Meny

Lundteigen (Sp): – SAS-ledelsen balanserer på kanten av loven

<p>VIL SNAKKE MED FLYVERNE: Per Olaf Lundteigen (Sp) i debatt om løsarbeidersamfunnet under Arendalsuka. – Jeg appellerer til flyvernes organisasjoner om å gjøre en jobb for å klargjøre hvilke eventuelle ytterligere lovendringer vi må gjøre for å få tilbake et solid system med faste ansettelser i Norge, sier han.</p>
VIL SNAKKE MED FLYVERNE: Per Olaf Lundteigen (Sp) i debatt om løsarbeidersamfunnet under Arendalsuka. – Jeg appellerer til flyvernes organisasjoner om å gjøre en jobb for å klargjøre hvilke eventuelle ytterligere lovendringer vi må gjøre for å få tilbake et solid system med faste ansettelser i Norge, sier han. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Politikere mener SAS nærmer seg sosial dumping gjennom sitt irske datterselskap, og vil vurdere lovendring. – Samsvarer ikke med virkeligheten, svarer SAS.

– Dette går helt klart i retning av sosial dumping. Det er en utvikling innen luftfarten vi slettes ikke vil ha. Vi ser nå på hvordan vi kan stramme opp bestemmelsen i arbeidsmiljøloven, sier Arild Grande (Ap) i Stortingets arbeids- og sosialkomité til ABC Nyheter.

Han får støtte av kolleger i samme komité:

– I dag balanserer SAS-ledelsen på kanten av loven, og passer hele tiden på å underminere dagens lov, samtidig som de ikke blir dømt for det, sier Per Olaf Lundteigen (Sp), og varsler at han vil gå inn for lovendring hvis det trengs.

– Jeg synes SAS bør skjerpe seg. De bør ikke gå foran for å rive ned vårt eget gode arbeidsliv, supplerer Solfrid Lerbrekk (SV).

Sist torsdag skrev ABC Nyheter at SAS-ledelsen vil fortsette å bygge opp i utlandet. I dag reguleres hvor mye som kan flys av annet enn SAS-piloter gjennom fremforhandlede avtaler. Lavprisselskapene har ingen slike begrensninger.

Med ni maskiner i SAS Ireland vil SAS være nær grensen for hva som ligger innenfor tariffavtalen som går ut i 2019.

– Flyr inn arbeidskraft

– Det er ikke helt uvanlig at styringsretten ligger hos styret og ledelsen i et selskap. Jeg synes det er helt naturlig at det skal fungere slik også i SAS, sa Gustafson til Dagens Næringsliv etter at SAS la frem et rekordresultat på nær 2 milliarder etter 3. kvartal.

Uttalelsen provoserte Norske SAS-piloters forening (NSF) kraftig.

Ifølge leder Christian Laulund flyr SAS inn piloter fra datterselskapet SAS Ireland (SAIL) for å operere SAIL-maskiner i det vanlige rutenettet. Disse er ansatt i et irsk bemanningsbyrå, og har lavere lønn og dårligere betingelser enn fast ansatte piloter i morselskapet.

– Hvis ikke det er sosial dumping, vet ikke jeg: De bringer inn arbeidskraft tidlig mandag morgen, og flyr dem hjem fredag, sa Laulund.

Han la til at disse ikke betaler skatt til Norge, og at SAS slipper norsk arbeidsgiveravgift.

Les også: Staten har solgt seg helt ut av SAS

Sparer 40 prosent

SAS har tidligere antydet at de sparer 40 prosent på personalkostnader på basene datterselskapet SAS Ireland har i London og Malaga.

Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund sier han har drøftet problemstillingen med LO-ledelsen. De reagerer på at piloter fra SAS Ireland innkvarteres på hotell i Skandinavia i flere dager, og flyr SAIL-maskiner ut fra Oslo, Stockholm og København på ruter som piloter i morseskapet SAS vanligvis har flydd.

Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Dersom det er riktig, er en slik praksis både oppsiktsvekkende og problematisk, sier Carlsen til ABC Nyheter.

Ifølge Carlsen bryter det med regler i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Grunnsprinsippet er at arbeidsmigranter skal behandles likt med vertslandets arbeidstakere hva gjelder lønn, arbeidsvilkår og sosiale rettigheter.

– Hvor stor andel av pilotene i SAIL som flyttes fra basene i Malaga og London for å «posisjonere» seg er i denne sammenhengen vesentlig, sier forbundslederen.

Bakgrunn: SAS-krisen: Nær 700 avganger innstilt grunnet mannskapsmangel

«Mafiavirksomhet»

Stortingspolitikere reagerer på grepet SAS har tatt for ifølge seg selv å kunne konkurrere med lavprisselskapene Norwegian, Ryanair og EasyJet.

VIL STRAMME INN: – Vi vil også stramme inn reglene, men vi må se nærmere på hvordan vi skal stramme inn, sier Solfrid Lerbrekk (SV) i Arbeids- og sosialkomiteen. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
VIL STRAMME INN: – Vi vil også stramme inn reglene, men vi må se nærmere på hvordan vi skal stramme inn, sier Solfrid Lerbrekk (SV) i Arbeids- og sosialkomiteen. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Det slo meg at sjefen er litt hoven i måten å uttale seg på. Det er ikke helt uvanlig at styringsretten blir brukt av styret og ledelsen i et selskap. Men det er nokså uvanlig å bruke styringsretten til å bedrive sosial dumping i stor skala, sier Solfrid Lerbrekk fra SV.

– SAS er et deleid statseid selskap i Sverige og Danmark. Norden har lenge vært et foregangsland i arbeidsrettigheter, og vært et utstillingsvindu i de siste 50 år. Jeg synes SAS bør skjerpe seg. De bør ikke gå foran for å rive ned vårt eget gode arbeidsliv. Måten Rickard Gustafson sier det på er ganske sammenlignbart med at «fordi naboen driver med mafiavirksomhet, så er det greit at jeg også gjør det». Det er ikke sånn.

– Det var sterke ord?

Ja. Men det handler om folks jobb og trygghet. Dette er seriøse greier. Vi leker ikke arbeidsliv, sier Lerbrekk, og understreker at SV ønsker å stramme inn reglene.

Les også: Ryanair-tillitsvalgt oppsagt – forbundsleder lover konsekvenser

Ap: – Trist å oppleve slik behandling av ansatte

Arbeiderpartiet sier de også vil se på hvordan de kan stramme opp bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

KRITISK: – Det er en utvikling innen luftfarten vi slettes ikke vil ha, sier Arbeiderpartiets Arild Grande (t.v.). Her med partileder Jonas Gahr Støre i Stortinget. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
KRITISK: – Det er en utvikling innen luftfarten vi slettes ikke vil ha, sier Arbeiderpartiets Arild Grande (t.v.). Her med partileder Jonas Gahr Støre i Stortinget. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Jeg tror ikke SAS er verre enn andre, på mange punkter har de vært bedre enn de verste. Men det er trist å oppleve slik behandling av ansatte i ett av våre klassiske selskaper. Dette er en utvikling vi slett ikke ønsker oss i Norge! slår Arild Grande fast, og understreker:

– Vi kommer til å måtte slåss både for å sikre lønns- og arbeidsvilkår i mange bransjer i Norge, samtidig kan ikke alt løses her.

– Arbeidstakerrettigheter, lønns- og arbeidsvilkår må også heves på internasjonale arenaer, og ikke minst må EU ta ansvar for å bidra til at landene ikke konkurrerer mot hverandre i å tilby de dårligste lønns- og arbeidsbetingelsene.

Les også: Stortinget gir regjeringen nidagers-bestilling om bemanningsbyråer

Lundteigen: – SAS undergraver faste ansettelser

Per Olaf Lundteigen i Senterpartiet var saksordfører da Stortinget behandlet ny lov om bemanningsselskaper i vår. Den trer i kraft 1. januar 2019.

– Bemanningsbransjen skal etter arbeidsmiljøloven bare ha faste ansatte. Dersom for eksempel piloter fra bemanningsselskap erstatter faste ansettelser i SAS, kan det etter lovendringen fra 1. januar 2019 bare skje dersom SAS er bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven.

Lundteigen mener SAS undergraver faste ansettelser.

– Flyverne er en ressurssterk gruppe det er mangel på internasjonalt, så de står relativt mye sterkere enn kabinansatte. Det er helt brutalt hvordan lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte er svekket siste årene, sier Sp-veteranen.

Nå ber han pilotene om hjelp for å klargjøre regelverket både for piloter og kabinansatte.

