Meny

Lundteigen (Sp): – SAS-ledelsen balanserer på kanten av loven

VIL SNAKKE MED FLYVERNE: Per Olaf Lundteigen (Sp) i debatt om løsarbeidersamfunnet under Arendalsuka. – Jeg appellerer til flyvernes organisasjoner om å gjøre en jobb for å klargjøre hvilke eventuelle ytterligere lovendringer vi må gjøre for å få tilbake et solid system med faste ansettelser i Norge, sier han. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Politikere mener SAS nærmer seg sosial dumping gjennom sitt irske datterselskap, og vil vurdere lovendring. – Samsvarer ikke med virkeligheten, svarer SAS.

– Dette går helt klart i retning av sosial dumping. Det er en utvikling innen luftfarten vi slettes ikke vil ha. Vi ser nå på hvordan vi kan stramme opp bestemmelsen i arbeidsmiljøloven, sier Arild Grande (Ap) i Stortingets arbeids- og sosialkomité til ABC Nyheter.

Han får støtte av kolleger i samme komité:

– I dag balanserer SAS-ledelsen på kanten av loven, og passer hele tiden på å underminere dagens lov, samtidig som de ikke blir dømt for det, sier Per Olaf Lundteigen (Sp), og varsler at han vil gå inn for lovendring hvis det trengs.

– Jeg synes SAS bør skjerpe seg. De bør ikke gå foran for å rive ned vårt eget gode arbeidsliv, supplerer Solfrid Lerbrekk (SV).

Sist torsdag skrev ABC Nyheter at SAS-ledelsen vil fortsette å bygge opp i utlandet. I dag reguleres hvor mye som kan flys av annet enn SAS-piloter gjennom fremforhandlede avtaler. Lavprisselskapene har ingen slike begrensninger.

Med ni maskiner i SAS Ireland vil SAS være nær grensen for hva som ligger innenfor tariffavtalen som går ut i 2019.

– Flyr inn arbeidskraft

– Det er ikke helt uvanlig at styringsretten ligger hos styret og ledelsen i et selskap. Jeg synes det er helt naturlig at det skal fungere slik også i SAS, sa Gustafson til Dagens Næringsliv etter at SAS la frem et rekordresultat på nær 2 milliarder etter 3. kvartal.

Uttalelsen provoserte Norske SAS-piloters forening (NSF) kraftig.

Ifølge leder Christian Laulund flyr SAS inn piloter fra datterselskapet SAS Ireland (SAIL) for å operere SAIL-maskiner i det vanlige rutenettet. Disse er ansatt i et irsk bemanningsbyrå, og har lavere lønn og dårligere betingelser enn fast ansatte piloter i morselskapet.

– Hvis ikke det er sosial dumping, vet ikke jeg: De bringer inn arbeidskraft tidlig mandag morgen, og flyr dem hjem fredag, sa Laulund.

Han la til at disse ikke betaler skatt til Norge, og at SAS slipper norsk arbeidsgiveravgift.

Les også: Staten har solgt seg helt ut av SAS

Sparer 40 prosent

SAS har tidligere antydet at de sparer 40 prosent på personalkostnader på basene datterselskapet SAS Ireland har i London og Malaga.

Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund sier han har drøftet problemstillingen med LO-ledelsen. De reagerer på at piloter fra SAS Ireland innkvarteres på hotell i Skandinavia i flere dager, og flyr SAIL-maskiner ut fra Oslo, Stockholm og København på ruter som piloter i morseskapet SAS vanligvis har flydd.

Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Dersom det er riktig, er en slik praksis både oppsiktsvekkende og problematisk, sier Carlsen til ABC Nyheter.

Ifølge Carlsen bryter det med regler i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Grunnsprinsippet er at arbeidsmigranter skal behandles likt med vertslandets arbeidstakere hva gjelder lønn, arbeidsvilkår og sosiale rettigheter.

– Hvor stor andel av pilotene i SAIL som flyttes fra basene i Malaga og London for å «posisjonere» seg er i denne sammenhengen vesentlig, sier forbundslederen.

Bakgrunn: SAS-krisen: Nær 700 avganger innstilt grunnet mannskapsmangel

«Mafiavirksomhet»

Stortingspolitikere reagerer på grepet SAS har tatt for ifølge seg selv å kunne konkurrere med lavprisselskapene Norwegian, Ryanair og EasyJet.

VIL STRAMME INN: – Vi vil også stramme inn reglene, men vi må se nærmere på hvordan vi skal stramme inn, sier Solfrid Lerbrekk (SV) i Arbeids- og sosialkomiteen. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Det slo meg at sjefen er litt hoven i måten å uttale seg på. Det er ikke helt uvanlig at styringsretten blir brukt av styret og ledelsen i et selskap. Men det er nokså uvanlig å bruke styringsretten til å bedrive sosial dumping i stor skala, sier Solfrid Lerbrekk fra SV.

– SAS er et deleid statseid selskap i Sverige og Danmark. Norden har lenge vært et foregangsland i arbeidsrettigheter, og vært et utstillingsvindu i de siste 50 år. Jeg synes SAS bør skjerpe seg. De bør ikke gå foran for å rive ned vårt eget gode arbeidsliv. Måten Rickard Gustafson sier det på er ganske sammenlignbart med at «fordi naboen driver med mafiavirksomhet, så er det greit at jeg også gjør det». Det er ikke sånn.

– Det var sterke ord?

Ja. Men det handler om folks jobb og trygghet. Dette er seriøse greier. Vi leker ikke arbeidsliv, sier Lerbrekk, og understreker at SV ønsker å stramme inn reglene.

