Ansatte stod foran omstridt kartlegging – så kom lønnsøkningen

<p>Fra 2017 til 2018 er tallet på administrative lønnsvedtak godkjent av skoledirektør Astrid Søgnen (bildet) firedoblet. «Normale variasjoner» sier Søgnens HR-direktør Anne Ferignac.</p>
Fra 2017 til 2018 er tallet på administrative lønnsvedtak godkjent av skoledirektør Astrid Søgnen (bildet) firedoblet. «Normale variasjoner» sier Søgnens HR-direktør Anne Ferignac. Foto: Mimsy Møller

Én måned før startskuddet gikk for en omstridt arbeidsmiljøkartlegging, ga etatssjef Astrid Søgnen 27 av sine egne medarbeidere en betydelig lønnsøkning.

Det viser Utdanningsetatens egen lønnsstatistikk som Dagsavisen har fått tilgang til.

Lønnsløftet, som ifølge fullmaktsreglene må godkjennes av Søgnen personlig, kommer rett før det lokale lønnsoppgjøret starter i Oslo kommune. Astrid Søgnen har brukt fullmakten hun har til å fastsette medarbeideres lønn gjennom et såkalt administrativt lønnsvedtak.

Ikke noen gang før i løpet av de siste fem årene har ansatte i Utdanningsadministrasjonen (UDA) – Utdanningsetatens fagstab – fått en tilsvarende oppjustering av lønna av sin egen toppsjef.

Året 2018 utmerker seg:

• I løpet av årets første åtte måneder har 38 av 201 ansatte i administrasjonen fått til sammen 94 ekstra lønnstrinn gjennom Astrid Søgnens lønnsfullmakt.

• Det er dobbelt så mange ansatte som i hele 2014, som var toppåret inntil nå med 19 medarbeidere.

• Én måned før PWC startet den omstridte kartleggingen av arbeidsmiljøet i hele UDA, etter varsler om fryktkultur og dårlig ledelse, besluttet Søgnen at 27 av medarbeiderne hennes skulle løftes med til sammen 52 lønnstrinn.

• Best ut kommer økonomi- og lønnsavdelingen, EFT kompetanse, der VG nylig avslørte at leder Ragnhild Røed har fått over 100 varsler rettet mot seg med påstander om fryktkultur grunnet dårlig ledelse, mobbing og trakassering. 17 av avdelingens ansatte er hevet med til sammen 59 lønnstrinn, 14 av dem i august med virkning fra 1. september.

Les også: Bestemte at arbeidsmiljøet måtte kartlegges: – Vi tenker at det vi trenger er å undersøke dagens situasjon og sørge for at vi får bragt fakta på bordet om hvordan det egentlig står til

– Oppfattes som smøring

Dagsavisen har vært i kontakt med tre av forbundene som organiserer ansatte i UDA; Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta. Ingen av dem kjenner til de administrative lønnsvedtakene som er fattet i høst – rett i forkant av de lokale lønnsforhandlingene som pågår.

Roger Dehlin er leder i Fagforbundet Oslo som organiserer om lag 2.000 ansatte i Utdanningsetaten og er den største fagforeningen i Utdanningsadministrasjonen. Han reagerer på etatens praksis:

Dette er både uheldig og kritikkverdig. I tillegg til at volumet på administrative vedtak i etaten generelt virker å være høyt, framstår det rart å løfte så mange på denne måten én måned før lokale forhandlinger, sier Dehlin, som mener praksisen er uvanlig:

– Jeg vil påstå at dette ikke er sedvane i Oslo kommune, men tvert imot et unntak, sier Dehlin.

Han legger ikke skjul på at Fagforbundet misliker en så utstrakt bruk av administrative lønnsvedtak:

– I realiteten betyr det at ledelsen selv ensidig bestemmer hvem som skal få lønnstillegg. Selv om slike tillegg kan være fortjente og rettferdige, kan de gi en negativ arbeidsmiljømessig konsekvens og bli tolket av andre arbeidskollegaer som et såkalt «trynetillegg».

– Eller enda verre; oppfattes som smøring av enkelte arbeidstakere når det slik som her skjer rett før en arbeidsmiljøundersøkelse i en etat hvor arbeidsmiljøet har preget den offentlige debatten i lang tid, sier Dehlin.

– Feil plassert

I en e-post til Dagsavisen kommenterer Utdanningsetaten bakgrunnen for lønnsøkningen til 14 av de ansatte i EFT kompetanse. Det vises blant annet til at personene er løftet «fordi de over tid er blitt hengende etter lønnsmessig», samtidig som tilsvarende stillinger er høyere lønnet. Til spørsmålet om hvorfor denne justeringen kom rett før forhandlingsstart, skriver etaten:

«Omfanget av lønnsendringene for de 14 ansatte ville det ikke vært rom for innen rammen for lokale forhandlinger. Det ble avsatt en liten lokal pott. For å unngå å skape nye skjevheter, var det viktig å gjennomføre endringene samtidig for de 14 ansatte det gjelder.»

Det er ikke en begrunnelse Fagforbundet kjøper.

– For det første mener Fagforbundet at det slett ikke er en liten pott til lokale forhandlinger i år. Dernest mener vi det ligger et stort handlingsrom innenfor stillingsregistret i Oslo kommune. Ser man, som her, behov for å ha en så utstrakt bruk av administrative vedtak, er noe galt. Trolig er stillingene det er snakk om, feil plassert lønnsmessig allerede i utgangspunktet. Det er i så fall noe man burde tatt partene imellom. Da ville man sikret likebehandling av alle ansatte uten at noen kunne sette spørsmålstegn ved selve prosessen, sier Roger Dehlin.

Han mener det er viktig at Oslo kommune og virksomhetene, slik som Utdanningsetaten, forholder seg til de kollektive avtalene som er avtalt mellom partene.

Les også : Etaten bråsnudde etter fire måneder: – Jeg ga en muntlig tilbakemelding om at jeg var enig i at dette må håndteres i tråd med lov om offentlige anskaffelser

– Splid og uro

Helt siden Malkenes-saken sprakk i mars, har det stormet rundt Utdanningsetaten.

Nå sist etter at det ble sendt inn et anonymt varsel mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), der hun blant annet beskyldes for trakassering av ansatte.

Det pågår nå det mange beskriver som en konflikt mellom Søgnen og skolebyråden.

– Jeg mener tilstanden som har hersket i etaten i lang tid, gjør det ekstra uheldig at etatsledelsen bruker lønnsvedtak som virkemiddel. I dagens situasjon kan det bidra til å skape enda større splid og uro, sier Roger Dehlin i Fagforbundet til Dagsavisen.

Også Deltas hovedtillitsvalgte i Oslo kommune, Elisabeth Rasmussen, reagerer.

Les også: Utdaningsetaten truet byråd Tellevik Dahl: – Etter min oppfatning var de lei av ikke å få viljen sin, og av at byråden valgte å vektlegge andre faglige råd enn deres.

– Må tas med på råd

Det er uheldig at så mange medarbeidere gis ekstra lønnstrinn på denne måten rett før forhandlingsstart. Delta er ikke kategorisk imot administrative lønnsvedtak, men mener at det skal brukes i minst mulig grad. Dersom administrative lønnsvedtak brukes, må denne muligheten brukes på en rettferdig måte. Det innebærer at de vanlige kriteriene må brukes. Tillitsvalgte må tas med på råd, og det må være åpenhet om vedtakene og begrunnelsen for dem, sier Rasmussen.

Dagsavisen har vært i kontakt med byrådsavdeling for finans som har det øverste personalansvaret i Oslo kommune. Der er Per Steinar Aasebø seksjonssjef for personalledelse. Han bekrefter at verken etatssjef Astrid Søgnen eller andre virksomhetsledere med fullmakt til å fastsette lønn, har noen plikt til å rapportere i hvilket omfang eller på hvilken måte dette skjer.

– Oppbyggingen av fullmaktene tilsier ikke at vi skal ha noe overordnet oppsyn med dette. Derimot skal lønnsvedtak rapporteres lokalt til de ulike fagforeningene der ansatte er organisert, sier Aasebø.

Les også : Raymond Johansen får siste ordet i varslingssaken mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen: – Denne saken er derfor særlig krevende for alle involverte parter

– Dette er en helt urimelig påstand

HR-direktør Anne Ferignac avviser at de 52 ekstra lønnstrinnene som ble gitt til 27 ansatte i september kan oppfattes som smøring.

– Leder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin, mener alle oppjusteringene i UDA kan oppfattes av ansatte som smøring i forkant av en omstridt arbeidsmiljøundersøkelse. Er det en bekymring dere deler?

Dette er en helt urimelig påstand og stemmer selvsagt ikke. Lønnsjustering for en begrenset gruppe ansatte foregår gjennom året når det er behov for det, sier HR-direktør Anne Ferignac.

– Ikke laget oppstilling

Selv om Dagsavisen eksplisitt har bedt etatssjef Astrid Søgnen om å svare på våre spørsmål, da det er hun personlig som gjør alle administrative lønnsfastsettelser, skriver etatens informasjonsavdeling i en e-post at HR-avdelingen saksbehandler søknader om administrative lønnsvedtak, og at det derfor er HR-direktør Anne Ferignac som svarer.

– Hva er årsaken til at 27 personer i Utdanningsadministrasjonen (UDA) ble tildelt 52 lønnstrinn gjennom administrative vedtak rett før lokale forhandlinger?

– Våren 2018 ble det fattet administrative vedtak om lønn for 11 personer i UDA. For høsten er det ikke laget en oppstilling ennå. Som kjent er det 14 ansatte i EFT Kompetanse som i høst ble satt opp med totalt 45 lønnstrinn gjeldende fra 1. september 2018. Disse er blitt løftet fordi de over tid er blitt hengende etter lønnsmessig, hvorav flere med lønnstrinn 30, pluss/minus.

– Lønnsnivået for tilsvarende stillinger er høyere. Ved rekruttering til ledige stillinger har EFT måttet tilby høyere lønn enn det lønnsnivået som har vært gjeldende for ansatte i EFT med tilsvarende oppgaver og mange års erfaring. EFT Kompetanse er en selvfinansiert enhet i Osloskolen, og dekker lønnsendringene over eget budsjett, sier HR-direktør Anne Ferignac.

– Følger rutiner

– Ser man på lønnsutviklingen i UDA for de fem siste årene, skiller 2018 seg markant ut med hele 38 administrative lønnsvedtak – dobbelt så mange som det høyeste av de andre åren. Hva gjør dette året så spesielt?

– Ifølge våre tall er det elleve personer i vår og 14 så langt i høst. Dette blir 25 personer. Erfaringsmessig varierer antall administrative lønnsvedtak. Dette er normale variasjoner. I en så stor virksomhet vil det oppstå behov for nyrekruttering, og lønnsmessige virkemidler kan bidra til å beholde kompetanse, sier Ferignac i en e-post til Dagsavisen.

– Tillitsvalgte skal ifølge reglene orienteres om administrative lønnsfastsettelser. Dette er det ikke blitt orientert om i Medbestemmelsesutvalget (MBU) i UDA i det hele tatt i 2018. Hvorfor ikke?

– Organisasjonene i Utdanningsetaten er i samsvar med fast rutine blitt underrettet halvårlig om administrative lønnsvedtak. Etter enighet med organisasjonene har det vært praktisert at det har vært lagt fram som sak til orientering i det sentrale MBU i Utdanningsetaten. Administrative lønnsplasseringer for våren 2018 ble lagt fram i MBU der til orientering 29. august 2018, skriver HR-direktør Anne Ferignac.

Denne saken ble først publisert på Dagsavisen.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
00:03 Trump har nominert ny energiminister23:49 Fire skadd i trafikkulykke i Bergen22:28 Flere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis21:47 Kina kritiserer Venstre-topp for å ha nominert Hongkong-demonstranter til fredsprisen21:45 Kvinne dømt for drapsforsøk på datterens kjæreste21:42 Ny avtale med EU gjør det lettere å utlevere norske forbrytere20:41 Dokument antyder at Boeing-pilot oppdaget Max-problemer i 201620:39 Bulgarias trener gir seg etter rasismeskandalen20:38 Macron langer ut mot NATOs håndtering av Tyrkias militæroffensiv20:36 Mann i 20-årene fengslet etter funn av overgrepsmateriale19:44 Flesket til mot rødgrønne: «Vil helst bo i huler, spise gress og slutte med sex»19:20 Britta (65) skal ha svindlet for 140 millioner – feriehuset tvangssolgt for småpenger19:01 Skogsområdet hadde stått i fred i om lag 130 år. I løpet av tre dager ble det snauhogd18:45 Mann dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt beruset kollega18:40 Hundretusenvis protesterer i Barcelona17:45 Tyrkia anklages for krigsforbrytelser og brudd på våpenhvile17:31 Kjedekollisjon på E18 i Asker: Fire biler involvert17:17 Tollere gjorde storbeslag av piller på Gardermoen17:08 Senterpartiet rykker fram blant LO-medlemmer17:03 Pastor dømt til fengsel for overgrep mot 13-åring16:42 Kvinnelige astronauter skaper historie med sin første romvandring16:15 Kong Harald til Old Trafford, skal se Manchester United – Liverpool15:48 Tilbakekaller karbonadedeig etter plastfunn15:45 Tusk: Våpenhvile i Syria er et krav om kurdisk kapitulasjon15:44 Sælnes suspendert, Shenzhen i fritt fall i Kina15:32 Redaktørforeningen: – Märtha Louise bør tenke seg om15:17 65.000 lovbrudd ved sykehjemmene i Oslo14:27 Norwegian selger fem Boeing-fly14:26 Ap-nestor vil samarbeide med MDG14:07 Sjåfør frifunnet etter at syklist omkom etter påkjørsel14:06 Kvinne dømt for 47 nettbedragerier14:01 Klopp spøkte om Solskjær før storkampen14:00 EU varsler mottiltak som svar på amerikansk straffetoll13:46 Oslo Venstre heier på Rotevatn og Melby13:45 Nær 30 drept i angrep mot afghansk moské13:44 Oljefondets verdi nærmer seg 10.000 milliarder13:33 Keshvari: – En av de mest skambelagte dagene i mitt liv13:11 Pengeregn i Kitzbühel: Jansrud og Kristoffersen kan tjene én million kroner hver12:55 El Clásico utsatt på grunn av uroligheter i Barcelona12:55 Islamist fikk skjerpet straff for trusler mot Abid Raja12:28 Fem ganger mer radioaktivitet i villrein på grunn av sopp12:27 Puigdemont har meldt seg for belgisk påtalemyndighet12:03 Mazyar Keshvari melder seg ut av Frp11:44 Katalanske demonstranter sperrer grenseoverganger11:42 Hemmelighetsfull Solskjær før Liverpool-duellen11:14 Åpner tilsyn mot Oslo kommune etter 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven11:10 Oslo: Minst fem gutter siktet etter knivstikking10:48 Klager på urin på Gardermoen: – Flau på nordmenns vegne10:28 Norske Skog tilbake på Oslo Børs10:14 Professor slakter Folkehelse­instituttets snusrapport09:49 Johnsons kamp om Parlamentet er i gang09:46 Kan utenlandske krefter ha påvirket det norske kommunevalget?09:40 Politiet sikrer spor etter mulig hackerangrep mot Dagbladet09:39 Amnesty anklager Tyrkia for krigsforbrytelser i Syria09:08 Ap-politiker mener Dale ignorerer henne08:53 DNB-tjenester fungerer igjen08:50 Gull til Norge: Historien om kommentatorene08:16 Semb så Ødegaard briljere allerede som 14-åring: – Han blir høyst trolig en europeisk toppstjerne07:54 Politiet har brukt adgangen til datainnbrudd åtte ganger07:52 Kampene fortsetter i syrisk grenseby07:14 Sp reagerer på kutt i politiutdanningen i Oslo07:06 Ansatte ved høgskole i Bergen sier opp etter foredrag om homoterapi07:04 Opptøyer i Libanon: Utløst av forslag om daglig avgift på 1,8 kroner07:04 Hovland forlenget PGA-rekorden, ny 69-runde i Sør-Korea07:00 Slakter vogntog-tiltak: – Det høres flott ut og folk går på bløffen06:51 Football-rankings: Mindre enn 25 prosent sjanse for norsk EM-plass06:37 Trump får kritikk for å holde G7-toppmøte på sin private golfklubb06:35 Nok et tap for Wild i Canada06:34 Amerikansk straffetoll på EU-varer har trådt i kraft06:08 Sjekker ut DNA-spor i Hagen-saken06:06 Dette skjer i dag06:05 Johnson vil snu tap til triumf i Parlamentet05:33 Dette skjedde i natt05:28 Åtte drept da sønnen til «El Chapo» unnslapp pågripelse05:06 Stor vannlekkasje i tidligere NRK-bygg på Minde i Bergen05:03 Svakeste vekst i Kina på 27 år05:00 Keshvari-saken for retten i dag – vil tilstå grovt bedrageri av Stortinget04:43 Voldsomme demonstrasjoner i Barcelona fjerde dag på rad03:55 Norsk Industri: Oljelønningene er på vei opp igjen03:21 Drapssiktede i Bergen snakket «skotsk» på vei hjem02:49 Lang toppmøtekveld med få resultater02:38 EUs toppmøte ga sin velsignelse til brexitavtale02:28 Venezuela løslater politiske fanger etter plass i FNs menneskerettsråd02:09 Frankrike hindret terrorangrep inspirert av 11. september01:56 Giske hadde 70 klagepunkter til VG, ingenting er rettet01:29 USAs energiminister går av01:20 Populær Venstre-ordfører åpner for å gå inn i ledelsen00:56 Låve i full fyr i Tønsberg – kommer til å brenne ned00:22 Beboer på Majorstuen fant blodig, skadd person00:00 Libya stenger interneringsleir23:42 SDF-militsen sier våpenhvile har trådt i kraft nordøst i Syria23:22 Mann pågrepet for å ha holdt familien innesperret i kjeller i flere år22:52 Morgenbladet-skribenter holder tilbake bidrag22:48 Anne-Elisabeth Hagen savnet i ett år: Politiet innkaller vitner til DNA-prøver21:54 Trumps stabssjef trekker Ukraina-opplysning21:42 Ekspert: Solskjær kan snart være ferdig som United-trener20:30 Kong Harald: – En alvorlig trussel mot vårt folkestyre19:58 Søk etter mulig person i vannet i Hatvik i Hordaland19:43 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan gir etter for noen av USAs krav19:23 Cubas ballettlegende Alicia Alonso er død
Siste nytt
00:03VerdenTrump har nominert ny energiminister23:49NorgeFire skadd i trafikkulykke i Bergen22:28PolitikkFlere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis21:47PolitikkKina kritiserer Venstre-topp for å ha nominert Hongkong-demonstranter til fredsprisen21:45NorgeKvinne dømt for drapsforsøk på datterens kjæreste21:42PolitikkNy avtale med EU gjør det lettere å utlevere norske forbrytere20:41VerdenDokument antyder at Boeing-pilot oppdaget Max-problemer i 201620:39SportBulgarias trener gir seg etter rasismeskandalen20:38VerdenMacron langer ut mot NATOs håndtering av Tyrkias militæroffensiv20:36NorgeMann i 20-årene fengslet etter funn av overgrepsmateriale19:44MotorFlesket til mot rødgrønne: «Vil helst bo i huler, spise gress og slutte med sex»19:20PengerBritta (65) skal ha svindlet for 140 millioner – feriehuset tvangssolgt for småpenger19:01NorgeSkogsområdet hadde stått i fred i om lag 130 år. I løpet av tre dager ble det snauhogd18:45NorgeMann dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt beruset kollega18:40VerdenHundretusenvis protesterer i Barcelona17:45VerdenTyrkia anklages for krigsforbrytelser og brudd på våpenhvile17:31NorgeKjedekollisjon på E18 i Asker: Fire biler involvert17:17NorgeTollere gjorde storbeslag av piller på Gardermoen17:08PolitikkSenterpartiet rykker fram blant LO-medlemmer17:03NorgePastor dømt til fengsel for overgrep mot 13-åring16:42VerdenKvinnelige astronauter skaper historie med sin første romvandring16:15SportKong Harald til Old Trafford, skal se Manchester United – Liverpool15:48NorgeTilbakekaller karbonadedeig etter plastfunn15:45VerdenTusk: Våpenhvile i Syria er et krav om kurdisk kapitulasjon15:44SportSælnes suspendert, Shenzhen i fritt fall i Kina15:32NorgeRedaktørforeningen: – Märtha Louise bør tenke seg om15:17Norge65.000 lovbrudd ved sykehjemmene i Oslo14:27PengerNorwegian selger fem Boeing-fly14:26PolitikkAp-nestor vil samarbeide med MDG14:07NorgeSjåfør frifunnet etter at syklist omkom etter påkjørsel14:06PengerKvinne dømt for 47 nettbedragerier14:01SportKlopp spøkte om Solskjær før storkampen14:00PengerEU varsler mottiltak som svar på amerikansk straffetoll13:46PolitikkOslo Venstre heier på Rotevatn og Melby13:45VerdenNær 30 drept i angrep mot afghansk moské13:44PengerOljefondets verdi nærmer seg 10.000 milliarder13:33PolitikkKeshvari: – En av de mest skambelagte dagene i mitt liv13:11SportPengeregn i Kitzbühel: Jansrud og Kristoffersen kan tjene én million kroner hver12:55SportEl Clásico utsatt på grunn av uroligheter i Barcelona12:55NorgeIslamist fikk skjerpet straff for trusler mot Abid Raja12:28NorgeFem ganger mer radioaktivitet i villrein på grunn av sopp12:27VerdenPuigdemont har meldt seg for belgisk påtalemyndighet12:03PolitikkMazyar Keshvari melder seg ut av Frp11:44VerdenKatalanske demonstranter sperrer grenseoverganger11:42SportHemmelighetsfull Solskjær før Liverpool-duellen11:14NorgeÅpner tilsyn mot Oslo kommune etter 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven11:10NorgeOslo: Minst fem gutter siktet etter knivstikking10:48ReiseKlager på urin på Gardermoen: – Flau på nordmenns vegne10:28PengerNorske Skog tilbake på Oslo Børs10:14Helse og livsstilProfessor slakter Folkehelse­instituttets snusrapport09:49PolitikkJohnsons kamp om Parlamentet er i gang09:46PolitikkKan utenlandske krefter ha påvirket det norske kommunevalget?09:40KulturPolitiet sikrer spor etter mulig hackerangrep mot Dagbladet09:39VerdenAmnesty anklager Tyrkia for krigsforbrytelser i Syria09:08PolitikkAp-politiker mener Dale ignorerer henne08:53NorgeDNB-tjenester fungerer igjen08:50SportGull til Norge: Historien om kommentatorene08:16SportSemb så Ødegaard briljere allerede som 14-åring: – Han blir høyst trolig en europeisk toppstjerne07:54NorgePolitiet har brukt adgangen til datainnbrudd åtte ganger07:52VerdenKampene fortsetter i syrisk grenseby07:14NorgeSp reagerer på kutt i politiutdanningen i Oslo07:06NorgeAnsatte ved høgskole i Bergen sier opp etter foredrag om homoterapi07:04VerdenOpptøyer i Libanon: Utløst av forslag om daglig avgift på 1,8 kroner07:04SportHovland forlenget PGA-rekorden, ny 69-runde i Sør-Korea07:00MotorSlakter vogntog-tiltak: – Det høres flott ut og folk går på bløffen06:51SportFootball-rankings: Mindre enn 25 prosent sjanse for norsk EM-plass06:37VerdenTrump får kritikk for å holde G7-toppmøte på sin private golfklubb06:35SportNok et tap for Wild i Canada06:34VerdenAmerikansk straffetoll på EU-varer har trådt i kraft06:08NorgeSjekker ut DNA-spor i Hagen-saken06:06NorgeDette skjer i dag06:05VerdenJohnson vil snu tap til triumf i Parlamentet05:33NorgeDette skjedde i natt05:28VerdenÅtte drept da sønnen til «El Chapo» unnslapp pågripelse05:06NorgeStor vannlekkasje i tidligere NRK-bygg på Minde i Bergen05:03PengerSvakeste vekst i Kina på 27 år05:00PolitikkKeshvari-saken for retten i dag – vil tilstå grovt bedrageri av Stortinget04:43VerdenVoldsomme demonstrasjoner i Barcelona fjerde dag på rad03:55PengerNorsk Industri: Oljelønningene er på vei opp igjen03:21NorgeDrapssiktede i Bergen snakket «skotsk» på vei hjem02:49VerdenLang toppmøtekveld med få resultater02:38VerdenEUs toppmøte ga sin velsignelse til brexitavtale02:28VerdenVenezuela løslater politiske fanger etter plass i FNs menneskerettsråd02:09VerdenFrankrike hindret terrorangrep inspirert av 11. september01:56PolitikkGiske hadde 70 klagepunkter til VG, ingenting er rettet01:29PolitikkUSAs energiminister går av01:20NorgePopulær Venstre-ordfører åpner for å gå inn i ledelsen00:56NorgeLåve i full fyr i Tønsberg – kommer til å brenne ned00:22NorgeBeboer på Majorstuen fant blodig, skadd person00:00VerdenLibya stenger interneringsleir23:42VerdenSDF-militsen sier våpenhvile har trådt i kraft nordøst i Syria23:22VerdenMann pågrepet for å ha holdt familien innesperret i kjeller i flere år22:52KulturMorgenbladet-skribenter holder tilbake bidrag22:48NorgeAnne-Elisabeth Hagen savnet i ett år: Politiet innkaller vitner til DNA-prøver21:54VerdenTrumps stabssjef trekker Ukraina-opplysning21:42SportEkspert: Solskjær kan snart være ferdig som United-trener20:30KulturKong Harald: – En alvorlig trussel mot vårt folkestyre19:58NorgeSøk etter mulig person i vannet i Hatvik i Hordaland19:43VerdenTyrkias president Recep Tayyip Erdogan gir etter for noen av USAs krav19:23SportCubas ballettlegende Alicia Alonso er død
Populært