Meny

Sp: – Regjeringen på farlig grunn i trøndersk bjørnestrid

Rovviltnemnda i Midt-Norge og Klima- og miljødepartementet er uenige om ynglesonen for bjørn. Illustrasjonsfoto: Per Løchen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Senterpartiet advarer regjeringen mot å beordre den regionale rovviltnemnda til gi mer plass til bjørn i Trøndelag.

– Her beveger regjeringen seg på meget farlig grunn, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet til NTB.

Klima- og miljødepartementet vil at rovviltnemnda for Trøndelag og Møre og Romsdal skal utvide sonen for ynglende bjørn i forvaltningsplanen som ble vedtatt i mars. Departementet mener det må tas grep for å øke bestanden av bjørn, som er lavere enn Stortingets mål. Men nemnda mener planen deres er god nok.

– Vi har brukt to år på å skrive en forvaltningsplan, der den regionale kunnskapen er brukt. Jeg beklager at denne kunnskapen ikke blir lagt vekt på, sier nemndleder Gunnar Alstad (Sp) til NTB.

Beordre

Nemnda hadde torsdag ettermiddag et møte med statssekretær Atle Hamar (V) i departementet. I siste instans kan striden ende med at departementet overstyrer den regionale rovviltnemnda og instruerer den om å utvide ynglesonen.

– Jeg er glad for at de ikke over bordet fattet vedtak om at vi må endre planen, sier Alstad. I stedet har departementet bedt nemnda om å ha en ny dialog med Miljødirektoratet.

– Blir vi enige, blir det ingen sak. Så får vi bare avvente, sier Hamar, som oppfordrer nemnda til å bruke muligheten den har fått.

– Alvorlig

– Det syns jeg er ganske alvorlig. Hvis regjeringen begynner å instruere rovviltnemndene når de har laget en forvaltningsplan helt etter boka, er det helt ødeleggende for den regionale rovviltforvaltningen, sier Arnstad.

Hun påpeker at det er en stor beitenæring i Trøndelag og at en utvidelse av yngleområdet vil få store konsekvenser.

– En sånn utvidelse vil ikke være i tråd med rovviltforliket, sier Arnstad.

Hun mener derfor at regjeringen ikke kan utvide bjørnesonen uten å ta saken opp i Stortinget.

Arnstad antyder at miljøminister Ola Elvestuen fra Venstre kan komme på kant med de andre partiene i regjeringen.

– En instruksjon av nemnda og en utvidelse av sonen kan umulig være i tråd med det Høyre og Fremskrittspartiet står for i rovviltpolitikken, sier Arnstad.

Populært