Lundteigen (Sp): – SAS-ledelsen balanserer på kanten av loven

<p>VIL SNAKKE MED FLYVERNE: Per Olaf Lundteigen (Sp) i debatt om løsarbeidersamfunnet under Arendalsuka. – Jeg appellerer til flyvernes organisasjoner om å gjøre en jobb for å klargjøre hvilke eventuelle ytterligere lovendringer vi må gjøre for å få tilbake et solid system med faste ansettelser i Norge, sier han.</p>
VIL SNAKKE MED FLYVERNE: Per Olaf Lundteigen (Sp) i debatt om løsarbeidersamfunnet under Arendalsuka. – Jeg appellerer til flyvernes organisasjoner om å gjøre en jobb for å klargjøre hvilke eventuelle ytterligere lovendringer vi må gjøre for å få tilbake et solid system med faste ansettelser i Norge, sier han. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Politikere mener SAS nærmer seg sosial dumping gjennom sitt irske datterselskap, og vil vurdere lovendring. – Samsvarer ikke med virkeligheten, svarer SAS.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Dette går helt klart i retning av sosial dumping. Det er en utvikling innen luftfarten vi slettes ikke vil ha. Vi ser nå på hvordan vi kan stramme opp bestemmelsen i arbeidsmiljøloven, sier Arild Grande (Ap) i Stortingets arbeids- og sosialkomité til ABC Nyheter.

Han får støtte av kolleger i samme komité:

– I dag balanserer SAS-ledelsen på kanten av loven, og passer hele tiden på å underminere dagens lov, samtidig som de ikke blir dømt for det, sier Per Olaf Lundteigen (Sp), og varsler at han vil gå inn for lovendring hvis det trengs.

– Jeg synes SAS bør skjerpe seg. De bør ikke gå foran for å rive ned vårt eget gode arbeidsliv, supplerer Solfrid Lerbrekk (SV).

Sist torsdag skrev ABC Nyheter at SAS-ledelsen vil fortsette å bygge opp i utlandet. I dag reguleres hvor mye som kan flys av annet enn SAS-piloter gjennom fremforhandlede avtaler. Lavprisselskapene har ingen slike begrensninger.

Med ni maskiner i SAS Ireland vil SAS være nær grensen for hva som ligger innenfor tariffavtalen som går ut i 2019.

– Flyr inn arbeidskraft

– Det er ikke helt uvanlig at styringsretten ligger hos styret og ledelsen i et selskap. Jeg synes det er helt naturlig at det skal fungere slik også i SAS, sa Gustafson til Dagens Næringsliv etter at SAS la frem et rekordresultat på nær 2 milliarder etter 3. kvartal.

Uttalelsen provoserte Norske SAS-piloters forening (NSF) kraftig.

Ifølge leder Christian Laulund flyr SAS inn piloter fra datterselskapet SAS Ireland (SAIL) for å operere SAIL-maskiner i det vanlige rutenettet. Disse er ansatt i et irsk bemanningsbyrå, og har lavere lønn og dårligere betingelser enn fast ansatte piloter i morselskapet.

– Hvis ikke det er sosial dumping, vet ikke jeg: De bringer inn arbeidskraft tidlig mandag morgen, og flyr dem hjem fredag, sa Laulund.

Han la til at disse ikke betaler skatt til Norge, og at SAS slipper norsk arbeidsgiveravgift.

Les også: Staten har solgt seg helt ut av SAS

Sparer 40 prosent

SAS har tidligere antydet at de sparer 40 prosent på personalkostnader på basene datterselskapet SAS Ireland har i London og Malaga.

Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund sier han har drøftet problemstillingen med LO-ledelsen. De reagerer på at piloter fra SAS Ireland innkvarteres på hotell i Skandinavia i flere dager, og flyr SAIL-maskiner ut fra Oslo, Stockholm og København på ruter som piloter i morseskapet SAS vanligvis har flydd.

Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Dersom det er riktig, er en slik praksis både oppsiktsvekkende og problematisk, sier Carlsen til ABC Nyheter.

Ifølge Carlsen bryter det med regler i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Grunnsprinsippet er at arbeidsmigranter skal behandles likt med vertslandets arbeidstakere hva gjelder lønn, arbeidsvilkår og sosiale rettigheter.

– Hvor stor andel av pilotene i SAIL som flyttes fra basene i Malaga og London for å «posisjonere» seg er i denne sammenhengen vesentlig, sier forbundslederen.

Bakgrunn: SAS-krisen: Nær 700 avganger innstilt grunnet mannskapsmangel

«Mafiavirksomhet»

Stortingspolitikere reagerer på grepet SAS har tatt for ifølge seg selv å kunne konkurrere med lavprisselskapene Norwegian, Ryanair og EasyJet.

VIL STRAMME INN: – Vi vil også stramme inn reglene, men vi må se nærmere på hvordan vi skal stramme inn, sier Solfrid Lerbrekk (SV) i Arbeids- og sosialkomiteen. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
VIL STRAMME INN: – Vi vil også stramme inn reglene, men vi må se nærmere på hvordan vi skal stramme inn, sier Solfrid Lerbrekk (SV) i Arbeids- og sosialkomiteen. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Det slo meg at sjefen er litt hoven i måten å uttale seg på. Det er ikke helt uvanlig at styringsretten blir brukt av styret og ledelsen i et selskap. Men det er nokså uvanlig å bruke styringsretten til å bedrive sosial dumping i stor skala, sier Solfrid Lerbrekk fra SV.

– SAS er et deleid statseid selskap i Sverige og Danmark. Norden har lenge vært et foregangsland i arbeidsrettigheter, og vært et utstillingsvindu i de siste 50 år. Jeg synes SAS bør skjerpe seg. De bør ikke gå foran for å rive ned vårt eget gode arbeidsliv. Måten Rickard Gustafson sier det på er ganske sammenlignbart med at «fordi naboen driver med mafiavirksomhet, så er det greit at jeg også gjør det». Det er ikke sånn.

– Det var sterke ord?

Ja. Men det handler om folks jobb og trygghet. Dette er seriøse greier. Vi leker ikke arbeidsliv, sier Lerbrekk, og understreker at SV ønsker å stramme inn reglene.

Les også: Ryanair-tillitsvalgt oppsagt – forbundsleder lover konsekvenser

Ap: – Trist å oppleve slik behandling av ansatte

Arbeiderpartiet sier de også vil se på hvordan de kan stramme opp bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

KRITISK: – Det er en utvikling innen luftfarten vi slettes ikke vil ha, sier Arbeiderpartiets Arild Grande (t.v.). Her med partileder Jonas Gahr Støre i Stortinget. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
KRITISK: – Det er en utvikling innen luftfarten vi slettes ikke vil ha, sier Arbeiderpartiets Arild Grande (t.v.). Her med partileder Jonas Gahr Støre i Stortinget. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Jeg tror ikke SAS er verre enn andre, på mange punkter har de vært bedre enn de verste. Men det er trist å oppleve slik behandling av ansatte i ett av våre klassiske selskaper. Dette er en utvikling vi slett ikke ønsker oss i Norge! slår Arild Grande fast, og understreker:

– Vi kommer til å måtte slåss både for å sikre lønns- og arbeidsvilkår i mange bransjer i Norge, samtidig kan ikke alt løses her.

– Arbeidstakerrettigheter, lønns- og arbeidsvilkår må også heves på internasjonale arenaer, og ikke minst må EU ta ansvar for å bidra til at landene ikke konkurrerer mot hverandre i å tilby de dårligste lønns- og arbeidsbetingelsene.

Les også: Stortinget gir regjeringen nidagers-bestilling om bemanningsbyråer

Lundteigen: – SAS undergraver faste ansettelser

Per Olaf Lundteigen i Senterpartiet var saksordfører da Stortinget behandlet ny lov om bemanningsselskaper i vår. Den trer i kraft 1. januar 2019.

– Bemanningsbransjen skal etter arbeidsmiljøloven bare ha faste ansatte. Dersom for eksempel piloter fra bemanningsselskap erstatter faste ansettelser i SAS, kan det etter lovendringen fra 1. januar 2019 bare skje dersom SAS er bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven.

Lundteigen mener SAS undergraver faste ansettelser.

– Flyverne er en ressurssterk gruppe det er mangel på internasjonalt, så de står relativt mye sterkere enn kabinansatte. Det er helt brutalt hvordan lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte er svekket siste årene, sier Sp-veteranen.

Nå ber han pilotene om hjelp for å klargjøre regelverket både for piloter og kabinansatte.

– I dag balanserer SAS-ledelsen på loven, og passer hele tiden på å underminere dagens lov, samtidig som de ikke blir dømt for det. Men nå har Stortinget vedtatt i paragraf 14.12.2 at dette skal ikke kunne fortsette på en lovlig måte. Jeg appellerer til flyvernes organisasjoner om å gjøre en jobb for å klargjøre hvilke eventuelle ytterligere lovendringer vi må gjøre for å få tilbake et solid system med faste ansettelser i Norge.

– En nedadgående spiral

– SAS-ledelsen sier det er kroken på døra på sikt dersom de ikke får konkurrere på like vilkår som lavprisselskapene?

– Det er det vi hører hele tiden: De gjør seg til talspersoner for skatte- og arbeidsvilkår og sosial dumping, det er en nedadgående spiral.

Lundteigen mener det er opplagt at det må en internasjonal opptreden til, og sier han nå vil følge opp saken i Stortinget dersom vi ikke får slutt på bruk av bemanningspersonell som erstatter faste jobber i norsk luftfart.

– Vi tenker helhet. Vi skal ivareta arbeidstager og arbeidsgiver. Det bør være en langsiktig interesse for arbeidsgiver å ha faste ansettelser. Som folkevalgte må vi tenke langsiktig, sier Lundteigen.

SAS mener politikerne som uttaler seg til ABC Nyheter gir sine kommentarer på feil grunnlag.

SAS: Samsvarer ikke med virkeligheten

– SAS Scandinavia har bare faste ansettelser på pilotene i flyselskapet SAS, og SAS Ireland har faste kontrakter i bemannings- og treningsselskapet CAE. Pilotene er ansatt på markedsmessige lokale vilkår, og det samsvarer ikke med virkeligheten å karakterisere pilotlønningene som sosial dumping! sier informasjonsjef Knut Morten Johansen i SAS til ABC Nyheter.

– At man flyr piloter passivt til posisjonering for andre flyvninger i rutenettet i sitt selskap er en helt normal praksis, og mange av våre flyvende mannskaper bor svært mye på hotell.

– Flyvende mannskaper disponeres så optimalt som mulig innenfor de begrensninger som er gjeldene i myndighetenes lov- og avtaleverk, og det er et faktum at SAS på flere områder har et mer restriktivt regelverk. Den norske arbeidsmiljøloven kan ikke påvirke noe av det vi snakker om her. Det er ikke engang relevant å snakke om arbeidsmiljøloven i en slik sammenheng! opplyser Johansen i en e-post.

Johansen understreker at SAS ikke gjør noe ulovlig.

– Det er mer og mer naturlig at man hyrer piloter fra trenings- og bemanningsselskaper, sier Johansen.

– Hvorfor er ikke pilotene ansatt i SAS Ireland? Hvorfor valgt SAS denne modellen?

– Vi snakker om en hurtig etablering. Vi er særdeles godt fornøyd med CAE Parc. Det er et seriøst trenings- og bemanningsselskap.

Johansen sier også:

– En pilot som er ansatt i SAS Ireland kan ikke samtidig fly for SAS Scandinavia. Det kan synes som om artikkelen er basert på dette, men det er altså ikke engang lovlig.

Leder Christian Laulund i Norske SAS-flygeres forening uttalte i ABC Nyheters artikkel at SAIL-pilotene fløy SAIL-maskiner i rutenettet - han hevdet ikke at de fløy maskinene til morselskapet SAS Scandinavia.

Aktuelt: Sp reiser sak i Stortinget om EØS-makt i norsk arbeidsliv

Lundteigen: – EØS-avtalen ødelegger den norske modellen

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
01:31 Verdens våpensalg fortsetter å øke01:19 Lange køer over fjellet i Sør-Norge – flere stengte veier01:08 75-årig kvinne omkom etter påkjørsel i Hønefoss01:00 Riksrevisjonens jagerflykritikk holdes hemmelig00:28 Slutt på egne innganger for kvinner og menn på restauranter i Saudi-Arabia00:12 Skarpnord mistet europatourtittelen på målstreken23:37 Farmen-vinner Erik Rotihaug: – Mentalt og fysisk utslitt22:07 Verdens våpensalg fortsetter å øke21:52 Kristoffersen og Nestvold-Haugen på pallen i Beaver Creek21:32 NISO-heder til Johaug og Warholm21:19 SV vil ha statsministeren inn på teppet i ambulanseflysaken21:02 Kvinne omkom etter påkjørsel i Hønefoss20:59 Biler i skiløype i Holmestrand: – Gjentakende problem, ifølge politiet20:15 Uvær stenger fjelloverganger i hele Sør-Norge: To timers ventetid20:03 Drapet på Wilma (17): Politiet har pågrepet kjærestens far18:47 Fotgjenger alvorlig skadd i påkjørsel i Oslo18:25 Havarikommisjonen undersøker ulykke i Rana18:20 Macrons regjering åpner for å utsette omstridt pensjonsreform17:46 19 år gamle Markeng overrasket med femteplass: – Må oppjustere målene for sesongen17:27 Rundt 200 syrere får forlate al-Hol17:18 Hegerberg med hattrick i Lyons storseier17:15 Rapperen Juice Wrld (21) er død17:10 Olsbu Røiseland sikret norsk stafettseier16:37 Mann fant slange i eske med underbukser16:15 Skyt ikke på pianisten. Vi er alle medskyldige15:28 Maren Lundby vant igjen - knuste konkurrentene15:11 Viking vant cupfinalen - kaptein Tripic ble helten15:10 Mulig nesebrudd for Løke: – Fantastisk deilig15:00 Bjerkeli Grøvdal tok sølv terrengløp-EM14:51 Babcock beklager – vet ikke når feilen med luftambulanseflyene vil være løst14:50 Over 1.500 møtte opp på minnemarkering i Tromsø14:46 Arrangørene mener 800.000 demonstrerte i Hongkong14:09 Riiber vant igjen - tok sin femte strake kombinert-seier14:06 Engerdal-ordfører (51) død13:59 Norge med viktig VM-seier13:27 Russisk storeslem sørget for dobbelt stafettseier i Lillehammer13:02 Trygve var «han høye» – én dag fikk han nok12:56 Sea King-helikopter brukte rotoren for å redde fiskebåt i nød12:39 Veien videre etter Trump-valget: – Jeg er veldig bekymret12:07 Brasils miljøminister ber om hjelp for å stanse avskoging11:59 172.000 nordmenn regner med å feire jul på kreditt11:44 Arbeiderpartiet og SV krever sletting av klimakvoter11:34 Politiet etterlyser vitner etter påkjørsel i Sandnes11:23 Enkel seier til Jakob Ingebrigtsen i U20-klassen i EM i terrengløp11:21 Johaug peker på Weng som fast ankerkvinne10:19 Klart for ny behandling av Baneheia-saken i gjenopptakelseskommisjonen10:15 Et halvår med uro i Hongkong: Demonstranter gjør opp status10:04 Norske London-studenter: – Vondt i magen av brexit09:46 Magnus Carlsen er Norges beste i Fantasy Premier League09:36 Helleland: – Vi må støtte Russland-utestengelse09:26 Mann alvorlig skadd etter bilulykke i Grimstad09:00 Pelsdyrbonde tror rapport om Mattilsynet kan hive bensin på bålet08:56 To personer lettere skadd etter å ha blitt reddet fra skjær ved Farsund08:34 Titall pågrepet i Hongkong for besittelse av skytevåpen08:29 Serbia med klar seier over Sør-Korea - Nederland feilet mot Tyskland08:25 Mann (45): – Jeg føler så mye skam08:01 Rouhani mener statsbudsjettet viser motstand mot sanksjonene07:36 Malta: Statsministerens stabssjef avhørt på nytt etter drap på journalist06:31 Hergeirsson tenker lite OL: – Det smarteste er å snakke om neste kamp06:23 Minst 43 døde i brann i India06:20 Biler brant i Oslo06:18 Enebolig brant i Sykkylven06:00 Sjefen antyder tidlig juleferie for ryggplaget Sundby05:58 Dette skjer i dag05:49 Dette skjedde i natt05:04 Israel besvarte raketter med bomber mot Gaza04:12 Zuccarello scoret, men Wild tapte likevel for Hurricanes04:04 Ansatte mener Avinor-kutt svekker sikkerheten03:35 Nord-Korea sier de har gjennomført en «veldig viktig test»03:02 Utvidet jakt skal hindre spredning av skrantesyke02:52 To regnskogsforkjempere drept i Brasil01:36 Ousland: – Den vanskeligste turen jeg har gjort01:28 Ukraina og IMF enige om nye milliarder i bistand00:56 Anthony Joshua tok tilbake tungvektstitlene etter seier over Andy Ruiz jr.00:23 Fylkesordfører krever at regjeringen tar grep i luftambulansesaken22:57 Fall spolerte karrierebeste for Lie i Lake Louise22:54 Tåregass mot demonstranter i Paris22:20 Støre: – Nok en gang ringer alarmklokkene for luftambulansen21:38 Pallen glapp for Sejersted, Feuz-knockout i USA21:24 Sundby vet hva som feiler ham: – Full krise hvis jeg ikke får orden på det20:57 Carlsen reddet remis mot Aronian: – Et fryktelig parti20:24 Solskjær-bragd da Manchester United slo byrival City på bortebane19:56 Nedtur for Nordlie i LSK-comebacket – tapte borte mot gamleklubben Start18:59 Haaland scoret igjen i Salzburg-storseier18:47 SOHR: 20 sivile drept i luftangrep i Syria18:46 Brødrene Bø sikret norsk seier på stafetten i Östersund18:37 Kvinne alvorlig skadd i påkjørsel i gangfelt: Sjåfør stakk fra stedet17:58 Liverpools elleville rekke uten tap fortsetter – knuste Bournemouth 3-017:44 Grete Roede er død17:31 Stjerneforfall i Lillehammer-stafettene17:29 Nedtur for hopperne i Russland – beste norske på 12.-plass17:17 Mistanke om russisk innblanding i valgkampen i Storbritannia16:47 Gravemaskin påkjørt av godstog i Nordland – en person omkom16:38 Fem ambulansefly satt på bakken16:11 Lillehammer-dødaren Bolsjunov risikerer å bli utestengt15:53 Israel: Vi vil bombe Iran for å hindre planer om atomvåpen om nødvendig15:49 Droneangrep mot hjemmet til mektig irakisk sjialeder15:11 Putin diskuterte båndet til Hviterussland – demonstranter viste avsky15:02 Riiber med enkel kombinert-seier på Lillehammer14:40 Miljøkamp, mangfold og reformer preget Grandes tale på Venstres landsstyremøte
Siste nytt
01:31VerdenVerdens våpensalg fortsetter å øke01:19NorgeLange køer over fjellet i Sør-Norge – flere stengte veier01:08Norge75-årig kvinne omkom etter påkjørsel i Hønefoss01:00NorgeRiksrevisjonens jagerflykritikk holdes hemmelig00:28VerdenSlutt på egne innganger for kvinner og menn på restauranter i Saudi-Arabia00:12SportSkarpnord mistet europatourtittelen på målstreken23:37KulturFarmen-vinner Erik Rotihaug: – Mentalt og fysisk utslitt22:07VerdenVerdens våpensalg fortsetter å øke21:52SportKristoffersen og Nestvold-Haugen på pallen i Beaver Creek21:32SportNISO-heder til Johaug og Warholm21:19PolitikkSV vil ha statsministeren inn på teppet i ambulanseflysaken21:02NorgeKvinne omkom etter påkjørsel i Hønefoss20:59NorgeBiler i skiløype i Holmestrand: – Gjentakende problem, ifølge politiet20:15NorgeUvær stenger fjelloverganger i hele Sør-Norge: To timers ventetid20:03VerdenDrapet på Wilma (17): Politiet har pågrepet kjærestens far18:47NorgeFotgjenger alvorlig skadd i påkjørsel i Oslo18:25NorgeHavarikommisjonen undersøker ulykke i Rana18:20PolitikkMacrons regjering åpner for å utsette omstridt pensjonsreform17:46Sport19 år gamle Markeng overrasket med femteplass: – Må oppjustere målene for sesongen17:27VerdenRundt 200 syrere får forlate al-Hol17:18SportHegerberg med hattrick i Lyons storseier17:15KulturRapperen Juice Wrld (21) er død17:10SportOlsbu Røiseland sikret norsk stafettseier16:37NorgeMann fant slange i eske med underbukser16:15VerdenSkyt ikke på pianisten. Vi er alle medskyldige15:28SportMaren Lundby vant igjen - knuste konkurrentene15:11SportViking vant cupfinalen - kaptein Tripic ble helten15:10SportMulig nesebrudd for Løke: – Fantastisk deilig15:00SportBjerkeli Grøvdal tok sølv terrengløp-EM14:51NorgeBabcock beklager – vet ikke når feilen med luftambulanseflyene vil være løst14:50NorgeOver 1.500 møtte opp på minnemarkering i Tromsø14:46VerdenArrangørene mener 800.000 demonstrerte i Hongkong14:09SportRiiber vant igjen - tok sin femte strake kombinert-seier14:06NorgeEngerdal-ordfører (51) død13:59SportNorge med viktig VM-seier13:27SportRussisk storeslem sørget for dobbelt stafettseier i Lillehammer13:02Helse og livsstilTrygve var «han høye» – én dag fikk han nok12:56NorgeSea King-helikopter brukte rotoren for å redde fiskebåt i nød12:39PolitikkVeien videre etter Trump-valget: – Jeg er veldig bekymret12:07SportBrasils miljøminister ber om hjelp for å stanse avskoging11:59Penger172.000 nordmenn regner med å feire jul på kreditt11:44PolitikkArbeiderpartiet og SV krever sletting av klimakvoter11:34NorgePolitiet etterlyser vitner etter påkjørsel i Sandnes11:23SportEnkel seier til Jakob Ingebrigtsen i U20-klassen i EM i terrengløp11:21SportJohaug peker på Weng som fast ankerkvinne10:19NorgeKlart for ny behandling av Baneheia-saken i gjenopptakelseskommisjonen10:15VerdenEt halvår med uro i Hongkong: Demonstranter gjør opp status10:04VerdenNorske London-studenter: – Vondt i magen av brexit09:46SportMagnus Carlsen er Norges beste i Fantasy Premier League09:36SportHelleland: – Vi må støtte Russland-utestengelse09:26NorgeMann alvorlig skadd etter bilulykke i Grimstad09:00NorgePelsdyrbonde tror rapport om Mattilsynet kan hive bensin på bålet08:56NorgeTo personer lettere skadd etter å ha blitt reddet fra skjær ved Farsund08:34VerdenTitall pågrepet i Hongkong for besittelse av skytevåpen08:29SportSerbia med klar seier over Sør-Korea - Nederland feilet mot Tyskland08:25PengerMann (45): – Jeg føler så mye skam08:01VerdenRouhani mener statsbudsjettet viser motstand mot sanksjonene07:36VerdenMalta: Statsministerens stabssjef avhørt på nytt etter drap på journalist06:31SportHergeirsson tenker lite OL: – Det smarteste er å snakke om neste kamp06:23VerdenMinst 43 døde i brann i India06:20NorgeBiler brant i Oslo06:18NorgeEnebolig brant i Sykkylven06:00SportSjefen antyder tidlig juleferie for ryggplaget Sundby05:58NorgeDette skjer i dag05:49NorgeDette skjedde i natt05:04VerdenIsrael besvarte raketter med bomber mot Gaza04:12SportZuccarello scoret, men Wild tapte likevel for Hurricanes04:04NorgeAnsatte mener Avinor-kutt svekker sikkerheten03:35VerdenNord-Korea sier de har gjennomført en «veldig viktig test»03:02NorgeUtvidet jakt skal hindre spredning av skrantesyke02:52VerdenTo regnskogsforkjempere drept i Brasil01:36NorgeOusland: – Den vanskeligste turen jeg har gjort01:28VerdenUkraina og IMF enige om nye milliarder i bistand00:56SportAnthony Joshua tok tilbake tungvektstitlene etter seier over Andy Ruiz jr.00:23NorgeFylkesordfører krever at regjeringen tar grep i luftambulansesaken22:57SportFall spolerte karrierebeste for Lie i Lake Louise22:54VerdenTåregass mot demonstranter i Paris22:20PolitikkStøre: – Nok en gang ringer alarmklokkene for luftambulansen21:38SportPallen glapp for Sejersted, Feuz-knockout i USA21:24SportSundby vet hva som feiler ham: – Full krise hvis jeg ikke får orden på det20:57SportCarlsen reddet remis mot Aronian: – Et fryktelig parti20:24SportSolskjær-bragd da Manchester United slo byrival City på bortebane19:56SportNedtur for Nordlie i LSK-comebacket – tapte borte mot gamleklubben Start18:59SportHaaland scoret igjen i Salzburg-storseier18:47VerdenSOHR: 20 sivile drept i luftangrep i Syria18:46SportBrødrene Bø sikret norsk seier på stafetten i Östersund18:37NorgeKvinne alvorlig skadd i påkjørsel i gangfelt: Sjåfør stakk fra stedet17:58SportLiverpools elleville rekke uten tap fortsetter – knuste Bournemouth 3-017:44NorgeGrete Roede er død17:31SportStjerneforfall i Lillehammer-stafettene17:29SportNedtur for hopperne i Russland – beste norske på 12.-plass17:17PolitikkMistanke om russisk innblanding i valgkampen i Storbritannia16:47NorgeGravemaskin påkjørt av godstog i Nordland – en person omkom16:38NorgeFem ambulansefly satt på bakken16:11SportLillehammer-dødaren Bolsjunov risikerer å bli utestengt15:53VerdenIsrael: Vi vil bombe Iran for å hindre planer om atomvåpen om nødvendig15:49VerdenDroneangrep mot hjemmet til mektig irakisk sjialeder15:11VerdenPutin diskuterte båndet til Hviterussland – demonstranter viste avsky15:02SportRiiber med enkel kombinert-seier på Lillehammer14:40PolitikkMiljøkamp, mangfold og reformer preget Grandes tale på Venstres landsstyremøte
Populært