Oslo-politiker om syklister som sykler på rødt: – Sjokkerende mange

ABC Nyheter rigget opp et kamera i lyskrysset Prinsens gate/Kirkegata i Oslo sentrum en mandag ettermiddag i september. Mellom klokken 15.30 og 16.00 fanget kameraet opp hele 49 syklister som syklet over krysset på rødt lys. Det utgjør 32 prosent av de totalt 153 syklistene som passerte.

Flere bystyre-politikere i Oslo reagerer på at 49 syklister syklet på rødt lys i løpet av 30 minutter. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sist helg publiserte ABC Nyheter en video som viser at 49 syklister syklet på rødt lys i løpet av 30 minutter i et lyskryss i Oslo sentrum. Regelbryterne utgjorde 32 prosent, nesten en tredjedel, av alle syklistene som passerte krysset Prinsens gate/Kirkegata i tidsrommet 15.30-16.00.

Se videoen øverst i saken.

Det høye antallet får flere Oslo-politikere til å reagere. Kristoffer Gustavsen (H) sitter i Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre, og er bekymret over det han ser i videoen.

– Det er sjokkerende å se at så mange bryter trafikkreglene. Når det gjelder en så stor andel fremstår det for meg som at mange mener det er legitimt å bryte trafikkreglene så lenge man er syklist. Sånn kan vi ikke ha det, sier Gustavsen til ABC Nyheter.

Bakgrunn: I løpet av 30 minutter syklet 49 personer på rødt lys

Carl I. Hagen: – Et altfor høyt tall

Han får støtte fra Frp-nestor og medkomitémedlem i bystyret Carl I. Hagen.

– De aller fleste syklister oppfører seg ordentlig i trafikken. Men 32 prosent syklister på rødt lys, som var tilfellet i denne saken, er et altfor høyt tall. De ødelegger for syklistene som gruppe. Hvis politiet ser slike lovbrudd, bør de øyeblikkelig ta tak i vedkommende og bøtelegge, sier Hagen til ABC Nyheter.

Hagen påpeker at det er forbudt for syklister å krysse lyskryss på rødt lys, og synes det er synd at enkelte syklister setter hele trafikantgruppen i et dårlig lys. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Hagen påpeker at det er forbudt for syklister å krysse lyskryss på rødt lys, og synes det er synd at enkelte syklister setter hele trafikantgruppen i et dårlig lys. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Han mener det vil virke preventivt om Oslo-syklister får se oppslag i avisene om syklister som har blitt stanset og bøtelagt for å kjøre på rødt lys.

– De bør straffes på samme måte som bilister som kjører på rødt lys. Jeg vil oppfordre alle syklister til å oppføre seg lovlydig og ta hensyn til andre trafikanter. Gående og andre syklister som kjører pent og rolig og følger trafikkreglene blir fort engstelig av syklister som sykler fort og bryter regler. Vis hensyn, sier Frp-politikeren.

Politiet i Oslo har tidligere sagt til ABC Nyheter at syklister som sykler på rødt lys ikke kan prioriteres, men at de forsøker å skrive ut bøter dersom de ser noen gjennomføre et slikt lovbrudd.

Politidirektoratet har sagt at de ikke har informasjon som tilsier at ekstraordinære tiltak bør iverksettes for å få ned sykkelrelaterte trafikklovbrudd.

Aktuelt: Oslo-borger bekymret for sykkeltrafikken: – Føler meg utrygg som fotgjenger

SV-politiker: – Et ufullstendig bilde

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) oppfordrer alle som ferdes i trafikken til å følge reglene. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen/SV
Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) oppfordrer alle som ferdes i trafikken til å følge reglene. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen/SV

Bystyremedlem Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) i Samferdsels- og miljøkomiteen mener ABC Nyheters artikkel viser at det fortsatt er en lang vei å gå før Oslo er en helt trygg by for både fotgjengere og syklister.

– Vi trenger rett og slett en sykkelkultur. Da trenger vi mye bedre tilrettelegging for syklister, med adskilte sykkelfelt, egen skilting og egne trafikklys. Videre må folk lære seg trafikkreglene for syklister. Alle barn i Oslo bør lære dette på skolen, sier Eidsvoll til ABC Nyheter.

Hun mener imidlertid at videoen ABC Nyheter har publisert ikke er representativt for Oslo som helhet.

– Antallet som sykler på rødt lys burde vært null, åpenbart. Tall for ett kryss i 30 minutter sier likevel ikke noe eksakt om situasjonen i Oslo og hvor problemene er størst. Da trenger man data fra mange flere kryss, på ulike steder av byen og på ulike tider av døgnet og året, mener SV-politikeren.

Les også: Menn i «midtlivskrise» sykler fortest

Gustavsen frykter en voksende ukultur

Kristoffer Gustavsen i Høyre er bekymret for at de dårlige sykkelvanene skal påvirke den oppvoksende generasjonen. Om det blir sett på som greit å sykle på rødt, tror han det kan skape dårlig sykkelkultur.

