Meny

Stortingspresidenten: – Overgrep mot kvinner er et stort samfunnsproblem

Stortingspresident Tone W. Trøen (H) foran Stortinget i forbindelse med FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Foto: Fredrik Grønningsæter / NTB scanpix
Under parolen «rettssikkerhet for kvinner nå» marsjerte representanter for 17 interesseorganisasjoner med fakler til Stortinget søndag kveld.

– Målet vårt er å åpne øyene til folk for alle de alvorlige sakene hvert år som ikke blir fulgt opp, forteller leder Hege Elisabeth Løvbak i Oslo Kvinnesaksforening til NTB etter at fakkeltoget for avskaffelse av vold mot kvinner var over søndag kveld.

Med flere hundre fakler og påtakelig frustrasjon i ryggen, leverte Løvbak en rekke krav om bedre rettssikkerhet for kvinner til stortingspresident Tone W. Trøen (H) på Eidsvoll plass søndag kveld. Hele 17 interesseorganisasjoner samt Rødt Oslo, Oslo SV og Sosialistisk Ungdom (SU) har stilt seg bak. Organisasjonene krever blant annet at norsk lov må defineres slik at sex uten bevisst samtykke er voldtekt.

Kampropene om «rettssikkerhet nå» til ordstyrer for fakkeltoget, leder Ane Stø i Kvinnegruppen Ottar, oppsummerte de frammøttes frustrasjon ganske presist.

Varme ord, men ingen lovnader

Etter at flere appeller var gjennomført og kravlisten overlevert, holdt stortingspresident Trøen en kort tale. Trøen understreket viktigheten av jobben de frammøtte gjør for kvinners rettigheter og lovet å levere budskapet til sine kollegaer i «huset bak oss».

– Denne demonstrasjonen er viktig fordi vold og overgrep mot kvinner er et stort samfunnsproblem, som ødelegger liv, kommenterte Trøen til NTB.

Fakkeltog på Karl Johan i Oslo i forbindelse med FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Foto: Fredrik Grønningsæter / NTB scanpix

Presidenten hadde et litt vanskelig utgangspunkt, da flere av de frammøtte uttrykte klar ergrelse over at regjeringen ikke har prioritert en ny samtykkelov, lik den som nylig ble innført i Sverige.

– Dette er vanskelige spørsmål som stadig diskuteres i Stortinget, forsikret Trøen og understreket at hun selv er opptatt av dette.

Internasjonal satsing

Hege Elisabeth Løvbak var takknemlig for måten Trøen møtte demonstrantene på. Hun bemerket overfor NTB at arrangørene hadde sendt mail til mange stortingspolitikere i anledning demonstrasjonen, men at det var få som hadde svart.

25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Arrangørene av fakkeltoget påpeker at norske myndigheter flere ganger har blitt kritisert av FNs kvinnekommisjon for manglende forebyggende arbeid på dette feltet. Det gjelder spesielt det høye antallet henleggelser og frifinnelser i voldtektssaker.

Populært