Lundteigen (Sp): – SAS-ledelsen balanserer på kanten av loven

<p>VIL SNAKKE MED FLYVERNE: Per Olaf Lundteigen (Sp) i debatt om løsarbeidersamfunnet under Arendalsuka. – Jeg appellerer til flyvernes organisasjoner om å gjøre en jobb for å klargjøre hvilke eventuelle ytterligere lovendringer vi må gjøre for å få tilbake et solid system med faste ansettelser i Norge, sier han.</p>
VIL SNAKKE MED FLYVERNE: Per Olaf Lundteigen (Sp) i debatt om løsarbeidersamfunnet under Arendalsuka. – Jeg appellerer til flyvernes organisasjoner om å gjøre en jobb for å klargjøre hvilke eventuelle ytterligere lovendringer vi må gjøre for å få tilbake et solid system med faste ansettelser i Norge, sier han. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Politikere mener SAS nærmer seg sosial dumping gjennom sitt irske datterselskap, og vil vurdere lovendring. – Samsvarer ikke med virkeligheten, svarer SAS. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Dette går helt klart i retning av sosial dumping. Det er en utvikling innen luftfarten vi slettes ikke vil ha. Vi ser nå på hvordan vi kan stramme opp bestemmelsen i arbeidsmiljøloven, sier Arild Grande (Ap) i Stortingets arbeids- og sosialkomité til ABC Nyheter.

Han får støtte av kolleger i samme komité:

– I dag balanserer SAS-ledelsen på kanten av loven, og passer hele tiden på å underminere dagens lov, samtidig som de ikke blir dømt for det, sier Per Olaf Lundteigen (Sp), og varsler at han vil gå inn for lovendring hvis det trengs.

– Jeg synes SAS bør skjerpe seg. De bør ikke gå foran for å rive ned vårt eget gode arbeidsliv, supplerer Solfrid Lerbrekk (SV).

Sist torsdag skrev ABC Nyheter at SAS-ledelsen vil fortsette å bygge opp i utlandet. I dag reguleres hvor mye som kan flys av annet enn SAS-piloter gjennom fremforhandlede avtaler. Lavprisselskapene har ingen slike begrensninger.

Med ni maskiner i SAS Ireland vil SAS være nær grensen for hva som ligger innenfor tariffavtalen som går ut i 2019.

– Flyr inn arbeidskraft

– Det er ikke helt uvanlig at styringsretten ligger hos styret og ledelsen i et selskap. Jeg synes det er helt naturlig at det skal fungere slik også i SAS, sa Gustafson til Dagens Næringsliv etter at SAS la frem et rekordresultat på nær 2 milliarder etter 3. kvartal.

Uttalelsen provoserte Norske SAS-piloters forening (NSF) kraftig.

Ifølge leder Christian Laulund flyr SAS inn piloter fra datterselskapet SAS Ireland (SAIL) for å operere SAIL-maskiner i det vanlige rutenettet. Disse er ansatt i et irsk bemanningsbyrå, og har lavere lønn og dårligere betingelser enn fast ansatte piloter i morselskapet.

– Hvis ikke det er sosial dumping, vet ikke jeg: De bringer inn arbeidskraft tidlig mandag morgen, og flyr dem hjem fredag, sa Laulund.

Han la til at disse ikke betaler skatt til Norge, og at SAS slipper norsk arbeidsgiveravgift.

Les også: Staten har solgt seg helt ut av SAS

Sparer 40 prosent

SAS har tidligere antydet at de sparer 40 prosent på personalkostnader på basene datterselskapet SAS Ireland har i London og Malaga.

Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund sier han har drøftet problemstillingen med LO-ledelsen. De reagerer på at piloter fra SAS Ireland innkvarteres på hotell i Skandinavia i flere dager, og flyr SAIL-maskiner ut fra Oslo, Stockholm og København på ruter som piloter i morseskapet SAS vanligvis har flydd.

Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Dersom det er riktig, er en slik praksis både oppsiktsvekkende og problematisk, sier Carlsen til ABC Nyheter.

Ifølge Carlsen bryter det med regler i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Grunnsprinsippet er at arbeidsmigranter skal behandles likt med vertslandets arbeidstakere hva gjelder lønn, arbeidsvilkår og sosiale rettigheter.

– Hvor stor andel av pilotene i SAIL som flyttes fra basene i Malaga og London for å «posisjonere» seg er i denne sammenhengen vesentlig, sier forbundslederen.

