Jussprofessor støtter omkamp om tvangssammenslåing

Fredag vil Troms fylkesting trolig be kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) overta og sluttføre tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark. Men det kan hun ikke gjøre fordi selve vedtaket om sammenslåing ikke er lovlig fattet, mener jussprofessor. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Fredag vil Troms fylkesting trolig be kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) overta og sluttføre tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark. Men det kan hun ikke gjøre fordi selve vedtaket om sammenslåing ikke er lovlig fattet, mener jussprofessor. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Kommunalministeren kan ikke overta prosessen med å slå sammen Troms og Finnmark, fordi selve vedtaket om sammenslåing ikke er lovlig fattet, mener Eivind Smith.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Professoren i offentlig rett ved Universitetet i Oslo mener Stortinget bør behandle hele sammenslåingen på nytt.

– Dersom Stortinget nå tar innover seg at de må følge loven, noe de selvsagt bør gjøre, bør saken tas opp på nytt. Det vil etablere legitimitet for resultatet, uansett hva det blir, sier Smith til NTB.

Fredag vil Troms fylkesting etter alle solemerker be Monica Mæland (H) og Kommunaldepartementet om å overta og sluttføre prosessen med å danne et nytt storfylke i nord.

Etter at fylkestinget i Finnmark, der et flertall er sterkt imot sammenslåing, satte foten ned for å delta i arbeidet, åpnet Mæland for at sammenslåingen kunne gjennomføres av Troms alene. Men det vil ikke et flertall av Troms-politikerne.

Les også: – Mange muligheter til å slå sammen Finnmark og Troms

Ikke lovlig vedtak

Men kommunalministeren kan ikke overta en prosess der utgangspunktet er et vedtak som ikke er lovlig fattet, mener Smith.

– Det må jo ligge et lovlig vedtak om sammenslåing til grunn. Og det det gjør det ikke i denne saken, slår han fast.

Ifølge inndelingsloven, som regulerer slike sammenslåinger, er det nemlig to ting som må være oppfylt: Forslaget må være utredet, og de berørte fylkene skal ha fått si sin mening. Ingenting av dette har skjedd, påpeker jussprofessoren.

Da de borgerlige partiene på Stortinget fattet vedtaket om å slå sammen Troms og Finnmark i fjor, var det nemlig etter et benkeforslag fra Frp. Politikerne hoppet dermed bukk over både utredning og høringsrunde.

Les også: Mæland ville ikke svare stortingsrepresentant

– Smørje

I slutten av juli skrev Smith en kronikk på NRK Ytring om saken.

– Jeg har fått mange reaksjoner, men ingen fra departementet. Det er jeg for så vidt ikke overrasket over, sier han.

– Hva blir konsekvensen av dette?

– Først og fremst har jo flertallet på Stortinget selv skapt en uheldig smørje. Hadde de fulgt loven, hadde Stortinget i alle fall fått kjennskap til motstanden i Finnmark, sier Smith, som gir de fire borgerlige partigruppene hovedskylden for fadesen.

Samtidig tror han det er politiske grunner til at regjeringen og Mæland ser ut til å lukke øynene for de juridiske sidene av saken.

– Jeg tror regjeringen er redd for hva som kan skje med hele regionreformen dersom de ikke gjennomfører sammenslåingen av Troms og Finnmark.

– Skittent spill

Også Senterpartiets stortingsrepresentant fra Troms, Sandra Borch, har sendt brev til Mæland med spørsmål om lovligheten av sammenslåingsvedtaket, men har foreløpig ikke fått svar.

Sandra Borch. Foto: NTB scanpix
Sandra Borch. Foto: NTB scanpix

– Dette vil jeg følge opp med et skriftlig spørsmål, sier Borch til NTB. Da har statsråden én uke på seg til å svare. Borch vil også ta saken videre til Stortinget med krav om at sammenslåingsvedtaket oppheves.

– Det skulle jo bare mangle at stortingsflertallet følger de lovene de selv har vedtatt, sier Borch, som kaller prosessen for et «skittent politisk spill».

Skaper krøll for valget

Fylkestinget i Troms vil også be Mæland om å legge til rette for valget av samlet fylkesting ved valget i september 2019.

Men også det valgstyret som loven krever, må utpekes av fylkestinget selv. Noe annet åpner ikke valgloven for, fastslår Smith.

– Jeg vil advare mot å eksperimentere med det vel innarbeidede valgsystemet. Demokratiet er det beste vi har, og systemet er sårbart sier han.