Meny

Kommunene bygger nye omsorgsplasser

Norske kommuner skal i alt bygge rundt 3.800 nye heldøgns omsorgsplasser de neste årene. I tillegg skal 4.500 plasser moderniseres. Foto: Lars Pehrsson / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Fram til 2021 vil kommunene bygge rundt 7.100 nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Samtidig blir rundt 3.300 plasser lagt ned.

I tillegg skal 4.500 heldøgns omsorgsplasser rehabiliteres. Det viser en kartlegging KS har foretatt i 224 av 422 kommuner.

– Den største forskjellen fra tidligere års undersøkelser er at antall plasser som planlegges rehabilitert og modernisert, har økt en god del, sier fagleder Anne Gamme i KS.

I februar overkjørte stortingsflertallet regjeringens planer om ikke å gi tilskudd til rehabilitering av gamle plasser, kun tilskudd til nye.

Fasit er altså 3.800 nye omsorgsplasser de neste årene. I tallene tas det høyde for at den samme utviklingen skjer i de kommunene som ikke har svart på undersøkelsen.

Mellom 2013 og 2017 falt antallet syke- og aldershjemsplasser med 2,5 prosent. I dag finnes det i overkant av 40.000 slike plasser på landsbasis. I tillegg kommer omsorgsplasser til psykisk syke og psykisk og fysisk utviklingshemmede.

(©NTB)

Populært