Meny

Mener ulvebestanden reduserer verdien på skogeiendom

To av tre ulvevalper som ble observert i Elverum kommune 17. juli. i fjor. Skogeierne klager nå på det planlagte uttaket av ulv neste vinter og mener flere dyr bør vekk inne fra ulvesonene. Foto: Terje Håheim / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Skogeierne har beregnet at staten påfører skogeierne i ulvesonene en skade på om lag 1 milliard kroner med dagens rovdyrforvaltning.

Interesseorganisasjonen Norskog skriver i sin klage om rovviltnemndenes forslag til uttak av ulv til vinteren at det planlagte uttaket er for lite. I stedet for lisensjakt på tre ulveflokker innenfor ulvesonen og uttak av inntil 12 ulver utenfor sonen, foreslår Norskog et uttak på 4,5 ulveflokker, skriver Nationen.

Grunneiernes organisasjon har regnet på verditapet ulven representerer og anslår at dagens ulveforvaltning påfører en skade nær 1 milliard kroner. Bakgrunnen for regnestykket legger til grunn viltet ulven spiser, redusert inntekt fra uteleie og annet i forbindelse med jakt, inntektsbortfall og reduksjon i tomteverdi.

– Beslutningen storsamfunnet har tatt om å ha ulv samlet i områder er en økonomisk belastning for dem som er der. Det har vært mye fokus på beitebruken og hvor mye det koster, og mindre på jaktrettigheter, sier næringspolitisk sjef Bente E. Løvenskiold i Nordskog.

Landbruksmegler Ketil Koppang bekrefter overfor Nationen at eiendommer innenfor ulvesonen er mindre attraktive på markedet enn dem utenfor.

– Jeg er ingen innbitt ulvemotstander, men skal man tenke realøkonomisk er det åpenbart at ulv er en stor negativ sak for skogbruket, sier Koppang.

(©NTB)

Populært