Meny

Riksadvokaten vil ikke starte etterforskning av kartsaken

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Riksadvokaten kommer ikke til å starte etterforskning mot Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) etter publiseringen av kart med strengt hemmelige forsvarsanlegg.

Riksadvokaten viser til at regjeringen har bedt NSM om å publisere en ugradert oversikt over forbudsområder med angivelse av hvilke forbud som gjelder. Det framgår av forskriften som regulerer fotografering fra droner, ifølge Aldrimer.no.

«Riksadvokaten vil på denne bakgrunn ikke av eget initiativ iverksette etterforskning av NSM, som – i så fall – vil dreie seg om hvordan denne myndigheten tolker forskriften og sitt mandat», skriver riksadvokat Tor-Aksel Busch og førstestatsadvokat Terje Nybøe ved Riksadvokatembetet i et brev til Styrk Heimevernet-aksjonen.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har publisert et interaktivt kart over Forsvarets installasjoner og anlegg, inkludert strengt hemmelige anlegg. Målet er å gi veiledning til droneoperatører og på den måten gjøre det enklere å filme og fotografere fra luften med droner

Riksadvokaten vil gjøre en ny vurdering av om saken skal etterforskes hvis forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ber om det. Men han har langt på vei stilt seg bak publiseringen, slik det framgår i et intervju med Aftenposten.

«Så langt har imidlertid ikke riksadvokaten fått henvendelser som gir grunn til å tro at Forsvarssjefen vurderer å anmelde forholdet», heter det i brevet.

Populært