Bakgrunn: SAS-krisen: Nær 700 avganger innstilt grunnet mannskapsmangel

«Mafiavirksomhet»

Stortingspolitikere reagerer på grepet SAS har tatt for ifølge seg selv å kunne konkurrere med lavprisselskapene Norwegian, Ryanair og EasyJet.

VIL STRAMME INN: – Vi vil også stramme inn reglene, men vi må se nærmere på hvordan vi skal stramme inn, sier Solfrid Lerbrekk (SV) i Arbeids- og sosialkomiteen. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
VIL STRAMME INN: – Vi vil også stramme inn reglene, men vi må se nærmere på hvordan vi skal stramme inn, sier Solfrid Lerbrekk (SV) i Arbeids- og sosialkomiteen. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Det slo meg at sjefen er litt hoven i måten å uttale seg på. Det er ikke helt uvanlig at styringsretten blir brukt av styret og ledelsen i et selskap. Men det er nokså uvanlig å bruke styringsretten til å bedrive sosial dumping i stor skala, sier Solfrid Lerbrekk fra SV.

– SAS er et deleid statseid selskap i Sverige og Danmark. Norden har lenge vært et foregangsland i arbeidsrettigheter, og vært et utstillingsvindu i de siste 50 år. Jeg synes SAS bør skjerpe seg. De bør ikke gå foran for å rive ned vårt eget gode arbeidsliv. Måten Rickard Gustafson sier det på er ganske sammenlignbart med at «fordi naboen driver med mafiavirksomhet, så er det greit at jeg også gjør det». Det er ikke sånn.

– Det var sterke ord?

Ja. Men det handler om folks jobb og trygghet. Dette er seriøse greier. Vi leker ikke arbeidsliv, sier Lerbrekk, og understreker at SV ønsker å stramme inn reglene.

Les også: Ryanair-tillitsvalgt oppsagt – forbundsleder lover konsekvenser

Ap: – Trist å oppleve slik behandling av ansatte

Arbeiderpartiet sier de også vil se på hvordan de kan stramme opp bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

KRITISK: – Det er en utvikling innen luftfarten vi slettes ikke vil ha, sier Arbeiderpartiets Arild Grande (t.v.). Her med partileder Jonas Gahr Støre i Stortinget. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
KRITISK: – Det er en utvikling innen luftfarten vi slettes ikke vil ha, sier Arbeiderpartiets Arild Grande (t.v.). Her med partileder Jonas Gahr Støre i Stortinget. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Jeg tror ikke SAS er verre enn andre, på mange punkter har de vært bedre enn de verste. Men det er trist å oppleve slik behandling av ansatte i ett av våre klassiske selskaper. Dette er en utvikling vi slett ikke ønsker oss i Norge! slår Arild Grande fast, og understreker:

– Vi kommer til å måtte slåss både for å sikre lønns- og arbeidsvilkår i mange bransjer i Norge, samtidig kan ikke alt løses her.

– Arbeidstakerrettigheter, lønns- og arbeidsvilkår må også heves på internasjonale arenaer, og ikke minst må EU ta ansvar for å bidra til at landene ikke konkurrerer mot hverandre i å tilby de dårligste lønns- og arbeidsbetingelsene.

Les også: Stortinget gir regjeringen nidagers-bestilling om bemanningsbyråer

Lundteigen: – SAS undergraver faste ansettelser

Per Olaf Lundteigen i Senterpartiet var saksordfører da Stortinget behandlet ny lov om bemanningsselskaper i vår. Den trer i kraft 1. januar 2019.

– Bemanningsbransjen skal etter arbeidsmiljøloven bare ha faste ansatte. Dersom for eksempel piloter fra bemanningsselskap erstatter faste ansettelser i SAS, kan det etter lovendringen fra 1. januar 2019 bare skje dersom SAS er bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven.

Lundteigen mener SAS undergraver faste ansettelser.

– Flyverne er en ressurssterk gruppe det er mangel på internasjonalt, så de står relativt mye sterkere enn kabinansatte. Det er helt brutalt hvordan lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte er svekket siste årene, sier Sp-veteranen.

Nå ber han pilotene om hjelp for å klargjøre regelverket både for piloter og kabinansatte.

– I dag balanserer SAS-ledelsen på loven, og passer hele tiden på å underminere dagens lov, samtidig som de ikke blir dømt for det. Men nå har Stortinget vedtatt i paragraf 14.12.2 at dette skal ikke kunne fortsette på en lovlig måte. Jeg appellerer til flyvernes organisasjoner om å gjøre en jobb for å klargjøre hvilke eventuelle ytterligere lovendringer vi må gjøre for å få tilbake et solid system med faste ansettelser i Norge.

– En nedadgående spiral

– SAS-ledelsen sier det er kroken på døra på sikt dersom de ikke får konkurrere på like vilkår som lavprisselskapene?

– Det er det vi hører hele tiden: De gjør seg til talspersoner for skatte- og arbeidsvilkår og sosial dumping, det er en nedadgående spiral.

Lundteigen mener det er opplagt at det må en internasjonal opptreden til, og sier han nå vil følge opp saken i Stortinget dersom vi ikke får slutt på bruk av bemanningspersonell som erstatter faste jobber i norsk luftfart.

– Vi tenker helhet. Vi skal ivareta arbeidstager og arbeidsgiver. Det bør være en langsiktig interesse for arbeidsgiver å ha faste ansettelser. Som folkevalgte må vi tenke langsiktig, sier Lundteigen.

SAS mener politikerne som uttaler seg til ABC Nyheter gir sine kommentarer på feil grunnlag.

SAS: Samsvarer ikke med virkeligheten

– SAS Scandinavia har bare faste ansettelser på pilotene i flyselskapet SAS, og SAS Ireland har faste kontrakter i bemannings- og treningsselskapet CAE. Pilotene er ansatt på markedsmessige lokale vilkår, og det samsvarer ikke med virkeligheten å karakterisere pilotlønningene som sosial dumping! sier informasjonsjef Knut Morten Johansen i SAS til ABC Nyheter.

– At man flyr piloter passivt til posisjonering for andre flyvninger i rutenettet i sitt selskap er en helt normal praksis, og mange av våre flyvende mannskaper bor svært mye på hotell.

– Flyvende mannskaper disponeres så optimalt som mulig innenfor de begrensninger som er gjeldene i myndighetenes lov- og avtaleverk, og det er et faktum at SAS på flere områder har et mer restriktivt regelverk. Den norske arbeidsmiljøloven kan ikke påvirke noe av det vi snakker om her. Det er ikke engang relevant å snakke om arbeidsmiljøloven i en slik sammenheng! opplyser Johansen i en e-post.

Johansen understreker at SAS ikke gjør noe ulovlig.

– Det er mer og mer naturlig at man hyrer piloter fra trenings- og bemanningsselskaper, sier Johansen.

– Hvorfor er ikke pilotene ansatt i SAS Ireland? Hvorfor valgt SAS denne modellen?

– Vi snakker om en hurtig etablering. Vi er særdeles godt fornøyd med CAE Parc. Det er et seriøst trenings- og bemanningsselskap.

Johansen sier også:

– En pilot som er ansatt i SAS Ireland kan ikke samtidig fly for SAS Scandinavia. Det kan synes som om artikkelen er basert på dette, men det er altså ikke engang lovlig.

Leder Christian Laulund i Norske SAS-flygeres forening uttalte i ABC Nyheters artikkel at SAIL-pilotene fløy SAIL-maskiner i rutenettet - han hevdet ikke at de fløy maskinene til morselskapet SAS Scandinavia.

Aktuelt: Sp reiser sak i Stortinget om EØS-makt i norsk arbeidsliv

Lundteigen: – EØS-avtalen ødelegger den norske modellen

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
03:55 Norsk Industri: Oljelønningene er på vei opp igjen03:26 Voldsomme demonstrasjoner i Barcelona fjerde dag på rad03:21 Drapssiktede i Bergen snakket «skotsk» på vei hjem02:49 Lang toppmøtekveld med få resultater02:38 EUs toppmøte ga sin velsignelse til brexitavtale02:28 Venezuela løslater politiske fanger etter plass i FNs menneskerettsråd02:09 Frankrike hindret terrorangrep inspirert av 11. september01:56 DN: Trond Giske hadde 70 klagepunkter til VG, ingenting er rettet01:29 USAs energiminister går av01:20 Populær Venstre-ordfører åpner for å gå inn i ledelsen00:56 Låve i full fyr i Tønsberg – kommer til å brenne ned00:22 Beboer på Majorstuen fant blodig, skadd person00:00 Libya stenger interneringsleir23:42 SDF-militsen sier våpenhvile har trådt i kraft nordøst i Syria23:22 Mann pågrepet for å ha holdt familien innesperret i kjeller i flere år22:52 Morgenbladet-skribenter holder tilbake bidrag22:48 Anne-Elisabeth Hagen savnet i ett år: Politiet innkaller vitner til DNA-prøver21:54 Trumps stabssjef erkjenner at Ukraina-bistand ble knyttet til etterforskning21:42 Ekspert: Solskjær kan snart være ferdig som United-trener20:30 Kongen advarer mot trakassering og en opphetet offentlig debatt19:58 Søk etter mulig person i vannet i Hatvik i Hordaland19:43 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan gir etter for noen av USAs krav19:23 Cubas ballettlegende Alicia Alonso er død18:22 EUs toppmøte slutter opp om brexitavtalen18:17 Dagbladet oppe igjen etter mulig hackerangrep18:11 Pence og Pompeo legger press på Erdogan17:12 Riiber kåret til årets skiutøver i nordiske grener17:08 Irlands statsminister om brexitavtalen: – Skaper en unik løsning17:07 EU-motstander Nigel Farage avfeier brexitavtale17:02 Labour, DUP og Liberaldemokratene sier nei til brexitavtalen16:57 Ambassadør tar avstand fra Trump i riksrettshøring16:55 Russisk nyhetsbyrå: Advokat har søkt om benådning for Frode Berg16:55 Hanne Harlem innstilles som ny sivilombudsmann16:42 Dronningen og kronprinsessen melder forfall til stortingsmiddag16:31 Turgåere fant tonnevis med mynter ved Kongsberg16:05 – Kan være begynnelsen på slutten for Trump16:02 Johnson: – Nå er øyeblikket for å få brexit gjennomført15:54 Assad: Syria vil svare på Tyrkias intervensjon med «alle legitime midler»15:33 Kystvakten uten helikopter i flere uker15:18 «Gazza» frikjent for seksuelt overgrep14:47 Togvogn på lastebiltur endte i politianmeldelse14:44 Tidligere toppdommer krever 7,2 millioner av NFF14:44 Brann-spiss måtte bli hjemme, straffes av klubben14:24 Bjørgen mener Johaug bør få Egebergs Ærespris14:18 Frode Bergs advokat: – Lite sannsynlig at utveksling blir bekreftet nå13:59 Feståpning for Viken mens begravelsen planlegges13:58 Enige om å la britene håndheve EU-regler i Nord-Irland13:49 Elton John: – Watford kan ha reddet livet mitt13:21 22-åring erkjenner straffskyld for drapsforsøk på 16-åring13:20 Mot brutal sprint i ny skitour12:59 Erdogan kastet Trumps brev i søpla12:20 Lørenskog-saken: Konvolutt fra trusselbrevet solgt hos Clas Ohlson11:54 Kurderne anklager Tyrkia for å bruke forbudte våpen11:53 Solskjær om United-krisen: – Jeg mister ikke nattesøvnen11:41 Haaland skadefri og kampklar11:40 Viste dømt til ett års betinget fengsel11:36 En brexitavtale mellom EU og Storbritannia er i boks11:12 Tyrkiske styrker vinner terreng nordøst i Syria11:05 Dropper nasjonal rammeplan for vindkraft10:41 Får ikke svar om syk fireåring: – Jeg er skuffet over Ropstad10:26 Norske Skog slår igjen rot i Oslo Børs10:04 Thingnes Bø pådro seg lårskade i fall09:46 11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt09:45 Pizzakjeden Domino's vil forlate Norge09:29 SOHR: 300.000 på flukt etter Tyrkias angrep09:29 Pence og Pompeo skal forsøke å overtale Erdogan08:55 DUP sier de ikke kan støtte Johnsons brexitavtale08:53 18 elbiler per ladepunkt i Norge08:41 Hovland satte PGA-rekord08:28 Lastebil mistet dekk på E6 - traff flere biler08:14 Får kjeft for å stole på Posten: – Han aner ikke hva som skjer08:08 Faren til offer for skoleskyting får oppreisning07:56 Senterpartiet klatrer videre på ny måling07:45 – Færre farlige islamister i Tyskland07:39 Politiet snevrer inn tidsrommet i Hagen-saken07:10 15 ambassadører fikk passord frastjålet07:07 Skittkasting og drama under møte i Det hvite hus07:07 Brexitforhandlingene fortsatte i de sene nattetimer07:00 Justin Trudeaus glorie har bleknet06:53 Russland om europeiske land: – Har halen mellom beina og er redde for Washington06:48 De norske alpinstjernene savner Svindal06:10 Kallmyr vil ikke stille seg i veien for utlevering av IS-fanger06:09 Folkevalgte bortvist etter tilrop mot Hongkongs leder06:00 NAV-rapport: Nye AAP-regler har ført til at flere går på sosialstønad05:50 Dette skjer i dag05:41 Dette skjedde i natt05:30 NHO ser fremtidsmuligheter i maritime næringer05:19 Trailer sperrer E6 i sør for Soknedal i Trøndelag05:17 Kraftig smell i sentrale Stockholm05:15 Prognose: Økende arbeidsledighet og lav boligprisvekst framover05:13 Kraftig jordskjelv rammet Filippinene04:52 Del av handelsavtale mellom USA og Kina blir formalisert04:15 35 pilegrimer omkom i bussulykke i Saudi-Arabia04:11 Frontex: Økning i antall ulovlige grensepasseringer til EU03:47 Studie: Eldre får det bedre når de trapper ned medisinbruken03:25 Trusselen fra høyreekstreme øker i Australia02:37 Straffetoll fra EU på Boeing-fly kan gi Norwegian kjemperegning02:18 Bokser døde fire dager etter knockout i kamp02:15 Mann med machete pågrepet for innbrudd og trusler02:03 Tusenvis protesterte mot straff for sexundervisning i Polen
Siste nytt
03:55NorgeNorsk Industri: Oljelønningene er på vei opp igjen03:26VerdenVoldsomme demonstrasjoner i Barcelona fjerde dag på rad03:21NorgeDrapssiktede i Bergen snakket «skotsk» på vei hjem02:49VerdenLang toppmøtekveld med få resultater02:38VerdenEUs toppmøte ga sin velsignelse til brexitavtale02:28VerdenVenezuela løslater politiske fanger etter plass i FNs menneskerettsråd02:09VerdenFrankrike hindret terrorangrep inspirert av 11. september01:56NorgeDN: Trond Giske hadde 70 klagepunkter til VG, ingenting er rettet01:29VerdenUSAs energiminister går av01:20NorgePopulær Venstre-ordfører åpner for å gå inn i ledelsen00:56NorgeLåve i full fyr i Tønsberg – kommer til å brenne ned00:22NorgeBeboer på Majorstuen fant blodig, skadd person00:00VerdenLibya stenger interneringsleir23:42VerdenSDF-militsen sier våpenhvile har trådt i kraft nordøst i Syria23:22VerdenMann pågrepet for å ha holdt familien innesperret i kjeller i flere år22:52NorgeMorgenbladet-skribenter holder tilbake bidrag22:48NorgeAnne-Elisabeth Hagen savnet i ett år: Politiet innkaller vitner til DNA-prøver21:54VerdenTrumps stabssjef erkjenner at Ukraina-bistand ble knyttet til etterforskning21:42SportEkspert: Solskjær kan snart være ferdig som United-trener20:30NorgeKongen advarer mot trakassering og en opphetet offentlig debatt19:58NorgeSøk etter mulig person i vannet i Hatvik i Hordaland19:43VerdenTyrkias president Recep Tayyip Erdogan gir etter for noen av USAs krav19:23SportCubas ballettlegende Alicia Alonso er død18:22PolitikkEUs toppmøte slutter opp om brexitavtalen18:17NorgeDagbladet oppe igjen etter mulig hackerangrep18:11PolitikkPence og Pompeo legger press på Erdogan17:12SportRiiber kåret til årets skiutøver i nordiske grener17:08PolitikkIrlands statsminister om brexitavtalen: – Skaper en unik løsning17:07PolitikkEU-motstander Nigel Farage avfeier brexitavtale17:02PolitikkLabour, DUP og Liberaldemokratene sier nei til brexitavtalen16:57VerdenAmbassadør tar avstand fra Trump i riksrettshøring16:55NorgeRussisk nyhetsbyrå: Advokat har søkt om benådning for Frode Berg16:55NorgeHanne Harlem innstilles som ny sivilombudsmann16:42NorgeDronningen og kronprinsessen melder forfall til stortingsmiddag16:31PengerTurgåere fant tonnevis med mynter ved Kongsberg16:05Verden– Kan være begynnelsen på slutten for Trump16:02PolitikkJohnson: – Nå er øyeblikket for å få brexit gjennomført15:54VerdenAssad: Syria vil svare på Tyrkias intervensjon med «alle legitime midler»15:33NorgeKystvakten uten helikopter i flere uker15:18Sport«Gazza» frikjent for seksuelt overgrep14:47NorgeTogvogn på lastebiltur endte i politianmeldelse14:44SportTidligere toppdommer krever 7,2 millioner av NFF14:44SportBrann-spiss måtte bli hjemme, straffes av klubben14:24SportBjørgen mener Johaug bør få Egebergs Ærespris14:18VerdenFrode Bergs advokat: – Lite sannsynlig at utveksling blir bekreftet nå13:59PolitikkFeståpning for Viken mens begravelsen planlegges13:58PolitikkEnige om å la britene håndheve EU-regler i Nord-Irland13:49SportElton John: – Watford kan ha reddet livet mitt13:21Norge22-åring erkjenner straffskyld for drapsforsøk på 16-åring13:20SportMot brutal sprint i ny skitour12:59PolitikkErdogan kastet Trumps brev i søpla12:20NorgeLørenskog-saken: Konvolutt fra trusselbrevet solgt hos Clas Ohlson11:54VerdenKurderne anklager Tyrkia for å bruke forbudte våpen11:53SportSolskjær om United-krisen: – Jeg mister ikke nattesøvnen11:41SportHaaland skadefri og kampklar11:40NorgeViste dømt til ett års betinget fengsel11:36PolitikkEn brexitavtale mellom EU og Storbritannia er i boks11:12VerdenTyrkiske styrker vinner terreng nordøst i Syria11:05PolitikkDropper nasjonal rammeplan for vindkraft10:41PolitikkFår ikke svar om syk fireåring: – Jeg er skuffet over Ropstad10:26PengerNorske Skog slår igjen rot i Oslo Børs10:04SportThingnes Bø pådro seg lårskade i fall09:46Penger11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt09:45PengerPizzakjeden Domino's vil forlate Norge09:29VerdenSOHR: 300.000 på flukt etter Tyrkias angrep09:29VerdenPence og Pompeo skal forsøke å overtale Erdogan08:55PolitikkDUP sier de ikke kan støtte Johnsons brexitavtale08:53Motor18 elbiler per ladepunkt i Norge08:41SportHovland satte PGA-rekord08:28NorgeLastebil mistet dekk på E6 - traff flere biler08:14PengerFår kjeft for å stole på Posten: – Han aner ikke hva som skjer08:08VerdenFaren til offer for skoleskyting får oppreisning07:56PolitikkSenterpartiet klatrer videre på ny måling07:45Verden– Færre farlige islamister i Tyskland07:39NorgePolitiet snevrer inn tidsrommet i Hagen-saken07:10Norge15 ambassadører fikk passord frastjålet07:07VerdenSkittkasting og drama under møte i Det hvite hus07:07VerdenBrexitforhandlingene fortsatte i de sene nattetimer07:00PolitikkJustin Trudeaus glorie har bleknet06:53VerdenRussland om europeiske land: – Har halen mellom beina og er redde for Washington06:48SportDe norske alpinstjernene savner Svindal06:10PolitikkKallmyr vil ikke stille seg i veien for utlevering av IS-fanger06:09VerdenFolkevalgte bortvist etter tilrop mot Hongkongs leder06:00PengerNAV-rapport: Nye AAP-regler har ført til at flere går på sosialstønad05:50NorgeDette skjer i dag05:41NorgeDette skjedde i natt05:30PengerNHO ser fremtidsmuligheter i maritime næringer05:19NorgeTrailer sperrer E6 i sør for Soknedal i Trøndelag05:17VerdenKraftig smell i sentrale Stockholm05:15PengerPrognose: Økende arbeidsledighet og lav boligprisvekst framover05:13VerdenKraftig jordskjelv rammet Filippinene04:52PengerDel av handelsavtale mellom USA og Kina blir formalisert04:15Verden35 pilegrimer omkom i bussulykke i Saudi-Arabia04:11VerdenFrontex: Økning i antall ulovlige grensepasseringer til EU03:47Helse og livsstilStudie: Eldre får det bedre når de trapper ned medisinbruken03:25VerdenTrusselen fra høyreekstreme øker i Australia02:37PengerStraffetoll fra EU på Boeing-fly kan gi Norwegian kjemperegning02:18SportBokser døde fire dager etter knockout i kamp02:15NorgeMann med machete pågrepet for innbrudd og trusler02:03VerdenTusenvis protesterte mot straff for sexundervisning i Polen
Populært