Det er helt klart at det er alvorlig i tilfellet Helge Ingstad, sa sjøforsvarssjef Nils Andreas Stensønes til NTB på en pressekonferanse i Oslo torsdag.

I et vedlegg varsler kommisjonen om sikkerhetskritiske forhold. Den antar at funnet ikke samsvarer med forutsetninger for Nansen-klassen skadestabilitetsstandard. Fregattene fikk vannfylling i tre vanntette seksjoner. Det var noe usikkert om den akterste seksjonen, styremaskinrommet, også hadde fylling.

– Vi har ikke tenkt på om det ligger noe erstatningsansvar her. Det får vi komme tilbake til senere. Vi har akkurat fått denne informasjonen og vi har konsentrert oss om å iverksette tiltak og sørge for at fartøyene er sikre slik at de kan seile, sa Stensønes.

Havarikommisjonen har oppdaget at vanninntrengningen i fregatten gikk raskere enn ventet da det oppsto hull i skroget under kollisjonen 8. november. En feil i konstruksjonen knyttet til skipets aksling er oppdaget, noe som også gjelder de øvrige fire fregattene i Nansen-klassen.

– Vi har iverksatt midlertidige tiltak slik at fartøyene kan seile. Vi er i dialog med Forsvarsmateriell og produsenten Navatia for å finne fram til permanente løsninger slik at dette ikke skal være en sikkerhetsmessig utfordring i fremtiden, sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen under pressekonferansen.

Populært