Ekssamboer dømt til over fire års fengsel for sovevoldtekt

En 28 år gammel mann er i Hålogaland lagmannsrett dømt til fire år og fem måneders fengsel for blant annet å ha voldtatt sin tidligere samboer mens hun sov.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Straffen er to måneder strengere enn den han ble dømt til i Nord-Troms tingrett i februar i år. 28-åringen anket dommen både over bevisbedømmelsen, lovanvendelsen, straffeutmålingen og erstatningskravet.

Begge rettsinstanser har dømt ham til å betale 210.000 kroner i oppreisning til sin tidligere samboer.

Aktor, statsadvokat Hugo Henstein, la ned påstand om fire år og sju måneders fengsel da saken gikk for retten i Tromsø i to dager i slutten av forrige uke.

Volden han er dømt for å ha utøvd, ble begått over en periode på fire år fra 2013, blant annet mens paret var på ferie og på ulike steder i Troms.

Ett år etter at de to ble samboere i 2011, flyttet kvinnen ifølge dommen ut etter den første voldsepisoden. Hun var da gravid med deres felles barn.

Lagmannsretten peker i sin ankebehandling på at tingretten vektla at mannen erkjente de faktiske forhold vedrørende det første tiltalepunktet, en sovevoldtekt som fant sted i 2015. Han erkjente da å ha gjennomført samleie mens kvinnen sov, men bestred straffskyld. Tingretten mente at han på denne måten sparte henne for noe av belastningen ved ikke å bli trodd, samt at erkjennelsen hans bidro til oppklaring av saken.

«For lagmannsretten har tiltalte gitt en annen forklaring, og erkjenner ikke lenger at han hadde samleie med fornærmede mens hun sov. Tiltaltes redegjørelse for de faktiske forhold, slik det ble forklart for lagmannsretten, kan ikke tillegges vekt ved straffutmålingen», heter det i dommen.

Mannens forsvarer, advokat Bjørn Morten Litveit Hansen, la i retten ned påstand om at hans klient måtte frifinnes på dette tiltalepunktet.

Personvernpolicy