Raftoprisen til menneskerettighetsforkjemper i Polen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den polske juristen og ombudsmannen for menneskerettigheter Adam Bodnar er mottaker av Raftoprisen 2018.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Thorolf Raftos minnepris tildeles Adam Bodnar for sin viktige stemme i den pågående politiske utviklingen i Polen og som forsvarer av minoriteter og domstolens uavhengige rolle i Polen.

Prisen begrunnes med at Bodnar som ombudsmann har satt søkelyset på den avgjørende rollen uavhengige ombudsmanns-institusjoner spiller for menneskerettigheter, både i Polen og i andre land, der aktører og institusjoner som verner om grunnleggende rettigheter er under angrep.

Statlige medier

Lov og Rettferdighetspartiet i Polen (PiS) som vant valget i oktober 2015 og har flertall i nasjonalforsamlingen, har innført en rekke lovendringer som begrenser domstolenes uavhengighet.

Regjeringen tok også kort tid etter valgseieren kontroll over statlige medier og sparket den daværende ledelsen.

Tross store protester og trusler om sanksjoner fra EU vedtok nasjonalforsamlingen sommeren 2017 loven som i praksis overlater kontrollen over høyesterett til politikere.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Fremmedfrykt i Polen

De nye lovene innskrenker sivilsamfunnets innsyn og påvirkningsmuligheter. Utsatte gruppers rettigheter er gjentatte ganger satt til side.

Prismottakeren peker på at regjeringens politikk bidrar til økt fremmedfrykt og legitimerer hat mot utsatte grupper og mener at det må undervises om menneskerettigheter og toleranse i den polske skolen.

Som ombudsmannen for menneskerettigheter har Adam Bodnar jobbet med minoriteters rettigheter ved å bekjempe hat-prat og vold. Dette gjelder spesielt situasjonen for migranter, nasjonale etniske minoriteter, kvinner, funksjonshemmede og seksuelle minoriteter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Offentlig hets

Raftostiftelsen beskriver at ombudsmannen utfører sitt oppdrag i motvind.

Ombudsmanns-institusjonens eksistens er i dag truet og Adam Bodnar blir utsatt for offentlig hets. De anklages for å spre falsk informasjon og utsettes for sterk kritikk, hatefulle ytringer og personlige trusler i statlige medier.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ombudsmannens budsjett er blitt kraftig kuttet samtidig som saksmengden har økt. I tillegg blir ombudet motarbeidet ved at myndighetene i mange tilfeller ikke svarer på brev, og innstillinger blir ofte ignorert. Det er også blitt fremmet forslag om at institusjonen ikke lenger skal være beskyttet av grunnloven.

Adam Bodnar ble tatt i ed av nasjonalforsamlingen som ombudsmann i september 2015. Som embetsmann kan han ikke motta prispengene som følger med Raftoprisen. Stiftelsen har derfor bestemt at prispengene skal gå til en organisasjon eller person som arbeider for menneskerettigheter i landet.

Raftoprisen deles ut søndag 4. november i Bergen.