– I dag balanserer SAS-ledelsen på loven, og passer hele tiden på å underminere dagens lov, samtidig som de ikke blir dømt for det. Men nå har Stortinget vedtatt i paragraf 14.12.2 at dette skal ikke kunne fortsette på en lovlig måte. Jeg appellerer til flyvernes organisasjoner om å gjøre en jobb for å klargjøre hvilke eventuelle ytterligere lovendringer vi må gjøre for å få tilbake et solid system med faste ansettelser i Norge.

– En nedadgående spiral

– SAS-ledelsen sier det er kroken på døra på sikt dersom de ikke får konkurrere på like vilkår som lavprisselskapene?

– Det er det vi hører hele tiden: De gjør seg til talspersoner for skatte- og arbeidsvilkår og sosial dumping, det er en nedadgående spiral.

Lundteigen mener det er opplagt at det må en internasjonal opptreden til, og sier han nå vil følge opp saken i Stortinget dersom vi ikke får slutt på bruk av bemanningspersonell som erstatter faste jobber i norsk luftfart.

– Vi tenker helhet. Vi skal ivareta arbeidstager og arbeidsgiver. Det bør være en langsiktig interesse for arbeidsgiver å ha faste ansettelser. Som folkevalgte må vi tenke langsiktig, sier Lundteigen.

SAS mener politikerne som uttaler seg til ABC Nyheter gir sine kommentarer på feil grunnlag.

SAS: Samsvarer ikke med virkeligheten

– SAS Scandinavia har bare faste ansettelser på pilotene i flyselskapet SAS, og SAS Ireland har faste kontrakter i bemannings- og treningsselskapet CAE. Pilotene er ansatt på markedsmessige lokale vilkår, og det samsvarer ikke med virkeligheten å karakterisere pilotlønningene som sosial dumping! sier informasjonsjef Knut Morten Johansen i SAS til ABC Nyheter.

– At man flyr piloter passivt til posisjonering for andre flyvninger i rutenettet i sitt selskap er en helt normal praksis, og mange av våre flyvende mannskaper bor svært mye på hotell.

– Flyvende mannskaper disponeres så optimalt som mulig innenfor de begrensninger som er gjeldene i myndighetenes lov- og avtaleverk, og det er et faktum at SAS på flere områder har et mer restriktivt regelverk. Den norske arbeidsmiljøloven kan ikke påvirke noe av det vi snakker om her. Det er ikke engang relevant å snakke om arbeidsmiljøloven i en slik sammenheng! opplyser Johansen i en e-post.

Johansen understreker at SAS ikke gjør noe ulovlig.

– Det er mer og mer naturlig at man hyrer piloter fra trenings- og bemanningsselskaper, sier Johansen.

– Hvorfor er ikke pilotene ansatt i SAS Ireland? Hvorfor valgt SAS denne modellen?

– Vi snakker om en hurtig etablering. Vi er særdeles godt fornøyd med CAE Parc. Det er et seriøst trenings- og bemanningsselskap.

Johansen sier også:

– En pilot som er ansatt i SAS Ireland kan ikke samtidig fly for SAS Scandinavia. Det kan synes som om artikkelen er basert på dette, men det er altså ikke engang lovlig.

Leder Christian Laulund i Norske SAS-flygeres forening uttalte i ABC Nyheters artikkel at SAIL-pilotene fløy SAIL-maskiner i rutenettet - han hevdet ikke at de fløy maskinene til morselskapet SAS Scandinavia.

Aktuelt: Sp reiser sak i Stortinget om EØS-makt i norsk arbeidsliv

Lundteigen: – EØS-avtalen ødelegger den norske modellen

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
04:56 Storbritannia protesterer mot Iran04:17 Tre til sykehus etter bilulykke i Akershus04:00 1.000 brannfolk kjemper mot brann i Portugal03:42 Mann skadd etter vold i Oslo sentrum03:06 Hetebølge i nordøstlige USA02:22 Arkitekten Cesar Pelli er død02:21 Elvestuen ut mot moralisering i klimakampen01:59 Russisk romkapsel dokket med ISS01:24 Ventura går mot plass på PGA-turen00:42 Par truet med skytevåpen – ble fraranet bilen00:38 Brexit-motstandere demonstrerte i London00:30 «Hvaldimir» er ledet tilbake til Hammerfest23:36 Flere flyselskaper stanser sine flygninger til Kairo22:52 Vy-ansatte på buss for tog trues av passasjerer22:36 Henrik Ingebrigtsen klarte VM-kravet på 5000 meter22:24 Hopp: Norge på tredjeplass i Polen21:54 Ny pilot stoppet etter promillekontroll ved Stavanger Lufthavn20:53 Ødegaard spilte 45 minutter da Real Sociedad tapte for lag fra nivå to20:51 Internasjonal ferd mot ISS på 50-årsdagen for månelandingen20:23 Friidrett: Lillefosse tok gull i U20-EM20:20 Listhaug om Krekar: Vil bli kvitt den mannen så fort som mulig19:48 Hovedmistenkt etter diplomatdrap pågrepet i Irak19:36 Britiske myndigheter frykter terror mot fly fra Egypt19:32 Casper Ruud møter nederlender i Tyskland18:49 Irans vokterråd: Arresten av tankskipet var et svar18:17 Stena Imperos eierselskap i kontakt med besetningen17:57 Dykker funnet død utenfor Dønna i Nordland17:50 To graver åpnet i forsvinningssak i Vatikanet17:14 Mistenkelig gjenstand funnet på Gardermoen var ufarlig16:13 Egyptiske myndigheter vil flytte Tut-ankh-Amon15:55 Wolverhampton slo City på straffer i Shanghai15:47 Jakob Ingebrigtsen slettet 15 år gammel rekord på 5000 meter15:35 Høyre elsker Boris15:35 Én av til nordmenn tror ikke på menneskeskapte klimaendringer15:31 Tenåringen Greenwood sikret seieren for United mot Inter15:11 Trump ringte Löfven om A$AP Rocky – Löfven vil ikke gripe inn14:59 «Død» isbre får minnesten14:47 Politiet: – Ikke greit å filme skadde personer14:35 Over 22.000 demonstrerte i Moskva med krav om frie lokalvalg14:15 Fritidsbåt gikk på grunn i Møre og Romsdal14:07 Tusenvis demonstrerer i Hongkong til støtte for politiet13:49 Neste uke er det meldt over 30 grader i sør – i nord snur godværet13:31 Politiet i Hongkong sier de har avslørt sprengstoffabrikk13:17 50 døde grindhvaler oppdaget av turister på Island12:43 United avslo Inter-bud på Lukaku12:39 To flyplasser stengt på Sicilia etter vulkanutbrudd12:21 Dansk professor vil bygge mur rundt Europa: – Neppe realistisk12:17 Tyskland og Frankrike krever løslatelse av svenskeid tankskip12:12 Luftangrep mot Jemens opprørskontrollerte hovedstad11:49 Over 150 døde i monsunflommer i Sør-Asia11:45 10 omkom i eksplosjon på kinesisk gassanlegg11:21 Ytre høyre-demonstrasjon etter politikerdrap i Tyskland11:02 Liverpool tapte for Borussia Dortmund i Indiana10:36 Britiske myndigheter advarer mot seiling i Hormuzstredet10:00 Stor fornyelse i ukrainsk politikk ventet i valget på nasjonalforsamling09:42 NVE opprettholder rødt farenivå på Veslemannen09:37 Zlatan avgjorde med hat trick i lokalderbyet i Los Angeles09:27 To personer funnet døde i Sverige09:27 Tyrkisk bankmann løslatt fra fengsel i USA09:02 Kan Jakob Ingebrigtsen true norsk rekord på 5000 meter?09:00 50 år siden det første skrittet ble tatt på månen08:51 London-politiets Twitter-konto hacket08:11 Fire personer lettere skadd i trafikkulykke ved Evje07:10 Eiendomsskatten i Stavanger har økt med Frp06:20 NVE varsler oppdatering om Veslemannen06:18 Minst 17 døde av metanol i Costa Rica05:59 Dette skjer i dag05:38 Kvinne til sykehus etter bilulykke i Vestfold05:30 Dette skjedde i natt05:25 Jensen og Listhaug avfeier at Frp er i krise04:52 NTNU-forskere vil bli med på neste månelanding04:48 Musikkfestival avlyst på grunn av frykt for immigrasjonsmyndighetene04:35 Arrangementer avlyses i USA på grunn av hete03:56 Bolsonaro nekter for at det er sult i Brasil03:56 Jødisk forstander ut mot forslag om kosherforbud03:33 Michelle Obama: USA er for alle03:21 XXL vurderer å legge ned virksomheten i Danmark03:21 Sánchez nærmere flertall for ny regjering02:37 Ekstra vakthold i Stjørdal etter mistenkt ildspåsettelse01:40 Algerie vant Afrikamesterskapet for andre gang01:23 USA sender soldater til Saudi-Arabia01:10 El Chapo innsatt i høysikkerhetsfengsel00:46 Norsk kvinne vant 38 millioner kroner00:31 150.000 med i protestgrupper mot vindkraftverk00:07 Trump vil hjelpe A$AP Rocky ut av svensk fengsel22:54 Haaland scoret hattrick i cupen22:38 Nordmenn tiltalt etter russevold i Hellas i fjor22:21 Undersøkelse: Tre av fire nordlendinger vil ha jernbane22:04 Norge slo tilbake med storseier i J19-EM22:02 Ventura fortsatte storspillet i USA21:44 NRK kritiseres for jødevits21:01 Ny seier for Solbakken og FCK20:44 Tunge nyheter for Fannemel: Har skadet både korsbånd og menisk20:16 Svenskeid tankskip beslaglagt av Iran19:59 Hadi Srour bokser mot russer i Hamburg19:44 Dette blir konsekvensene av MAX-problemene19:14 50 soldater syke i Madlaleiren18:57 Milliardbru i Nordland må bytte 344 bolter et halvt år etter åpning18:47 Woods tar pause etter skuffelsen i British Open18:19 Alaphilippe med maktdemonstrasjon i Tour de France
Siste nytt
04:56VerdenStorbritannia protesterer mot Iran04:17NorgeTre til sykehus etter bilulykke i Akershus04:00Verden1.000 brannfolk kjemper mot brann i Portugal03:42NorgeMann skadd etter vold i Oslo sentrum03:06VerdenHetebølge i nordøstlige USA02:22VerdenArkitekten Cesar Pelli er død02:21NorgeElvestuen ut mot moralisering i klimakampen01:59VerdenRussisk romkapsel dokket med ISS01:24SportVentura går mot plass på PGA-turen00:42NorgePar truet med skytevåpen – ble fraranet bilen00:38VerdenBrexit-motstandere demonstrerte i London00:30Norge«Hvaldimir» er ledet tilbake til Hammerfest23:36VerdenFlere flyselskaper stanser sine flygninger til Kairo22:52NorgeVy-ansatte på buss for tog trues av passasjerer22:36SportHenrik Ingebrigtsen klarte VM-kravet på 5000 meter22:24SportHopp: Norge på tredjeplass i Polen21:54NorgeNy pilot stoppet etter promillekontroll ved Stavanger Lufthavn20:53SportØdegaard spilte 45 minutter da Real Sociedad tapte for lag fra nivå to20:51VerdenInternasjonal ferd mot ISS på 50-årsdagen for månelandingen20:23SportFriidrett: Lillefosse tok gull i U20-EM20:20PolitikkListhaug om Krekar: Vil bli kvitt den mannen så fort som mulig19:48VerdenHovedmistenkt etter diplomatdrap pågrepet i Irak19:36VerdenBritiske myndigheter frykter terror mot fly fra Egypt19:32SportCasper Ruud møter nederlender i Tyskland18:49VerdenIrans vokterråd: Arresten av tankskipet var et svar18:17VerdenStena Imperos eierselskap i kontakt med besetningen17:57NorgeDykker funnet død utenfor Dønna i Nordland17:50VerdenTo graver åpnet i forsvinningssak i Vatikanet17:14NorgeMistenkelig gjenstand funnet på Gardermoen var ufarlig16:13VerdenEgyptiske myndigheter vil flytte Tut-ankh-Amon15:55SportWolverhampton slo City på straffer i Shanghai15:47SportJakob Ingebrigtsen slettet 15 år gammel rekord på 5000 meter15:35PolitikkHøyre elsker Boris15:35NorgeÉn av til nordmenn tror ikke på menneskeskapte klimaendringer15:31SportTenåringen Greenwood sikret seieren for United mot Inter15:11KulturTrump ringte Löfven om A$AP Rocky – Löfven vil ikke gripe inn14:59Verden«Død» isbre får minnesten14:47NorgePolitiet: – Ikke greit å filme skadde personer14:35VerdenOver 22.000 demonstrerte i Moskva med krav om frie lokalvalg14:15NorgeFritidsbåt gikk på grunn i Møre og Romsdal14:07VerdenTusenvis demonstrerer i Hongkong til støtte for politiet13:49NorgeNeste uke er det meldt over 30 grader i sør – i nord snur godværet13:31VerdenPolitiet i Hongkong sier de har avslørt sprengstoffabrikk13:17Verden50 døde grindhvaler oppdaget av turister på Island12:43SportUnited avslo Inter-bud på Lukaku12:39VerdenTo flyplasser stengt på Sicilia etter vulkanutbrudd12:21NorgeDansk professor vil bygge mur rundt Europa: – Neppe realistisk12:17VerdenTyskland og Frankrike krever løslatelse av svenskeid tankskip12:12VerdenLuftangrep mot Jemens opprørskontrollerte hovedstad11:49VerdenOver 150 døde i monsunflommer i Sør-Asia11:45Verden10 omkom i eksplosjon på kinesisk gassanlegg11:21VerdenYtre høyre-demonstrasjon etter politikerdrap i Tyskland11:02SportLiverpool tapte for Borussia Dortmund i Indiana10:36VerdenBritiske myndigheter advarer mot seiling i Hormuzstredet10:00VerdenStor fornyelse i ukrainsk politikk ventet i valget på nasjonalforsamling09:42NorgeNVE opprettholder rødt farenivå på Veslemannen09:37SportZlatan avgjorde med hat trick i lokalderbyet i Los Angeles09:27VerdenTo personer funnet døde i Sverige09:27VerdenTyrkisk bankmann løslatt fra fengsel i USA09:02SportKan Jakob Ingebrigtsen true norsk rekord på 5000 meter?09:00Verden50 år siden det første skrittet ble tatt på månen08:51VerdenLondon-politiets Twitter-konto hacket08:11NorgeFire personer lettere skadd i trafikkulykke ved Evje07:10NorgeEiendomsskatten i Stavanger har økt med Frp06:20NorgeNVE varsler oppdatering om Veslemannen06:18VerdenMinst 17 døde av metanol i Costa Rica05:59NorgeDette skjer i dag05:38NorgeKvinne til sykehus etter bilulykke i Vestfold05:30NorgeDette skjedde i natt05:25NorgeJensen og Listhaug avfeier at Frp er i krise04:52NorgeNTNU-forskere vil bli med på neste månelanding04:48VerdenMusikkfestival avlyst på grunn av frykt for immigrasjonsmyndighetene04:35VerdenArrangementer avlyses i USA på grunn av hete03:56VerdenBolsonaro nekter for at det er sult i Brasil03:56NorgeJødisk forstander ut mot forslag om kosherforbud03:33VerdenMichelle Obama: USA er for alle03:21NorgeXXL vurderer å legge ned virksomheten i Danmark03:21VerdenSánchez nærmere flertall for ny regjering02:37NorgeEkstra vakthold i Stjørdal etter mistenkt ildspåsettelse01:40SportAlgerie vant Afrikamesterskapet for andre gang01:23VerdenUSA sender soldater til Saudi-Arabia01:10VerdenEl Chapo innsatt i høysikkerhetsfengsel00:46NorgeNorsk kvinne vant 38 millioner kroner00:31Norge150.000 med i protestgrupper mot vindkraftverk00:07VerdenTrump vil hjelpe A$AP Rocky ut av svensk fengsel22:54SportHaaland scoret hattrick i cupen22:38VerdenNordmenn tiltalt etter russevold i Hellas i fjor22:21NorgeUndersøkelse: Tre av fire nordlendinger vil ha jernbane22:04SportNorge slo tilbake med storseier i J19-EM22:02SportVentura fortsatte storspillet i USA21:44NorgeNRK kritiseres for jødevits21:01SportNy seier for Solbakken og FCK20:44SportTunge nyheter for Fannemel: Har skadet både korsbånd og menisk20:16VerdenSvenskeid tankskip beslaglagt av Iran19:59SportHadi Srour bokser mot russer i Hamburg19:44PengerDette blir konsekvensene av MAX-problemene19:14Norge50 soldater syke i Madlaleiren18:57NorgeMilliardbru i Nordland må bytte 344 bolter et halvt år etter åpning18:47SportWoods tar pause etter skuffelsen i British Open18:19SportAlaphilippe med maktdemonstrasjon i Tour de France
Populært