Les også: Ryanair-tillitsvalgt oppsagt – forbundsleder lover konsekvenser

Ap: – Trist å oppleve slik behandling av ansatte

Arbeiderpartiet sier de også vil se på hvordan de kan stramme opp bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

KRITISK: – Det er en utvikling innen luftfarten vi slettes ikke vil ha, sier Arbeiderpartiets Arild Grande (t.v.). Her med partileder Jonas Gahr Støre i Stortinget. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Jeg tror ikke SAS er verre enn andre, på mange punkter har de vært bedre enn de verste. Men det er trist å oppleve slik behandling av ansatte i ett av våre klassiske selskaper. Dette er en utvikling vi slett ikke ønsker oss i Norge! slår Arild Grande fast, og understreker:

– Vi kommer til å måtte slåss både for å sikre lønns- og arbeidsvilkår i mange bransjer i Norge, samtidig kan ikke alt løses her.

– Arbeidstakerrettigheter, lønns- og arbeidsvilkår må også heves på internasjonale arenaer, og ikke minst må EU ta ansvar for å bidra til at landene ikke konkurrerer mot hverandre i å tilby de dårligste lønns- og arbeidsbetingelsene.

Les også: Stortinget gir regjeringen nidagers-bestilling om bemanningsbyråer

Lundteigen: – SAS undergraver faste ansettelser

Per Olaf Lundteigen i Senterpartiet var saksordfører da Stortinget behandlet ny lov om bemanningsselskaper i vår. Den trer i kraft 1. januar 2019.

– Bemanningsbransjen skal etter arbeidsmiljøloven bare ha faste ansatte. Dersom for eksempel piloter fra bemanningsselskap erstatter faste ansettelser i SAS, kan det etter lovendringen fra 1. januar 2019 bare skje dersom SAS er bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven.

Lundteigen mener SAS undergraver faste ansettelser.

– Flyverne er en ressurssterk gruppe det er mangel på internasjonalt, så de står relativt mye sterkere enn kabinansatte. Det er helt brutalt hvordan lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte er svekket siste årene, sier Sp-veteranen.

Nå ber han pilotene om hjelp for å klargjøre regelverket både for piloter og kabinansatte.

– I dag balanserer SAS-ledelsen på loven, og passer hele tiden på å underminere dagens lov, samtidig som de ikke blir dømt for det. Men nå har Stortinget vedtatt i paragraf 14.12.2 at dette skal ikke kunne fortsette på en lovlig måte. Jeg appellerer til flyvernes organisasjoner om å gjøre en jobb for å klargjøre hvilke eventuelle ytterligere lovendringer vi må gjøre for å få tilbake et solid system med faste ansettelser i Norge.

– En nedadgående spiral

– SAS-ledelsen sier det er kroken på døra på sikt dersom de ikke får konkurrere på like vilkår som lavprisselskapene?

– Det er det vi hører hele tiden: De gjør seg til talspersoner for skatte- og arbeidsvilkår og sosial dumping, det er en nedadgående spiral.

Lundteigen mener det er opplagt at det må en internasjonal opptreden til, og sier han nå vil følge opp saken i Stortinget dersom vi ikke får slutt på bruk av bemanningspersonell som erstatter faste jobber i norsk luftfart.

– Vi tenker helhet. Vi skal ivareta arbeidstager og arbeidsgiver. Det bør være en langsiktig interesse for arbeidsgiver å ha faste ansettelser. Som folkevalgte må vi tenke langsiktig, sier Lundteigen.

SAS mener politikerne som uttaler seg til ABC Nyheter gir sine kommentarer på feil grunnlag.

SAS: Samsvarer ikke med virkeligheten

– SAS Scandinavia har bare faste ansettelser på pilotene i flyselskapet SAS, og SAS Ireland har faste kontrakter i bemannings- og treningsselskapet CAE. Pilotene er ansatt på markedsmessige lokale vilkår, og det samsvarer ikke med virkeligheten å karakterisere pilotlønningene som sosial dumping! sier informasjonsjef Knut Morten Johansen i SAS til ABC Nyheter.

– At man flyr piloter passivt til posisjonering for andre flyvninger i rutenettet i sitt selskap er en helt normal praksis, og mange av våre flyvende mannskaper bor svært mye på hotell.

– Flyvende mannskaper disponeres så optimalt som mulig innenfor de begrensninger som er gjeldene i myndighetenes lov- og avtaleverk, og det er et faktum at SAS på flere områder har et mer restriktivt regelverk. Den norske arbeidsmiljøloven kan ikke påvirke noe av det vi snakker om her. Det er ikke engang relevant å snakke om arbeidsmiljøloven i en slik sammenheng! opplyser Johansen i en e-post.

Johansen understreker at SAS ikke gjør noe ulovlig.

– Det er mer og mer naturlig at man hyrer piloter fra trenings- og bemanningsselskaper, sier Johansen.

– Hvorfor er ikke pilotene ansatt i SAS Ireland? Hvorfor valgt SAS denne modellen?

– Vi snakker om en hurtig etablering. Vi er særdeles godt fornøyd med CAE Parc. Det er et seriøst trenings- og bemanningsselskap.

Johansen sier også:

– En pilot som er ansatt i SAS Ireland kan ikke samtidig fly for SAS Scandinavia. Det kan synes som om artikkelen er basert på dette, men det er altså ikke engang lovlig.

Leder Christian Laulund i Norske SAS-flygeres forening uttalte i ABC Nyheters artikkel at SAIL-pilotene fløy SAIL-maskiner i rutenettet - han hevdet ikke at de fløy maskinene til morselskapet SAS Scandinavia.

Aktuelt: Sp reiser sak i Stortinget om EØS-makt i norsk arbeidsliv

Lundteigen: – EØS-avtalen ødelegger den norske modellen

Populært