Meny

Mannlige søkere får tilleggspoeng ved psykologiutdanning

Fra neste høst kan mannlige søkere til psykologiutdanning ved universitetene i Oslo og Bergen og barnevernspedagogutdanningen ved Oslo Met få tilleggspoeng.

Bakgrunnen for beslutningen fra Kunnskapsdepartementet er at det er særlig skjev kjønnsfordeling ved disse studiene.

– Vi ser at studenter velger tradisjonelt når de skal velge studier, og det er et mål med bedre kjønnsbalanse. Utdanninger som psykologi og barnevernspedagogikk utdanner studenter til å jobbe med mennesker og bør rekruttere personer med ulik bakgrunn og erfaringer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

– Helt nødvendig

Nyheten fra Kunnskapsdepartementet ble svært godt mottatt på Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo onsdag.

– Etter vår oppfatning var dette helt nødvendig, slår både utdanningsleder Trine Waaktaar og studieleder Bjørnar Hjulstad fast overfor Uniform.

De opplyser at de har jobbet for å få til denne endringen siden 2011. Universitetet i Oslo fikk tidligere i år avslag da de søkte om å innføre en forsøksordning med en kvote på 30 prosent menn på psykologistudiet. Søkertallene fra i sommer viste at 24,4 prosent av søkerne til studiet var menn, og det tallet var høyere enn føringene Stortinget har gitt for når slike tiltak kan iverksettes.

– Argumentet som ble brukt mot oss var at det ikke var nødvendig med tilleggspoeng for menn all den tid det var over 20 prosent menn på studiet. Vi hadde da 21 prosent menn, sier Hjulstad.

Fikk avslag

Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen får muligheten til å gi ett tilleggspoeng til mannlige søkere under 22 som søker med førstegangsvitnemål. Ved barnevernspedagogutdanningen ved Oslo Met får alle mannlige søkere to tilleggspoeng.

Blant dem som har søkt med førstegangsvitnemål har andelen menn ligget under 20 prosent i Bergen de siste tre årene, mens den ved Universitetet i Oslo falt under 20 prosent i år.

– Det er bra for studiemiljøet at andelen menn øker, men først og fremst er det viktig for pasientene at det blir en bedre kjønnsbalanse i studiet, sier Waaktaar til Uniform.

Og nettopp kjønnsbalansen står sentralt i begrunnelsen til utdanningsministeren.

– Ved å rette tiltaket inn mot unge menn som søker med resultatet fra førstegangsvitnemålet sitt, holder vi oss innenfor Stortingets føringer. Samtidig kan dette bidra til en bedre kjønnsbalanse på psykologistudiet, sier Nybø.

Går gjennom regelverket

Også disse utdanningene gir ekstrapoeng til mannlige søkere ved opptak: veterinærstudium og dyrepleierstudium ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og sykepleierstudier ved Lovisenberg diakonale høgskole og Universitetet i Agder.

Kunnskapsdepartementet er i gang med en gjennomgang av regelverket for kvoter og tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.

Populært