Oslo kommune må tilbakebetale eiendomsskatt etter dom

Borgarting lagmannsrett har kommet til at Oslo kommune ikke overholdt den lovbestemte fristen for utskriving av eiendomsskatt. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Borgarting lagmannsrett har kommet til at Oslo kommune ikke overholdt den lovbestemte fristen for utskriving av eiendomsskatt. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Borgarting lagmannsrett har kommet til at Oslo kommune ikke overholdt den lovbestemte fristen for utskriving av eiendomsskatt.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Lagmannsretten avsa onsdag dom i gruppesøksmålet om gyldigheten av eiendomsskatten i Oslo kommune.

– Vi registrerer at lagmannsretten, i motsetning til tingretten, mener at den første utskrivningen av eiendomsskatten våren 2016 burde vært gjort før 1. mars og ikke 1. juli, som var den fristen kommunen forholdt seg til. Vi vil nå gå nøye gjennom dommen før vi kan vurdere hva vil skal gjøre videre i saken, sier finansbyråd Robert Steen (Ap) i en kommentar til NTB.

Om lag 3.400 personer er registrert som deltakere i gruppesøksmålet, og saken gjelder skatteåret 2016. Mens Oslo kommune fikk fullt medhold i tingretten, har lagmannsretten delvis kommet til et annet resultat.

Tilbakebetaling

Kommunen plikter dermed å tilbakebetale innbetalt eiendomsskatt i 2016 til skattytere som inngår i gruppesøksmålet, og som påklaget eiendomsskatten innen fristen.

Saksøkerne anførte også at kommunen brøt eiendomsskatteloven ved å fastsette et bunnfradrag på 4 millioner kroner, som medførte at bare et mindretall av boligeierne i Oslo måtte betale eiendomsskatt.

Kravet om at forskriften om eiendomsskatt på denne bakgrunn kjennes ugyldig, ble ikke tatt til følge.

– Vi er tilfreds med at lagmannsretten tydelig slår fast at den moderate eiendomsskatten som Oslo kommune har innført, er lovlig. Lagmannsretten har gitt kommunen tilslutning på alle vesentlige punkter. Politiske spørsmål bør avgjøres i folkevalgte organer, ikke i domstolen, sier Steen.

Retten uenig

I dommen fremkommer det at retten ikke er enig i at det skal gis fulle bunnfradrag for alle boliger, uavhengig av størrelse og verdi. Lagmannsretten mener at kommunen ikke har formulert bunnfradraget på en lovstridig måte.

«Lovens ordning er at skatten skrives ut på de faste eiendommene, at de enkelte boenhetene ikke er selvstendige skatteobjekter og at det skal gis bunnfradrag for hver boenhet. Etter lagmannsrettens syn åpner lovens system for begge løsninger», heter det.

Samlet sett mener lagmannsretten at det må legges avgjørende vekt på formålet med bestemmelsen om bunnfradrag. Den måten kommunen har benyttet, er klart mest i overensstemmelse med formålet om likebehandling av boenheter, heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden