Meny

67 skader og klager allerede før NATO-øvelsen er i gang

Fredrikstad 20180907. Militære styrker fra forsvaret og Heimevernet holder vakt i Borg havn i Fredrikstad fredag morgen, der militære kjøretøyer og materiell til NATO-øvelsen Trident Juncture ble losset av det danske lasteskipet Ark Germanica. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Antall rapporterte ulykker, miljøskader og klager er forventet å øke betraktelig når NATO-øvelsen Trident Juncture starter for alvor fra torsdag.

Så langt er det registrert 67 hendelser siden de første militærkjøretøyene rullet i land i Norge i august og begynnelsen av september.

Selve stridsøvelsene i felten begynner torsdag 25. oktober, og forsvaret har bestemt seg for å publisere daglige rapporter om skader og hendelser på Forsvaret.no.

Mest oljesøl

Hittil er antallet rapporter normalt og på nivå med tidligere øvelser, ifølge major Marianne Bø, som leder skade- og miljøgruppen knyttet til øvelsen. De holder til på Røros.

Skadene er plottet på et kart i operasjonsrommet. Der kan man se tettheten rundt de viktigste øvelsesområdene og veiene. Området strekker seg fra Fredrikstad til Trondheim.

– Den mest alvorlige forurensningshendelsen vi har hatt er 100 liter olje som rant ut. Det skjedde på Sessvollmoen, og her ligger grunnvannet bare 10 meter under overflaten. Heldigvis hadde vi miljøoffiserer på plass som fikk ryddet opp og fjernet sølet ganske raskt, sier Bø.

I hovedsak dreier det seg om oljesøl, som utgjør den største andelen, bilulykker, skader på jorder og materielle skader. I tillegg klages det på støy.

Det har også vært to alvorlige bilulykker i forbindelse med forflytning av militærkjøretøy, men uten personskader.

Døgnet rundt

Når stridsøvelsene starter opp om få dage, r er det ventet at antallet klager og hendelser øker betraktelig.

– For eksempel venter vi flere støyklager når helikoptrene begynner å fly, sier major Marianne Bø, som mener at de internasjonale deltakerne på NATO-øvelsen er flinke til å rapportere hendelser og sørge for at det blir tilkalt mannskap som rydder opp.

Skade- og miljøgruppen har folk på vakt døgnet rundt for å ta imot telefoner.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært