LO ber om en ny politikk for næringslivet

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad mener effektene av skattekutt har ikke gitt nok nye arbeidsplasser. 
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad mener effektene av skattekutt har ikke gitt nok nye arbeidsplasser. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Effektene av skattekutt har ikke gitt nok nye arbeidsplasser, mener LO, som vil ha mer satsing på teknologi og kompetanse i statsbudsjettet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Landsorganisasjonen (LO) tegner et bilde av at norsk økonomi er i en veldig sårbar posisjon, i sine økonomiske prognoser. De viser blant annet den svakeste konjunkturoppgangen i norsk økonomi som arbeidstakerorganisasjonen har registrert.

– Vi er bekymret for at bærekraften for de arbeidsplassene vi har skapt er svak, at kompetansenivået er for lavt og at sammensetningen av næringsstrukturen er feil i forhold til de omstillingsoppgavene vi har foran oss, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad.

LO anslår en moderat vekst i fastlandsøkonomien på 2,3 prosent i år og 2,2 prosent neste år. Oppgangen kommer som en virknig av oljeinvesteringer og svakt positive internasjonale impulser. Men tradisjonelle vekstimpulser som forbruk, investeringer og eksport er svake.

Vil bli mer robust

Til tross for både store skatteletter og lavt rentenivå de siste årene, så har investeringene i nye, produktive arbeidsplasser uteblitt, mener LO. Nå etterspør de en ny næringslivspolitikk som skal fremme næringslivsinvesteringer og investeringer i teknologi og kompetanse, og ber regjeringen satse mer på dette i statsbudsjettet som legges fram 8. oktober.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har aldri før sett så dramatisk virkemiddelbruk. Samtidig har den ønskede effekten uteblitt, sier Bjørnstad.

Investorene har kanalisert sine investeringer i boligmarkedet og til arbeidsplasser som er lavproduktive og lite robuste.

– Samtidig er gjeldsgraden i norske husholdninger rekordhøy. Det gir ikke grobunn for noen klar konjunkturoppgang framover, sier Bjørnstad.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Sosial dumping

Han mener at mangelen på en god politikk blant annet har ført til sosial dumping, og understreker viktigheten av høy organisasjonsgrad i arbeidslivet, som kan demme opp for usunne forhold på arbeidsplassene. I tillegg nevner han:

– Det handler om å oppjustere fagforeningsfradraget, styrke tariffavtalenes stilling, styrke kampen mot sosial dumping, styrke Arbeidstilsynet og Økokrim. Vi må ha en bedre fordeling mellom ulike lønnstakergrupper, vi kan ikke ha det sånn at det er de rikeste som får skattelettene, mens arbeidsfolkene får avgiftsøkningene, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge LO har Solberg-regjeringen økt avgiftene med fem milliarder kroner i forrige periode.

Kompetanseheving

LOs medisin er også å ha et høyt trykk på arbeidsmarkedstiltak. Dagens sysselsettingsrate er lav, så selv om ledigheten faller, så er utenforskapet fortsatt veldig høyt.

Det er ikke tiden nå for å redusere tiltakene i arbeidsmarkedspolitikken, er rådet til regjeringen.

Kompetanseheving er også en del av LOs løsning.

– Det handler om å styrke yrkesfagene, styrke fagskolene, flere lærlingplasser, og vi må gjennom offentlige anbud sette standarden i arbeidslivet og stille krav om at leverandørene har tilstrekkelig mange lærlinger, sier Bjørnstad.