I løpet av 30 minutter syklet 49 personer på rødt lys

ABC Nyheter filmet ett kryss i Oslo sentrum en tilfeldig mandag i september i rushtiden. I løpet av 30 minutter syklet 49 syklister på rødt. Se video over.
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er et urovekkende høyt tall. Det er mange som tar en unødvendig stor risiko ved å sykle på rødt, mener Trafikksikkerhetsforeningen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Stortinget har vedtatt at det skal være et mål at sykkelandelen på landsbasis skal være på minst 8 prosent. I byene er målet at reiser på sykkel innen 2029 skal utgjøre 20 prosent av alle reiser.

Sykkeltrafikken i Oslo har gått kraftig opp de siste årene. Samtidig har antallet hardt skadde og drepte i trafikkulykker som involverer sykler i storbyene økt med 66 prosent fra tidsperioden 2004-2007 til tidsperioden 2014-2017, ifølge tall fra Statens Vegvesen.

ABC Nyheter rigget opp et kamera i lyskrysset Prinsens gate/Kirkegata i Oslo sentrum mandag ettermiddag. Mellom klokken 15.30 og 16.00 fanget kameraet opp hele 49 syklister som syklet over krysset på rødt lys. Det utgjør 32 prosent av de totalt 153 syklistene som passerte.

Krysset er bare ett av mange lignende lyskryss i Kvadraturen hvor syklister ferdes hyppig.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Da bryter du trafikkreglene bevisst

Åtte av syklistene som krysset på rødt fikk spørsmål om hvorfor de valgte å ta risikoen. Seks ville ikke svare. En sa hun ikke trodde det var rødt lys. En annen sa: – Fordi det ikke kom noen bil.

– Jeg vet at det har vært en aksept for å sykle på rødt lys blant noen syklister. Man kikker seg for, og hvis det er klart, så sykler man uansett, sier daglig leder i Trafikksikkerhetforeningen, Geirr Tangstad-Holda til ABC Nyheter.

Han synes tallet ABC Nyheter presenterer er urovekkende høyt.

– Det er mange som tar unødvendig risiko og sykler over krysset, selv om det kommer biler.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Guro Ranes er trafikksikkerhetsdirektør i Statens vegvesen. Hun understreker at trafikkreglene gjelder alle, og det er viktig at de blir fulgt av alle.

– Jeg tror ikke du trenger å ha førerkort for å vite at det ikke er lov å sykle på rødt lys. Da bryter du trafikkreglene bevisst. Disse bevisste bruddene på regelverk er en utfordring på samme måte som at vi ikke bruker bilbelte eller kjører altfor fort. Det er bevisste valg vi ikke oppfordrer til på noen måte. Du utsetter deg selv og andre for stor fare, sier Ranes til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Aktuelt: Oslo bysykkel har mer enn tredoblet antallet unike brukere på tre år

«Del veien»

I dag bruker rundt 96 prosent av nordmenn bilbelte, mye takket være holdningskampanjer. ABC Nyheters stikkprøve av Oslos sykkeltrafikk gir en klar indikasjon på at langt færre enn 96 prosent av hovedsstadens syklister følger trafikkreglene.

Det er mange årsaker til den positive utviklingen, sier trafikksikkerhetsdirektør i Statens vegvesen, Guro Ranes. Foto: Knut Opeide.
Det er mange årsaker til den positive utviklingen, sier trafikksikkerhetsdirektør i Statens vegvesen, Guro Ranes. Foto: Knut Opeide.

– Det betyr at her er det en jobb å gjøre når det gjelder holdninger. Alle vet at de ikke skal sykle på rødt lys. Vi må få flere til å la være. I det kontinuerlige arbeidet vårt med trafikksikkerhet er det stadig nye problemstillinger som løftes fram. Det med sykkel står høyt på vår agenda. Det er ønsket politikk å få flere til å sykle. Økningen må skje så sikkert som mulig, sier Ranes.

Statens vegvesen jobber kontinuerlig med å vurdere hva slags kampanjetema de skal prioritere. Den pågående lampanjen «Del veien» handler om at mange trafikkantgrupper som syklister og bilister ofte deler det samme arealet, og derfor må ta hensyn til hverandre og følge de samme spillereglene.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

På spørsmål om det blir aktuelt med en kampanje som er rettet spesifikt mot syklister som sykler på rødt lys, sier Ranes at det er noe vegvesenet vil ta med seg inn i det videre arbeidet med mulige nye kampanjetema.

Les også: Stadig flere bruker sykkelen til transport

– Forsvarer nærmest lovbrudd

Geirr Tangstad-Holda i Trafikksikkerhetforeningen er en aktiv Twitter-bruker med nesten 5000 følgere, blant dem mange syklister.

Geirr Tangstad-Holda er daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen. Foto: Trafikksikkerhetsforeningen
Geirr Tangstad-Holda er daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen. Foto: Trafikksikkerhetsforeningen

– Den adferden enkelte syklister har på Twitter er ganske aggressiv. De forsvarer nærmest slike lovbrudd i trafikken som å sykle på rødt lys. Når jeg uttaler meg her, så vet jeg at jeg vil få mange sinte reaksjoner fra dem. Men dette handler om å ta vare på andre mennesker og vise omsorg for dem. Trafikken skal være trygg for alle.

Å sykle på rødt lys er forbudt, og Tangstad-Holda mener politiet må gjøre mer for å håndheve loven.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg ønsker virkelig at politiet og andre ansvarlige kan kjøre i gang noen aksjoner og kampanjer, og slå hardt ned på dette. Vi er nødt til å gjøre noe. Det gir et tydelig signal til alle oss som er ute på sykkel om regelene blir håndhevet strengere. Da blir det forhåpentligvis flere som følger dem.

Les også: Ekspressykkelvei borte fra E18-planer

Politiet: Kan ikke prioriteres

Aslaug Røhne, presserådgiver i Oslo politidistrikt, sier at de ikke har kapasitet til å prioritere problemstillingen høyt.

– Det går på politiske prioriteringer av politiets midler. Det er ikke noe vi kan bestemme å prioritere sånn sett. Syklister som kjører på rødt lys er farlig og dumt. Men hvis politibetjenter må prioritere mellom et selvmord og noen som sykler på rødt lys, så vil jo selvmordet bli prioritet. Det er en prioriteringssak som alt annet i politiet, sier Røhne til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun legger til at dersom politiet ser noen som sykler på rødt, så kan de bli ilagt heftige bøter.

– Dette er noe politiet ser alvorlig på, men vi spiller ikke noen nøkkelrolle. Det er Statens vegvesen som har ansvar for å gjennomføre kampanjer og annet forebyggende arbeid. At folk tar sjansen på å sykle på rødt lys, det er litt rart. Det er livsfarlig i trafikken i Oslo å sykle på rødt lys.

Harald Bøhler leder straffesaksseksjonen i Politidirektoratet (POD). Han skriver i en e-post til ABC Nyheter at POD kan vurdere og foreslå tiltak basert på generelle utviklingstrekk i samfunnet.

– Når det gjelder den konkrete problemstillingen ABC Nyheter spør om, har vi så langt ikke informasjon som tilsier behov for ekstraordinære tiltak, skriver Bøhler.

Videre skriver han at innenfor straffesaksområdet er PODs prioriteringer å øke innsatsen mot vold og overgrep mot barn og unge og særlig sårbare grupper, styrke arbeidet med arbeidslivskriminalitet og ha fokus på retur og grense- og territorialkontroll.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi forventer at politidistriktene iverksetter tiltak når lokale forhold tilsier at det er nødvendig.

Les også: Menn i «midtlivskrise» sykler fortest

Kommunen tror tilrettelegging har skylda

Liv Jorun Andenes er konstituert direktør for Sykkelprosjektet i Oslo kommune, en kommune med store sykkelambisjoner. Hun tror det høye antallet syklister som krysset på rødt lys, henger sammen med dårlig sykkeltilrettelegging.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Liv Jorun Andenes er konstituert sjef for Sykkelprosjektet i Oslo kommune. Foto: Privat
Liv Jorun Andenes er konstituert sjef for Sykkelprosjektet i Oslo kommune. Foto: Privat

– Syklister skal, som alle andre trafikanter, følge trafikkreglene. Når det er sagt, så henger Norge fremdeles milevis etter land vi liker å sammenligne oss med når det gjelder sykkeltilrettelegging, trafikkopplæring og utforming av regelverk. Dette påvirker selvsagt sykkelkulturen vår negativt; når man ofte opplever å ikke bli godt nok ivaretatt av systemet, da senkes lista for å bryte reglene. Det er vår oppgave å sørge for at trafikkregulerende tiltak ikke oppleves som unødvendige, noe som kanskje er tilfelle i dette konkrete eksempelet, skriver Andenes i en e-post til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Direktøren for Sykkelprosjektet forteller at de gjennomfører målrettede kampanjer og støtter aktiviteter som bidrar til å bygge sykkelkultur. Hun mener imidlertid at en bedre infrastruktur er det viktigste tiltaket for å få syklister til å overholde trafikkreglene.

– Etter hvert som Oslo får et sammenhengende og trygt sykkelveinett i hele byen vil også sykkelkulturen endre seg. Det er ikke uten grunn at københavnsk sykkelkultur ofte blir trukket frem som et eksempel til etterfølgelse i den norske sykkeldebatten; i denne byen er nemlig også sykkelveinettet i verdensklasse.

Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes Landsforening trekker fram noen konkrete infrastruktur-tiltak han ønsker seg i storbyene.

– Flere kryss må utformes med egne lyssignal for syklister, hvor syklisten får grønt før øvrig trafikk. Da flyter trafikken bedre, også for bilistene, og redusere risikoen for de som sykler. Sykkelbokser i flere kryss vil også gi bedre oversikt for de kjørende og gi økt trygghetsfølelse for de syklende, sier Andersson til ABC Nyheter.

Les også: Flere dropper bil og velger elsykkel