Milliardær Petter Olsen i ny nabostrid

SKRIK: Av Edvard Munch ble solgt for 107 millioner dollar på Sotheby's auksjonshus i New York i 2012 som verdens dyreste maleri. Her Petter Olsen etter auksjonen.
SKRIK: Av Edvard Munch ble solgt for 107 millioner dollar på Sotheby's auksjonshus i New York i 2012 som verdens dyreste maleri. Her Petter Olsen etter auksjonen. Foto: Linda Forsell / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Rederarving Petter Olsen (70) har bedt kommunen om å få lov til å bygge en 19,5 meter lang og 10 meter bred brygge i den vernede strandsonen, og hevder i søknaden at Sjøfartsmuseet ønsker å bruke den. Det avkrefter museet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Olsens naboer i kyststedet Hvitsten i Vestby kommune ved Oslofjorden reagerer kraftig på milliardærens nye planer.

Det er ikke første gang de er i strid med rederarvingen, kjent for blant annet å ha solgt Edvard Munchs «Skrik» på auksjon for 689 millioner kroner etter et offentlig familiedrama.

FAMILIESTRID 2002: De to brødrene Olsen, Fred Olsen (t.v.) og Petter Olsen (t.h.) møtte hverandre med et kort nikk da ankesaken om familiens Munch-samling startet i Borgarting lagmannsrett. Foto: Gunnar Lier / NTB scanpix

Petter Halfdan Rudolf Fredrik Olsen, som er hans fulle navn, er lillebroren til skipsreder Fred. Olsen (89). De har ved flere anledninger barket sammen i retten. Storebror Fred. eier rederfamiliens gamle hovedbøle Lysedahl i Hvitsten, mens Petter overtok eiendommen Ramme Gård samme sted i 1966.

I 2012 utarbeidet Petter Olsen en privat reguleringsplan for området rundt Ramme Gård, der opprørte naboer ble pålagt strenge retningslinjer for hvordan de skulle skjøtte egne eiendommer. Selv skulle han oppføre et hotell på stranden – blant annet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også:

Petter Olsen om «Skrik»-salget: – Jeg er fornøyd

Amerikansk milliardær kjøpte «Skrik»

Anløp for passasjerskip

Petter Halfdan Rudolf Fredrik Olsen (70)

  • Rederarvingen er utdannet ved Berkeley-universitetet i California i USA. Overtok i 1966 Ramme Gård i Hvitsten. I 2001 kjøpte han eiendommen Nedre Ramme, kalt Muncheramme, som var eid av Edvard Munch frem til kunstnerens død i 1944.
  • Mens storebror Fred. styrte shippingdynastiet, fordypet attpåklatten Petter seg i arkitektur, kunst, miljø og bevaring – inspirert av sitt forbilde prins Charles. På Ramme Gård har han anlagt et svært påkostet hageanlegg, etablert museum, et høysikret underjordisk kurs- og konferansesenter og friluftsteater. Dessuten er den en økologisk besøksgård. Munchs tidligere eiendom restaurerer han etter alle kunstens regler.
  • I 2012 utarbeidet Olsen på oppfordring fra kommunen en meget detaljert reguleringsplan for området, der han beskrev hvordan naboene skulle skjøtte sine eiendommer. De ville ikke ha anledning til å sette opp flaggstenger på egen eiendom. Ett av punktene var «plener tillates slått». I planen har han beskrevet at han ønsket å utvide bolverksbryggen til en lengde på 30 meter.
  • Tidsskriftet Kapital anslo i 2017 Olsens fomue til tre milliarder kroner. Hans foreldre var nære venner av Edvard Munch. Petter arvet en betydelig samling Munch-kunst, i tillegg til andre kostbare malerier, blant annet «Young Spartans Exercising» av den franske kunstneren Edgar Degas. Det solgte han via Sotheby’s i New York i fjor for drøye 6 millioner dollar – 50,9 millioner norske kroner.
  • I 2012 solgte han Munchs verdensberømte maleri «Skrik» for 689 millioner kroner inkludert salær og avgifter. Det var den gang verdens dyreste bilde solgt på auksjon.

Olsens store planer ble avvist etter flere års hissig strid og en saksbehandling kommunen anslo de hadde brukt to årsverk på.

Nå ønsker Olsen å oppføre et bryggeanlegg på stranden nedenfor hans kunst- og kultursenter Ramme Gård, like ved eiendommen Muncheramme, som maleren Edvard Munch eide fra 1910 til sin død i 1944. Den kjøpte Olsen i 2001.

Olsen har fått tillatelse til å gjenoppføre en gammel bolverksbrygge, som nå ligger i ruiner, slik den var på Munchs tid. Men i en søknad til Vestby kommune ber han om å få utvide den betraktelig.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
MUNCHS EIENDOM: Det hvite hovedhuset er Muncheramme, det hvite nærmest viken en tyskerbrakk som nå er resturert og overtatt av Petter Olsens datter. Helt til høyre Rammestranden. Kaianlegget med en lengde på 19,5 meter Olsen ønsker å oppføre, er til venstre for steinhaugen . Bak til høyre i bildet ses hageanlegget på Ramme Gård. Foto: Stringer

Lengden er økt fra 14 til 19,5 meter, slik at vanndybden blir 4 meter. På det bredeste vil bryggen være 10 meter.

Olsen oppgir som grunn at det vil ha kulturhistorisk verdi for området, og skriver i søknaden at bryggen er planlagt som anløp «for passasjerbåter i fart mellom Åsgårdstrand og Ramme i en Munch-Munch-rute om sommeren».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han hevder også at Sjøfartsmuseet – Norsk Maritimt Museum – ønsker å benytte bryggen til anløp for skonnerten «Svanen» som en del av tilbudet for skoleungdom i Oslofjorden.

– Kjenner ikke til avtale

Det er helt ukjent for museet. De uttalt i 2000 og 2007 på forespørsel fra Akershus fylkeskommune at en gjenoppbygging av en bolverksbrygge ville anses som en berikelse av det maritime kulturlandskapet i området (se brev). Men kjenner overhodet ikke til at de ønsker at «Svanen» - en 30 meter lang og 6,84 meter bred skonnert på 102 brutto registertonn i deres eie – skal anløpe Ramme.

INGEN INNVENDINGER: Svarbrev fra Norsk Maritimt Museum i 2007.
INGEN INNVENDINGER: Svarbrev fra Norsk Maritimt Museum i 2007.

Seniorkonservator Per Norseng opplyser at skipperen på «Svanen» i vinter fikk en telefon fra noen som representerte Ramme om bunnforhold i Oslofjorden, men svarer slik på spørsmål om der foreligger noen formell avtale om at «Svanen» ønsker å legge til på planlagt nytt kaianlegg nedenfor Ramme Gård:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Nei, jeg forstod snarere skipperen slik at samtalen ikke dreide seg konkret om «Svanen» i det hele tatt. Og under enhver omstendighet kjenner hverken han eller administrasjonen til noen avtale, hverken formell eller uformell, om bruk av dette bryggeanlegget, sier førstekonservator Per Norseng ved Norsk Maritimt Museum til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ingen allmenn bruksverdi

Olsens naboer er opprørt over de nye planene. Søknaden om dispensasjon for å utvide bryggen ble sendt av sivilarkitekt Geir Helland på vegne av Petter Olsen 18. april i år. Vestby kommune avslo den blankt, og returnerte søknaden vedlagt giroblankett pålydende 3000 kroner i behandlingsgebyr.

15. august sendte Helland nok et brev til kommunen der han redegjorde for planene. Han gjentar at Petter Olsens mål er å gjenskape landskapet slik det var på Munchs tid, og at «Svanen» ønsker å anløpe bryggen. Han hevder også at bryggen i hovedsak kun vil sees fra Hvitsten, og at «ingen naboer vil bli berørt».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag sendte Olsens nærmeste naboer skarpe innvendingsbrev til Vestby kommune. De viser til at bryggen er i strid med reguleringene, og forutsetningen om at bryggen må gjenoppbygges så lik den gamle som mulig.

EIENDOMMENE: Til venstre Muncherabben, naboenes hus til høyre i bildet. Bryggen vil komme ut i den retningen seilbåten ligger. Foto: Stringer
EIENDOMMENE: Til venstre Muncherabben, naboenes hus til høyre i bildet. Bryggen vil komme ut i den retningen seilbåten ligger. Foto: Stringer

– Dessuten er utvidelsen et brudd med søkerens egne intensjoner for gjenoppbyggingen av bryggen (…) at bryggen skulle gi det samme visuelle inntrykket som den gamle – nettopp for å gjenskape synsinntrykket slik det var på den tiden da Munch bodde på stedet, skriver byrettsdommer Peter Vogt, som eier Lisbethstuen 25 meter fra stranden.

Les også: Nå starter høysesongen for nabokrangler

– Må være tilgjengelig for allmenn ferdsel

Den ble i sin tid kjøpt av daværende regjeringsadvokat Lasson fordi hans døtre – anført av bohemprinsessen Oda Krogh – ønsket å bade nakne i fjorden, der Kristiania-kunstnere vanket.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Advokatnabo Kjell Heiberg sier seg enig med byrettsdommer Peter Vogt, og legger til:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dersom søknaden innvilges, bør det presiseres at bryggen skal være tilgjengelig for allmenn ferdsel fra land så vel som sjø.

Sigrid Eckhoff, som har et tidligere pensjonat familien har eid siden 1934, skriver at den enorme kai-konstruksjonen avviker sterkt fra den som en gang var der.

– Både størrelsen, konstruksjonen og det visuelle uttrykket har ingen ting med den opprinnelige bryggen å gjøre, skriver Eckhoff, som er industridesigner og blant annet kjent for å ha designet de berømte Cherrox-støvlene.

Hun påpeker også at dette ikke vil komme allmenheten til gode i form av fri ferdsel.

– Vil fremstå helt privat

– Slik vi leser tegninger og tekst i dispensasjonssøknaden så vil tiltakshaver kun gi plass til sine egne fritidsbåter på den delen av bryggen hvor allmenheten skulle kunne legge til med småbåter, og vil derfor fremstå helt privat. Stolpene i vannet vil gjøre det vanskelig å navigere og legge til kai mot den tverrgående utstikkeren, skriver Eckhoff.

Artikkelen fortsetter under annonsen
OMRÅDET: Til venstre Muncherabben og Munchelabben, bak til høyre ses Ramme Gård. På utstikkeren midt i bildet sto en gang en kullbod, der Petter Olsen ønsket å oppføre et hotell. Bryggen planlegges til venstre for denne. Foto: Stringer
OMRÅDET: Til venstre Muncherabben og Munchelabben, bak til høyre ses Ramme Gård. På utstikkeren midt i bildet sto en gang en kullbod, der Petter Olsen ønsket å oppføre et hotell. Bryggen planlegges til venstre for denne. Foto: Stringer

Selv har hun fått avslag på å gjenoppbygge en brygge tilhørende hennes eiendom på Rammestranden – selv om brokaret fortsatt ligger der.

– Da vi diskuterte dette med kommunen, så foreslo de at vi kunne bygge en felles brygge. Det var ikke Petter Olsen interessert i, sier Sigrid Eckhoff til ABC Nyheter.

Mens Emilie Lasson i en annen tilstøtende eiendom skriver:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– En utvidet brygge vil ikke gi noe mer tilgang for allmenheten enn den opprinnelige bryggen, fra noen aspekter, kanskje tvert imot. Dermed et viktig argument mot denne utvidelsen, skriver hun, og påpeker at det heller ikke foreligger dokumentasjon på at Norsk Maritimt Museum vil anløpe stedet.

Les også: La Gomera - den glemte kanariøya

Olsen: – Har veldig dårlig tid

Petter Olsen sier på telefon til ABC Nyheter at han har veldig dårlig tid, og ikke har tid til å snakke om saken i det hele tatt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det passer ikke, sier han til ABC Nyheter, og legger til:

– Det passer ikke i morgen heller.

Sivilarkitekt Geir Helland, som har skrevet søknadene, er heller ikke videre interessert i å uttale seg.

– Vi har sendt inn en dispensasjonssøknad fra reguleringsbestemmelsene. Men jeg vil ikke si noe om saken, vi er midt i en sak med naboene, sier en ordknapp Helland til ABC Nyheter.

Les også: Mann tiltalt for drapsforsøk på balkong i Oslo