Vil se nærmere på norske «valpefabrikker»

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale sier det er viktig at tilstrekkelig kompetanse opprettholdes i alt av husdyrhold.
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale sier det er viktig at tilstrekkelig kompetanse opprettholdes i alt av husdyrhold.  Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) sier han vil se nærmere på en påstand om økt omfang av «valpefabrikker» i Norge. Rådet for dyreetikk advarte tidligere i sommer om stadig flere useriøse og kyniske hundeoppdrettere. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hvis Rådet for dyreetikk mener det har vært en økning, er det grunn til å ta det på alvor. Det må vi se nærmere på, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) til ABC Nyheter.

Det var i juli at Rådet for dyreetikk advarte mot en økning av det de beskriver som kyniske «valpefabrikker» i Norge. Rådet for dyreetikk er utnevnt av Landbruks- og matdepartementet, og er et uavhengig organ som skal vurdere etiske forhold rundt dyrehold.

Rådet skal ha mottatt henvendelser fra blant annet veterinærer, representanter fra Mattilsynet og dyrevernorganisasjoner, om et økende problem med såkalte «valpefabrikker» i Norge. Med «valpefabrikker» menes her useriøse oppdrettere som avler rasehunder, blandingshunder og miniatyrrasehunder i større skala, uten å ivareta dyrevelferden eller ta hensyn til dyrenes helsetilstand.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Slik regelverket er i dag kan hvem som helst begynne å avle frem valper, uten noen form for kompetanse på avl eller hundehold forøvrig. Dette fungerer i prinsippet som private «valpefabrikker» og det tjenes store beløp, sa leder i Rådet for dyreetikk Inger-Lise Andersen til ABC Nyheter den gang.

Mener dagens lovverk er godt nok

Lov om dyrevelferd § 6. Kompetanse og ansvar

Dyreholder skal sørge for at dyr blir ivaretatt av tilstrekkelig og faglig kompetent personell. Andre skal ha nødvendig kompetanse til den aktiviteten de utfører.

Foresatt skal ikke la barn under 16 år ha et selvstendig ansvar for dyr.

Dyreholder skal ikke overlate dyr til personer som det er grunn til å tro ikke kan eller vil behandle dyret forsvarlig.

Kongen kan gi nærmere forskrifter om krav til opplæring og kompetanse, herunder om godkjenning og om autorisasjon av personell.

Kilde: Lovdata

I dag stilles det krav til avl og oppdrett gjennom dyrevelferdsloven (se faktabokser), men det er ikke lovpålagt å fremlegge noen form for papirer ved salg av hunder. Dyrevernorganisasjonen Dyrehjelperne har tidligere fortalt ABC Nyheter om hvilke svar de fikk da de henvendte seg til 300 hundeoppdrettere på nettstedet Finn.no.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Lov om dyrevelferd § 25. Avl

Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse.

Det skal ikke drives avl, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som:

a)endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller som viderefører slike arveanlegg
b)reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig atferd
c)vekker allmenne etiske reaksjoner.

Dyr med arveanlegg som nevnt i andre ledd, skal ikke brukes i videre avl.

Kilde: Lovdata

– Da vi spurte om helseattester fikk vi til svar at valpene «så helt friske ut», fortalte leder Marianne Møller.

Rådet for dyreetikk har sagt at de ønsker at det skal bli lovpålagt med blant annet salgskontrakt, kompetansebevis og registreringsplikt for oppdrettere over en viss størrelse. Men Dale avviser at svakheten ligger i lovverket.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Lovverket vi har er tilstrekkelig, jeg mener dagens system gjennomgående fungerer godt. Men det er åpenbart at vi har tilfeller som ikke er tilfredsstillende. Da er det viktig at vi møter dette med klar informasjon, holdningsarbeid og nødvendige tilsyn, sier han.

Les også: Mirakel-valp reddet fra dyremishandling

– Ikke alt blir bedre ved detaljregulering

Rådet for dyreetikk mener hensikten bak «valpefabrikker» ofte er å tjene penger. Hundeoppdrett regnes som en hobbyvirksomhet i Norge, og hobbyvirksomhet er ikke skattepliktig før virksomheten går over til å bli et levebrød. Akkurat når du regnes som næringsdrivende er ikke definert i loven, og Skatteetaten vurderer derfor hvert enkelt tilfelle, opplyser etaten ovenfor ABC Nyheter. Dale mener imidlertid ikke at omorganisering av hundeoppdrett er veien å gå.

– Det bør være en profesjonalisering rundt det å ha kjæledyr, men jeg er ikke sikker på at det å organisere hundeoppdrett som næring er den beste måten å lykkes på.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Landbruks- og matministeren sier han vil oppfordre alle oppdrettere til å registrere valpene sine, og alle kjøpere til å sjekke forholdene hos oppdrettere tilstrekkelig.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg selv ville aldri kjøpt en hund som ikke var registrert.

Du vil at alle skal registrere seg i praksis, men vil ikke at det skal være lovpålagt?

– Det er ikke alt som blir bedre ved å detaljregulere alt.

Les også: Bonde fratatt retten til dyrehold etter gjentatte lovbrudd

Ber statsråden svare

I et skriftlig spørsmål til Stortinget ber Silje Hjemdal, stortingsrepresentant for Hordaland Frp, Dale om å svare for hvordan han vil forebygge og forhindre at «valpefabrikker» vokser frem i Norge.

– Jeg reagerer veldig sterkt på dette, og hvis dette er tilfelle syns jeg vi skal ta disse bekymringene på største alvor. Jeg og Frp er av den oppfatningen at dyr i Norge skal ha det godt, sier hun til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hjemdal peker på dyrepoliti som ett av virkemidlene som kan brukes for å motarbeide useriøse hundeoppdrettere.

Dale sier til ABC Nyheter at han vil svare Hjemdal i Stortinget, men også han peker på dyrepoliti som viktig i arbeidet for å ivareta dyrevelferd i Norge.

– Det er alltid en utfordring å ha tilstrekkelig tilsyn og kontroll. Det erkjenner vi. Det er også grunnen til at vi har etablert ordningen med dyrepoliti, og ruller det ut i stadig flere fylker.