Meny

Fikk ikke svarene de ønsket av Thorkildsen

<p>Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV) måtte svare for seg for kultur og utdanningskomiteen i Oslo bystyre torsdag kveld.</p>
Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV) måtte svare for seg for kultur og utdanningskomiteen i Oslo bystyre torsdag kveld. Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

– Det er ikke til å tro når byråden har kommet med så alvorlige påstander mot egne ansatte tidligere.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV) måtte torsdag ettermiddag redegjøre for vanskelige samarbeidsforhold mellom henne og Utdanningsetaten for kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre. Men komiteen var ikke fornøyd med svarene de fikk.

Høyres Nicolai Langfeldt la ikke fingrene imellom når han krevde svar fra Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap, i den pågående striden mellom byråden og Utdanningsetaten i Oslo.

Bakgrunn: Krever svar fra Thorkildsen

Mange spørsmål

Langfeldt har levert flere skriftlige spørsmål til Thorkildsen. Han viser blant annet til en uttalelse fra Thorkildsen i Nettavisen, der byråden uttrykker at hun har «savnet samarbeidsvilje og lagarbeid» fra etaten.

Selv måtte Nicolai Langfeldt melde forfall til møtet, men partikollega i bystyret, Saida Begum sier dette til Dagsavisen.

– Byråden har hatt fire uker på å finne dekning for sin uttalelse om at politiske beslutninger og føringer ikke er fulgt opp av Utdanningsetaten. Det var vår hovedbestilling til byråden og det byråden ble bedt om å redegjøre for. Byråden hadde ingen eksempler på det. Det er ikke til å tro når byråden har kommet med så alvorlige påstander mot egne ansatte tidligere, sier Begum til Dagsavisen.

– Vi registrerer at byråden gikk bort fra tidligere uttalelser om at politiske beslutninger og føringer ikke er fulgt opp av Utdanningsetaten. Nå omformulerte byråden det til dårlig samarbeid og samhandling, men selv det ville ikke byråden gi konkrete eksempler på. Dårlig samarbeid går begge retninger, sier hun videre.

Hva blir veien videre?

– Det er alvorlig at en byråd henger ut egne ansatte- uten grunn. Nå skal vi gå igjennom redegjørelsen til Thorkildsen, og vurdere hvordan vi skal gå frem for å svar på de spørsmålene byråden nektet å besvare i dag, sier Høyrepolitikeren.

Dagsavisen prøvde å få snakke med Thorkildsen etter møtet, men ønsket ikke å si mer enn det som står redegjørelsen under.

Artikkelen ble først publisert på Dagsavisen.no.

Thorkildsens redegjørelse

Komiteen har bedt meg om å redegjøre for vanskelige samarbeidsforhold med Utdanningsetaten.

Jeg vil innledningsvis understreke at jeg har forståelse for at Kultur- og utdanningskomiteen, har et ønske om mine kommentarer til den situasjonen som er oppstått.

Jeg har videre registrert at det er skapt en forventning om at jeg skal gi en detaljert redegjørelse om samarbeidsforholdet til Utdanningsetatens ledelse. Jeg har foretatt en grundig og helhetlig vurdering av hva jeg kan si her i dag, sett i lys av vårt parlamentariske styringssystem, den pågående undersøkelsen av varslene mot meg, og situasjonen knyttet til arbeidsforholdet til Utdanningsdirektøren.

Byrådet er i henhold til reglement for byrådet, vedtatt av bystyret, øverste ledelse for den samlede kommunale administrasjon. Byrådet skal se til at kommunens daglige drift skjer i tråd med lover, regler, vedtatte budsjett og andre vedtak i bystyre og byråd. Byrådet kan også utrede ny politikk som fremmes for vedtak i kompetent organ. Alle disse oppgavene vil skje i et nært samarbeid mellom byråd, byrådsavdeling og underliggende virksomheter.

Innenfor disse rammene vil bystyret normalt ikke gripe inn i byrådets utøvelse av sin rolle som leder for administrasjonen. Det er jeg som fagbyråd som har ansvar for samarbeidsrelasjonen til underliggende etat, og jeg går ikke inn på detaljer knyttet til dette forholdet her i dag.

Jeg vil understreke at vi står oppe i en svært spesiell og alvorlig situasjon, som naturlig nok har betydelig offentlig interesse. En videre utvikling av Osloskolen forutsetter en god og konstruktiv relasjon mellom byrådsavdelingen og ledelsen i fagetaten. Jeg har derfor ingen problemer med å forstå at Kultur- og utdanningskomiteen ønsker mer informasjon som kan bidra til å belyse situasjonen bedre. Samtidig er det jeg som fagbyråd og min byrådsavdeling som har ansvar for å håndtere situasjonen.

Som komiteen er kjent med pågår det nå en undersøkelse av varslene mot meg. Det er også initiert en dialog om arbeidsforholdet til utdanningsdirektøren. Disse sakene begrenser også i svært stor grad hvilken informasjon jeg kan gi her i dag.

I denne sammenheng vil jeg vise til byrådsleders to orienteringer til bystyret 26.september 2018:

Den ene orienteringen gjaldt bl.a. varslingssaken mot meg, hvor det fremkommer påstander om mulig brudd på arbeidsmiljøloven, samt påstander om mulige brudd på taushetsplikt, offentlighetsloven og anskaffelsesregelverket.

Den andre orienteringen gjaldt forholdet til Utdanningsdirektøren, og det ble orientert om at det er bedt om dialog med direktør i Utdanningsetaten om overgang til annen stilling i kommunen og ønske om frivillig ordning.

Det er alvorlige påstander som fremkommer mot meg i ovennevnte varsel. Jeg er nå i en situasjon der det påstås at jeg mobber og trakasserer personer i Utdanningsetatens ledelse, noe som i sin tur går utover arbeidsmiljøet deres. Disse påstandene er nå gjenstand for undersøkelse i regi av byrådslederen. Videre er det kommet et varsel fra samme gruppe anonyme varslere i etaten om at jeg driver gjengjeldelse. Varslingene legger sterke begrensinger på hva jeg kan og bør si. Jeg kunne for eksempel risikere ytterligere påstander om gjengjeldelse.

Som byrådslederen har orientert om er det initiert en dialog med direktør i Utdanningsetaten om overgang til annen stilling i kommunen. Når det gjelder arbeidsforholdet til utdanningsdirektøren er jeg nødt til å være tilbakeholden med informasjon. Oppfølging av arbeidsforhold ligger til byrådets ansvar og myndighet. Jeg vil ikke kommentere dette spørsmålet ytterligere nå, utover det som byrådslederen allerede har sagt.

Som kjent ga jeg en uttalelse om samarbeidsforholdet til Utdanningsetaten i media 12.09. På generelt grunnlag ga jeg da uttrykk for at samhandlingen med Utdanningsetatens ledelse over tid har vært krevende. I lys av den situasjonen som hadde oppstått, med betydelig offentlig interesse og diskusjon, fant jeg det riktig å kommentere på et generelt grunnlag hvordan jeg har opplevd samhandlingen med etatsledelsen.

Jeg har fått signaler om at enkelte har tolket mine uttalelser som at etaten ikke har fulgt opp vedtak fattet i bystyret. Til dette vil jeg bemerke at det i tråd med Oslo kommunes parlamentariske styringssystem er jeg som byråd som står til ansvar for å følge opp vedtak fattet i bystyret.

Jeg vil derfor presisere at mine uttalelser har handlet om samhandling og samarbeid i forholdet mellom byrådsavdelingen og Utdanningsetatens ledelse, og ikke om etatens faglige standarder, eller oppfølging av vedtak fattet i bystyret.

I byrådsavdelingens etatsoppfølging forholder vi oss til de prinsipper og regler som gjelder for virksomhetsstyring i Oslo kommune, dvs. instruks for virksomhetsstyring og prinsippene om tillitsbasert ledelse og styring.

I en byrådsavdeling, som i et departement, vil det være slik at det kontinuerlig tas beslutninger og gis bestillinger og oppdrag til underliggende virksomhet for å sikre fremdrift og retning på arbeidet med saker. Dette kan også være beslutninger som er forankret i vedtak i byrådet eller beslutninger fattet av fagbyråden. Beslutninger kan også være forankret i oppfølging av byrådserklæringen.

Jeg har stor respekt for Utdanningsetaten som fagmyndighet. Jeg mener det er viktig og bra at etaten gir selvstendige faglige råd. For å kunne iverksette byrådets politikk på oppvekstområdet, er imidlertid jeg og min byrådsavdeling også avhengig av et godt samarbeid med ledelsen av Utdanningsetaten.

Jeg og tidligere byråd for oppvekst og kunnskap har dessverre opplevd at samhandlingen og samarbeidet med etatens ledelse til tider har vært utfordrende. Dette er uheldig og vanskeliggjør arbeidet med å gjennomføre oppvekst- og utdanningspolitikken.

Den situasjonen som er oppstått er svært krevende for alle parter. Jeg har stor forståelse for komiteens ønske om mer informasjon. Samtidig ber jeg om forståelse for at ytterligere informasjon av årsaker nevnt ovenfor, ikke kan gis.

Når det gjelder videre oppfølging, viser jeg til byrådslederens orienteringer i bystyrets møte 26. september 2018.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
15:09 Gir opp millioner for ordførerdrøm14:46 Restaurantgjest skjøt og drepte kelner fordi «han var for treg med smørbrødet»14:41 20-årig rugbyspiller funnet død etter kamp14:40 Gibraltar avviser USAs arrestordre på iransk oljetanker14:24 Trolig ikke nye avhør av Manshaus før onsdag13:51 Spania tilbyr seg å ta imot redningsbåten Open Arms13:30 Norges høyeste registrerte tregrense målt på 1.404 meter13:18 Norwegian legger ned langrute fra Norge13:10 IS sier at gruppa sto bak bryllupsangrep i Kabul12:33 Tre fotballsupportere ble drept i blodig oppgjør i Honduras12:22 Jensen: – Vil legge fram bompengeskisse11:13 Titusener marsjerer i Hongkongs gater – vil vise at de er fredelige11:04 Nytt krav skal sikre studenter bedre undervisning10:23 Fem personer til sykehus etter trafikkulykke i Jølster10:20 Støre: – Vi styrer mot en krise09:54 Sekunder unna smell rett foran øynene til Pål: – Fy f... for en idiot09:26 Trønder kåret til årets sykkeltalent09:19 Elden inn i Veireno-saken før ankebehandlingen09:07 Facebooks kryptovaluta bekymrer Datatilsynet08:12 Savnet person i Kristiansand funnet i live08:00 Minst ti sivile drept av veibombe nord i Afghanistan07:41 Widerøe truer med nedleggelse av 37 ruter ved momsøkning07:38 Tre palestinere skal være drept av israelske soldater på Gazastripen06:52 Bryllup ble til blodbad i Kabul – minst 63 drepte06:40 Savnet kvinne i Ålesund har kommet til rette06:26 Dette skjer i dag05:58 Forening mener vedtak om riving av Y-blokka er ugyldig05:32 Dette skjedde i natt05:25 Over 2.000 evakuerte fra ny brann på Gran Canaria05:03 Hans Olav Lahlum ber om å få betale 100.000 mer i skatt04:35 50.000 hjemløse etter brann i Bangladesh04:05 Ni omkom i hotellbrann i Ukraina04:04 – Britene står overfor mangel på mat, drivstoff og medisiner ved brexit03:39 Bompengepartiet starter nytt lokallag etter intern strid02:43 Djokovic ute av Cincinnati-turneringen i semifinalen02:40 Mulig bortføring i Tønsberg var bare lek01:48 Abid Raja kaller bompengestriden unødvendig drama01:46 Flere pågripelser etter at høyrenasjonalister marsjerte i Portland00:58 Fremmede tok farvel med offer for El Paso-massakre00:45 Hund drepte flere sauer i Sandnes00:24 Mann omkom i trafikkulykke i Trøndelag23:57 Durasovic til finale i challengerturnering i Slovenia23:34 Boksing: Srour og Thanderz vant i Ludwigshafen23:23 Golf: Hovland henger med i tetsjiktet, Ventura falt av23:08 Carlsen startet med remis i Sinquefield Cup22:52 Berge og Genk vant stort22:35 Ødegaard med gult kort i uavgjortdrama22:35 Petter Vennerød vant Amandakomiteens ærespris22:14 Amandaprisen: «Ut og stjæle hester» den store vinneren22:02 Kiplesund satte norsk rekord i lengde med 8,1021:42 Norge gratulerer det sudanske folk21:42 Reitan tre slag bak lederen i Tsjekkia21:40 Tre raketter avfyrt fra Gazastripen21:04 Salvini ga etter for press – lot 27 barn gå i land21:00 Déjà vu for City – Tottenham berget av VAR igjen20:48 Dæhli-misser ødela VM-stafetten: – Hadde ikke peiling på hvor jeg var20:39 Mann funnet etter leteaksjon i Steinkjer20:30 Frekk hælflikk fra Hovland sørget for poengdeling i Skien19:51 Rosenborg er ubeseiret på seks kamper19:40 Person raspet med kniv i Oslo sentrum19:22 Elden blir bistandsadvokat for Per Orderud19:19 Ajer og Celtic måtte slite i ligacupen18:57 Haaland vippet ned fra måltoppen tross to fulltreffere18:55 Real Madrid åpnet sesongen med sterk borteseier18:55 Siv Jensen er uønsket i byen av Sarpsborg Frp18:52 Politiet mener Manshaus' forklaring styrker deres teorier18:42 Eiking med etappeseier i Arctic Race18:41 Folket feirer «et nytt Sudan»18:39 Mané-perle frelste Liverpool18:28 Svensk gull i o-VMs kvinnestafett, Norge utenfor pallen18:13 Ny seier, og Arsenal kan ha funnet gull18:01 King åpnet målkontoen i Bournemouth-seier17:58 Naglestad scoret hattrick for Egersund17:57 Tredje strake tap for Florø17:55 Ny seier for Asker17:49 Igjen skryter Donald Trump av størrelsen17:46 Opseth nummer sju i SGP-kvalifisering17:35 Trump: – Håper på fredsavtale med Taliban17:24 Aalesund fortsatte seiersrekken17:24 Aalesund stakk ytterligere ifra etter seier og Sandefjord-poengtap17:22 Mjelde reddet poeng for Sandefjord17:04 LSK vant «hatkampen» mot VIF16:57 Røa seiret hjemme mot Stabæk16:52 Klepp-seier over Avaldsnes16:51 Uavgjort mellom Fart og Lyn16:48 Norsk tredjeplass i Sommer Grand Prix16:43 Jensen: Naturlig med landsstyremøte når avklaring nærmer seg16:33 Manshaus oppsøkte læstadianske menigheter16:33 Nytt tap for Kolbotn16:12 Erna Solberg åpnet tredje etappe av sykkelrittet Arctic Race16:10 Flo avgjorde for Sotra15:59 Ny seier for Levanger15:59 – Gjør at vi selger konkurransefortrinnet til utlandet15:52 LSK slo Vålerenga på hjemmebane15:40 Venstre: Uaktuelt med bompengetiltak som fører til økt trafikk15:18 Bayern henter fransk stortalent15:13 Åpnet internasjonalt møte om handel med truede arter15:00 Al-Noor-moskeen åpnet dørene for pressen14:31 Neymar fortsatt ute av PSG-troppen14:29 Avtale om maktdeling undertegnet i Sudan
Siste nytt
15:09PengerGir opp millioner for ordførerdrøm14:46VerdenRestaurantgjest skjøt og drepte kelner fordi «han var for treg med smørbrødet»14:41Sport20-årig rugbyspiller funnet død etter kamp14:40VerdenGibraltar avviser USAs arrestordre på iransk oljetanker14:24NorgeTrolig ikke nye avhør av Manshaus før onsdag13:51VerdenSpania tilbyr seg å ta imot redningsbåten Open Arms13:30NorgeNorges høyeste registrerte tregrense målt på 1.404 meter13:18ReiseNorwegian legger ned langrute fra Norge13:10VerdenIS sier at gruppa sto bak bryllupsangrep i Kabul12:33VerdenTre fotballsupportere ble drept i blodig oppgjør i Honduras12:22PolitikkJensen: – Vil legge fram bompengeskisse11:13NorgeTitusener marsjerer i Hongkongs gater – vil vise at de er fredelige11:04NorgeNytt krav skal sikre studenter bedre undervisning10:23NorgeFem personer til sykehus etter trafikkulykke i Jølster10:20PolitikkStøre: – Vi styrer mot en krise09:54MotorSekunder unna smell rett foran øynene til Pål: – Fy f... for en idiot09:26SportTrønder kåret til årets sykkeltalent09:19NyheterElden inn i Veireno-saken før ankebehandlingen09:07PengerFacebooks kryptovaluta bekymrer Datatilsynet08:12NorgeSavnet person i Kristiansand funnet i live08:00VerdenMinst ti sivile drept av veibombe nord i Afghanistan07:41ReiseWiderøe truer med nedleggelse av 37 ruter ved momsøkning07:38VerdenTre palestinere skal være drept av israelske soldater på Gazastripen06:52VerdenBryllup ble til blodbad i Kabul – minst 63 drepte06:40NorgeSavnet kvinne i Ålesund har kommet til rette06:26NorgeDette skjer i dag05:58NorgeForening mener vedtak om riving av Y-blokka er ugyldig05:32NorgeDette skjedde i natt05:25VerdenOver 2.000 evakuerte fra ny brann på Gran Canaria05:03PengerHans Olav Lahlum ber om å få betale 100.000 mer i skatt04:35Verden50.000 hjemløse etter brann i Bangladesh04:05VerdenNi omkom i hotellbrann i Ukraina04:04Verden– Britene står overfor mangel på mat, drivstoff og medisiner ved brexit03:39NorgeBompengepartiet starter nytt lokallag etter intern strid02:43SportDjokovic ute av Cincinnati-turneringen i semifinalen02:40NorgeMulig bortføring i Tønsberg var bare lek01:48NorgeAbid Raja kaller bompengestriden unødvendig drama01:46VerdenFlere pågripelser etter at høyrenasjonalister marsjerte i Portland00:58VerdenFremmede tok farvel med offer for El Paso-massakre00:45NorgeHund drepte flere sauer i Sandnes00:24NorgeMann omkom i trafikkulykke i Trøndelag23:57SportDurasovic til finale i challengerturnering i Slovenia23:34SportBoksing: Srour og Thanderz vant i Ludwigshafen23:23SportGolf: Hovland henger med i tetsjiktet, Ventura falt av23:08SportCarlsen startet med remis i Sinquefield Cup22:52SportBerge og Genk vant stort22:35SportØdegaard med gult kort i uavgjortdrama22:35KulturPetter Vennerød vant Amandakomiteens ærespris22:14KulturAmandaprisen: «Ut og stjæle hester» den store vinneren22:02SportKiplesund satte norsk rekord i lengde med 8,1021:42VerdenNorge gratulerer det sudanske folk21:42SportReitan tre slag bak lederen i Tsjekkia21:40VerdenTre raketter avfyrt fra Gazastripen21:04VerdenSalvini ga etter for press – lot 27 barn gå i land21:00SportDéjà vu for City – Tottenham berget av VAR igjen20:48SportDæhli-misser ødela VM-stafetten: – Hadde ikke peiling på hvor jeg var20:39NorgeMann funnet etter leteaksjon i Steinkjer20:30SportFrekk hælflikk fra Hovland sørget for poengdeling i Skien19:51SportRosenborg er ubeseiret på seks kamper19:40NorgePerson raspet med kniv i Oslo sentrum19:22NorgeElden blir bistandsadvokat for Per Orderud19:19SportAjer og Celtic måtte slite i ligacupen18:57SportHaaland vippet ned fra måltoppen tross to fulltreffere18:55SportReal Madrid åpnet sesongen med sterk borteseier18:55PolitikkSiv Jensen er uønsket i byen av Sarpsborg Frp18:52NorgePolitiet mener Manshaus' forklaring styrker deres teorier18:42SportEiking med etappeseier i Arctic Race18:41VerdenFolket feirer «et nytt Sudan»18:39SportMané-perle frelste Liverpool18:28SportSvensk gull i o-VMs kvinnestafett, Norge utenfor pallen18:13SportNy seier, og Arsenal kan ha funnet gull18:01SportKing åpnet målkontoen i Bournemouth-seier17:58SportNaglestad scoret hattrick for Egersund17:57SportTredje strake tap for Florø17:55SportNy seier for Asker17:49VerdenIgjen skryter Donald Trump av størrelsen17:46SportOpseth nummer sju i SGP-kvalifisering17:35PolitikkTrump: – Håper på fredsavtale med Taliban17:24SportAalesund fortsatte seiersrekken17:24SportAalesund stakk ytterligere ifra etter seier og Sandefjord-poengtap17:22SportMjelde reddet poeng for Sandefjord17:04SportLSK vant «hatkampen» mot VIF16:57SportRøa seiret hjemme mot Stabæk16:52SportKlepp-seier over Avaldsnes16:51SportUavgjort mellom Fart og Lyn16:48SportNorsk tredjeplass i Sommer Grand Prix16:43PolitikkJensen: Naturlig med landsstyremøte når avklaring nærmer seg16:33NorgeManshaus oppsøkte læstadianske menigheter16:33SportNytt tap for Kolbotn16:12SportErna Solberg åpnet tredje etappe av sykkelrittet Arctic Race16:10SportFlo avgjorde for Sotra15:59SportNy seier for Levanger15:59Penger– Gjør at vi selger konkurransefortrinnet til utlandet15:52SportLSK slo Vålerenga på hjemmebane15:40PolitikkVenstre: Uaktuelt med bompengetiltak som fører til økt trafikk15:18SportBayern henter fransk stortalent15:13VerdenÅpnet internasjonalt møte om handel med truede arter15:00NorgeAl-Noor-moskeen åpnet dørene for pressen14:31SportNeymar fortsatt ute av PSG-troppen14:29VerdenAvtale om maktdeling undertegnet i Sudan
Populært