– Voksne syklister bør være gode forbilder for andre som ønsker å sykle og for barn. Hvis det vokser opp en sykkelgenerasjon i Oslo som stadig ser sine foreldre og andre voksne sykle på rødt lys, kan vi få et mye større trafikksikkerhetsproblem i fremtiden, sier han.

Gustavsen understreker at han ønsker at flere skal sykle i Oslo, og at flertallet av dagens syklister er gode trafikanter.

Kristoffer Gustavsen (H) understreker at det ikke er greit å sykle på rødt, kjøre på rødt eller gå på rødt. – Det skaper farlige situasjoner. Foto: Privat
Kristoffer Gustavsen (H) understreker at det ikke er greit å sykle på rødt, kjøre på rødt eller gå på rødt. – Det skaper farlige situasjoner. Foto: Privat

– Det er mange som overholder reglene og er gode syklister. Det er utrolig leit for dem at syklister skal bli sett på som en trafikkgruppe som tar loven i egne hender. Majoriteten følger jo reglene, men videoen viser at det er en for stor andel som synes det er greit å ikke gjøre det.

Stortinget har vedtatt at det skal være et mål at sykkelandelen på landsbasis skal være på minst 8 prosent. I byene er målet at reiser på sykkel innen 2029 skal utgjøre 20 prosent av alle reiser.

Sykkeltrafikken i Oslo har gått kraftig opp de siste årene. Samtidig har antallet hardt skadde og drepte i trafikkulykker som involverer sykler i storbyene økt med 66 prosent fra tidsperioden 2004-2007 til tidsperioden 2014-2017, ifølge tall fra Statens Vegvesen.

Les også: Flere dropper bil og velger elsykkel

Mener kommunen tar for lett på saken

Liv Jorun Andenes, konstituert direktør for Sykkelprosjektet i Oslo, uttalte seg om de 49 syklistene som syklet på rødt lys til ABC Nyheter på vegne av Oslo kommune i helgens artikkel. Hun unngikk å fordømme syklistenes trafikkoppførsel direkte, men forklarte oppførselen med dårlig tilrettelegging for syklister i Oslo.

Det viktigste kommunen kan gjøre for å få bukt med problemet, ifølge Andenes, er å fortsette å bygge sykkelveier og bedre infrastrukturen.

Gustavsen er enig i at det er viktig å bygge ut sykkelveinettet i Oslo og følge strategien som er lagt, men han mener det blir for enkelt å skylde den utbredte kjøringen på rødt lys på sykkelinfrastrukturen i Oslo.

– Jeg synes vedkommende som uttaler seg på kommunens vegne tar veldig lett på dette. Man kan ikke si at det er infrastrukturens skyld at syklister har dårlige holdninger. De er selv skyld i sine dårlige holdninger. Syklistene må skjerpe seg. Det er ikke greit å sykle på rødt. Det skaper farlige situasjoner, sier han.

Les også: Oslo bysykkel har mer enn tredoblet antallet unike brukere på tre år

Andenes: – Ikke ment som et forsvar

Konstituert direktør for Sykkelprosjektet i Oslo, Liv Jorun Andenes, sier til ABC Nyheter at Oslo kommune selvfølgelig ikke mener det er greit at folk sykler på rødt lys.

Liv Jorun Andenes er konstituert sjef for Sykkelprosjektet i Oslo kommune. Foto: Privat
Liv Jorun Andenes er konstituert sjef for Sykkelprosjektet i Oslo kommune. Foto: Privat

– Mine kommentarer var ikke ment som er forsvar for regelbrudd, men en forklaring på hvorfor sykkelkulturen har en lengre vei å gå i Norge enn i andre land. Min tanke var å overlate til de som håndhever trafikkreglene å kommentere alvorlighetsgraden av de konkrete lovbruddene, mens jeg kommenterer det kommunen har myndighet til å gjøre noe med, sier Andenes.

Hovedpoenget hennes var å fremheve hvilke virkemidler kommunen har for å forhindre den type oppførsel. Det er hovedsaklig å bygge bedre sykkelveier og infrastruktur, ifølge Andenes. Samtidig mener hun det blir litt for lettvint å be syklistene skjerpe seg og skaffe seg bedre holdninger.

– Det at syklister i København bryter trafikkreglene sjeldnere enn syklister i Oslo handler ikke om at dansker generelt er mer lovlydige enn nordmenn. Som all annen kultur oppstår ikke sykkelkultur i et vakuum, men påvirkes av en rekke ytre faktorer og forhold. Vi kan legge til rette for ønsket sykkeloppførsel gjennom blant annet infrastruktur. På dette området er danskene i verdensklasse. Blir syklister ivaretatt av trafikksystemet, er det større sannsynlighet for at de yter respekt tilbake, sier Andenes.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden