Meny

Jensen ut mot aktor: – Det er så vanskelig å snakke til dere!

Eirik Jensen i rettssalen under rettssaken i Borgarting lagmannsrett. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Tiltalte Eirik Jensen (61) ønsket å vise frem og dele ut en PowerPoint under rettssaken torsdag.

BORGARTING LAGMANNSRETT (ABC Nyheter): Før Spesialenheten skulle startet sin utspørring av Eirik Jensen om årene 2009 til 2013, tok den tidligere politimannen ordet.

Han ønsket å fremlegge en PowerPoint i saken.

– Jeg har et behov for å dra gjennom dokumentasjonen jeg har laget, sa han.

Han gikk så til angrep på den såkalte tidslinjen som er delt ut til aktørene i saken, dommerne og juryen, men som holdes hemmelig for offentligheten. På tidslinjen vises det når det har vært kommunikasjon mellom Jensen og hasjbaronen Gjermund Cappelen. Tidslinjene viser derimot ikke all kommunikasjon mellom de to.

– Det er så vanskelig å prate til dere. De små tingene får betydning. Jeg mener tidslinjene jeg ble dømt for i tingretten har vesentlige feil og mangler. Det er ting dere har oversett og uten dette kan jeg ikke forklare, sa Jensen.

Les også: Jensen: – Jeg får ta den smellen

– Ikke kontrollspørsmål

Jensen mener tidslinjene har stor betydninger i saken, selv om de har sine svakheter.

Gjermund Cappelen og forsvarer Benedict de Vibe i retten.

– Tidslinjene viser at Cappelens forklaringer ligger i bunnen til alt. Man ser hva man vil se, og det er ikke kontrollspørsmål. Man finner ting som åpenbart burde vært observert, og som setter forklaringen til Cappelen i et underlig lys, sa den tidligere politimannen.

Han hevder Spesialenheten har stilt Cappelen minimalt med kontrollspørsmål.

– I forbindelse med badet på Fenstad så sier Cappelen i avhør at dette er virkelig noe han kan dokumentere. På et spørsmål fra min advokat John Christian Elden i retten kom det frem at det ikke forelå noen avtale, sa Jensen.

– La meg snakke ferdig

Under Jensens tale i Borgarting Lagmannsrett torsdag forsøkte aktor Jan-Egil Presthus å ta ordet.

– La meg få snakke ferdig!, sa Jensen med en streng tone.

61-åringen forklarte at PowerPointen ville vise «modus operandi» når det gjelder hasjimport til Norge.

– Jeg er ingen jurist, men det er mine ord. Det med badet var et eksempel på at det har vært en lemfeldig og ensidig etterforskning. Skal jeg svare på alle spørsmål om enkelte SMS-er, må jeg ha retten og juryen med meg på hvordan ting foregår i praksis. Det er en rettesnor for meg på godt og vondt, sa han.

Spesialenhetens leder Jan-Egil Presthus under sin eksaminasjonen av Eirik Jensen. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Også Thomas Randby, en av Jensens tre forsvarere, ønsket at hans klient skulle få vise frem sin dokumentasjon torsdag, før Spesialenhetens utspørring.

– Fra vårt og hans ståsted er dette viktig for at man skal forstå hans forklaring i en sammenheng, sa Randby.

Full forvirring

Hverken Spesialenheten eller Cappelens forsvarere ønsket å tillate Jensen å fremlegge dokumentasjonen.

– Dette vil forstyrre Spesialenhetens eksaminasjon, sa Cappelens forsvarer Benedict de Vibe.

Lagretten bestemte at PowerPoint-presentasjon ikke kunne deles ut til aktørene i saken.

– Vi er i en fase der Spesialenheten stiller spørsmål, noe vi fortsetter med. Lagretten ser det som litt vanskelig å dele det ut, ettersom vi ser det som en skriftlig forklaring. Du kan selv støtte deg til den, sa lagdommer Jørgen Brunsvig.

Enkelte av aktørene oppfattet rettens uttalelse som at Jensen ikke kunne fremføre presentasjonen. Etter lunsj ble det imidlertid bestemt at Jensen skulle få lov til å vise PowerPoint-presentasjonen.

– Sentralt opp mot tidslinjene

Under presentasjonen forklarte Jensen om enkelte nøkkelfaser for hvordan narkotika kommer til Norge.

Blant annet hvordan en kjøper av narkotika reiser til utlandet for å bestille varer, hvordan kommunikasjon mellom kjøper og leverandør foregår på en egen telefon, hvordan stoffet blir levert i Norge og hvordan narkotikaen fordeles.

Jensen hadde også samlet inn tiden det tar å kjøre flere grensepasseringer og til leveringssteder.

– Det er utrolig sentralt opp mot tidslinjene, sa Jensen.

Populært